Небо і чистилище РІК ВИДАННЯ PDF

Description
Небо і чистилище РІК ВИДАННЯ НЕБО І ЧИСТИЛИЩЕ Написав: П. Ф. Рутерфорд Автор слідуючих книжок: Гарфа Божа, Визволення, Сотворення, Примирення, Правительство, Життя, Світло. Сі є лише кілька із многих

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 19 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Небо і чистилище РІК ВИДАННЯ 1931 2 НЕБО І ЧИСТИЛИЩЕ Написав: П. Ф. Рутерфорд Автор слідуючих книжок: Гарфа Божа, Визволення, Сотворення, Примирення, Правительство, Життя, Світло. Сі є лише кілька із многих творів з під пера Судді Рутерфорда. Разом їх циркуляція виносить поверх 93,500,000 примірників. (Heaven and Purgatory in Ukrainian) Made in the U. S. A. Copyrighted 1931 by INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION Publishers: ТHE WATCH TOVER BIBLE g TRACT SOCIETY Brooklyn, New York, U. S. A. London, Toronto, Stnithfield, Cape Town, Berne, Magdenburg. 3 ПЕРЕДНЕ СЛОВО Велике число людей не вірує в пекло, а ще більше не вірує в чистилище. Маючи звичайне вирозуміння і вияснення про обидва сі місця, можливо, що така річ була і для вас смішною, а навіть і омерзілою. Однак автор сьої книжки не описує тут своєї власної уяви. Він точно тримається святого Писання і указує вам лише те, що Біблія говорить про небо і чистилище. Видавці 4 Д ИВИСЬ на заголовок сьої ранішньої газети: Трьох убійць покарано смертю на елєктричнім кріслі; всяку поміч духовенства відкинули. Здається, що ті злочинники стають чим раз гірше і гірше затверділого серця. Із сими словами доб. Церковний привитав доб. Християнина, як сей вступив до його канцилярії. Християнин:Ну, то що? Церковник: Як то що! Сі люди, знаючи, що за кілька хвилин помруть і будуть змушені стрінути свого Сотворителя, відкинули останну обслугу духовеньства! Чи ти думаєш, що вони хотіли йти до пекла на віки? В сій газеті описує, як минулої ночі трьох людей покарано елєктричним кріслом в Сінг Сінг вязниці за се, що вони вбили сторожа з другої вязниці. Один із них був католик, другий протистант а третий Жид. Коли прийшов час провадити сих людей до кімнати смерти, тоді урядники вязниці ласкаво постарались, щоби священники дали останну передосмертну обслугу засудженим. Перший, що мав йти на крісло був католик, і коли священник хотів зробити йому останну обслугу, то той чоловік не лише не хотів помочи його, але проклинав священника і пішов на смерть, погордивши всякою помочю священника. Я не можу розуміти чому люди так роблять. Сі три духовники ходили до вязниці безплатно, і могли щось доброго зробити 5 для них. Християнин: Чи можу я поспитати, доб. Церковника, яке добро міг католицький священник зробити тому чоловіку, або як протистанський проповідник і жидівський рабін могли помочи їм? Єсли католицький священник міг зробити добро для одного, то чому він не зробив добра і для прочих двох? Чому треба було наймати аж трьох духовників на той час? Чи може є аж три ріжні способи спасати людей, котрі є засуджені на смерть? Церковник: Се для мене є досить трудне питання, але невже ж сі духовники не могли спасти душ сих людей? Нащо ж нам утримувати духовеньство, єсли воно нічого не помагає, коли смерть приходить? Я був вихований як католик і я знаю, що католицька церква учить, що кождий грішник йде на вічні муки, а праведні йдуть на вічний відпочинок до неба, а ті, що вмирають в прощальних гріхах, йдуть на певний протяг часу до місця, так званого Чистилище. Єсли хто піде до того місця, чистилища, то його приятелі на землі можуть помочи йому вийти звідтам через винаймлення службів Божих, котрі священник відправляє в церкві, яко благання за померші душі. Я знаю, що много молитвів є засилані за тих, що померли і пішли до чистилища. Єсли ж чоловік знає, що він має умерти, а відмовиться приняти останну прислугу священника, то як він може сподіватися, що священник буде молитися за впокій його душі в чистилищи? Кождий католик 6 знає, що коли чоловік має умерти, то він повинен покликати священника і приняти останну обслугу церкви. Я все розумію, що се є властива річ робити. Чи ти так не думаєш? Християнин: А що станеться з тим другим чоловіком, що був протистантом? Чи він мав нагоду піти до чистилища? Церковник: Здається, що протистанти не вірують в чистилище, але без сумніву його проповідник міг йому помочи дістатись до неба. Християнин: Ну, а що з Жидом сталобся? Чи він має якусь іншу душу, і що рабін міг помочи йому? Церковник: Ти питаєш мене? Я не знаю нічого про Жидів. Я розумію, що вони не вірують в небо по смерти; але може і вони йдуть там. Чи ти не думаєш, що всі добрі люди йдуть до неба коли вони помруть, і що злі йдуть на муки, а ще інші йдуть до чистилища, а пізнійше є перенесені до неба, єсли якийсь добрий священник помолиться за них? Я думаю, що кождий вірує в се. Я ось маю з собою число релігійної газетки під назвою Післанець Найсвятійшого Серця, котру я отримую регулярно. Вона є видавана через Екстеншон Прес, Брукс Билдінг, Чикаго. Я ось перечитаю тобі, що вона пише про се, що священник може зробити при смерти: Хрест є великою заслугою; він помагає отримати прощення від Бога і помагає прощати свому ближньому. Між многими користями, по сім, як священник 7 поблагословить його, можна отримати цілковите прощення гріхів в хвилі смерти. Єсли би священник був присутний в хвилі смерти, то певно він може зробити богато більше, чим хрест благословенний священником. Християнин: Від кого ж священник отримав ту силу або власть благословити хрести і надавати великі заслуги йому? Або де він взяв власть одправляти службу при чиїсь смерти? Церковник: Розуміється від церкви, а церква отримала сю власть через Біблію. Християнин: Чи ти віруєш в Бога і в Біблію? Церковник: Спевностю що вірую. Християнин: Єсли так, то ти повинен приняти те, що Біблія говорить про ту справу. Я певний, що ти є досить щирий, доб. Церковнику, і бажаєш вірувати лише те, що добре. Я також знаю, що католицька церква вчить, що многі йдуть до чистилища по смерті і що потім їм можна помагати молитвами тих, що лишилися живі. Єсли ти знайдеш, що Біблія не попирає теорії чистилища, то чи ти ще дальше будеш вірувати в нього? Церковник: Та ж певно, я мусів би вірити що є записано в Біблії, тому що се Слово Боже. Певно що Біблія вчить, що люди йдуть до чистилища при смерти і що їм можна помочи молитвами інших, а головно молитвами священників. 8 Спевностю, що священники не научалиб чогось, що не знаходиться в Біблії. Християнин: Пару хвилин тому ти сказав, що католицька церква учить, що є три місця, де душі йдуть по смерти; одно місце чистилище, друге небо, а ще інше вічні муки. Чи можеш ти сказати де ти навчився сього? Церковник: О так, я маю ось тут у моїй шуфляді книжку, написану через впокійного достойника Кардинала Гіббона, одного з найбільших діячів нашої церкви. Вона називається Вipa Наших Вітців. (Виняв книжку з шуфляди) На 205 стороні він описує про се так: (Читає) Католицька церква учить, що окрім місця вічних мук для грішників і вічного спочинку для праведних, ще істнує в будучім життю середний стан або місце, т. є. карання на певний час, приписане для тих, що померли у відпущальнім грісі, і котрі не задоволили справедливости Божої за прощені їм гріхи. Boнa також научає нас, що хто є післаний в сей середний стан, котрий називаємо чистилище, той не може помочи самий собі, але йому можуть помочи вірні тут на землі за впокійні душі. Істновання чистилища натурально включає в собі догму моленняся за умерлих за душі замкнені в сім середнім стані, котрі не дістались до кінця своєї подорожи. Вони дальше є вигнаньцями з неба і є предметом Божого помилування. 9 Християнин: Я признаю, що се є написано в книжці, але чи там є які тексти подані з Біблії для попертя тої науки? Де в Біблії ти знаходиш попертя теорії о чистилищу? Єсли се правда, що дехто йде до чистилища при смерти і там терпить кару на певний протяг часу, і може бути випущений другими, то чи не булоб се розумним сподіватися, що в Біблії знаходяться попертя такої науки? Церковник: Так, ти знаєш, що церква уділяє останнє передосмертне причастє. Много людей сповідаються і каються, коли мають вмирати, і навіть протистанське духовеньство каже, що такі йдуть до неба, а я віру, що вони йдуть до чистилища. Певно, що духовеньство не научало б людей, що хто висповідається на смертельній постелі, той піде до неба або чистилища, єсли б сього не научала Біблія. Я тепер пригадав собі текст з Писання, котрого священники часто вживають для попертя своєї роботи, коли вони дають передосмертну обслугу, і се показує, що мертві йдуть до чистилища. Сей текст говорить про двох розбійників, котрі були розпяті з Ісусом і один із них зробив передосмертну сповідь і Ісус сказав йому, що він піде до раю в той самий день. Єсли се правда, тоді сі три люди, що померли на елєктричнім кріслі минувшої ночі, як про се ся газета говорить, могли скористати з духовеньства, єсли б вони були висповідались і просили о прощення. 10 Християнин: Єсли чоловік може бути розбійником або убійником ціле своє життя, і тоді кілька хвилин передосмертю висповідатися перед священником і бути зараз забраним до чистилища або неба, то се була б нагорода за злочиньство, чи ні? Єсли сповідь на смертельнім ліжку дає зараз паспорт до вигод і слави, тоді се було б спонуканням для многих людей жити нечесно, розуміючи, що вони можуть втічи від вини в останній хвилині. Я знаю, що духовеньство научає сю дивну і нерозумну доктрину і міліони людей повірили в ню. ІЦо ж тоді можна сказати про чоловіка, що старався ціле своє життя робити добро? Чи йому поводиться краще? Він жиє чесно з своїми сусідами, помагає бідним, і жиє справедливо. І ось сталося, що його обрабував злодій, і коли обидва вмирають, то злодій має лише висповідатися перед священником кілька хвилин передосмертю і тоді все добре з ним. Коли чесні люди чують таку науку, то вони одвертаються від неї і також від Біблії. Такі люди часто кажуть: Єсли ви служите такому Богу, то я не хочу мати нічого до чинення з ним. Я уважаю, що така наука видала великий збір недовірків і згіршила людей місто поліпшити їх. Церковник: Але єсли Біблія вчить про се, то як се можна оминути? Єсли Біблія каже, що розбійник може йти до неба або до раю, єсли він 11 висповідається на смертельній постелі, то як можна заперечити сьому? Християнин: Я знаю, що ти щиро віруєш в науку о чистилищі і що там йдуть злодії і розбійники, єсли вони висповідаються передосмертю, але я тебе прошу застановитись над текстом з Біблії, про котрий ти згадував, і погляньмо, чи він дійсно попирає таку теорію. Ми обидва віримо, що Біблія є правдива, однак ми мусимо розуміти що Біблія учить. Розбійник в раю Християнин: Подай мені свою Біблію і я прочитаю тобі той текст. Він знаходиться в єв. Луки 23:33,34 і 39 43: І як прийшли на врочище черепове, там розпяли Його й лиходіїв, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же рече: Отче, відпусти їм; не знають бо, що роблять. Один же з повішених лиходіїв хулив Його, кажучи: Коли Ти Христос, спаси себе і нас! Озвавшися другий, докорив йому, кажучи: І не боїшся Бога, коли в такому осуді єси? Та ми по правді, по заслузі бо за те, що коїли, приймаємо; сей же нічого недоброго не зробив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене Господи, як прийдеш у царство Твоє. І рече йому Ісус: Iстинно глаголю тобі: Сьогодні зо мною будеш у раю. 12 Дехто твердить, що той розбійник пішов до раю. Що ж значить рай? Чи се значить небо або чистилище, чи де той рай є? Книжка з котрої ти щойно читав називається Віра Наших Вітців. Пояснюючи чистилище, в сій книжці є сказано, що в будучім життю істнує середний стан або тимчасова кара для тих, що померли в прощальнім грісі, або котрі не задоволили справедливости Божої за прощені їм гріхи.... Душа, що є п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks