Новинки видавництва «РАНОК» - PDF

Description
700x1000 мм, 16 с, МО* Додаток: Скретч-картка / диск, методичка Стандарт упаковки: 1 Ціна: 199,50 грн Українська мова. 7 клас. Комплект навчальних плакатів код: Ф100030У Бирченко М. Н. Комплект кольорових

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 111 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
700x1000 мм, 16 с, МО* Додаток: Скретч-картка / диск, методичка Стандарт упаковки: 1 Ціна: 199,50 грн Українська мова. 7 клас. Комплект навчальних плакатів код: Ф100030У Бирченко М. Н. Комплект кольорових навчальних плакатів, супроводжуваний диском із презентаціями, принципово новий наочний посібник для школи. Зміст комплекту відповідає чинній програмі з української мови для загальноосвітніх шкіл. Учитель може скористатися плакатами або презентаціями до них на будьякому уроці в залежності від етапу вивчення матеріалу. Презентації відповідають змісту плакатів і містять теоретичний матеріал та практичні завдання до конкретних тем. Докладний коментар для вчителя подано в «Методичних рекомендаціях щодо використання плакатів». Матеріал дібрано таким чином, щоб кожен плакат можна було використовувати протягом кількох уроків поспіль або демонструвати учням періодично протягом навчального року. 145х215 мм, 160 с, МО* Фізика. 7 клас. Збірник задач До підручника за редакцією Бар яхтара В. Г., Довгого С. О. код: Т900923У Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Посібник складений відповідно до нової програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учня. Наведено приклади розв язання задач, подано відповіді, вказівки, розв язання для задач, вміщено тести для самоперевірки з відповідями. Наявність однотипних задач дозволяє оптимально добирати задачі для домашньої роботи учнів та для самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити свої знання і здібності, підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника. 205х260 мм, 96 с, кольор. друк, МО* Ціна: 30,00 грн Німецька мова. 7 клас. Робочий зошит До підручника «Німецька мова. 7(7) клас. Deutsch lernen ist super!» код: И530012УН С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва Робочий зошит доповнює практичну складову підручника і містить велику кількість різноманітних вправ, виконання яких допоможе учням засвоїти й відпрацювати навчальний матеріал. Надлишкова кількість завдань дозволить учителеві диференційовано підходити до учнів і варіювати обсяг матеріалу залежно від рівня їх знань. Робочий зошит містить: різноманітні тренувальні вправи, у тому числі ігрові, творчі; мовне портфоліо на повнокольоровому вкладиші; посилання на інтерактивні завдання на сайті видавництва. 205х260 мм, 96 с, кольор. друк, МО* Ціна: 35,00 грн 170х260 мм, 80 с, кольор. друк, МО* Додаток: зошит для практичних робіт та зошит для семестрового контролю знань Німецька мова. 7(3) клас. Робочий зошит До підручника «Німецька мова. 7(3) клас. Freunde!» друга іноземна мова, третій рік навчання код: И530013УН Сотникова С. І. Робочий зошит відповідає новій програмі з іноземних мов. Його вправи доповнюють практичну складову підручника і втілюють комунікативний підхід. Враховані новітні світові тенденції вивчення іноземних мов: у робочому зошиті наявні мовне портфоліо та інтерактивні завдання. Робочий зошит містить: тренувальні вправи на відпрацювання лексико-граматичного матеріалу підручника; посилання на інтерактивні завдання, розміщені на сайті видавництва; мовне портфоліо на кольоровому вкладиші. Природознавство. 5 клас. Робочий зошит До підручника Ярошенко О. Г. код: Ш900831У Демічева І. О. Робочий зошит містить різноманітні цікаві завдання різних рівнів складності: кросворди, тести, завдання на відповідність тощо. Наприкінці зошита розташований календар природи. Окрім того, видання має два додатки практичні та семестрові контрольні роботи. три зошити під однією обкладинкою, які можна відділити один від одного і користуватися кожним окремо. опорні конспекти, що допоможуть учням краще зрозуміти та запам ятати найголовніше з теми, яку вони вивчають; карту півкуль; календар природи Інтернет-підтримка: учень може виконати тестові завдання в онлайнрежимі на сайті interactive.ranok.com.ua, щоб підготуватися до тематичної контрольної роботи, і отримати за них оцінку; учитель може завантажити на цьому ж сайті методичні рекомендації 170х260 мм, 80 с, кольор. друк, МО* Додаток: зошит для практичних робіт та зошит для семестрового контролю знань Природознавство. 5 клас. Робочий зошит До підручника Коршевнюк Т. В. код: Ш900832У Демічева І. О. Робочий зошит містить різноманітні цікаві завдання різних рівнів складності: кросворди, тести, завдання на відповідність тощо. Наприкінці зошита розташований календар природи. Окрім того, видання має два додатки практичні та семестрові контрольні роботи. Інтернет-підтримка: учень може виконати тестові завдання в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, щоб підготуватися до тематичної контрольної роботи, і отримати за них оцінку; учитель може завантажити на цьому ж сайті методичні рекомендації 170х215 мм, 64 с, кольор. друк, МО* Додаток: Методичні рекомендації для вчителів Ціна: 17,00 грн 205х260 мм, 144 с, МО* Ціна: 44,90 грн 205х260 мм, 184 с, МО* Основи здоров я. 7 клас. Робочий зошит код: Ш900897У Тагліна О. В. Зошит відповідає новій програмі з предмета «Основи здоров я» для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він являє собою два в одному робочий зошит і зошит-вкладиш із завданнями для тематичного контролю знань. Крім того, до зошита на сайті видавництва «Ранок» розміщені завдання для підготовки до тематичних контрольних робіт, що їх можна розв язувати в онлайн-режимі. Робочий зошит містить: два зошити під однією обкладинкою, які можна відділити один від одного і користуватися кожним окремо; опорні конспекти та схеми, що допоможуть учням краще зрозуміти та запам ятати найголовніше з теми, яку вони вивчають; різноманітні цікаві завдання різних рівнів складності для роботи на уроці та вдома; практичні вправи та покрокові інструкції до них. Cерія «Конструктор уроку» Загальна географія. 6 клас. Конструктор уроку код: Г177006У Стадник О. Г. Видання «Конструктор уроку» це серія посібників, за допомогою яких учитель зможе якнайкраще і якісніше підготуватися до уроку. друковані шаблони розробок уроків; електронний додаток, на якому розміщено: календарно-тематичний план; шаблони розробок уроків (копія того, що надруковано в посібнику); матеріали до уроків; роздавальний матеріал для учнів; ділові папери (звіт, моніторинг). Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. (серія Конструктор уроку) код: Г177007У Жидкова Н.М., Леонтієва Л. В., Єрмоленко А.О. Видання «Конструктор уроку» це серія посібників, за допомогою яких учитель зможе якнайкраще і якісніше підготуватися до уроку. друковані шаблони розробок уроків; електронний додаток, на якому розміщено: календарно-тематичний план; шаблони розробок уроків (копія того, що надруковано в посібнику); матеріали до уроків; роздавальний матеріал для учнів; ділові папери (звіт, моніторинг). 205х260 мм, 184 с, МО* Ціна: 49,90 грн Українська мова. 6 клас. Розробки уроків. (серія Конструктор уроку) для шкіл з українською мовою навчання код: Ф177046У Головко В. В. друковані шаблони розробок уроків; електронний додаток, на якому розміщено: календарно-тематичний план; шаблони розробок уроків (копія того, що надруковано в посібнику); матеріали до уроків; роздавальний матеріал для учнів; ділові папери (звіт, моніторинг). 205х260 мм, 128 с, МО* Ціна: 44,90 грн Українська література. 7 клас. Розробки уроків. (серія Конструктор уроку) код: Ф177053У Загоруйко О. Я. друковані шаблони розробок уроків; електронний додаток, на якому розміщено: календарно-тематичний план; шаблони розробок уроків (копія того, що надруковано в посібнику); матеріали до уроків; роздавальний матеріал для учнів; ділові папери (звіт, моніторинг). 205х260 мм, 128 с, МО* Ціна: 44,90 грн Русский язык. 7 класс. Разработки уроков (серия Конструктор урока) для школ с украинским языком обучения код: Ф177054Р Косогова Е. А. Пособие содержит шаблоны планов-конспектов всех уроков по русскому языку для учащихся 7 класса школ с украинским языком обучения, составленные согласно требованиям действующей программы. С их помощью можно быстро составить собственную разработку урока и сдать ее на проверку. К пособию прилагается скретч-карта для загрузки бесплатного электронного приложения (материалы к урокам, необходимые учителю, раздаточный и наглядный материал для учащихся, соответствующие шаблоны планов-конспектов уроков, как и в печатном пособии; календарно-тематический план; деловые бумаги). Каждый из этих компонентов можно обработать в текстовом редакторе Microsoft World и распечатать. 205х260 мм, 128 с, МО* Ціна: 44,90 грн 205х260 мм, 56 с, МО* Ціна: 18,00 грн Ціна: 10,00 грн Українська мова. 7 клас. Розробки уроків (серія Конструктор уроку) для шкіл з українською мовою навчання код: Ф177055У Кожемякина А. І. Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 7 класу шкіл з українською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план; матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику; ділові папери). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Контроль навчальних досягнень учнів Зарубіжна література. 6 клас. УККНДУ (Універсальний комплект: контроль навчальних досягнень учнів) код: Д195025У Столій І. Л. Посібник містить матеріал для різних видів конт ролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Матеріали для поточного і підсумкового контролю подаються у двох рівнозначних варіантах. Завдання диференційовані за рівнями складності. Час виконання кожної роботи поточного контро лю хвилин (залежно від рівня підготовки учнів, мети, яку ставить перед собою вчитель), контрольної роботи 40 хвилин. Методичка в електроннумо вигляді на сайті Зарубіжна література 7 клас. ЗКНДУ (Зошит для контролю навчальних досягнень учнів) код: Д487004У Столій І. Л. Посібник містить матеріал для різних видів конт ролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Матеріали для поточного і підсумкового контролю подаються у двох рівнозначних варіантах. Завдання диференційовані за рівнями складності. Час виконання кожної роботи поточного контро лю хвилин (залежно від рівня підготовки учнів, мети, яку ставить перед собою вчитель), контрольної роботи 40 хвилин. На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику. 170х260 мм, 24 с, МО* Ціна: 15,00 грн Ціна: 12,50 грн Ціна: 12,50 грн Ціна: 12,50 грн Интегрированный курс Литература (русская и зарубежная). 7 класс. Тетрадь для контроля учебных достижений ученика код: Д487014Р Полулях Н. С. Пособие представляет собой сборник заданий для контроля учебных достижений учащихся седьмого класса по предмету «Интегрированный курс Литература (русская и зарубежная)». В сборник включены материалы для текущего и итогового конт роля. Задания дифференцированы по уровню сложности. Время вы полнения каждой работы текущего контроля минут, контрольной работы минут. Алгебра. 7 клас. З
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks