Oilcareers Mediapack Norwegianl V2a

Description
1. Den raske og lette veien til olje og gass kandidater på verdensbasisHovedkontor Nord Amerika MidtøstenTel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391…

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Den raske og lette veien til olje og gass kandidater på verdensbasisHovedkontor Nord Amerika MidtøstenTel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 2. Om OilCareersOilCareers ble lansert i 1999, og har blitt den allerstørste innen online rekruttering til olje & gassindustrien. Vi gir jobbsøkere en enkel og effektivmåte å søke etter ny jobb eller karriere, på tverrsav alle spesialfelter innen olje & gassindustrien, ogområder innen alternativ energi.Vår bakgrunn, størrelse og globale tilstedeværelse,betyr at vi er best mulig plassert for matchejobbsøkere med den relevante og riktige jobben,og for å gi rekrutteringsindustrien best mulig verdiog et vidt spekter av annonseringsmuligheter forå få tilgang til det største registeret av globaletalenter innen olje & gassindustrien.OilCareers er en av Jobsite-gruppensrekrutteringsnettsider, som har en unik erfaringfra online rekruttering innen kjerneområdenesom forbindes med olje & gassindustrien. Jobsitegruppen er igjen en del av Daily Mail and GeneralTrust (DMGT) – et veldig suksessrikt mediaselskapsom for tiden opererer i mer enn 40 land over heleverden.Under DMGT ligger også DMG Events, somarrangerer noen av energiindustriens mestprofilerte arrangementer inkludert GlobalPetroleum Show, ADIPEC and Gastech; noen av olje& gassindustriens ledende publikasjoner som f.eksWorldOil, Pipeline and Hydrocarbon Processingog Genscape, som leverer informasjon omenergileveranser til tradere, energileverandører ogmyndighetene i USA og Europa. Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 3. Hvorfor bruke OilCareers?Vi er giganten innen rekruttering i olje & at du får maksimal ROI (Return on Investment) forgassindustrien, med flere besøkende, brukere og vellykkede plasseringer av kandidater.antall cv’er / resymèr enn noen annen spesialisertrekrutteringsnettside. Våre globale markedsføringskampanjer fører til at vi hele tiden tiltrekker nye olje & gass kandidaterVår bakgrunn og erfaring med å matche kandidater til OilCareers, og vi har forpliktet oss til å fortsettetil stillinger globalt, betyr at vi er istand til å tilby disse aktivitetene globalt, for på den måten å kunneen enestående ekspertise til rekrutterings-firmaer fortsette å være markedsledende. Vi har alleredesom er på jakt etter de beste talentene innen olje en meget høy tilstedeværelse på forskjellige& gass. Med bakgrunn i støtte fra gruppens andre søkemotorer på internett, og vi bygger stadig viderenettsteder, er vi istand til å nå kvalitetskandidater på dette, for å oppnå maksimal synliggjørelse forinnen energisektoren, og på den måten kan vi tilby våre kunders ledige stillinger på lang sikt.den største gruppen av kandidater, som er aktivt på 530,000* unike brukere per månedutkikk etter ny jobb. >4,000 unike besøkende fra NorgeOilCareers.com er rask og enkel å bruke sett fra både 825,000 registrerte brukere globaltkunde- og kandidatperspektiv, med skreddersydde >2,500 registrerte brukere i Norgetjenester for å gjøre livet enklere når du prøver å 12,500 stillinger avertert per månedfylle stillinger rundt om i verden, enten du er på jaktetter å utlyse stillinger eller tjenester for å kunne søke 480,000 registrerte CV’eretter CV’er / resymèr. >9,000 nye CV’er per månedVi er et kostnadseffektivt alternativ for promotering 80,000 søknader per måned**av ledige stillinger til et spesialisert publikum, * Google Analytics Januar 2011reduserer dine kostnader per ansettelse, og sikrer ** Søknader via OilCareers.com. (Direktesøknad til klient er ikke i oversikten) Trafikk per måned (besøk og unike besøkende) 1000,000 Besøk Besøkende 800,000 600,000 400,000 200,000 De 0 08 09 10 0 Se 8 No 8 No 9 Au 8 10 M 8 Ok 8 M 9 Au 9 Se 9 0 Ok 9 M 0 Ok 0 08 M 8 De 8 Fe 9 M 9 De 9 Fe 0 8 9 Ap 0 M 0 No 0 Ja 8 Ja 9 11 09 08 10 1 s-1 t-0 t-0 l-0 0 0 0 l-0 l-1 0 1 1 r-0 0 0 0 r-0 0 1 r-1 0 -0 -0 -1 t-1 s-0 s-0 v- n- n- n- b- p- b- p- b- p- n- g- v- n- v- n- g- g- n- ai- ai- ai- ar ar ar Ju Ju Ju Ap Ap Au Ju Ju Ju Fe Se Ja Ja Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 4. Vår utbredelse OilCareers fordeling av kandidater per region 5.9 Asia Stillehavet 8.5 24.7 Europa Tidligere Sovjetunionen Midtøsten Nordafrika 22.8 Nordamerika 8.3 Søramerika 1.7 Storbritannia 1.7 Vestafrika 11.5 12.1 2.9 Resten av verden Totalt antall kandidater globalt Adminstrasjon Alternativ energi Kommersiell/Finans/Juridsk 80,000 Design Boring Ingeniørfag Miljø Geo-forskning Helse Sikkerhet HR/Personal/Opplæring IT/Kommunikasjon Logistikk/Anska else Ledelse Marine/Dykking/ROV Operasjonelt (annet) Annet Kvalitet/Inspeksjon Salg/Markedsføring Forskning (annet) Teknikkere Terminal/Ra neri/Distribusjon Fagarbeidere 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 *En kandidat kan være registert under flere kategorierHovedkontor Nord Amerika MidtøstenTel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 5. Effektive vervekampanjerVi har forpliktet oss til å foreta fortløpende ogbetydelige investeringer for å få tak i nye, høykvalitetsog spesialiserte olje & gass kandidater til OilCareersfra Storbritannia og resten av verden.Det er vårt mål å øke volumet og kvaliteten påkandidater som søker jobber som de finner på vårnettside og som laster opp sine CV’er / resymèrtil våre databaser. Vi ønsker å sikre at OilCareersblir kjent som stedet du går for de nyeste olje &gassjobbene.For å gjøre dette, har vi fokusert på å mikro-fokuserepå de beste olje og gass kandidatene:Når de søker etter jobber onlineSiden vi allerede har en veldig utbredt tilstedeværelsepå søkemotorene, og investerer i fortløpendeinnovasjoner for å opprettholde vår posisjon, erbetydelige investeringer øremerket til søkebasertmarkedsføring for å nå kandidater med de nøyaktigekunnskaper våre kunder trengerGjennom profesjonelle nettverkVi bruker målrettet markedsføring og innovativestrategier for å tiltrekke oss olje og gasskandidatersosiale nettverkssider inkludert LinkedIn ogFacebook.Når de leter etter olje og gassinformasjonVi vil drifte de nettbaserte jobbkanalene forhøyprofilerte publikasjoner som WorldOil, PetroleumEconomist og Pipeline.Tilstedeværelse på bransje arrangementerVi vil være tilstede på alle de store olje og gassindustriarrangementene for å demonstrere til jobbsøkerehvilken rolle våre kunder spiller på nettsiden.Vi vil også være der når de er på vei til jobbVi har utbredte kampanjer gjennon hele året– fokusert på rushtidsradio og reklameskilt påviktige trafikkruter ved globale knutepunkter foroljeindustrien. Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 6. Vårt nettverkVed siden av å ha den største og beste dekningen på søkemotorer, forsøker OilCareers kontinuerlig åkomme i kontakt med nye, velkvalifiserte kandidater. OilCareers leverer nå søkefunksjonaliteten for ledendeOlje & Gass publikasjoner og arrangementer, og trekker til seg besøkende fra hele verden. T H E AU T H O R I T Y O N E N E R G Y Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 7. Noen av våre gode kunderVi har global erfaring fra å jobbe sammen med industriens ledende arbeidsgivere, ved å gi dem en rask,enkel og kosteffektiv løsning for rekruttering. Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 8. Produkter og tjenesterOilCareers tilbyr umiddelbar jobbannonsering for både for både lokale og globale tilhørere, ved å førearbeidsgivere, rekrutteringsselskaper og kandidater sammen på en effektiv og sikker måte.For arbeidsgivere tilbyr OilCareers en av industriens mest besøkte nettsider. Nettsiden hjelper alleredenoen av de største og mest tillitsverdige arbeidsgivere innen olje og gassindustrien med å annonsere deresledige stillinger raskt og effektivt.Annonsering av ledige stillingerAnnonsering av ledige stillinger på nettet, er den raskeste og mest kostnadsseffektive måte å annonseredine ledige stillinger til jobbsøkere. Annonsering av ledige stillinger på nettet gir deg best mulignedslagsfelt for å nå kandidater , og er en utmerket måte a komplimentere annen type annonsering som dubenytter. OilCareers tilbyr to typer av annonsering av ledige stillinger: Toppannonse Siden det er det aller beste innen stillingsannonsering, er Toppannonse skreddersydd – utformet for å matche dine kvalitetsmerker og utformingskrav. Toppannonser: • Kommer opp først i relevante søkeresultater foretatt av kandidater • Kommer opp i Top Jobs området på OilCareers hjemmeside • Kan inneholde bilder, fargefonter og mye mer • Kan annonseres i opptil 8 kategorier, istedenfor 4 som er begrensningen for en standard annonse • Er mer synlig på nettsiden, og tiltrekker seg derfor flere søknader Standardannonse Standard annonsering er den mest populære annonseringsmåten på OilCareers. • Din annonse vil komme opp som en malbasert tekstannonse • Kan inneholde en firmalogo Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 9. CV DatabaseCV databasen til OilCareers gir deg en utmerket mulighet for målrettet kontakt mot en stor gruppe avspesialiserte jobbsøkere fra hele verden.Ved å registrere deg som er rekrutteringsselskap på Oilcareers, får du tilgang til vår store database. Dukan foreta et ubegrenset antall søk for å matche dine spesielle krav, og bygge opp en gruppe av aktuellekandidater. Ved å lagre nøkkelsøk og opprette CV / Resymè søkeagenter på din konto, vil OilCareersautomatisk sende deg daglige e-postvarsler med detaljer for nyregistrerte kandidater, som matcher dinekrav.HTML e-posterVi er også istand til å tilby deg muligheten til å sende e-poster direkte til vår globale gruppe av registrertejobbsøkere. Vår HTML baserte e-posttjeneste gjør deg istand til å promotere deg selv og dine ledige still-inger til vår globale gruppe av talentfulle kandidater, i en e-post som er satt opp i henhold til dine spesifi-kasjoner. Du kan kontakte kandidater basert på lokalisering, lønnsforventninger og sektor.Annonsering av firmaI tillegg til våre hovedprodukter som jobbannonsering og CV / Resymè søk, kan du også promotere dittvaremerke / firma på nettsiden, og lede trafikk direkte til dine ledige stillinger eller egen nettside. Vi tilbyrfølgende muligheter for å promotere ditt egen firma på OilCareers: • Firmaprofil - disse sidene er en utmerket måte å promotere din tilstedeværelse på OilCareers, ved at de gir deg muligheten til å kommunisere fordeler med å jobbe for ditt firma til kandidatene, i tillegg til å informere om firmamarked, historie og kultur. Du kan opprette egne sider, eller vi kan opprette sidene for deg • Hjemmeside knapper - Finnes på OilCareers hjemmeside sammen med andre firmaer som har valgt å promotere seg selv. Disse knappene er linket direkte til dine ledige stillinger eller egen firmaprofil • Banner annonse - Vidersender trafikk direkte fra hjemmesiden til dine ledige stillinger, din firmaprofil eller din egen nettside Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 10. Account Managment og støttefunksjonOilcareers er stolte av kvaliteten på vår Account Management og kundestøtte. Du vil få en AccountManager, som vil hjelpe deg med å optimalisere dine kampanjer, gi deg og ditt team opplæring, og foretagjennomgang av ditt kundeforhold så lenge du har en kontrakt med oss. • Alle ledige stillinger vil bli fulgt opp av din Account manager, og antall svar vil bli rapportert til deg, både iløpet av og på slutten av kampanjen • Din Account Manager vil skreddersy løsninger som passer ditt behov og budsjett. Når du ber om informasjon om OilCareers, vær vennlig å hjelp oss ved å gi oss så mye informasjon som mulig om dine behov. Dette vil sikre at vi gir deg et relevant og detaljert tilbud, som er i henhold til dine budsjettforventninger. Vi ser frem til å jobbe sammen med deg Hovedkontor Nord Amerika Midtøsten Tel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • 11. HovedkontorOilCareers LtdWesthill Business CentreArnhall Business Park, WesthillAberdeenshire, AB32 6UFUnited KingdomTel: +44 (0)1224 330500Fax: +44 (0)1224 743888Nord AmerikaOilCareers.com Inc11490 WestheimerSuite 850Houston, Texas 77077USATel: +1 713 425 6316Fax: +1 713 783 0067MidtøstenOilCareers LtdDubai Media CityBuilding 9, Office 23P O Box 500643, DubaiUnited Arab EmiratesTel: +9 714 391 0850Fax: +9 714 390 4570Hovedkontor Nord Amerika MidtøstenTel: +44 (0)1224 330500 Tel: +1 713 425 6316 Tel: +9 714 391 0850
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks