Інформаційні технології

Description
1. Електронна книга 2. Електро́нна кни́га, еКнига — версія книги в електронному (цифровому)…

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Електронна книга
 • 2. Електро́нна кни́га, еКнига — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв. PocketBook 360 — електронна книга нового покоління вітчизняної розробки
 • 3. Співвідношення використання електронних та звичайних книг звичайна книга електронна книга
 • 4. Електронні книги можуть розповсюджуватись у файлах різних форматів, зокрема: простий текст; текстові з оформленнням ; графічні растрові ; мультимедіа книги .; PocketBook eReader
 • 5. Файли сучасних електронних книг мультимедіа книга, окрім тексту, містять декілька каналів сприйняття: звуково-музичний, зображально-динамічний (фотографії й галереї) та інтерактивно-ментальний.
 • 6. Переваги використання електронної книги Недоліки використання електронної книги невеликий обсяг потенційна несумісність із новими апаратним чи програмним забезпеченням можливість читання книг при низькому рівні освітлення екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі низька вартість розповсюдження погана роздільна здатність більшості пристроїв можливість прослухати текст книги час роботи переносного пристрою від батареї обмежений можливість повнотекстового пошуку окремі автори та паперові видавництва вважають цю технологію грабіжницькою реалізований механізм пошуку тексту, перехід за гіперпосиланнями, відображення тимчасових значні незручності викликає перетворення в такий формат паперових видань із великою кількістю іллюстрацій
 • 7. Лідируючі компанії з виготовлення електронних книг в світі Amazon Barnes & Noble Apple
 • 8. Багато електронних книг мають сенсорний екран, тобто, екран, що може реагувати на дотик. Відрізняються електронні книги також за об'ємом вбудованої пам'яті, за найбільшим об'ємом зовнішньої пам'яті, який вони можуть підтримувати, та за розмірами дисплеїв. Explay Book.B67
 • 9. Складові електронної книги Електронна книга складається з двох основних частин. Одна з них - власне файл, який включає її оригінальний зміст. Інша частина це програма e-book reader, яка дозволяє читати файл даної книги.
 • 10. Програма e-book reader є безкоштовною програмою, яку необхідно встановити на ваш комп'ютер, щоб через неї запустити електронну книгу з метою подальшого читання. Іншими словами, щоб прочитати вашу електронну книгу, ви повинні мати програму e-book reader, яка б відповідала формату вашої електронної книги.
 • 11. Автор презентації: Рак Анна Студентка природничо –георафічного факультету E-mail: ruck23pgf@gmail.com Сайт: http://ruck23pgf.blogspot.com
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks