національно – патріотичне виховання на уроках правознавства та

Description
1. Національно – патріотичне виховання на уроках історії Виступ на педраді вчителя історії…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Національно – патріотичне виховання на уроках історії Виступ на педраді вчителя історії та правознавства Пашетнєвої О.Л. 2016
 • 2. • 6 червня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт підписав Наказ Міністерства освіти і науки № 641 «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». • З 2015-2016 навчального року Концепція реалізується у загальноосвітніх навчальних закладах України. •
 • 3. • “Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців”. • І такий народ завжди будуть зневажати й поневолювати. Українська держава зможе розвиватися лише знаючи своє минуле, і пам’ятати, що саме історична свідомість є вищою духовною цінністю будь- якої нації.
 • 4. • На уроках історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно- політичного життя, як невід’ємної складової формування європейської цивілізації.
 • 5. Історія України – це не тільки події, а й історичні постаті. На прикладах життя, діяльності і боротьби за державу українських князів, козацтва, видатних гетьманів Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика; всього українського народу та його видатних представників – Т.Шевченка, В.Винниченка, М.Міхновського, М.Грушевського, С.Петлюри та багатьох інших, вчитель демонструє національну гідність нашого народу, його прагнення мати власну державу.
 • 6. Відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької церкви Андрея Шептицького
 • 7. Презентації учнів 7 класу
 • 8. При цьому одним із завдань учителя є максимальне використання потенціалу творчих здібностей та обдарувань учнів. Інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес- конференції, засідання «круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри та інші інтерактивні форми роботи емоційно збагачюють уроки.
 • 9. Пироженко Софія учениця 10 класу – переможець III (обласного) етапу XIV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений • Пироженко Софія учениця 10 класу – переможець III (обласного) етапу XIV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням (номінація «Історія України і державотворення») (ІІІ місце) • • Семенчук Світлана учениця 10 класу - переможець обласного заочного конкурсу пошукових робіт «Твої герої, Запорізький край» (ІІІ місце)
 • 10. Міжнародний конкурс юних істориків “Лелека – 2016”
 • 11. Музейні уроки, 11 клас
 • 12. Пересувні виставки в гімназії
 • 13. Спротив геноциду (уроки голодомору 1932-1933рр)
 • 14. Перегляд експозиції
 • 15. У старших класах необхідно акцентувати увагу на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, показати вУ старших класах необхідно акцентувати увагу на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, показати вУ старших класах необхідно акцентувати увагу на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, показати в • У старших класах акцентується увага на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, показується витоки цього патріотизму. Так символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну став подвиг героїв Крут, спротив дисидентів тоталітарній системі тощо. Ці та інші теми є надзвичайно емоційними, хвилюючими і дають невичерпні можливості для розкриття такої людської якості, як самопожертва в ім’я нації та держави. Проголошення Акту незалежності України відкрило нову сторінку в історії України.
 • 16. Зустрічі з ветеранами війни
 • 17. Особливими мають стати уроки, присвячені революційним змінам, що відбулись у листопаді 2013 - беОсобливими мають стати уроки, присвячені революційним змінам, що відбулись у листопаді 2013 - бе • Особливими стають уроки, присвячені революційним змінам, що відбулись у листопаді 2013 - березні 2014 р.р., що продемонстрували готовність молодого покоління відстоювати національні цінності, українську державність, орієнтацію на фундаментальні орієнтири світової цивілізації. Учитель має довести учням, що завдяки базовим цивілізаційним цінностям вдалося розмежувати світ диктаторських цінностей євразійства і загальнолюдських цінностей Європи.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks