Normal 1

Description
demolition

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Metode de demolare Succesiunea in care o cladire sau un altfel de structura este demolata este foarteimportanta pentru a asigura sanatatea si siguranta muncitorilor si a celorlalti oameni din jur.Succesiunea demolarii va depinde de tipul constructiei, localizarea acesteia si metoda dedemolare adoptata. In principiu, cladirile si structurile ar trebui demolate in sensul inversconstruirii.Exista o multitudine de metode de demolare ce pot fi utilizate, fie separat, fie incombinatie. Masuri de control trebuie asigurate in functie de tipul metodei folosite. Cutoate acestea, indiferent ce metoda de demolare este adoptata, cladirea sau structura cetrebuie demolata si toate componentele acesteia trebuie sa ramana intr-o stare desiguranta si stabilitate care sa previna colapsul neasteptat al unei parti sau a intregiistructuri. Anumite sprijiniri trebuie asigurate in timpul procesului de demolare pentru aasigura stabilitatea cladirii. Demolarea manuala emolarea manuala include orice te!nica in care unelte de mana, precum pic !ammeresau baroase sunt folosite.emolarea manuala inglobeaza multe dintre riscurile asociate cu activitatile de majoredemolare. #n plan al asigurarii sigurantei muncii trebuie elaborat pentru orice lucrare deconstructii cu risc ridicat care poate aparea ca parte a unei lucrari de demolare.Inainte de a incepe orice lucrare de demolare, starea acoperisurilor, peretilor si aplanseelor cladirii sau structurii ce trebuie demolate trebuie sa fie evaluata pentru a nu seajunge la prabusiri neasteptate.$a cladirile in care elementele de beton armat sunt demolate manual, armatura nu se vataia in timp ce se intreprinde procesul de spargere a betonului.In cazul demolarii elementelor pretensionate sau posttensionate trebuie consultat unexpert cu privire la succesiunea operatiilor de demolare.%onele in care molozul va cadea trebuie baricadat si in jurul acestor zone trebuie montatesemne care sa previna oamenii sa patrunda inainte de inceperea demolarii. Acoperisurile  Atunci cand nu se poate realiza demolarea unui acoperis prin metode mecanice saudaramarea acestuia prin platforme de lucru plasate sub acesta, o atentie sporita ar trebui  acordata pentru cea mai potrivita metoda de protectie a muncitorilor angajati indemontarea acoperisului. e exemplu, fermele trebuie demontate folosind platforme delucru temporare sigure. Este important ca inlaturarea fermelor sa nu cauzeze instabilitateaperetilor.&iscul caderii unei persoane sau a unui obiect reprezinta un aspect important ce trebuieluat in considerare la demontarea unui acoperis. Inaijntea inceperii demolarii sau demontarii unui acoperis, trebuie tinut seama de'-stabilitatea structurii-starea si rezistenta materialului de acoperis si identificarea elementelor fragile aleacestuia-accesul macaralei-accesul si iesirea in siguranta a muncitorilor -pentru a evita caderea muncitorilor trebuie asigurata protectia perimetrului,disponibilitatea si rezistenta punctelor de ancorare si a se verifica daca structuraacoperisului permite utilizarea plaselor de siguranta-mijloace de salvare a persoanelor din plasele de siguranta sau !amuri de siguranta-metode de ridicare si de coborare a ec!ipamentelor si a materialelor -competenta muncitorilor si nevoile de instruire Acoperisuri fragile Inainte de a lucra la un acoperis, acesta trebuie inspectat pentru a evalua daca esteadecvat din punct de vedere structural sa se lucreze asupra lui si daca materileleutilizate sunt casante sau prezinta aspecte fragile, precum luminatoarele. Acoperisuri din materiale casante sau fragile pot fi acoperisurile realizate din azbest,ciment celulozic, panouri de sticla, fibra de sticla, acril sau un alt material sinteticsimilar modelat sau fabricat utilizat pentru a inveli un acoperis. Pereti Sticla trebuie indepartata din ferestre, usi sau goluri inainte de inceperea lucrarii dedemolare. (eretii si frontoanele trebuie demolate unul dupa altul. )oate lucrarile trebuierealizate de pe platforme de lucru sigure. Muncitorii nu ar trebui sa lucreze de la parteade sus a peretelui sau partitiei ce urmeaza a fi demolata. #n perete sau o partitie nu ar trebui sa stea nesprijinite impotriva colapsului.aca lucrarile de demolare implica daramarea, pe rand, a peretilor, stalpilor sau a altor elemente structurale verticale, cel care executa lucrarea de demolare trebuie saasigure ca'-riscul ca persoanele sau proprietatea sa fie afectate de materialele prabusite sa fieeliminate sau controlate-portiunea inca existenta a cladirii, daca exista asa ceva, sa poata sustinaincarcarile, impactul si vibratia cauzata de demolare. Plansee )oate planseele si alte suprafete folosite sa sustina muncitorii, ec!ipamentele saumaterialele sa fie verificate pentru a fi capabile sa sustina incarcarile. (ardoselilesuspendate si elementele lor de sustinere nu trebuie sa fie incarcate cu muncitori,utilaje sau moloz acumulat pentru a nu se ajunge la deformatii excesive, permanentesau la pericolul de colaps. aca este folosita apa, trebuie luata in considerare sisuprasarcina creata de greutatea marita a molozului ud.*olurile in plansee, prin care un om poate cadea, trebuie sa fie bordate corespunzator.%onele de cadere trebuie izolate si pazite pentru a proteja oamenii de obiectele ce cad.  Cand se piconeaza pardoselile din beton armat, o cantitate suficienta de armaturatrebuie lasata pe pozitie pentru a proteja impotriva colapsului sau pentru a prevenioamenii sa cada prin planseu. Cadre Inainte ca orice fel de cadru sa fie demolat sau indepartat, orice fel de precautiepractica trebuie luata in considerare pentru a preveni colapsul restului de cladire carezultat.+ persoana competenta de exemplu, un inginer structurist trebuie sa efectueze oevaluare pentru a determina valorile incarcarilor necesare din reazemele din careelementele sunt inlaturate. Elementele nu trebuie sa fie inlaturate daca nu suntsustinute corespunzator. Masuri trebuie luate pentru a se preveni arcuirea, rasucirea,colapsul sau alta miscare a cadrului cand este spart sau inlaturat.(roce cadru care nu se darama trebuie sa fie suficient de rezistent pentru a putearamane, in siguranta, pe pozitie, sau ar trebui popit sau sustinut in alt mod pentru aasigura ca ramane stabil indiferent de starea vremii.Elementele cadrelor trebuie coborate intr-un mod controlat. $inii de marcaj trebuiefolosite pentru a controla incarcarile. Demolare mecanizata emolarea mecanizata implica utilizarea unor utilaje mobile precum excavatoare,macarale, buldozere. (ot fi folosite si combinatii de metode de demolare manuale simecanizate.emolarea trebuie planificata ca o succesiune sistematizata. Acest lucru ar presupune,de cele mai multe ori ca o cladire sa fie daramata in ordinea inversa constructieiacesteia. Lucrul pe pardoseli suspendate (ardoselile suspendate si elementele de sustinere nu trebuie sa fie incarcate demuncitori, utilaje, moloz care cade sau care se acumuleaza peste un punct la caredeformatiile devin excesive si permanente si se poate ajunge la pericolul de colaps.aca se foloseste apa, sa se aiba in vedere cresterea greutatii molozului care a fostudat.In cazul in care un utilaj mobil trebuie sa fie utilizat pe o pardoseala suspendata, celcare realizeaza lucrarea de demolare trebuie sa asigure ca o persoana competentainginer structurist verifica si documenteaza'a.tipul, marimea, greutatea si modul de utilizare a oricarui utilaj specificat  b.faptul ca pardoseala este capabila sa sustina incarcarile statice si dinamice aleutilajului, si a deseurilor de materiale, fara a se ajunge la deformatii excesive saucolaps in cazul in care'-nu se foloseste nicio sprijinire suplimentara de dedesupt-se specifica o sprijinire de dedesubt, astfel incat incarcarile la care se ajunge nudepasesc valorile specificate de producator -ec!ipament corespunzator de ridicare, sau-o rampa fabricataaca se utilizeaza un utilaj mobil motorizat pe pardoseli supsendate, antreprenorulgeneral trebuie sa verifice planul metodelor de lucru in siguranta in cazul lucrarilor dedemolare pentru a confirma ca'-acolo unde utilajul a fost specificat in planul metodelor de lucru in siguranta, un altutilaj de acelasi fel il poate inlocui pe primul astfel incat ultilajul inlocuitor sa nu fienici mai mare nici mai greu decat utilajul specificat-sa se pastreze un nivel eficient de comunicare intre mecanicul utilajului sisupraveg!etorul demolarii in timp ce utilajul este folosit-molozul este inlaturat progresiv de la fiecare etaj-tampoane sunt folosite pentru a preveni utilajul sa cada prin locurile unde impingematerialul-pazirea si interzicerea oamenilor sa patrunda in zonele de lucru pentru a fi protejatide eventualitatea de a fi loviti de deseurile de materiale ce cad.Este deosebit de important sa se ia in considerare incarcatura la care se ajunge atuncicand se folosesc utilaje mari sau cu mai multe componente astfel incat sa se asigureca structura partial demolata poate sustine aceste incarcari. e exemplu, in cazul incare se foloseste un excavator cu pic !ammer pentru a sparge peretii si planseele,precum si un utilaj ce incarca deseurile rezultate se va ajunge la o incarcare cumulatemult mai mare. atorita greutatii utilajului, vibratiilor cauzate de aceasta operatie siacumularea de moloz este necesara o atentie sporita in proiectarea si planificareaoperatiei de demolare pentru a se evita colapsul prematur al cladirii. Demolarea peretilor  Cand se utilizeaza un utilajmobil de exemplu, unexcavator cu picon pentru adarama un perete, trebuiementinut intact deasupranivelului planseului cel putin// mm din peretele ceurmeaza a fi demolat pentrua furniza o barieraprotectoare pe perimetrulcladirilor, in jurul tuturor caselor de scara, puturilor delift si in jurul oricaror altor goluri pe unde oameni sauobiecte pot cadea. (eretelece ramane poate fi daramat,pe urma, in siguranta de la etajul de mai jos. )oate sec0iunile r1mase din pere0i trebuie
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks