ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА БЕЗОПЛАТНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «СТУДЕНТ» - PDF

Description
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА БЕЗОПЛАТНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «СТУДЕНТ» 1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ БЕЗОПЛАТНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «СТУДЕНТ» (далі Акція) 1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого: 03110,

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 27 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА БЕЗОПЛАТНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «СТУДЕНТ» 1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ БЕЗОПЛАТНОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «СТУДЕНТ» (далі Акція) 1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого: 03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, Організатором, Виконавцем Акції є ТОВ «А-ГРУП», місцезнаходження якого: 01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, Технічним партнером Акції є ТОВ «Старт-98», місцезнаходження якого: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп.37; тел. технічної підтримки ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 2.1. Акція проводиться з 1 вересня по 3 жовтня 2014 року включно (далі Період акції) у 13 (тринадцяти) містах України, згідно з адресною програмою нижче: Область Місто Точка Адреса 1 Одеська Одеса 2 Одеська Одеса 3 Одеська Одеса 4 Одеська Одеса 5 Одеська Одеса Одеський національний політехнічний університет ОНПУ Одеська національна академія харчових технологій ОНАП Одеський національний морський університет ОНМУ Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Пр-т Шевченко, 1 вул. Канатна, 112 вул. Мечникова, 34 вул. Піонерська, 2 Французський бул., 24/26 6 Одеська Одеса Одеський національний економічний університет вул. Преображенська, 8 7 Одеська Одеса Одеський національний медичний університет вул. Ольгієвська, 2 8 Одеська Одеса Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинского вул. Старопортофранківська, 26 9 Одеська Одеса Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, Одеська Одеса 11 Одеська Одеса 12 Харківська Харків 13 Харківська Харків 14 Харківська Харків 15 Харківська Харків 16 Харківська Харків Одеська національна академія звязку ім. А.С. Попова Одесская державна академія будівництва та архітектури Національний юридичний університет Ярослава Мудрого Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ) Харківський національний університет міського господарства ім. О.Н. Бекетова (ХНУГХ) Харківський національний університет ім. В.Н. Каразина (ХНУ) Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковского (ХАИ) вул. Ковальська, 1 вул. Дідріхсона, 4 вул. Пушкінська, 77 вул. Фрунзе, 21 вул. Революції, 12 пл. Свободи, 4 вул. Чкалова, 17 17 Харківська Харків 18 Харківська Харків 19 Харківська Харків 20 Харківська Харків 21 Харківська Харків 22 Харківська Харків 23 Харківська Харків 24 Харківська Харків Харківський національний економічний університет (ХНЭУ) Українська державна академія залізничного транспорту (УкрГАЖТ) Харківський автомобільно-дорожній університет (ХАДИ) Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЭ) Пр-т. Леніна, 9-А майдан Фейєрбаха, 7 вул. Петровського, 25 вул. Леніна, 14 Національний фармацевтичний університет (НФаУ) Вул. Пушкінська, 53 Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) Вул. Петровського, 56 Харківський національний медичний університет (ХНМУ) Пр-т Леніна, 4 Харківський національний педагогічний університет ім.. Г. С. Сковороди (ХНПУ) Вул. Блюхера, 2 25 Харківська Харків Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенко (ХНТУСГ) Вул. Артема, Харківська Харків Харківський національний університет будівництва і архітектури (ХНУБА) Вул.Сумська, Київська Київ Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут 28 Київська Київ Національний авіаційний університет Пр-т Перемоги, 37 Пр-т Космонавта Комарова, 1 29 Київська Київ 30 Київська Київ 31 Київська Київ 32 Київська Київ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київський національний торговельноекономічний університет Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Пр-т Перемоги, 54/1 вул. Киото, 19 вул. Володимирська, 64 вул. Пирогова, 9 33 Київська Київ Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, Дніпропетровська Дніпропетровськ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) вул. Лазаряна, 2 35 Дніпропетровська Дніпропетровськ 36 Дніпропетровська Дніпропетровськ 37 Дніпропетровська Дніпропетровськ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) Національна металургійна академія України (НметАУ) вул. Чернишевського, 24а пр. Гагарина, 72 пр. Гагаріна, 4 38 Дніпропетровська Дніпропетровськ Національний гірничий університет (НГУ) пр. Карла Маркса, Запорізька Запоріжжя Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) вул. Жуковського, Запоріжжя Запоріжжя Запорізький національний університет (ЗНУ) вул. Жуковського, Вінницька Вінниця 42 Вінницька Вінниця Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (ВДПУ) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (ВНМУ) вул. Острозького, 32 вул. Пирогова, 56 43 Вінницька Вінниця Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) Хмельницкое шоссе, Хмельницька Хмельницький Хмельницький національний університет (ХНУ) вул. Інститутська, Хмельницька Камянец- Подільський 46 Житомирская Житомир 47 Житомирская Житомир 48 Волинська Луцьк 49 Волинська Луцьк 50 Чернівецька Чернівці 51 Тернопільська Тернопіль 52 Тернопільська Тернопіль Франківська Франківська Франківська Франківськ Франківськ Франківськ Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (КПНУ) Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ) Луцький національний технічний університет (ЛНТУ) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ) Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (ТДТУ) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) Медична Академія ИФНТУНГ вул. Огієнка, 61 вул. Черняховського, 103 вул. Велика Бердичівська, 40 вул. Львівська, 75 просп. Волі, 13 вул. Коцюбинського 2 вул. Львівська, 11 вул. Руська, 56 вул. Шевченко, 57 вул. Галицька, 2 вул. Коновальца/Шевченко 56 Львівська Львів 57 Львівська Львів 58 Львівська Львів 59 Львівська Львів 60 Львівська Львів Львівський національний університет ім. І. Франка (ЛНУ) Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького (ЛНМУ) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького (ЛНУВМ) Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП) вул. Університетська, 1 вул. Пекарська, 69 вул. Пекарська, 50 вул. Володимира Великого, 1 Степана Бандери, МЕТА АКЦІЇ 3.1. Мета Акції просування нового тарифного плану «Вільний Студент». 4. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно: Послухати інформацію консультанта (промоутера) про новий тарифний план «Вільний Студент» та отримати рекламно-інформаційну листівку з умовами Акції. Якщо Учасник зацікавився, він має придбати стартовий пакет з тарифним планом «Вільний Студент». У такому разі консультант (промоутер) вручає Учаснику Акції скретч-картку, за допомогою якої буде визначено вид подарунка, що отримає Учасник Акції Учасник Акції має стерти скретч-поле на скретч-картці, щоб дізнатися про вид подарунка, який він отримає (п. 5.1 цих Правил) Щоб отримати (як подарунок) поповнення мобільного рахунку, Учаснику Акції необхідно відправити код, який Учасник Акції знайде під скретч-полем скретч-картки, на короткий номер Поповнення мобільного рахунку Учасника Акції відбудеться протягом 2 (двох) календарних днів Поповнення мобільного рахунку Учасника Акції може здійснюватися не більше одного разу протягом Акції Щоб завантажити (як подарунок) безоплатний контент, Учаснику Акції необхідно зайти на 5. ВИДИ ПОДАРУНКІВ. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКА 5.1. Під час Акції для її Учасників передбачаються такі види подарунків: поповнення мобільного рахунку Учасника Акції на 10 грн; загальна кількість на Акцію не більше 1500 поповнень; поповнення мобільного рахунку Учасника Акції на 20 грн; загальна кількість на Акцію не більше 1050 поповнень; доступ до ресурсу для завантаження безоплатного додатка; загальна кількість на Акцію не більше ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 6.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 16 років та які погодилися з правилами цієї Акції Учасниками Акції за будь-яких обставин не мають права бути: а) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), що бере участь в підготовці цієї Акції; б) чоловік або дружина осіб, вказаних в підпункті «а» даного пункту Правил; в) близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, вказаних у підпункті «а» даного пункту Правил; г) недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи Обмеження щодо участі можуть бути змінені Організатором Акції за умови інформування про такі зміни на офіційному сайті: 7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 7.1. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення цих Правил в глобальній мережі Інтернет за адресою: в розділі «Акції та Новини» (далі Сторінка Акції) протягом усього періоду проведення Акції Інформація про результати Акції розміщується в глобальній мережі Інтернет за адресою: Скорочені Правила Акції розміщені в рекламно-інформаційних матеріалах, які розповсюджуються промоутерами та дилерами «Київстар» Інформування Переможців Акції здійснюється згідно з п. 4.1 цих Правил. 8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 8.1. Беручи участь в Акції, кожний Учасник підтверджує цим свою згоду на використання переданої Організатору Акції інформації про його персональні дані (імені, прізвища, адреси або інших матеріалів) з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою та за допомогою методів, які не порушують чинне законодавство України (в т. ч. через передачу третім особам шляхом публікації, наприклад, його імені в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах). Передача інформації та повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) здійснюється без будь-яких обмежень стосовно території, часу та способу використання. Використання інформації при цьому ніяк не оплачується Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу» та Закону України «Про захист персональних даних» Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов язані з участю в Акції, є підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил та/або стосується питання, не врегульованого цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому таке спільне рішення є ост
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks