Монгол хэлний бие даалт

Description
Монгол хэлний бие даалт

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   Ч.Лодойдамба   Намтар уран бүтээл   Төрсөн   1917 он   Говь - Алтай аймаг   Нас барсан   1970 Мэргэжил   Зохиолч   Гарал үүсэл Малчин   Иргэний харъяалал   Монгол улс   Боловсрол   Дээд   Төрөл Үргэлжилсэн үгийн зохиол   Тэрээр  1917 онд   Говь - Алтай   аймагт   төржээ. Бага   наснаасаа   сургууль   соѐлын   мөр   хөөж, 1954 онд МУИС төгсөж, улмаар ЗХУлсад аспирантурт суралцан урлаг судлалын ухааны   дэд   эрдэмтэний   зэрэг   хамгаалжээ. Уран бүтээлээ 1940 оноос эхэлж «Алтай», «Тунгалаг тамир»    роман, «Манай сургуулийнхан» тууж, «Малгайтай чоно», «Солонго», «Дусал нулимс юу гэж хэлсэн бол» зэрэг олон арван шилдэг өгүүллэг бичсэний гадна   «Гарын таван хуруу», «Өөрийн   замаар», «Итгэж   болно» драмын   жүжиг, «Энэ   хүүхнүүд   үү» кино   зохиол   бичжээ.   Зохиолчийн   «Тунгалаг тамир»   «Алтайд»    роман   орос, чех, румын,   болгар, вьетнам, япон зэрэг   хэлнээ   хэвлэгджээ.    Ч. Лодойдамба   БНМАУ - ын   төрийн   шагналыг   хоѐр   удаа   хүртсэн   юм.   Лодойдамбын   Тунгалаг   Тамир    романы  (1970-1973) кино   хувилбар   гарахад   киноны найруулагч Равжаагийн   Доржпалам   их   нэр хүндтэй   болсон байна.   Эхнэр  Ч.Долгорсүрэн   нь   Монгол   Улсын   ардын   жүжигчин   юм.      Бүтээлүүд      " Малгайт чоно" 1946, 1953   онуудад      "Мялзангийн цагаан   өвгөн" 1947      "Алтайд" 1949, 1951   онд      "Манай сургуулийнхан" тууж 1952      "Өнгөрсөн   үеийн баатрын өнөө   үеийн   явдал"  1956    "Миний   танилууд" 1962 он      "Гарын таван   хуруу"   жүжиг  1968    "Тунгалаг   тамир " 1971 2 дахь хэвлэл      "Түүвэр зохиол" 1977  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks