Oblak nije magla! Računalni oblak u poslovanju zašto i kako? Danko Selak. Zagreb, Konzultant za licenciranje i upravljanje IT imovinom - PDF

Description
Oblak nije magla! Računalni oblak u poslovanju zašto i kako? Danko Selak Konzultant za licenciranje i upravljanje IT imovinom Zagreb, dio Demistifikacija - Računarstvo u oblaku ( Cloud

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Oblak nije magla! Računalni oblak u poslovanju zašto i kako? Danko Selak Konzultant za licenciranje i upravljanje IT imovinom Zagreb, 1. dio Demistifikacija - Računarstvo u oblaku ( Cloud computing ) je generalni pojam za sve što uključuje isporuku hostanih servisa putem Interneta. - Ti servisi se široko mogu podijeliti u tri kategorije: - Infrastructure-as-a-Service (IaaS), - Platform-as-a-Service (PaaS) - Software-as-a-Service (SaaS) Termin oblak (cloud) je inspiriran često korištenim simbolom kojim se prikazuje Internet na raznim dijagramima, crtežima i grafikama Novost? Ne baš - Prva referenca na cloud computing u svom današnjem smislu pojavljuje se još u jednom internom dokumentu tvrtke Compaq - Daljnja popularizacija termina dolazi nakon 2006 kada je Amazon predstavio svoj Elastic Compute Cloud - 3 načina implementacije cloud computinga: - Private (privatni oblak servisi smješteni u vlastitom data centru) - Public (javni oblak servisi smješteni kod vanjskog ( third-party ) davatelja usluge) - Hybrid (mješovita li hibridna implementacija mješavina javnog i privatnog oblaka) Da li je cloud computing za mene? Ovisi o: - Trenutačnom stanju infrastrukture - Trenutačnom stanju aplikativne podrške - Trenutačnoj i planiranoj količini podataka u sustavu - Broju i vrsti usluga koje se mogu prebaciti u cloud - Povijesti investicija u IT u posljednjih 3 do 5 godina - Razvojnim i financijskim planovima tvrtke u sljedećih 3 do 5 godina - Generalnom poslovnom trenutku tvrtke Rizici? - Gdje su moji podaci i tko sve može do njih? - Backup i restore? - Količina podataka? - Koliko će me koštati skriveni troškovi? - Kakva Internet veza mi treba? Što ako pukne? - Što će raditi IT ako to sve bacim u oblak?!? Svi u IT-u ćemo dobiti cipelu! Prednosti? - Ne ovisite o lokalnim resursima - Skalabilnost i elastičnost - Plaćanje po stvarno korištenom / potrošenom - Uštede na energiji i infrastrukturi - IT više nije servis za održavanje opreme nego centar za razvoj i podršku poslovnim procesima tvrtke trošak vs. strateški rersurs!) 2. dio - Microsoftov pogled na (oblačni) svijet SaaS: IaaS i PaaS: Office cijeli ured u oblaku. Poslovni Online spremanje i dijeljenje dokumenata Online sastanci Plus - Office Desktop aplikacije - Office Mobile - Office Online Garancija dostupnosti (SLA) Tehnička podrška Privatna društvena mreža Standardne Usluge Office aplikacije Osnovni podaci Office 365 Business planovi Business Business Essentials Business Premium Svi Office 365 planovi uključuju Cijena ,80 9,60 Max. korisnika 300 (za svaki plan) Office desktop apps ipad, Windows RT & smartphone aplikacije Office Online 1TB cloud prostora(onedrive for Business) , kalendar (Exchange) Online sastanci, IM (Lync) Team sites, interni portali (SharePoint) Enterprise social (Yammer) 99.9% financijski podržanu garanciju dostupnosti usluge 24/7 telefonsku podršku za kritične probleme Integraciju sa Active Directoryjem Napredne usluge Standardne usluge Office Osnovni podaci Svi Office 365 planovi Business Enterprise Business Business Essentials Business Premium ProPlus E1 E3 Cijena 8,80 3,60 9,60 12,90 6,10 18,20 Max. korisnika 300 (za svaki plan) Neograničeno 24/7 telefonska podrška od Microsofta Kritični problemi Svi problemi Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher 2 2 ipad, Windows RT & smartphone aplikacije Office Online Access 1TB cloud prostora(onedrive for Business) , kalendar (Exchange) Online sastanci, IM (Lync) Team sites, interni portali (SharePoint) Enterprise social (Yammer) Content discovery and search (Delve) Active Directory integracija Licensed for hybrid deployment Support for shared computer activation Video content management Compliance Archiving, ediscovery, mailbox hold Information protection message encryption, RMS, DLP Microsoft Azure je otvorena i fleksibilna cloud platforma koja omogućuje klijentima da brzo grade, puštaju u produkciju i upravljanju sigurnim aplikacijama po mjeri. Iskoristite vještine i znanja koja već imate podržani su najpopularniji svjetski alati, programski jezici i okruženja. U konačnici, pustite svoje rješenje u produkciju u istoj sigurnoj i pouzdanoj globalnoj mreži podatkovnih centara na kojoj rade i servisi poput Xboxa, Office365, Skype, Bing ili na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Azure nudi: Preko 60 usluga, nove se konstantno razvijaju i dodaju CDN Integration HPC Analytics Application Services Caching Identity Service bus Media Virtual machines websites Cloud services Mobile services Compute SQL database HD insight Tables Blob storage Data Services Connections Virtual network Traffic manager Name resolution Networks 12 Cjelovito shvaćanje Azure ponude Svako rješenje sastoji se od određene kombinacije tih usluga Integration Analytics Application Services Identity Virtual machines Cloud services Compute SQL database Connections HD insight Virtual network Data Services Networks Klijet koji razvija cloud-baziranu aplikaciju 13 Klijenti traže Cloud usluge. Tko vodi? CIO - odabir Cloud vendora 20% 4% 9% 9% 12% 13% Izvor: Morgan Stanley CIO Survey, Percentage of Enterprise CIOs Greater than $1B/$10B expecting to use IaaS by YE2014 Office 365 najčešća pitanja i odgovori - Gdje su moji podaci? U Microsftovim datacentrima u Europi (Dublin, Amsterdam, treći u Njemačkoj u izgradnji). Izgrađeni i upravljani po najvišim standardima, garantiraju sigurnost podataka znatno bolje od bilo koje on-premise infrastrukture. - Sigurnost? Tko sve može do njih? Nitko koga Vi ne ovlastite, podaci su kriptirani i nikome u Microsoftu nisu čitljivi. Microsoftovi datacentri zadovoljavaju najstrože internacionalne standarde za sigurnost i upravljanje: ISO27001, EU model clauses, HIPAA BAA, i FISMA - Backup i restore? Da, svakih 12 sati, i svaki backup čuva se 14 dana. Za Restore nužno je kontaktirati tehnical support. Budući da su podaci redundantni unutar jednog, a dodatno i između (najmanje) dva Microsoftova datacentra, realna potreba za backupom (rizik) je zapravo manji nego kod tipičnih on-premise instalacija. Dodatno, Microsoft daje financijsku garanciju dostupnosti usluge 99,9% vremena Office 365 najćešća pitanja i odgovori - Ljudska pogreška obrisali su nešto. Zauvijek? Ne, postoji sustav dvostrukog Recycle bina. Po defaultu podaci idu u Recycle bin. Tamo ostaju 30 dana i moguće ih je vratiti od tamo. Ako pak korisnik sam isprazni svoj Recycle bin, sadržaj odlazi u Site collection recycle bin, odakle ga vratiti može administrator - - Postoji li verzioniranje dokumenata? Da, moguće je odrediti koliko verzija unazad se čuva. Ograničenja nema. Kod toga treba paziti odnosno imati na umu da ovo potencijalno diže količinu potrebnog storage-a. (koliko verzija dokumenta = toliko puta kb/mb koliko je dokument težak ) - Da li Sharepoint online drži kod mene lokalnu kopiju podataka? Ne. Ako to baš želite, postoje third-party alati koji to mogu raditi Office 365 najćešća pitanja i odgovori - Što je s podacima ako ne produžim pretplatu ili ako kasnim? 30 dana je grace period i sve radi redovno. Nakon toga, lokalna instalacija Office-a ide u tzv reduced functionality mode (možete čitati i otvarati dokumente) a Vaši podaci su Vaši Administrator ima 90 dana da ove, dokumente, Sharepoint sajtove, itd. preuzme lokalno. Nakon toga, podaci se brišu. - - Kakav Intenet link mi treba za Office 365? Jako ovisi o broju korisnika i količini dokumenata sa kojima se radi. U principu, sinkrona veza (10/10) je dovoljna za tvrtke do 100 korisnika. Za veće implementacije, tu je ekspertiza naših stručnjaka i pomoć Microsofta: Network planning and performance tuning for Office 365 Koliko to sve košta? Primjer: Stvarna tvrtka, 50ak korisnika, puno dokumentacije, implementacija Office 365 E3 plana sa značajnom SharePoint prilagodbom ( Ured bez stresa ): Office 365 E3 licence (godišnje): ,00 EUR Dodatni storage (150 GB godišnje): 270,00 EUR Usluge i prilagodbe: ,00 EUR UKUPNO: ,00 EUR Usporedimo ,00 EUR sa On - premise scenarij: Potrebne licence (godišnje OVS ugovor): PartNumber ItemName Price EUR Količina Stavka ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 355, ,00 H SharePointSvr ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 3.410, ,00 79P OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm 206, ,00 W CoreCAL ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Pltfrm UsrCAL 92, ,00 UKUPNO EUR ,00 Usluge i prilagodbe: EUR UKUPNO: ,00 EUR Ovo NIJE realna usporedba U On - premise scenariju nedostaje sljedeće: - Cijena hardvera (serveri, storage) - Cijena konfiguracije hardvera - Cijena Skype for Business (Lync) i Forefront Endpoint Protecton (antivirus) licenci koje su uključene u Office Cijena struje i hlađenja za on-premise infrastrukturu. Je li cloud computing pobjednik? Ovisi I to o: - Trenutačnom stanju infrastrukture - Trenutačnom stanju aplikativne podrške - Trenutačnoj i planiranoj količini podataka u sustavu - Broju i vrsti usluga koje se mogu prebaciti u cloud - Povijesti investicija u IT u posljednjih 3 do 5 godina - Razvojnim i financijskim planovima tvrtke u sljedećih 3 do 5 godina - Generalnom poslovnom trenutku tvrtke Kako da procijenim? IT nije mjesto troška. IT mora biti podrška bazičnom poslovanju tvrtke, podrška poslovnim procesima tvrtke. Ispravno osmisliti arhitekturu, procijeniti potrebe, licencirati bilo koji sustav nije moguće bez znanja o scenariju, o njegovoj svrsi. Moramo znati što ljudi žele postići sa sustavom kojeg gradimo! I zato razgovarajmo . u 2003: Po našem shvaćanju, IT je prije svega alat. Alat čija je svrha da u rukama vještog majstora pomogne da Vaše bazično poslovanje, ili Core Business stvori nove vrijednosti. I to time da Vaše osnovne poslovne i marketinške procese ubrza, pojednostavi, olakša, ili, jednostavno pojeftini. Zato cijena niti jedne investicije u poslovanje nije izraziva novčanim iznosom koji ste platili za njeno uvođenje, već pozitivnom razlikom u Vašoj konačnoj bilanci, koja je izravna posljedica te investicije. Back to the future: 2015: Ponosni smo što je četvrtstoljetna povijest naše tvrtke i odnosa sa našim korisnicima prepuna uspješnih primjera upotrebe valjanih alata iz ruku pravih majstora. Naša znanja, metodologija i tehnološka dostignuća, kao i iskustvo i financijska snaga stečena neprekidnim uspješnim poslovanjem, garancija su da ćemo i u Vaše poslovanje - na zemlji ili u oblaku - odista znati donijeti nove vrijednosti. Stvaranje novih vrijednosti u poslovanju naših korisnika korištenjem informacijskih i internet tehnologija Hvala!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks