Monogràfic tallers d'histtòria, 2n trimestre

Description
1. Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA ELS TALLERS D’HISTÒRIA 1. Presentació. 2.Xerrades.…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA ELS TALLERS D’HISTÒRIA 1. Presentació. 2.Xerrades. 3.Tallers. 4.Visita al Casi- no. La Biblioteca del Casino 4.Els Balls.
 • 2. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 2 de 16 Editorial Un any més des de l’arxiu municipal de l’ajuntament de la nostra po- blació, ens arriben les propostes per a treballar els tallers d’història. Des de l’any 1986 i amb l’objectiu de promoure el coneixement de la ciutat entre els nens i els joves, s’ofereix aquest servei. El Casino dels Nois ha estat el tema d’enguany. Tots/es els/les alumnes del centre han pogut gaudir i participar d’aquestes activitats que els ha acostat a la història i cultura més propera. Volem agrair a la Rosa M.Rourich i M.Àngels Suquet la seva tasca i a la comissió dels tallers d’història de l’escola que un any més han dina- mitzat totes les activitats que s’han portar a terme. Sumari 1.Presentacions.................................................................................................................................................. 3 2. Xerrades......................................................................................................................................................... 4 3. Tallers.............................................................................................................................................................. 5 4. Visita al Casino............................................................................................................................................... 9 5. Els ball.............................................................................................................................................................. 12
 • 3. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 3 de 16 1. PRESENTACIONS Autor: Per a cada un dels cicles, l’organització dels tallers ha prepa- rat unes presentacions en PowerPoint per a fer les xerrades sobre la història del Casino de la Constància, Feu clic sobre les imatges per accedir a les presentacions. CICLE INICIAL I MITJÀ CICLE SUPERIOR
 • 4. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 4 de 16 2. XERRADES Autor: Des de l’arxiu municipal de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, la M.Àngels Suquet i la Rosa M.Rourich ens van preparar una xerrada so- bre el Casino per a educació infantil. El recurs, un powerpoint sobre la història de l’edifici va ser molt visual i entenedora. Feu ctrl + clic sobre la imatge per accedir al conte per a educació in- fantil CONTE EDUCACIÓ INFANTIL Xerrada a P3 Els nens i les nenes de la classe dels pops i dels crancs van escoltar la xerrada que els van fer des de l’arxiu i van veure les fotografies del casino a la PDI, els hi va agradar molt!!!!!. A partir de l’explicació han fet aquesta composició. Podeu anar a veure el nostre treball a la bi- blioteca de sant Feliu
 • 5. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 5 de 16 3. TALLERS Autor: Els/les alumnes de l’escola han elaborat diferents manualitats sobre el Casino. Aquestes produccions són de 1r de primària.
 • 6. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 6 de 16 Els/les alumnes de P4 han elaborat aquest mural amb els seus di- buixos. Una mirada molt particular del Casino.
 • 7. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 7 de 16 Han fet redaccions i les han il·lustrat amb dibuixos. També han elaborat un powerpoint...
 • 8. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 8 de 16 Alumnes de 1r
 • 9. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 9 de 16 Alumnes de 1r
 • 10. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 10 de 16 4. VISITA AL CASINO Autor: Alumnes de 2n durant la visita al Casino. La M. Àngels va explicar que l’activitat en el Casino va començar el 1850 i que la seva creació va ser iniciativa d’uns joves treballadors de la fàbrica de suro. Era un espai on poder relacionar-se, de lectura, d’oci, de trobada després de la feina. La biblioteca A més dels balls, el Casino va tenir una important activitat cultu- ral. La seva biblioteca tenia molts volums, diaris setmanals, llibres d’actualitat científica i cultural… Ctrl+ clic per seguir vincle
 • 11. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 11 de 16 Els/les alumnes de 4t visiten l’edifici i la biblioteca.
 • 12. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 12 de 16 5. ELS BALLS Autor: Als salons del Casino es celebraven els balls de societat. Des del departament de música de l’escola han volgut treballar els balls de l’època. Alguns/es àvis/àvies van venir a ensenyar-nos com ho fe- ien. Els/les nens/es van tenir l’ocasió de ballar en els salons del Casino i també a la sala polivalent de l’escola.
 • 13. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 13 de 16
 • 14. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 14 de 16 Balls a cicle superior: El passat 22 de febrer estàvem convidats tots els alumnes de cicle superior a la sala polivalent de l'escola a fer balls de saló. Tot plegat va ser molt interessant. Per començar, havíem d'anar ves- tits d'època de finals del 1800 fins a principis del 1900, tots ben mu- dats segons l'època i vàrem anar a ballar. Els nois de la nostra classe, van demanar per ballar a les noies i vice- versa. Van sortir les parelles de ball. Els nostres professors juntament amb un grup de gent gran ens van ensenyar els següents balls: el Vals del Danubi blau, la Polca D'ours, la Masurca de la Serra i altres danses més modernes. Vam passar una estona molt divertida.
 • 15. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 15 de 16 FOTOGRAFIES DEL CASINO (Extretes de l‘ arxiu municipal-tallers d’història de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols) HAN ESTAT UNS TALLERS MAGNÍFICS!
 • 16. MONOGRÀFIC TALLERS D’HISTÒRIA ARDENYA Nº 1 Sant Feliu de Guíxols Data: Març 2016 Periodicitat: trimestral Pàg.. 16 de 16
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks