Наталія ХОМЕНКО (Київ) ОСОБЛИВОСТІ ВАРІЮВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЖОРСТОКИХ РОМАНСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ - PDF

Description
Що схематичніший знак, то ширші його графічна, номінаційна та семантична парадигми. По кілька десятків назв, значень має і «безконечник». Усі ці реалії прямо чи опосередковано пов язані із обрядовістю,

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 27 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Що схематичніший знак, то ширші його графічна, номінаційна та семантична парадигми. По кілька десятків назв, значень має і «безконечник». Усі ці реалії прямо чи опосередковано пов язані із обрядовістю, що підтверджує збереження відблисків магії родючості, життєдайності. [8, с.208] Ідеологічний зміст українського народного орнаменту, зокрема й «безконечника», зосереджується навколо прадавніх ідей плідності, примноження гараздів, захисту від демонічних сил, єдності світобудови, гармонії, переосмислених у поняттях і контексті християнства. Список використаних джерел: 1.Антологія українського міфу. Упоряд. В.Войтович. Тернопіль: Богдан, Т.1, С Давидюк В. «Кроковеє колесо», Київ, Наукова думка, Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. К.: Веселка, Климець Ю. Купальська обрядовість України. К., с. 5.Лукач Д. Своеобразие єстетического, -Т.1,- М., с. 6.Мечковская Н. Семиотика. Язык. Природа.Культура. - М.: Академия, 2004, - С Прислів я та приказки/ Упоряд.Дмитренко М. К, с.18 8.Селівачов М. Лексикон української орнаментики. К.: Редакці вісник «АНТ», Словник символів культури України. Київ: Міленіум, с. 10.Українське козацтво: Мала енциклопедія/ Наук.- дослід.ін-т козацтва при Запорізькому держ.ун-ті. К: Генеза; Запоріжжя: Прем єр, с.). 11.Українські символи/ за ред..м.дмитренка. К.: Народознавство, с Українці: народні вірування, повір я, демонологія. К.: Либідь, Франко І. Приповідки , І, в. II. с ). 14.Чубинський П. Ангели на сходах неба: Народні повір я та забобони/ Упоряд. О.Верес. К., 1992, - С. 10 Інтернет-джерела: = Voda.html Наталія ХОМЕНКО (Київ) ОСОБЛИВОСТІ ВАРІЮВАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЖОРСТОКИХ РОМАНСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація Стаття присвячена порівняльному аналізу текстів романсів, що зафіксовані на території Росії та України. Робиться спроба встановити, як змінюється текст у новому комунікативному середовищі, що є 137 стабільним, а що змінним. Авторка поділяє такі зразки на чотири основні групи відповідно до мовних особливостей. Summary The article focuses on comparative analysis of love song texts which are found on the territory of Russia and Ukraine. An attempt has been made to find out how the text is being changed in new communicative environment and to reveal its stable and changeable features. The author classifies such samples into four main groups according to language peculiarities. В українському фольклорному побутуванні існує низка текстів, які постали внаслідок міграції російських жорстоких романсів. Рух текстів у часі і просторі призводить до появи територіальних варіантних рядів. У цьому зв язку цікавим є спостереження над текстами, які побутують у різних національних, соціальних середовищах. На основі варіантного репертуару, виявленого в Україні, та романсів із російських збірників здійснимо компаративний аналіз деяких романсових текстів. Спробуємо проаналізувати, що залишається, а що відкидається в цих текстах, як вони варіюють унаслідок впливу комунікативного середовища. Погляньмо на російський зразок тексту і його варіант, записаний в Україні: Вєтєр тихой прохладою веєт, Собралися падруги гулять. «Пайдьом, Валя, пайдьом, дорогая, В ліс-лісочек цвіти собирать». Колокольчики низько склонились, Немов чуя бєду пред собой, А подруги іх брать наклонились, Для того чтоб снести іх домой. «Вот послушай-ка, милая Валя, Что хочу я тєбє расказать: Вихожу я за милого заміж, приглашаю на свадьбє гулять». Вот проходять первиє полгода, Взяли в армію мужа служить. Летний ветер с прохладой веет, Собралися подруги гулять. «Пойдем, дорогая, близ лесочка цветы собирать». Шли подруги, шутливо болтая, Незаметно к ручью подошли. Пел соловушка песенку, Пели, заливаясь, вглубь леса зашли. Колокольчики низко склонились, Словно чуя беду пред собой. Две подружки их рвать наклонились, Для того, чтоб снести их домой. «Ты послушай ка, Лида, Что тебе я сейчас расскажу. Расскажу тебе, Лидочка, новость, Не заставлю тебя долго ждать: Выхожу я за милого замуж, Разрешаю тебе танцевать». Не прошел еще год того время, Мужа в армию взяли служить. 138 І, как сорваний цвєтік, сов яла, Стала Надя частенько тужить. Вот проходять вторие полгода, Народилась красавіца доч, І приходиться ноччу не спать єй, Стала Надя любить свою доч. А служивий в Надюшу влюбилса І частенько к єйо захадів. «Надя, Надя, ти, милая Надя, что нам нада с тобою купить?» «Вот послушай-ка, милая Надя, Что нам нада с тобою купить: Модне плаття, і шляпу, і туфлі, А рєбйонка нам нада убить». «Шо ж ти, Вася, остав хоть рєбйонка!» Серце билося у Наді в груді. «Но довольно тєбє притвораться, На вот ножик, бери і коли!». Надя тихо к кроваті подходить, А уж дєвочка встала, не спить. «Мама, мама, ти, милая мама, Что за дядя на стулі сидить?» «Ето, доченька милая, папа, Только, доченька, папа не твой» І в малюточку ножик вонзила Только вскрикнула дєвочка: «Ой!» Слишно, кто-то стучиться у двері, Слишно, кто-то стучиться в окно. Откривай-ка, Надюша, мнє двери, Я твой муж, к тєбє в отпуск пришол. Надя мигом ті двері открила, Ваня тихо зашол к Надє в дом І случайно глазами находить Свою дочку, залитую в кров. Не сказал он їйо ані слова, Револьвер натиснул на курок. 139 Как сорванный цветик в неволе, Стала Надя худеть и грустить. Не прошел еще год того время, Как у Нади родилася дочь. Надя крепко жалела малютку, Приходила с ней спать день и ночь. Но хотя и жалела малютку, Но большого в том счастия нет. И солдатке веселый и бойкий Приглянулся красивый сосед. «Я куплю тебе модное платье, Шляпу новую надо купить. Но поверь, не хочу притворяться, Но ребёнка нам надо убить». «Что ты, Вася, я не могу». Но затем говорит : «Дай я сама» ( Курсив авторський, у збірнику текст, який інформатор проговорював, виділений курсивом) Взяла нож и подходит к кроватке, А малюточка встал и глядит: «Мама, мамочка, мама родная, Что за дядя на стуле сидит?» «Это папа, сказала малютке. Только папа, малютка, не твой». И вонзила в грудь ножик малютке. Только вскрикнула бедная: «Ой!» Облилася подушка вся кровью, Когда вынула нож из груди: «Вася, миленький, будьте спокойны И почаще ко мне приходи». Затем муж стучится в окно: «Открывай, жена верная, двери, это я, муж, стучится в окно». Пришел в отпуск. Он их обоих убил, пошел заявил. «Я, - говорит, - за дочку свою отомстил» 1; І женє, і любовнику вместє Остається коротенький срок. Застрелілся, на уліцу вишел, Закричал, что є мочи і сил: «Забирайте мєня поскарєє! За малютку я ім отомстіл!» смт. Брацлав, Немирівський район, Вінницька обл.. Цей зразок записаний у смт. Брацлав Немирівського р-ну Вінницької області від Гончаренко А. В., 1928 р. н. На питання, звідки знає цю пісню, відповіла, що не пам ятає, її всі співали у селі. Цікаво, що сама інформант дала оцінку цьому твору: «Мрачна якась». А от мелодія цього романсу, навпаки, рухлива, можна сказати, навіть весела. До речі, у жорстоких романсах часто зустрічається або ж весела мелодія, або ж з являється веселий приспів. Я. Гудошніков вважав, що в таких випадках «ми зіштовхуємось із прийомом внутрішнього пародіювання і з переходом пісні в групу грайливих міських романсів (це дослідник говорив саме про тексти із веселими приспівами Х.Н.)» 4; Але це не може бути однозначним твердженням, так як виконавці, проспівуючи серйозні тексти на рухливі мелодії, самі серйозно ставляться до того, про що співають. Прикметно, що сільські жінки співпереживають і запрошують співпереживати і слухачів. А от у середовищі інтелігенції виконавці співають з особливим виразом обличчя, граючи, а слухачі реагують сміхом. Коли ми записували один із таких текстів від чоловіка у м. Ніжин, то він виконував цю пісню з особливою інтонацією, на противагу виконанню інших пісень. Співаючи, він стежив за реакцією слухачів і сам начебто несерйозно виконував цей твір. Можливо, у таких ситуаціях відбувається своєрідне заперечення причетності до того, про що проспівується у тексті. Тобто, подібна поведінка в жодному разі не може бути притаманна саме суб єкту виконання. Хоча в романсі і показуються всі ті начебто банальні ситуації, які близькі кожній людині, але відкрито про це заявити не кожен може. Ймовірно, виконавець підсвідомо узгоджує індивідуальність з фольклорними смислами, проте на свідомому рівні відмежовується від них, декларуючи (інтонація, міміка) показову іронію. 140 А от герої романсів не бояться кохати і не бояться про це говорити відкрито. Вони пропагують вільне почуття, яке готові захищати ціною свого життя. Виконання таких текстів у природному середовищі відіграє певну психотерапевтичну функцію. «Психосоматичний ефект тут полягає у тому, що, проспівуючи розповідь про жахливі події чи слухаючи її, людина знаходить форму для свого негативного емоційного стану. Знаходження форми, позначення своєї особистої життєвої ситуації як типової, своєї особистої долі як, наприклад, загальної жіночої дає можливість переводення особистої ситуації з актуального індивідуального теперішнього в загальне минуле» 1; 362. А от такий незбіг змісту і стилю мелодії Г. Честерсон, який писав про подібний естетичний парадокс, досліджуючи англійську народну баладу, пояснював так: «У багатьох сільських піснях про вбивство і смерть на диво веселий приспів, начебто хор протестує проти такого похмурого погляду на життя», через подібний приспів «людина намагається виглянути за межі біди», він вводиться «як пом якшення, олюднення похмурих історій» цит. за: 11; 44. Повернімося до наведених текстів. Семантично і структурно вони тотожні. Проте наявні певні лексичні заміни, що зумовлені побутуванням російськомовного тексту в українському середовищі. В українському варіанті використано інше ім я, але не можна стверджувати, що це зумовлено саме українським середовищем, так як у фольклорі заміна імен у текстах спричинена виконавськими конотаціями. У цьому зразку, як і в багатьох інших російських жорстоких романсах, що побутують в Україні, окрім певної адаптації до української вимови, нічого не змінилося. На жаль, ми не маємо нотного зразка російського варіанта, тому порівняти мелодії не можемо. Поряд з попереднім типом побутування російськомовних зразків є тексти, які все ж не просто адаптувалися до вимови, а майже повністю перекладені українською мовою: Сама я грушеньку садила, Сама я й буду поливать, Сама я парня полюбила, Сама я буду вік страждать. Мамаша доні говорила. Гляди ж ти, доню бережись: Не будь такая тороплива, 141 Мамаша дочке говорила: «Смотри, ты, дочка, стерегись. Не будь к любви так терпелива. Гляди в любов не попадись. Та дочь мамаші одвічала: Терпіть, мамаша, не могу: Сама з собою розсуждаю, Що я достойного люблю. Та люблю, люблю, любить буду, Який би він странець ни був. В який я церкві не молилась, А все я думаю об ньом, А він подлєц, подлєц і варвар, Та все сміється надо мной. Та ой Боже мій милостивий, То шо ж то єсть за тоска: Та лучче б я та й заміж не йшла, А лучче б я та так була: Та один кричить: «Мамаша, пить!» Другий кричить: «Я спать хочу!» А муж кричить же на дивані: «Подай-ка трубку з табаком!» Я мужу трубку запалила Та із поштенням подала 10; 290. Смотри, впросак не попадись». А дочка маме отвечала: «Мужчин терпеть я не могу». Сама себе располагала, Что я достойного люблю. Люблю, люблю, любить я буду И не забуду никогда. В каком бы храме ни молилась, И все я думаю об нем. И вот девчонка вышла замуж. Кругом окружена детьми. Один кричит: «Дай, мама, чаю!» Другой кричит: «Я спать хоч
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks