Muszáj

Description
Kalapos Éva Muszáj!

Please download to get full document.

View again

of 128
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 128

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  KALAPOS ÉVA MU-SZ   ÁJ?! ÁBEL  3 Nehezen tudom megszokni ezt a zajt. Ahol ezelőtt laktunk, csend volt, csak a ogaskerekű zörgött, vagy egy mentő szirénázott, de azt már észre se vettük. Ez a lakás viszont egy orgalmas útra néz, és gyakorlatilag olyamatosan húznak el itt a kocsik, emberek kiabálnak, csattog a kukásautó, szóval állandóan történik valami. egnap, amikor a solerinói csatát  játszottam újra, valaki elordított odakint, mire a Spida d’Italia összedőlt, még mielőtt a ranciák odaértek volna, és iszonyú macerás volt újraépíteni azokból az apró kis darabokból.Apa megint későn jön, az előbb írt messengeren. Haladás, hogy tudja használni, sőt, már a matricákat is megtalálta, bár ha giet küldök neki, még mindig úgy lelkendezik, mint egy ötéves. Vicces volt megtanítani erre az egészre, őleg, hogy olyan sokáig ellenezte az okosteleont, nekem is csak azért  vett, mert egy csomó mindenhez kell, de ő tartotta magát a bunkoonjához kb. él évvel ezelőttig. Szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt gondolom, Beának is köze lehetett ahhoz, hogy megváltozott a véleménye. Hiszen bunkoonnal  4 nem tudott volna órákig szkájpolni vele esténként, amikor azt hitte, már alszom. Mondjuk, Beával semmi bajom, mert mióta ő van apunak, nem is említette anyát. Azelőtt is próbálta nem szóba hozni, de sose ment neki, mert anya teljesen taccsra tette azzal, hogy elment (és még másokat is, akiket nem akarok megnevezni). Hiába írta anya a búcsúmailjében, hogy senki nem tehet róla, apu magát hibáztatta, nemcsak azért, mert tönkrement a házasságuk, hanem mert anyu nem vitt engem magával. Szerinte az, hogy mi ennyire jóban vagyunk, azt üzente anyunak, hogy nagyobb szükségem van az apámra, mint az anyámra, ezért inkább egyedül lépett le. Nekem is van erről  véleményem, de azt inkább megtartom magamnak. Szóval Beával minden oké, Zsombor meg, hát, ő más tészta. Igazából nem tudom, mit kezdjek vele, bár általában nem szoktam tudni, mit kezdjek az emberekkel, de ő még ezenelül is, extrán ijesztő. úl jóképű, túl okos, túl sikeres, túl minden. Az meg, amit a csaja mondott, amikor bekopogtam hozzájuk a szövegkiemelőért, hogy otografikus memóriája van… ilyet eddig csak filmekben láttam, vajon tényleg létezik? Bár Szókratész tanítványai is hallomás után jegyeztek meg mindent , szóval ennyi erővel akár Szuromi Zsombor is lehet zseni. Mondjuk, elég rossz arra gondolni, hogy az.És nem elég a zsenisége, még csaja is van. Nekem ez a vörös típus annyira nem jön be – pedig állítólag Szép Heléna is vörös hajú volt, ha egyáltalán létezett. Nemrég olvastam róla, hogy hiába ábrázolják mindig dús hajú bombázóként, igazából le  volt borotválva a eje, és csak egy kígyó alakú lóarkat viselt.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks