НАКАЗ (з основної діяльності) р. м. Харків PDF

Description
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ НАКАЗ (з основної діяльності) р. м. Харків 168. Про організацію інформаційнопропагандистського

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 21 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ НАКАЗ (з основної діяльності) р. м. Харків 168. Про організацію інформаційнопропагандистського забезпечення та гуманітарної підготовки рядового і начальницького складу у навчальному році У відповідності до наказу НУЦЗ України від «Про організацію виховної та соціально-гуманітарної роботи в університеті» з метою належної організації інформаційно-пропагандистського забезпечення та гуманітарної підготовки рядового і начальницького складу у навчальному році в університеті НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: 1.1. Тематичний план проведення годин гуманітарних знань з курсантами факультетів на навчальний рік (додаток 1); 1.2. Тематичний план проведення семінарських занять з методистами факультетів, начальниками курсів, заступниками начальників курсів, командирами взводів з питань виховної та соціально-гуманітарної роботи на навчальний рік (додаток 2) Календарний план гуманітарної підготовки старшого та середнього начальницького складу університету на навчальний рік (додаток 3); 1.4. Календарний план гуманітарної підготовки рядового та молодшого начальницького складу університету на навчальний рік (додаток 4); 1.5. План проведення інструкторсько-методичних занять з керівниками та помічниками керівників груп гуманітарної підготовки на навчальний рік (додаток 5). 2. З питань організації проведення занять з гуманітарної підготовки керуватися вимогами наказу НУЦЗ України від «Про організацію службової підготовки з особовим складом університету у 2017 навчальному році». 3. День і час проведення годин гуманітарних знань, інструкторськометодичних та семінарських занять, державно-правових інформувань та занять з гуманітарної підготовки відображати у Календарному плані заходів університету. 4. Начальникам факультетів 1, 2, 3, 4 (Ромін А.В., Безуглов О.Є., Куфлієвский А.С., Удянський М.М.) організувати проведення годин гуманітарних знань з курсантами відповідно до Календарного плану заходів університету з обов язковим запрошенням одного з проректорів. 5. Начальникам курсів забезпечити проведення з курсантами державноправових інформувань за тематикою узгодженою з відділом виховної та соціально-гуманітарної роботи. 6. Покласти на відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи (Хуртов Ю.М.) загальне організаційне і методичне забезпечення інформаційнопропагандистського забезпечення та гуманітарної підготовки рядового і начальницького складу університету. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з персоналу полковника служби цивільного захисту Попова В.М. Ректор університету генерал-лейтенант служби цивільного захисту В.П. Садковий ПОГОДЖЕНО: Перший проректор Проректор з навчальної та методичної роботи Проректор з наукової роботи Проректор начальник відділу організації служби Начальник відділу адміністративної роботи під Начальник сектора з питань запобігання та виявлення корупції під Начальник юридичного сектора майор служби цивільного захисту В.В. Коврегін О.О. Назаров В.А. Андронов О.М. Семків С.С. Щербак С.О. Скляров В.Д. Тогобицька Надрук. 1 прим. 1. до справи Зубахіна А.К Додаток 1 до наказу НУЦЗ України Термін проведення Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень 2017 Лютий 2017 Тематичний план проведення годин гуманітарних знань з курсантами факультетів на навчальний рік Тематика годин гуманітарних знань Розвиток традицій та ритуалів служби цивільного захисту важлива складова формування у особового складу служби цивільного захисту громадянської позиції та патріотизму. Технічна політика ДСНС України у напрямку переоснащення підрозділів цивільного захисту сучасною пожежною та аварійнорятувальною технікою, удосконалення та модернізація спеціальної техніки що перебуває в оперативному розрахунку та у резерві. Соціальні права і державні соціальні гарантії осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту. Дисциплінарний статут служби цивільного захисту. Сутність службової дисципліни, права та обов язки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту щодо її додержання, види заохочення та дисциплінарних стягнень Україна у міжнародній системі безпеки під час військової агресії Російської Федерації на сході України та анексії Криму. Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі праці Назва факультету Пропонується для участі Назаров О.О Назаров О.О. Назаров О.О Назаров О.О. Назаров О.О. Березень 2017 Квітень 2017 Закон України «Про запобігання корупції», як неухильне дотримування вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в системі ДСНС України Рятувальники за професією, герої за покликанням! Назаров О.О. Назаров О.О. Додаток 2 до наказу НУЦЗ України від Тематичний план проведення семінарських занять з методистами факультетів, начальниками курсів, заступниками начальників курсів, командирами взводів з питань організації виховної та соціально-гуманітарної роботи на навчальний рік Термін проведення Заплановані заходи Хто проводить Вересень Тема: «Концепція патріотичного виховання особового складу органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій». Хуртов Ю.М. Жовтень Тема «Порядок проведення та документального оформлення службових розслідувань в університеті». майор сл. ц.з. Зубахіна А.К. Листопад Тема «Порядок оформлення документів з кадрових питань в курсантських підрозділах університету». під Петров А.О. Грудень Тема «Основні вимоги антикорупційного законодавства». під Скляров С.О. Січень Тема «Методика підготовки і проведення найбільш розповсюджених форм культурно-просвітницької під роботи в курсантських підрозділах». Довбій Т.Ю. Лютий Тема «Правове виховання як складова національного виховання молоді». майор сл. ц.з. Зубахіна А.К. Березень Тема «Психопрофілактична робота щодо попередження випадків суїцидів та суїцидальних проявів». майор сл. цз Косолапов О.М. Квітень Тема «Професійне виховання як важлива складова формування особистості сучасного фахівця служби майор сл. ц.з. цивільного захисту». Муртазіна О.М. Додаток 3 до наказу НУЦЗ України від Календарний план гуманітарної підготовки старшого та середнього начальницького складу університету на навчальний рік Кількість годин теми Тематика занять Термін проведення Відповідальні за розробку методичного матеріалу Теоретичне заняття (год) Практичне заняття (год) Усього (год) 1. Система роботи середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту органів та підрозділів цивільного захисту у напрямку зміцнення статутної дисципліни у підрозділах. Сучасні технології, форми та методи індивідуально-виховної роботи з підлеглим особовим складом. Соціальні права і державні соціальні гарантії осіб начальницького складу служби цивільного захисту. Розвиток традицій та ритуалів служби цивільного захисту важлива складова формування у особового складу служби цивільного захисту громадянської позиції та патріотизму. Україна у міжнародній системі безпеки під час військової агресії Російської Федерації на Сході України та анексії Криму. Етика середнього і старшого начальницького складу, як світогляд та морально-етичні якості вересень Хуртов Ю.М. 2. жовтень під Островерх О.О. 3. листопад Рябініна О.В. 4. грудень Рябініна О.В. 5. січень керівників Рябініна О.В. 6. Гуманітарна політика держави в нових суспільно-політичних умовах основа формування лютий консолідованого сучасного українського суспільства Рябініна О.В. 7. Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі праці. березень 2017 Рябініна О.В. 8. Закон України «Про запобігання корупції», як неухильне дотримання вимог законодавства у квітень під сфері запобігання і протидії корупції в системі ДСНС України 2017 Островерх О.О травень Контрольне заняття Хуртов Ю.М. Всього: 9-9 Додаток 4 до наказу НУЦЗ України від теми Календарний план гуманітарної підготовки рядового та молодшого начальницького складу університету на навчальний рік Тематика занять Термін проведення Відповідальний за розробку методичного матеріалу Кількість годин Теоретичне заняття (год) Теоретичне заняття (год) Теоретичне заняття (год) Система роботи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту органів та підрозділів цивільного захисту у напрямку зміцнення статутної дисципліни у підрозділах. Сучасні технології, форми та методи індивідуальновиховної роботи з особовим складом. Технічна політика ДСНС України у напрямку переоснащення підрозділів цивільного захисту сучасною пожежною та аварійно-рятувальною технікою, удосконалення та модернізація спеціальної техніки що перебуває в оперативному розрахунку та у резерві. Соціальні права і державні соціальні гарантії осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту. Розвиток традицій та ритуалів служби цивільного захисту важлива складова формування у особового складу служби цивільного захисту громадянської позиції та патріотизму. Україна у міжнародній системі безпеки під час військової агресії Російської Федерації на сході України та анексії Криму. Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі жовтень листопад грудень січень 2017 Хуртов Ю.М. під Калиновський А.Я. під Островерх О.О. Рябініна О.В лютий 2017 Рябініна О.В. 6. березень праці Рябініна О.В Закон України «Про запобігання корупції», як неухильне дотримування вимог квітень під законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в системі ДСНС України Островерх О.О. 8. Контрольне заняття травень 2017 Хуртов Ю.М. 9. Всього 10-10 Додаток 5 до наказу НУЦЗ України від План проведення інструкторсько-методичних занять з керівниками та помічниками керівників груп гуманітарної підготовки на навчальний рік Термін проведення Заплановані заходи Хто проводить Обговорення методики проведення заняття за темою: «Система роботи середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту органів, Вересень та підрозділів цивільного захисту у напрямку зміцнення статутної дисципліни у підрозділах. Сучасні Хуртов Ю.М., технології, форми та методи індивідуально-виховної роботи з підлеглим особовим складом» (для СтаСНС). Виступ: «Рекомендації щодо використання навчальної літератури, посібників під час підготовки до Кривошея Н.О. занять з гуманітарної підготовки». Жовтень Листопад Грудень Обговорення методики проведення заняття за темами: «Соціальні права і державні соціальні гарантії осіб начальницького складу служби цивільного захисту» (для СтаСНС); «Система роботи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту органів та підрозділів цивільного захисту у напрямку зміцнення статутної дисципліни у підрозділах. Сучасні технології, форми та методи індивідуально-виховної роботи з особовим складом» (для РтаМНС). Обговорення методики проведення заняття за темами: «Розвиток традицій та ритуалів служби цивільного захисту важлива складова формування у особового с
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks