ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Міністерство молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації Управління

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 156 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Міністерство молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради Поліський державний університет Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ жовтня Дніпро 2016 Напрямки роботи конференції: гуманістична, духовно-моральна цінність фізичної культури і спорту та їх місце в сучасній системі освіти; психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту; олімпійський та професійний спорт; фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; адаптивне фізичне виховання; оздоровча фізична культура, фізична реабілітація та рекреація; проблеми здорового способу життя в сучасних умовах; історичні та правові аспекти розвитку неолімпійських видів спорту. Порядок роботи конференції 27 жовтня 2016 року приїзд та розміщення учасників реєстрація учасників (Міський палац дітей та юнацтва) пленарне засідання вечір знайомств 28 жовтня 2016 року секційні засідання (І корпус ДДІФКіС) Засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України кава-брейк (І корпус ДДІФКіС, ауд. 45, 46) секційні засідання Круглий стіл «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів галузі «Фізична культура і спорт»» (учасники: проректори, декани, завідувачі кафедр теорії та методики фізичного виховання ВНЗ України; модератори: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Круцевич Тетяна Юріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту Москаленко Наталія Василівна) (Навчальний корпус Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, ауд. 20, вул. Набережна Перемоги, 10) Регламент роботи: загальний час до 4 годин виступи членів круглого столу до 3 хвилин підведення підсумків, підготовка резолюції конференції від їзд учасників РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ для виступу з доповіддю на пленарному засіданні 20 хв. на секційному засіданні 10 хв. виступи з повідомленнями 10 хв. інформація для довідок 3 хв. Модератори: Пленарне засідання 27 жовтня 2016 р. початок роботи о Савченко В.Г. Дутчак М.В. Москаленко Н.В. д.пед.н., професор, ректор ДДІФКіС, м. Дніпро д.фіз.вих., професор, перший проректор НУФВСУ, м. Київ д.фіз.вих., професор, проректор з наукової діяльності ДДІФКіС, м. Дніпро 1. Раковська І.А. Традиції спортивної слави Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС, 2. Круцевич Т.Ю. Фізична підготовка як складова спеціальності «Фізична культура і спорт» (НУФВСУ, м. Київ) 3. Дорофєєва О.Є. Основні напрямки оцінки та корекція функціонального стану і резервних можливостей організму спортсменів (Київський медичний університет УАНМ, м. Київ) 4. Кашуба В.О. Інноваційні біомеханічні технології в сучасному спорті (НУФВСУ, м. Київ) 5. Майкова Т.В. Фізична реабілітація при патології крупних суглобів з позиції науково доказової практики (ДДІФКіС, 6. Пітин М.П. Організаційно-методологічні основи теоретичної підготовки в спорті (ЛДУФК, м. Львів) 7. Ольховий О.М. Концептуальні передумови оптимізації системи фізичної підготовки збройних сил України в сучасних умовах (Харківський національний університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба, м. Харків) 8. Врублевський Є.П. Спортивний відбір: реалії та перспективи (Поліський державний університет, м. Пінськ) СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 28 жовтня 2016 р. початок роботи о І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 31 аудиторія «Актуальні проблеми здорового способу життя. Рухова активність та здоров'я дітей і підлітків. Фізичне виховання дітей дошкільного та шкільного віку» Модератори: Пангелова Н.Є. д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький Боднар І.Р. д.фіз.вих., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання ЛДУФК, м. Львів Соловей О.М. к.фіз.вих., доцент, декан факультету фізичного виховання ДДІФКіС, м. Дніпро 1. Марченко О.Ю. Гендерні відмінності самооцінки фізичного «Я» школярів різного віку («Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава) 2. Чухланцева Н.В. Застосування новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій в спортивно-оздоровчий діяльності (ЗНТУ, м. Запоріжжя) 3. Мандюк А.Б. Особливості здійснення рухової активності у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл м. Львова (ЛДУФК, м. Львів) 4. Буренко М.С. Основи системи самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів (ЗНТУ, м. Запоріжжя) 5. Рубан В.Ю. Вікові особливості фізичного розвитку учнів початкових класів сільських загальноосвітніх шкіл (ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький) 6. Чередниченко І.А., Соколова О.В., Маліков М.В. Зміни показників фізичної підготовленості юнаків років у процесі секційних занять з комплексним використанням засобів спортивних ігор (ЗНУ, м. Запоріжжя) 7. Шуба Л.В. Здоров язбережувальні технології фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (ЗНТУ, м. Запоріжжя) 8. Борисова Ю.Ю., Шкарупіло П.О. Вивчення мотивів чоловіків років до занять капоейрою (ДДІФКіС, 9. Власюк О.О. Деякі проблеми у фізичному вихованні школярів і сучасні шляхи їх розв язання (ДДІФКіС, 10. Торбанюк Г.В. Професійні компетентності у фізичному вихованні початкової школи (УДПУ ім. Павла Тичини, м. Умань) 11. Соловей Д.О. Розвиток форм фізичного виховання в загальноосвітніх школах: проблеми і перспективи (ДДІФКіС, 12. Федоренко Е.О. Особливості формування мотивації до спеціально організованої рухової активності першокласників (ДДІФКіС, 13. Чайка Д.Д. Рівень розвитку фізичних якостей дітей на етапі підготовки до шкільного навчання (ДДІФКіС, 14. Єлісєєва Д.С. Інноваційний підхід до теоретичної підготовки старшокласників у самостійних заняттях з фізичного виховання (ДДІФКіС, 15. Михайленко Ю.М., Решетилова В.М. Визначення стану здоров я та особливостей рухової активності дітей молодшого шкільного віку (ДДІФКіС, 16. Чухловіна В.В. Корекція рухових порушень у дітей з дитячим церебральним паралічем засобами фізичного виховання з урахуванням індивідуальних особливостей моторики (ДДІФКіС, 17. Михайліченко А.Г. Особливості побудови композиції у номінації «Team Cheer Mix» дітей 7-9 років, які займаються черлідингом ДДІФКіС, 18. Федоряка А.В., Мохова І.В. Розвиток координаційних здібностей дівчаток 9-10 років, що займаються фігурним катанням на ковзанах в оздоровчій групі (ДДІФКіС, 19. Федоріщева А.В. ««Пілоксинг» у системі фізкультурно-оздоровчих занять зі студентками вищих навчальних закладів» (ДДІФКіС, 20. Дух Т.І., Свищ Я.С. Розвиток фізичних якостей школярів старшого шкільного віку з використанням комплексу легкоатлетичних вправ (ЛДУФК, м. Львів) ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 38 аудиторія «Фізичне виховання студентів. Фізична підготовка у Збройних силах України. Фізичне виховання дорослого населення. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення» Модератори: Приходько В.В. д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки ДДІФКіС, м. Дніпро Шестерова Л.Є. к.фіз.вих., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ХДАФК, м. Харків Безверхня Г.В. к.фіз.вих., професор, декан факультету фізичного виховання УДПУ ім. Павла Тичини, м. Умань 1. Пічурін В.В. Аналіз фізичної підготовленості студенток (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2. Маляренко І.В. Волонтерська діяльність як передумова формування професійно-соціальних компетентностей у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту (Херсонський державний університет, м. Херсон) 3. Масляк І.П. Черлідинг у системі фізкультурної освіти (ХДАФК, м. Харків) 4. Могилко С.П. Співвідношення стану здоров я студентів медичної академії до залікових вимог з фізичного виховання (ДЗ «ДМА МОЗ України», 5. Гордієнко Ю. В. Програмування спортивно-орієнтованих занять із фізичного виховання зі студентками засобами пауерліфтингу (Полтавський національний технічних університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава) 6. Сазанова І.О. Первинний моніторинг складу тіла та фізичної підготовленості студенток 1 курсу медичного ВНЗ (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя) 7. Смирнова-Давлад Н.В. Функціональний стан вестибулярного аналізатору студентів-баскетболістів (ДЗ «ДМА МОЗ України», 8. Пензай СА. Використання настільного тенісу як ефективного засобу у профілактико-оздоровчих заняттях різних груп населення (УДПУ ім. Павла Тичини, м. Умань) 9. Степанова І.В. Сучасні підходи до вдосконалення виробничої фізичної культури в Україні (ДДІФКіС, 10. Климович В.Б. Взаємозалежність професійної та фізичної готовності курсантів-артилеристів (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів) 11.Ковтун А.А. Характеристика впливу психофізіологічних особливостей студентів на мотивацію до занять фізичною культурою і спортом (ДДІФКіС, 12. Корж Н.Л. Технологія формування ціннісного ставлення у студентів до фізичної культури в системі самостійних занять (ЗНТУ, м. Запоріжжя) 13. Кокарев Б.В., Кокарева С.М. Дослідження мотивації слухачів практичних тренінгів та курсів підвищення кваліфікації інструкторів групових фітнес-програм до подальшої участі у навчальних заходах з обраної спеціалізації (ЗНУ, м. Запоріжжя) 14.Конакова О.Ю. Ефективність використання комп ютерної програми при організації персональних занять фітнесом із жінками (ДДІФКіС, 15. Чернігівська С.А. Вплив педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти на систему цінностей та психофізичних стан студентів, які звільнені від практичних занять з «Фізичного виховання» (ДДІФКіС, 16. Шиян О.В., Шиян В.М. Мотиваційне становлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту (ДДІФКіС, ДВНЗ ПДАБА, 17. Чекмарьова Н.Г., Хаджинов В.А., Олійник Р.В. Взаємозв язок серологічних генетичних маркерів розвитку психомоторних здібностей людини в контексті спортивної обдарованості (НМЕТАУ, м. Дніпро; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченко, м. Чернігів) 18.Килимистий М.М. Фізичний стан чоловіків другого періоду зрілого віку років (УДПУ ім. Павла Тичини, м. Умань) 19.Кошелева О.О. Шляхи удосконалення системи фізичного виховання студентів (ДДІФКіС, 20. Скрипченко І.Т. Використання скеледромів у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту на практичних заняттях з дисципліни «Туризм» (ДДІФКіС, 21.Само
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks