Офіційні правила та умови акції «Щасливий рік» для держателів карток MasterCard від Кредобанку - PDF

Description
Офіційні правила та умови акції «Щасливий рік» для держателів карток MasterCard від Кредобанку 1. Терміни та визначення 1.1. Бали бали, які Учасники Бонусної програми накопичують в рамках її проведення

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 24 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Офіційні правила та умови акції «Щасливий рік» для держателів карток MasterCard від Кредобанку 1. Терміни та визначення 1.1. Бали бали, які Учасники Бонусної програми накопичують в рамках її проведення та за відповідну кількість яких мають змогу придбати одну чи більше одиниць Акційної продукції, а також автоматично стати учасниками цієї Акції Акція ця Акція, яка проводиться Виконавцем за завданням Замовника, визначення яких міститься у Розділі 2 цих Правил Учасник Бонусної програми (в усіх відмінках) держатель картки MasterCard, зареєстрований для участі в Бонусній програмі Замовника на підставі своєї згоди Картка платіжна картка, емітована на території України ПАТ «КРЕДОБАНК» під брендом MasterCard Учасник Акції (в усіх відмінках) дієздатна фізична особа, яка є держателем Картки. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та/або Виконавець Акції не зобов язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем Правила ці правила Акції разом з будь-якими можливими змінами та доповненнями, затвердженими Замовником та опублікованими у встановленому цими Правилами порядку Сайт Акції інтернет-сайт Акції за адресою: https://www.loyaltygateway.com/rewards/phoenix/kredobankrewards 1.8. Бонусна програма, Програма програма лояльності на основі балів, що нараховуються за розрахунки Карткою Учасника, організована MasterCard, в якій Учасники зареєструвалися шляхом надання згоди на участь у Програмі Резервний список список, який формується шляхом випадкової комп ютерної вибірки за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org зі списку Учасників Акції, які виконали всі умови даних Правил. Список складається: з п ятнадцяти осіб (порядкові номера із шостого по двадцятий), які обов язково відображаються у Протоколі Комісії за результатами комп ютерної вибірки Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Подарункового сертифіката; з десяти осіб (порядкові номера з другого по одинадцятий), які обов язково відображаються у Протоколі Комісії за результатами комп ютерної вибірки Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Головного Заохочення. 1.10. Переможець Акції Учасник Акції під порядковим номером один у списку, сформованому шляхом випадкової комп ютерної вибірки за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, який здобуває право на отримання Головного Заохочення Переможці Етапу Акції Учасники Акції під порядковими номерами від першого до п ятого у списку, сформованому шляхом випадкової комп ютерної вибірки за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, які здобувають право на отримання Подарункових сертифікатів за результатами Етапів Акції Каталог винагород каталог, що містить перелік Винагород, доступних за Програмою, доступ до яких відбувається через сайт Програми Спеціальна пропозиція означає реєстрацію у даній Акції, за результатами якої Учасник Акції має можливість отримати Головне Заохочення Акції та/або Подарунковий сертифікат. Вартість Спеціальної пропозиції становить 0 (нуль) балів Подарунковий сертифікат сертифікат «Фокстрот» на суму 5000 (п ять тисяч) грн або сертифікат «Фокстрот» на суму 1000 (одна тисяча) грн, або сертифікат «Фокстрот» на суму 500 (п ятсот) грн. 2. Замовник та Виконавець Акції, місце та строки проведення Акції 2.1. Замовником Акції є Публічне акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (далі Замовник). Місцезнаходження Замовника: 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, Виконавцем Акції є ТОВ «Проспектс Україна» (Prospects Ukraine) (далі Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: 03164, Україна, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5б Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО, з 1 червня 2016 року по 31 травня 2017 року включно (далі Період проведення Акції) у 12 (дванадцять) етапів (далі Етапи Акції): з 1 по 30 червня 2016 року включно (далі Перший етап); з 1 по 31 липня 2016 року включно (далі Другий етап); з 1 по 31 серпня 2016 року включно (далі Третій етап); з 1 по 30 вересня 2016 року включно (далі Четвертий етап); з 1 по 31 жовтня 2016 року включно (далі П ятий етап); з 1 по 30 листопада 2016 року включно (далі Шостий етап); з 1 по 31 грудня 2016 року включно (далі Сьомий етап); з 1 по 31 січня 2017 року включно (далі Восьмий етап); з 1 по 28 лютого 2017 року включно (далі Дев ятий етап); з 1 по 31 березня 2017 року включно (далі Десятий етап); з 1 по 30 квітня2017 року включно (далі Одинадцятий етап); з 1 по 31 травня 2017 року включно (далі Дванадцятий етап). 3. Порядок та умови участі в Акції 3.1. Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції. 3.2. Для участі в Акції Учаснику Програми лояльності необхідно чітко дотримуватися таких умов даної Акції: в Період проведення Акції в рамках Програми Учасник Акції має замовити на Сайті Акції Спеціальну пропозицію. Вартість Спеціальної пропозиції становить 0 (нуль) балів; чітко дотримуватися умов даних Правил Учасники Акції можуть додатково ознайомитися з умовами Акції на сайті Банку та отримати відповіді на будь-які запитання стосовно Акції за телефоном гарячої лінії для Учасників Акції: (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних згідно з тарифами мобільного оператора). Лінії працюють в період проведення Акції щодня (окрім державних свят) з 09:00 до 21: Учасник Акції автоматично реєструється при виконанні умов, визначених у п. 3.2, і вноситься до бази Даних (далі База Акції) Замовник та/або Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник та/або Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 4. Фонд Заохочень Акції 4.1. Фонд Заохочень Акції складається з 2 рівнів Заохочень, а саме: Головного Заохочення Акції та 12 (дванадцяти) Подарункових сертифікатів «Фокстрот» на суму 5000 (п ять тисяч) грн, 12 (дванадцяти) Подарункових сертифікатів «Фокстрот» на суму 1000 (одна тисяча) грн, 36 (тридцяти шести) Подарункових сертифікатів «Фокстрот» на суму 500 (п ятсот) грн. У період проведення Першого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Другого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі Подарункові сертифікати «Фокстрот»: 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 5000 (п ять тисяч) грн, 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 1000 (одна тисяча) грн, 3 (три) Подарункові сертифікати «Фокстрот» на суму 500 (п ятсот) грн. У період проведення Третього етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Четвертого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі тисяч) грн, 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» номіналом на суму 1000 (одна тисяча) грн, 3 (три) У період проведення П ятого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі Подарункові сертифікати «Фокстрот»: 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 5000 (п ять тисяч) грн, 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 1000 (одна тисяча) грн, 3 (три) Подарункові сертифікати «Фокстрот» номіналом 500 (п ятсот) грн. У період проведення Шостого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Сьомого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі Подарункові сертифікати «Фокстрот»: 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 5000 (п ять тисяч) грн, 1 (один) Подарунковий сертифікат «Фокстрот» на суму 1000 (одна тисяча) грн, 3 (три) Подарункові сертифікати «Фокстрот» на суму 500 (п ятсот) грн. У період проведення Восьмого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Дев ятого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Десятого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Одинадцятого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі У період проведення Дванадцятого етапу Учасники Акції мають можливість отримати такі Кількість Подарункових сертифікатів «Фокстрот» у рамках цієї Акції обмежена і становить 60 (шістдесят) одиниць на весь Період проведення Акції, тобто по 5 (п ять) одиниць у кожному Етапі Акції. Кількість Головного Заохочення обмежена і становить 1 (одну) одиницю Головним Заохоченням Акції є «Подорож до Праги», тобто Сертифікат на туристичні послуги, що надає можливість здійснити поїздку до міста Прага (Чехія) на три дні, на двох осіб (Переможця Акції та супроводжуючу особу), до якого входить: переліт, трансфер аеропорт готель, готель аеропорт, проживання в готелі 3* (2 ночі), страхування, 2 екскурсії. Строки туристичної поїздки, її складові узгоджуються з Переможцем Акції додатково. У випадку виникнення на території держави, зазначеної у даному пункті, обставин непереборної сили, за погодженням з Переможцем Акції поїздка може бути замінена на подорож в іншу державу на таких самих умовах. Строк дії туристичного сертифіката до 31 серпня 2017 р Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість та вартість, зазначені в п. 4.1 цих Правил. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Фонду Заохочень Акції, передбаченого цими Правилами. Замовник та Виконавець не збільшують та не переносять на інший Етап Акції Фонд Заохочень Акції Виконавець/Замовник не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Подарункових сертифікатів та/або Головного Заохочення Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися ними з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх використання Протягом кожного Етапу Акції один Учасник Акції може замовити лише одну Спеціальну пропозицію на Сайті Програми лояльності, чином отже, протягом Періоду проведення Акції Учасник Акції має можливість замовити 12 (дванадцять) Спеціальних пропозицій Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Головне Заохочення Акції та/або Подарунковий сертифікат з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного Заохочення Акції та/або Подарункового сертифіката У випадку відмови Учасника Акції від отримання Головного Заохочення Акції та/або Подарункового сертифіката з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права вимагати від Замовника або Виконавця Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Головного Заохочення Акції та/або Подарункового сертифіката не видається Заміна Головного Заохочення Акції та/або Подарункового сертифіката будь-яким іншим не допускається. Головне Заохочення Акції та/або Подарунковий сертифікат обміну та поверненню не підлягають. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації Учасник Акції може передавати право на отримання Головного Заохочення Акції та/або Подарункового сертифіката Акції іншим особам на пі
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks