На допомогу самостійній роботі в Науковій бібліотеці ХНМУ. Слайд-лекція PDF

Description
На допомогу самостійній роботі в Науковій бібліотеці ХНМУ Слайд-лекція 2012 Знання полягає не стільки в запасі відомостей, скільки в умінні знайти їх План Основні бібліотечно-інформаційні технології Поняття

Please download to get full document.

View again

of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 47 | Pages: 67

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
На допомогу самостійній роботі в Науковій бібліотеці ХНМУ Слайд-лекція 2012 Знання полягає не стільки в запасі відомостей, скільки в умінні знайти їх План Основні бібліотечно-інформаційні технології Поняття ДБА Алфавітний каталог Систематичний каталог Предметний каталог Електронний каталог Правила заповнення читацької вимоги Бібліографічне оформлення наукової роботи Приклади бібліографічного опису документів Основні бібліотечноінформаційні технології Бібліотека грец. bibliothēkē = biblion (книга) + thēkē (сховище) Зібрання документів всіх типів і видів Приміщення для зберігання всіх видів видань Установа, що забезпечує суспільне користування всіми видами документів, а також здійснює інші бібліотечні послуги Бібліотека є посередникоим між читачем (користувачем) та документом (інформацією) Основні бібліотечно-інформаційні технології Формування бібліотечного фонду Каталогізація документів Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, надання послуг Бібліотечно-інформаційні технології дозволяють організувати сукупність документів в єдине ціле (бібліотечний фонд) для ефективного обслуговування користувачів Довідковобібліографічний апарат Довідково-бібліографічний апарат Довідково-бібліографічний апарат (СБА) є засобом розкриття змісту фонду бібліотеки і надання допомоги користувачам в підборі документів Фонд довідкових видань Система традиційних карткових каталогів і картотек Електронний каталог Довідково-бібліографічний апарат Фонд довідкових видань Енциклопедії Словники Довідники Атласи Класифікатори хвороб Путівники Бібліографічні посібники Довідково-бібліографічний апарат Система каталогів Каталог (грец.) = опис, перелік Бібліотечні каталоги доповнюють один одного, розкриваючи склад і зміст фонду в різних аспектах. Мета бібліотечних каталогів - допомогти в підборі літератури. Традиційні каталоги складаються із стандартних каталожних карток, які містять відомості (бібліографічні записи) про документи, наявні в бібліотеці Система каталогів Систематичний Алфавітний Предметний Бібліотечний фонд Електронний каталог Інші каталоги і картотеки Традиційні каталоги і картотеки НБ ХНМУ (понад 2 млн. карток) КАТАЛОГИ Алфавітний каталог книг Систематичний каталог соціально-економічної і природничонаукової літератури Предметний каталог медичної літератури Алфавітний каталог дисертацій Алфавітний і систематичний каталоги авторефератів дисертацій Алфавітний каталог художньої літератури Алфавітний каталог книг іноземними мовами Традиційні каталоги і картотеки НБ ХНМУ (понад 2 млн. карток) КАРТОТЕКИ Систематична картотека медичних книг з 1991 р. Систематична картотека газетних і журнальних статей соціально-економічної тематики Персоналії видатних учених Труди ХНМУ Праці учених ХНМУ Періодичні видання (вітчизняні і зарубіжні) Тематичні картотеки, наприклад: Медична освіта Медицина на сучасному етапі Етика в медицині Правові питання в медицині Екологія людини Алфавітний каталог Алфавітний каталог Алфавітним називається каталог, в якому записи розташовуються в порядку прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів (установ і організацій) або назв документів АК відповідає на питання: які книги того або іншого автора є в даній бібліотеці чи є в бібліотеці певна книга, автор і назва якої відомі які видання і перевидання даної книги є в бібліотеці Принцип розстановки карток в АК по першому слову запису (тобто авторові або заголовку) при збігу перших слів картки розставляються по другому слову, при збігу других слів - по третьому і так далі картки авторів з однаковими прізвищами розміщуються за алфавітом їх ініціалів картки на різні видання однієї і тієї ж книги розміщуються в обратнохронологічному порядку скорочену форму (абревіатуру) розглядають як слово і ставлять в порядку алфавіту букв абревіатури картки з записами українською і російською мовами розставляються за єдиним українсько-російським алфавітним рядом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Принцип розстановки карток в АК картки з записами іноземними мовами розставляються по тих же правилах у основі організації АК літератури іноземними мовами використовується латинський алфавіт: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z Наприклад: О болезнях Caret R. L. Об эффективности Chang R. Обезболивание Clinical Neuroanatomy Овчаренко В.П. Eder D. J. Овчаренко Н.Г. Fox S. I. Охорона праці Handbook of Patient Алгоритм пошуку в АК Ящики АК забезпечені етикеткою з вказівкою букв алфавіту або складів, з яких починається перший і останній записи. Картки розташовуються за єдиним алфавітом прізвищ авторів або назв Систематичний каталог Систематичний каталог Систематичним называється каталог, в якому записи розташовуються по галузях знання у відповідності до певної системи класифікації Складається з двох підсистем: безпосередньо СК та алфавітно-предметного покажчика (АПП) до нього СК розкриває біблиотечний фонд фонд за змістом і відповідає на питання які книги з певної теми є в бібліотеці, не маючи на увазі конкретних авторів або назв Принцип розстановки карток в СК По галузях знання відповідно до схеми класифікації - бібліотечно-бібліографічній класифікації (ББК) або Універсальній десятковій класифікації (УДК) Галузевий відділ ділиться на розділи, розділи - на рубрики У розділах і рубриках картки розставляються в алфавітному порядку або в зворотній хронології Б Б К 1 Общенаучное и междисциплинарное знание А 2 Естественные науки 20 Естественные науки в целом Б 22 Физико-математические науки В 24 Химические науки Г 26 Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки) Д 28 Биологические науки Е 3 Техника. Технические науки Ж/О 4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки П 5 Здравоохранение. Медицинские науки Р 6/8 Общественные и гуманитарные науки 60 Общественные науки в целом С 63 История. Исторические науки Т 65 Экономика. Экономические науки У 66 Политика. Политическая наука Ф 67 Право. Юридические науки Х 68 Военное дело. Военная наука Ц 70/79 Культура. Наука. Просвещение Ч 80/84 Филологические науки. Художественная литература Ш 85 Искусство Щ 86 Религия. Мистика. Свободомыслие Э 87 Философия Ю 88 Психология Я 9 Литература универсального содержания Я У Д К 0 Общий отдел 1 Философия. Психология 2 Религия. Теология 3 Общественные науки. 4 свободен 5 Математика. Естественные науки 6 Прикладные науки. Медицина. Техника 7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство 8 Языкознание. Художественная литература. Литературоведение 9 География. Биографии. История У Д К. Основні ділення розділу з медицини 61 Медицина 611 Анатомия. Сравнительная анатомия 612 Физиология. Сравнительная физиология 613 Гигиена. Личная гигиена 614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от несчастных случаев и их предупреждение 615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 616 Патология. Клиническая медицина 617 Ортопедия. Хирургия. Офтальмология 618 Гинекология. Женские болезни. Акушерство 619 Сравнительная патология. Ветеринария У Д К. Основні ділення класу Патология. Клиническая медицина Заболевания сердечно-сосудистой системы и крови в целом Заболевания дыхательной системы. Отология Оториноларингология Заболевания пищеварительной системы Зубы. Одонтология Заболевания кроветворной системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания Дерматология. Кожные болезни заболевания мочеполовой системы Заболевания опорно-двигательной системы Невропатология. Неврология Инфекционные (заразные) болезни Алгоритм пошуку в СК Ящики СК забезпечені етикеткою з вказівкою ділень класифікації, з яких починається перший і останній записи. Картки розташовуються в систематичному порядку - по галузях знання від загальних питань до більш дрібних Алфавітно-предметний покажчик (АПП) - ключ до систематичного каталогу АПП визначає шлях пошуку необхідної інформації в СК і сприяє його оперативній повноті АПП є переліком предметних рубрик, що розкривають зміст відображених у СК документів з вказівкою відповідних класифікаційних індексів Картки з вказівкою рубрик розташовуються за алфавітом перших слів за правилами розстановки алфавітного каталогу, наприклад: Гены География 26.8 География религии 86.2 Геохимия 26.2 Государство и право, теория 67.0 Алгоритм пошуку в АПП до СК Алфавітно-предметний покажчик допомагає знайти ділення в систематичному каталозі або систематичній картотеці, якщо точно сформулювати предмет пошуку (поняття, явище, процес тощо). Ящики АПУ забезпечені етикеткою з вказівкою букв алфавіту або складів, з яких починається перший і останній записи Предметний каталог Предметний каталог медичної літератури Предметным називається каталог, в якому записи розташовуються в алфавітному порядку предметних рубрик З 1991 р. основою структури ПК є тезаурус MESH (Medical Subject Headings) - Медичні предметні рубрики ПК розкриває тематичний зміст фонду за всіми розділами медицини (з конкретного питання, про окремий предмет і близькі предмети), відображаючи всі види документів українською, російською та іноземними мовами: книги, збірки матеріалів конференцій, підручники, навчальнометодичні посібники і рекомендації, статті з журналів і збірок Предметний каталог медичної літератури Предметними рубриками є назви хвороб, органів і систем, лікувальних і діагностичних методів, фізіологічних процесів, лікарських препаратів тощо. Рубрики супроводжуються підрубриками Наприклад: НОВООБРАЗОВАНИЯ генетика диагноз иммунология кровь НОВООБРАЗОВАНИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ Алгоритм пошуекку в ПК Ящики ПК забезпечені етикеткою з вказівкою предметних рубрик, з яких починається перший і останній записи. Картки розташовуються за алфавітом предметних рубрик Електронний каталог Електронний каталог Електронним називається каталог в машиночитаємій формі, що працює в реальному режимі часу і надається в розпорядження користувачам бібліотеки (в т.ч. користувачам віддаленого доступу) ЕК виконує функції всіх традиційних каталогів - облікову, інформаційну і пошукову ЕК забезпечує одночасний багатоаспектний і оперативний пошук за автором, укладачем, редактором, заголовком, місцем видання, видавництвом, роком видання, ключовими словами і предметними рубриками, серією, місцем зберігання тощо Електронний каталог Об єднує пошукові функції традиційних каталогів і картотек Систематичний Алфавитній Електронний каталог Предметний Інші каталоги і картотеки Електронний каталог НБ ХНМУ Об єднує пошукові функції всіх каталогів Ведеться з 1991 р. і налічує в online-доступі понад 140 тис. записів З 2008 р. використовується автоматизована бібліотечноінформаційна система ИРБИС Містить відомості про книги, періодичні видання та статті з них, дисертації та автореферати дисертацій, електронні документи тощо Доступ до ЕК через Web-сайт бібліотеки Правила складання запиту при пошуку в ЕК Стандартний пошук Правила складання запиту при пошуку в ЕК Розширений пошук Правила складання запиту при пошуку в ЕК Профес
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks