Napište Ježíškovi 2014

Description
1. DĚTI ZE CVIKOVA SI PÍŠÍ O DÁRKY, KTERÉ JIM ZAPLATILI SPONZOŘI A DÁRCI. WWW.BERANOS.CZ Napište Ježíškovi – Fara Cvikov Beran o. s. Vánoce 2014 2. Milý…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 2 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DĚTI ZE CVIKOVA SI PÍŠÍ O DÁRKY, KTERÉ JIM ZAPLATILI SPONZOŘI A DÁRCI. WWW.BERANOS.CZ Napište Ježíškovi – Fara Cvikov Beran o. s. Vánoce 2014
 • 2. Milý ježíšku… (Deniska) - www.beranos.cz
 • 3. Všichni ti píšeme o dárky - www.beranos.cz
 • 4. Přála bych si… (Kačka) – www.beranos.cz
 • 5. … to jsou má přání (Maruška) - www.beranos.cz
 • 6. Do obálky s adresou nebíčko (Andrejka a Pavlík) www.beranos.cz
 • 7. Ještě vložit do poštovní schránky www.beranos.cz
 • 8. … posílám ti své přání (Kačka P.) www.beranos.cz
 • 9. Ježíšku, nezapomeň! (Julča) - www.beranos.cz
 • 10. Česká – nebeská pošta
 • 11. Milý ježíšku, čekáme na tebe! www.beranos.cz Posíláme ti přání i za: Klaudii, Štefánii, Petra, Lenku, Zdeničku, Báru a Lukáše. Dnes nemohli přijít, ale prosí nás, abychom ji poslali i jejich přání.
 • 12. Vánoce 2014 - www.beranos.cz Občanské sdružení Beran (www.beranos.cz) Pořádá již druhým rokem dvě akce s jediným cílem: Obdarovat děti ze sociálně slabých rodin ve Cvikově. Také díky Vám rozdáme dárky 17-ti dětem.
 • 13. OS Beran pracuje s těmito dětmi celoročně. K nim je třeba připočíst také 8 dětí z DD Krompach, které 1x týdně dojíždí na výtvarný kroužek a 1x měsíčně se spolu s cvikovskými dětmi účastní víkendových pobytů ve Cvikově.
 • 14. Naši Sponzoři:
 • 15. Restaurace: Jaroslav Vomáčka - obec Svor nabízí našim dětem sponzorované stravování (oběd 45,-Kč) Už déle než rok (od října 2013) http://www.obecsvor.cz/katalog- firem/firmy/jaroslav-vomacka-29.html
 • 16. Šrouby Krupka www.sroubykrupka.cz Ing. Zdeněk Kubáč, jednatel
 • 17. Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. + zaměstnanci prostřednictvím manželů Volkových (Veroniky Linhartové – Volkové a Šimona Volka) www.johnsoncontrols.cz Na účet FIO banky Beran o. s.: Ing. Vojtech Kysela Čestmír Vašák
 • 18. Ing. Hana Kubáčová Ing. Eva Parasková http://www.kupareality.cz/
 • 19. Přejeme Vám Požehnané Vánoce a šťastný pokojný rok 2015. www.beranos.cz
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks