Навчальна програма і дисципліни Англійська мова для вступників до аспірантури - PDF

Description
Навчальна програма і дисципліни Англійська мова для вступників до аспірантури 1. Корективний курс. Методичний посібник фонетично-орфоепічних завдань з англ. мови для ст. 1 -курсу. Укладач Кищак СІ.,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Навчальна програма і дисципліни Англійська мова для вступників до аспірантури 1. Корективний курс. Методичний посібник фонетично-орфоепічних завдань з англ. мови для ст. 1 -курсу. Укладач Кищак СІ., Львів 2003р. Фонетика. Граматика: Verb to be. The Present Cont. Tence 2. Виконання вправ. Методичний посібник фонетично-орфоепічних завдань з англійської мови для ст. 1 курсу. Укладач Кищак СІ., Львів 2003р.Письмові вправи 4, стор. 17, 3 стор.27.3апитання та відповіді до текстів. 1 Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (500 друкованих знаків). 1. Аудіювання коментованого читання теми Львівська академія мистецтв , запитання,відповіді, рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Львівська академія мистецтв . 1. Аудіювання та читання теми 3найомство. Про себе. На вулиці. , рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми Знайомство. Про себе. На вулиці . 1. Підручник Headway Elementary Student s book Уроки 1-3 стор Workbook Уроки 1-3 Граматика: Possesive adject. Indefinite article. Verb to be question and negatives. 2. Виконання вправ. Підручник Headway Elementary Workbook 1-3 впр. 1ст.14, впр.11 ст.17, впріб ст.24. Засвоєння лексики до текстів уроків Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (500 друкованих знаків) 1. Аудіювання коментованого читання теми Історія та архітектура Львова , 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Історія та архітектура Львова . : 1. Аудіювання та читання теми У магазині. Обмін грошей , рольова гра., 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми У магазині. Обмін грошей . Основний курс (уроки базовою підручника) 1. Підручник Headway Elementary Student s book Уроки 4-6 стор Граматика; Present Ind. Tence. There is / are. Prepositions of place. Some and any. 1. Пошукове читання оригінального тексту з мистецтва (1000 др.зн.). 1 2. Засвоєння лексичних і граматичних явищ. Літературний переклад тексту. 3. Вивчаюче читання оригінальних текстів з мистецтва. 4. Засвоєння лексичних і граматичних явищ. Літературний переклад тексту. Читання текстів на загально-культурну тематику 1.Індивідуальне читання текстів з газети Дайджест (2000 др.зн.). 2.Засвоєння лексичного та граматичного матеріалу Читання оригінальних текстів 1. Пошукове читання оригінального тексту з мистецтва (1200 др.зн.). 2. Засвоєння лексичних і граматичних явищ. Літературний переклад тексту. 3. Вивчаюче читання оригінальних текстів з мистецтва. 4. Засвоєння лексичних і граматичних явищ. Літературний переклад тексту. Читання текстів на загально-культурну тематику 1.Індивідуальне читання текстів з газети Дайджест (2000 др.зн.). 2. Засвоєння лексичного та граматичного матеріалу. Література 1. Підручник. Headway Elementary Student s book Liz & John Soars, Oxford University Press. Headway (pre-intermediate) Student s book Liz & John Soars, Oxford University Press. 2.Газета Дайджест 3.Українсько-англійський розмовник кафедри мов та літератури ЛАМ на побутову тематику. ЛНАМ, 1998р. 4.Методична розробка Розмовні теми кафедри ЛНАМ, Англо-український словник (будь-яке видання). 6.Оригінальна мистецтвознавча література (на вибір викладача). 7.Тлумачні словники з англійської мови. 8.Практичні завдання з розвитку розмовних навичок на тему Моя спеціальність ЛНАМ, Українсько-англійський термінологічний словник-мінімум за фахом студентів ЛНАМ, 2000р. 10.Збірник Сучасне англомовне мистецтвознавство .випуск 1. ЛНАМ, Збірник Сучасне англомовне мистецтвознавство .випуск 2. ЛНАМ, Збірник Сучасне зарубіжне англомовне мистецтвознавство . Випуск 3. ЛНАМ, (комп'ютерний варіант кафедри мов та літератури 2009). 13. Верба Г. Граматика англ. мови. 14. Методичний посібник фонетично-орфографічних завдань з англ. мови для ст. 1-курсу. Укладач Кищак СІ., Львів 2003р. 15.Посібник для розвитку навичок читання спеціальної літератури зі спеціальності Моделювання одягу» Укладач Бурак М.І., Львів., Посібник «Граматичні труднощі англомовної мистецької літератури». ЛНАМ, 2009 р. 2.Виконання вправ Headway Elementary Workbook Unit 4-6. Впр.13 ст.23, впр14 ст.23, впр.15ст.24, впр.13 ст.29, впр.14 ст.29, впр.9 ст.34, впр.п ст Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (800 друкованих знаків) 2 1. Аудіювання коментованого читання теми Україна та її історія , 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Україна та її історія . Розмовно-побутова тематики 1. Аудіювання та читання теми На вокзалі. В аеропорту , рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми На вокзалі. В аеропорту . 1. Підручник Headway Elementary Student s book Уроки 7-9 стор Граматика: Past Simple. Regular and irregual verb. Negatives and ago. Time expression. Виконання вправ. Headway Elementary Workbook Unit 7-9. Впр.8 ст.39, впр.9 ст.40, впр.1о,ст.4о, впр.ю ст.45, впр.п ст.45, впр.12, ст.51. Засвоєння лексики до текстів уроків Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (800 друкованих знаків). 1. Аудіювання коментованого читання теми Великобританія , 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Великобританія . 1. Аудіювання та читання теми На пошті. Телефон. Оформлення листа , рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми На пошті. Телефон. Оформлення листа . 1. Підручник Headway Elementary Student s book Уроки стор Граматика; Comporative and superlat. adject. Have got and have. Present Cont. Going to future. 2. Виконання вправ.headway Elementary Workbook Unit Впр.13, ст.56, впр.14, ст.56, впр.14 ст.61, впр.12, ст.66, впр.13, ст.66. Засвоєння лексики до текстів уроків Запитання та відповіді до текстів. 1. Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (800 друкованих знаків). 1. Аудіювання коментованого читання теми Мистецтво Великобританії , Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Мистецтво Великобританії . 1. Аудіювання та читання теми На виставці. У музеї , рольова гра. 3 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми На виставці. У музеї . 1.Підручник Headway Elementary Student s book Уроки 13-15, стор Граматика: Question forms. How many What sort Present Perfect. Verb patterns say and tell/ 2. Виконання вправ. Headway Elementary Workbook Unit Впр.12, ст.71, впр.11, ст.75, впр.8, ст.79, впр.9, ст.79, впр.10, ст.80. Засвоєння лексики до текстів уроків Запитання та відповіді до текстів. 1. Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (1000 друкованих знаків) 1. Аудіювання та коментоване читання теми Музеї Лондона , запитання, відповіді, рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Музеї Лондона . Розмовно-побутова тематики 1. Аудіювання та читання теми У ресторані. У готелі , рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми У ресторані. У готелі . 1. Підручник Headway (pre-intermediate) Student s book Liz & John Soars, Oxford University Press. Unit 1 3. Граматика: Question forms, Present Cont. Tence. Have hav Go 2. Виконання вправ Headway (pre-intermediate) Workbook урок 1 впр.4,12,14. Урок 2 впр. 13,15 (2-5). Урок 3 впр Засвоєння лексики до текстів уроків Письмовий переклад тексту, аналіз граматичних явищ (1000 друкованих знаків) 1. Аудіювання коментованого читання теми Моя спецальність , запитання, відповіді, рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді, резюме теми Моя спеціальність . : 1. Аудіювання та читання теми Швидка допомога. В аптеці , рольова гра. 2. Засвоєння лексики, запитання, відповіді до теми Швидка допомога. В аптеці . Термінологічний словник-мінімум (200 термінів) 1. Читання та коментування термінів 2.Засвоєння термінів. Читання оригінальних текстів 16.Практичні завдання з англійської мови на тему..моя кафедра . ЛНАМ Англомовна ВІКІПЕНДІЯ (інтернет) (мистецтвознавчі статті). 18. Аудіозаписи до методичних посібників «Розмовні теми», «Українськоанглійський розмовник на побутову тематику» (кафедра мов та літератури ЛНАМ). 4 Вимоги на іспиті: 1.Переклад оригінального тексту зі словником (800 зн.) 2.Реферування англомовного тексту на загально-культурну тематику (1600 зн.) 3. Граматичний тест (пояснити підкреслене граматичне явище). 4. Бесіда на тему «Моя спеціальність». 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks