НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Общие технические условия Мilk ice, ice-cream and plombir General specifications

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 55 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Общие технические условия Мilk ice, ice-cream and plombir General specifications Чинний від 1 січня 2008 року 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на морозиво загартоване (молочне, вершкове, пломбір) далі за текстом морозиво, яке виробляють виключно з молока та продуктів його перероблення з /без додавання свіжих або сушених плодів та ягід, соків, сиропів, варення, джемів, повидла, горіхів, маку, чаю, кави, какао, прянощів, меду, шоколаду, мармеладу, інших натуральних смакових наповнювачів та харчових добавок, з/без ароматизаторів, необхідних для його виробництва, що призначене для безпосереднього вживання у їжу, реалізацію через торговельну мережу і заклади ресторанного господарства. 1.2 Вимоги щодо безпечності морозива викладено у п та розділах 7 і Коди ДКПП приведені в додатку А. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДК Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ Чорниця свіжа. Технічні умови ДСТУ Ожина свіжа. Технічні умови ДСТУ Цукор ванільний. Технічні умови ДСТУ Цукор пісок. Технічні умови (ГОСТ 21-94) ДСТУ Сливи сушені. Технічні умови Видання офіційне 1 ДСТУ Виноград свіжий столовий. Технічні умови (ГОСТ ) ДСТУ Молоко коров яче питне. Загальні технічні умови ДСТУ Консерви. Джем, варення, повидло для діабетиків.загальні (ГОСТ ) технічні умови ДСТУ Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги ДСТУ Цукор рідкий. Технічні умови ДСТУ Молоко коров яче незбиране. Вимоги при закупівлі ДСТУ Печиво. Загальні технічні умови ДСТУ Барвники натуральні харчові. Технічні умови ДСТУ Карамель. Загальні технічні умови ДСТУ Шоколад. Загальні технічні умови ДСТУ Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ДСТУ Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови ДСТУ Цукерки. Технічні умови ДСТУ Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром ДСТУ Консерви молочні. Молоко згущене з цукром та какао. Технічні умови ДСТУ Крохмаль картопляний. Технічні умови ДСТУ Мармелад. Загальні технічні умови ДСТУ Какао порошок. Загальні технічні умови ДСТУ Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови ДСТУ Масло вершкове. Технічні умови ДСТУ Консерви молочні. Молоко згущене стерилізоване в бан ках. Технічні умови ДСТУ Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови ДСТУ Мед натуральний. Технічні умови ДСТУ Патока крохмальна. Технічні умови ДСТУ ІSO 707: 2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб ( ISO 707 : 1997, IDT) ДСТУ ІSO 3728:2005 Морозиво вершкове та молочне. Метод визначення загального вмісту сухих речовин (контрольний метод) ( ІDF 70 : 2004 ) ДСТУ ІSO 5538 : 2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Конт роль за якісними ознаками ( ISO 5538 : 1987, IDT) ДСТУ ІSO 8197: 2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контоль за якісними показниками ( ISO 8197 : 1988, IDT) ДСТУ ISO : 2000 Мікробіологія продуктів харчування та кормів для тварин горизонтальний метод виявлення та підрахунку L.monocytogenes. Частина 1 і 2 2 ДСТУ ІDF Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella (Продукти харчові. Метод виявлення бактерій роду Salmonella) ДСТУ EN Продукти харчові. Визначення афлатоксину В 1 та суми афлатоксинів В 1, В 2, Д 1, Д 2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від цих продуктів. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній Колонці ДСТУ ГОСТ Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови ДСТУ ГОСТ Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДСТУ ГОСТ Вироби кондитерські пастильні. Технічні умови ГОСТ ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарногігієнічні вимоги до повітря робочої зони) ГОСТ ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови) ГОСТ Соки плодовые и ягодные с сахаром. Общие технические условия (Соки плодові та ягідні з цукром. Загальні технічні умови) ГОСТ Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Кава натуральна зі згущеним молоком і цукром. Технічні умови) ГОСТ Подпергамент. Технические условия (Підпергамін. Технічні умови) ГОСТ Посуда мерная лабораторная стеклячнная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд для вимірювання лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови) ГОСТ Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови) ГОСТ Чай черный байховый фасованный. Технические условия (Чай чорний байховий фасований. Технічні умови) 3 ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ Порошок яичный. Технические условия (Порошок яєчний. Технічні умови) Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю) Клей казеиновый в порошке. Технические условия (Клей казеїновий у порошку. Технічні умови ) Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко та молочні продукти. Відбір проб і підготовка їх до випробувань) Молоко и молочные продукты. Методы определения кислотности (Молоко та молочні продукти. Методи визначення кислотності) Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначення вологи і сухих речовин) Продукты молочные. Методы определения сахара (Продукти молочні. Методи визначення цукру) Чай зеленый байховый нефасованный (Чай зелений байховий нефасований) Апельсины. Технические условия (Апельсини. Технічні умови) Мандарины. Технические условия (Мандарини. Технічні умови) Лимоны. Технические условия (Лимони. Технічні умови) Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Молоко згущене незбиране з цукром. Технічні умови) Консервы молочные. Сливки сгущенные с сахаром Технические условия (Консерви молочні. Вершки згущені з цукром. Технічні умови) Орехи лещины (Горіхи ліщини) Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначення жиру) Декстрины. Технические условия (Декстрини. Технічні умови) Кофе натуральный жареный. Общие технические условия (Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови) Масло шоколадное. Технические условия. (Масло шоколадне. Технічні умови) Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Полуниця свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації) Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Смородина чорна свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації) 4 ГОСТ Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации (Агрус свіжий. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації) ГОСТ Виноград сушеный. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови) ГОСТ Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови) ГОСТ Джемы. Общие технические условия (Джеми. Загальні технічні умови) ГОСТ Варенье. Общие технические условия (Варення. Загальні технічні умови) ГОСТ Дыни свежие. Технические условия (Дині свіжі. Технічні умови) ГОСТ Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови) ГОСТ Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови) ГОСТ Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживчої тари. Загальні технічні умови) ГОСТ Картон переплетный. Технические условия (Картон плетений. Технічні умови) ГОСТ Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу) ГОСТ Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плаский клеєний. Технічні умови ) ГОСТ Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ГОСТ Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявлення і визначення Staphylococcus aureus) ГОСТ Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і пліснявих грибів) ГОСТ Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативноанаеробних мікроорганізмів) ГОСТ Бумага основа для клеевой ленты. Технические условия (Папір основа для клейкої смужки. Технічні умови) ГОСТ Желатин пищевой. Технические условия (Желатин харчовий. Технічні умови) 5 ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ Мак масличный для переработки.технические условия (Мак масляничний для переробки. Технічні умови) Кунжут. Технические условия ( Кунжут. Технічні умови) Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сирників, тютюну та миючих засобів. Технічні умови) Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів) Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продуктів м ясної та молочної промисловості. Технічні умови) Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плоского склеєного картону для вершкового масла та маргарину) Маркировка грузов (Маркування вантажів) Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Яблука свіжі ранніх термінів дозрівання. Технічні умови) Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови) Соки плодовые и ягодные с мякотью. Технические условия (Соки плодові та ягідні з м якоттю. Технічні умови) Ящики из гофрированного картона для мороженого. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для морозива. Технічні умови) Орехи миндаля сладкого. Технические условия (Горіхи мигдалю солодкого. Технічні умови) Ядро миндаля сладкого. Технические условия (Ядро мигдалю сол
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks