Н. В. Бондаренко УКРАЇНСЬКА МОВА. Підручник для 10 класу. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою - PDF

Description
Н. В. Бондаренко УКРАЇНСЬКА МОВА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Грамота» 2010 УДК 373.5: ](075.3)

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 88 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Н. В. Бондаренко УКРАЇНСЬКА МОВА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Грамота» 2010 УДК 373.5: ](075.3) ББК 81.2УКР-922 Б81 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України 177 від р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Наукову експертизу проведено в Інституті української мови НАН України. Психолого-педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України. Експерти, які здійснювали експертизу: Глухова І. А., гімназія 1 ім. К. Д. Ушинського, м. Сімферопіль, учительметодист; Коса Л. О., ЗНЗ I III ст. 90, м. Запоріжжя, учитель-методист; Вовк М. М., Мукачівський відділ освіти Закарпатської області, методист; Малякова С. А., методичний кабінет Пролетарської районної ради м. Донецька, методист; Глазова О. П., Київський університет ім. Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти, заступник директора, кандидат педагогічних наук, доцент. 1. Великі Українці пізнавальна тема уроку; 3. завдання до теми; 5. матеріал для обов язкового засвоєння; 7. слова для обов язкового засвоєння; повсякчас 9. завдання підвищеної складності; УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: 2. проблемні питання для обговорення; 4. мотивація щодо необхідності засвоєння теми; 6. матеріал для ознайомлення; 8. вправа на редагування; 10. домашнє завдання; 11. ; 12.. Б81 Бондаренко Н. В. Українська мова : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з російською мовою навч. К. : Грамота, с. : іл. ISBN Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови. Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників. УДК 373.5: ](075.3) ББК 81.2УКР-922 ІSBN Бондаренко Н. В., 2010 Видавництво «Грамота», 2010 Дорогі десятикласники! Ви подорослішали, і перед вами постало питання відповідального професійного вибору, який визначатиме ваше майбутнє. Важлива роль у здійсненні ваших життєвих планів і намірів, безперечно, належить мові. Щоб здобути ґрунтовну освіту і престижну спеціальність, необхідно досконало володіти українською мовою. Висока загальна і мовленнєва культура гарантують перспективу професійного і кар єрного зростання особистості, її високий соціальний статус, належність до української духовної еліти. А це життєво необхідно людині незалежно від того, хто вона політик, дипломат, учений, військовий, учитель, інженер, бізнесмен чи представник престижної робітничої спеціальності. Упродовж навчального року ви опрацьовуватимете стилістику і культуру української мови. Засвоєння літературних норм забезпечить правильність вашого мовлення невід ємної складової мовленнєвої культури особистості. Опановуючи відомості зі стилістики, ви навчитеся всебічно аналізувати мовні засоби, вибирати з-поміж них оптимальні й доцільно використовувати їх для вираження змісту і вдосконалення висловлювання. Матеріал підручника сприятиме засвоєнню знань про синонімічні можливості мови і виробленню на їх основі вмінь урізноманітнювати мовлення за допомогою стилістичних варіантів, що є свідченням високого рівня володіння мовою. Ознайомлення з теорією стилістичного квадрата (співвідношення між змістом і вжитими мовними засобами) відкриє вам секрети творення досконалого тексту. Збільшення кількості завдань для самостійної роботи на основі раніше засвоєного матеріалу сприятиме вашому становленню як самодостатніх особистостей. Опрацювання різностильового масиву текстів широкої тематики дасть вам можливість утвердитися у споконвічних загальнолюдських цінностях, долучитися до скарбів української та світової культури. Твори неперевершених майстрів пера зачарують вас красою художнього слова, принесуть естетичне задоволення. Тож бажаю успіхів і нехай вам щастить! Автор 3 ВСТУП 1. Роль мови у формуванні особистості Мова життя духовного основа Видатні мислителі світу з найдавніших часів пов язують мову з духовним життям людини. Завдяки мові вона засвоює досвід попередніх поколінь, знання і вміння своїх сучасників. Саме мова є для людини невичерпним джерелом інтелектуального й естетичного освоєння світу. Найцінніші здобутки культури й цивілізації, етики й естетики кожного народу закодовано й акумульовано в мові цьому сховищі знань і досвіду, що їх нагромаджено 1 за весь час існування людства й осмислено видатними людьми, геніями всіх поколінь. 1 Прочитайте текст, обґрунтуйте його назву. Яку функцію мови виокремлює автор і наскільки вона важлива? Поясніть, як завдяки цій функції мова впливає на гармонійний розвиток особистості і поступ 2 нації в цілому. Духовна могутність народу Могутність мови це духовна могутність народу. Народ дає мові силу й красу. Він сам у піснях творить зразки неперевершеної 3 поезії, а його генії і таланти високо підносять авторитет рідного слова. Повноводна ріка української мови вирувала в крутих поворотах історії, вона відбила в собі грандіозні соціальні зрушення 4, збагатилася численною лексикою та зворотами, стала довершеним інструментом і поетичної, і філософської, і наукової, й інженерно-технічної сучасної думки (За М. Шумилом). 1 Нагромаджувати/нагромадити рос. накапливать/накопить. 2 Поступ прогрес. 3 Неперевершений рос. непревзойдённый. 4 Зрушення рос. сдвиги. 4 2 Ознайомтеся з думками видатних людей про мову. Узагальнено охарактеризуйте основні якості української мови, про які йдеться в поданих реченнях. 1. Світ починався зі Слова. І Україна починалася зі Слова (Я. Гоян). 2. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування (Панас Мирний). 3. Мова це не просто засіб спілкування. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам ять, найцінніше надбання 1 всіх віків (О. Гончар). 4. Мова це генетичний код нації, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності (В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький). 5. Це мова великого народу, великої культури (В. Сухомлинський). 6. Народ дає мові силу й красу. Могутність мови це духовна могутність народу (М. Шумило). 7. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський). 8. Мова це музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительна діяльність народу (О. Гончар). 9. Слово це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб з-під ваших рук виходила тільки краса (В. Сухомлинський). 10. Як людину можна розпізнати за її оточенням, так про неї можна судити за її мовою (Дж. Свіфт). 11. Наша мова найважливіша частина не тільки нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися несприятливим впливам середовища (За Д. Лихачовим). 3 Виберіть як тему одну з наведених тез. Із вправи 2 випишіть цитати для підтвердження цієї тези і підготуйте колективний виступ до Свята української мови. 1. Мова засіб мислення й пізнання. 2. Мова засіб спілкування між людьми й поколіннями. 3. Мова засіб накопичення та збереження суспільно-історичного досвіду і культурних надбань народу. 4. Мова засіб вселюдського обміну матеріальними і духовними цінностями. 1 Надбання рос. достояние. 5 4 Прочитайте висловлювання Бориса Олійника. Поясніть, які унікальні особливості української мови мав на увазі поет. Мова це голос народу. Мова є своєрідною перфокартою, в якій закодовано історію народу, закони предків. Українська мова це мова народу, щедрого на світових геніїв Шевченка і Франка, Лесі Українки і Котляревського, Коцюбинського і Стефаника. Мова, якою вперше у світовій науковій практиці започаткована кібернетична енциклопедія. Мова народу, великого передусім своїм талантом на братерство, на уважливість і шанобливість до всіх сущих народів на землі. 5 Прочитайте виразно «ланцюжком» вірш Степана Литвина. Яку мету ставить автор і які мовні засоби задля її досягнення використовує? Прокоментуйте рядки, у яких розкривається взаємозв язок мови і духовного світу людини. Люблю, як сонце, материнську мову... Вселюдську мудрість мова осяга. Грінченко й Даль ведуть у даль чудову. О словників жага, віків снага! А слово і голубить, і карає, А слово і вбиває, й воскреша... Ти, мово, море, небо неокрає, Несмертність наша, правда і душа. 6 6 Чи здатна розгулятись бездуховність, Якщо в душі цвіте віків любов? Глибинна мови рідної верховність, Вершинна чарівливість інших мов Майну дитинства добрими краями І серце незрівнянно защемить. Щебече рідна мова солов ями, Гаями, наче молодість, шумить. Прочитайте висловлювання Максима Рильського, визначте його основну думку. Доведіть на прикладах, що державною мовою необхідно володіти всім громадянам незалежно від фаху. Мова могутнє знаряддя і шкільного навчання, і наукової та публіцистичної думки, й ораторського мистецтва, і поетичної творчості, і ділового листування, і дипломатичних переговорів. Не лише прозаїк чи драматург, а й фізик чи математик доконче повинні мати до своїх послуг багатий, гнучкий, тонкий і виразний мовний апарат. 7 Прочитайте початок міркування. Продовжіть і закінчіть висловлену в ньому думку (усно). Доберіть заголовок. Дехто схильний розглядати мову тільки як засіб комунікації, інструмент порозуміння між людьми. Насправді ж це не так (За Г. Нудьгою). 8 Прочитайте висловлювання Костянтина Ушинського, поясніть хід його міркувань. Що, на вашу думку, надає слову такої надзвичайної сили? Не тільки умовні звуки засвоює дитина, вивчаючи мову, а й п є з неї духовне життя й силу. Слово пояснює їй природу, як не зміг би пояснити її жоден природознавець; воно розкриває перед нею характери людей, суспільство, у якому дитина живе, його історію і прагнення, як не зміг би це зробити жоден історик; слово вводить її в народні вірування, у народну поезію, як не зміг би жоден естет; воно, нарешті, формує поняття й філософські погляди, як не зміг би жоден філософ. 9 Виконайте одне із завдань (на вибір): 1. Висловіть у письмовій формі свої міркування на тему «Мова життя духовного основа». 2. Виконайте письмово вправу Вивчіть напам ять вірш про українську мову. 4. Складіть вірш про українську мову. 7 2. Культура мовлення Книжка у вік Інтернету місце книжки серед інших джерел інформації, її майбутнє; читання і культура мовлення. формувати мовленнєву культуру Прослухайте текст. До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свої досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання. Слово це життя народу, невмируще джерело його поступу. З цього невичерпного джерела мовець здобуває і засвоює не тільки знання про навколишній світ, а й моральні та естетичні цінності. Тонкий різець слова формує і вигранює особистість. Прилучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості, адже мова є наймогутнішим виявом національної культури. повсякчас П
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks