МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ. Затверджено до використання наказом МОЗ України від - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЛАНУВАННЯ СІМ Ї Затверджено до використання наказом МОЗ України від Цей протокол було розроблено завдяки щедрій підтримці американського

Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 28 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЛАНУВАННЯ СІМ Ї Затверджено до використання наказом МОЗ України від Цей протокол було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього документа несе Міністерство охорони здоров'я України і Корпорація Інститут Досліджень та Тренінгів JSІ; інформація, яка представлена у цьому документі не завжди відображає погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів. This protocol is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Ministry of Health of Ukraine and JSI Research & Training Institute, Inc. and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. Київ 2006 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 905 Про затвердження клінічного протоколу з акушерської та гінекологічної допомоги Планування сім`ї На виконання доручення Президента України від /152 та розпорядження Кабінету Міністрів України від р Про схвалення Концепції Державної програми Репродуктивне здоров`я нації на роки з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської та гінекології допомоги, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити клінічний протокол з акушерської та гінекологічної допомоги Планування сім`ї (далі - Клінічний протокол, додається). 2. Міністру охорони здоров`я Автономної республіки Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров`я обласних Дніпропетровської, Львівської та Харківської, Головного управління охорони здоров`я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров`я та курортів Вінницької, управління охорони здоров`я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров`я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров`я Севастопольської міських державних адміністрацій Забезпечити впровадження Клінічного протоколу в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров`я, починаючи з 2007 року Організувати здійснення контролю за наданням акушерськогінекологічної допомоги у підпорядкованих закладах здоров`я у відповідності до Клінічного протоколу. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров`я Ю.О. Гайдаєва. 4. Вважати таким, що втратив чинність клінічний протокол Планування сім`ї , затверджений наказом МОЗ України від Перший заступник Міністра О.М. Орда 2 ЗМІСТ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ... 4 ВИЗНАЧЕННЯ... 5 КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ... ОЦІНКА ПОТРЕБ ПАЦІЄНТКИ... ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ОБСТЕЖЕННЯ КОМБІНОВАНІ ОРАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТВИ КОНТРАЦЕПТИВИ ПРОГЕСТОГЕНОВОГО РЯДУ... ПРОГЕСТОГЕНОВІ ІН`ЄКЦІЙНІ КОНТРАЦЕПТИВИ... ГОРМОНАЛЬНІ ПЛАСТИРІ... КОМБІНОВАНІ ВАГІНАЛЬНІ КІЛЬЦЯ МЕТОД ЛАКТАЦІЙНОЇ АМЕНОРЕЇ ВНУТРІШНЬОМАТКОВІ КОНТРАЦЕПТИВИ... Внутрішньоматкові контрацептиви, які містять мідь... Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом... НЕВІДКЛАДНА КОНТРАЦЕПЦІЯ БАР'ЄРНІ МЕТОДИ ТА СПЕРМІЦИДИ СИНДРОМ ТОКСИЧНОГО ШОКУ... ПРИРОДНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї КОНТРАЦЕПЦІЯ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯАБОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Додаток Зведені таблиці. Медичні критерії прийнятності методів контрацепції УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ АП АТ БТТ ВІЛ ВК ВМК ВМС ВООЗ ДМПА ДХС Е ЕЕ ж/к ЗЗОМТ ЗПСШ ІПCШ КІК КОК КП КПР ЛЕ ЛНГ МЛА НЕТ-ЕН НК НПЗП ОК П ПІК ППC ПC ПТП СНІД СТШ ТТС ТГВ УЗО ЦІН ЦПС Антипрогестин Артеріальний тиск Базальна температура тіла Вірус імунодефіциту людини Вагінальні кільця Внутрішньоматковий контрацептив Внутрішньоматкова система Всесвітня організація охорони здоров'я Депо-медроксипрогестерону ацетат Добровільна хірургічна стерилізація Естроген Етинілестрадіол Жіноча консультація Запальне захворювання органів малого таза Захворювання, що передаються статевим шляхом Інфекції, що передаються статевим шляхом Комбіновані ін'єкційні контрацептиви Комбіновані оральні контрацептиви Контрацептивні пластирі Контрацептиви прогестагенового ряду Легенева емболія Левоноргестрел Метод лактаційної аменореї Норетиcтерон енантату Невідкладна контрацепція Нестероїдні протизапальні препарати Оральні контрацептиви Прогестин Прогестогенові ін'єкційні контрацептиви Природне планування сім'ї Планування сім'ї Протизаплідні таблетки прогестогенового ряду Синдром набутого імунодефіциту Синдром токсичного шоку Трансдермальна терапевтична система Тромбоз глибоких вен Ультразвукове обстеження Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія Центр планування сім'ї 4 ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї Шифр МКХ-10 - Z 30 Планування сім'ї - це види діяльності, які допомагають окремим особам та подружнім парам досягти певних репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини у залежності від віку батьків та інших факторів, визначити кількість дітей в сім'ї. Сучасні підходи до надання інформації з питань планування сім'ї повинні включати етичні питання для населення щодо дотримання вимог Декларації про права дитини у тому, що зародження нового життя повинне мати можливість народитись в безпечних умовах. КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ З метою вибору методу контрацепції учасники робочих нарад ВООЗ розробили систему класифікації і застосували її до всіх існуючих методів контрацепції. У відповідності з цією класифікацією, різні контрацептивні методи оцінюються з точки зору відношення ризику для здоров'я та користі від їх використання за відповідного стану здоров'я, який впливає на використання методу контрацепції. За класифікацією ВООЗ розподіляють на чотири категорії (класи). Категорії (класи) 1 - стан здоров'я, при якому протипоказання до використання даного методу контрацепції відсутні; 2 - стан здоров'я, при якому очікувана користь від використання даного методу контрацепції в цілому перевищує теоретичні або доведені ризики; 3 - стан здоров'я, при якому теоретичні або доведені ризики в цілому перевищують очікувану користь від використання даного методу контрацепції; 4 - стан здоров'я, при якому використання даного методу контрацепції абсолютно протипоказано. 5 Використання шкали категорій на практиці Категорія (клас) Клінічне обстеження проведене у повному обсязі Використання методу допускається за будь-яких обставин У більшості випадків немає протипоказань щодо використання методу Використання методу, як правило, не рекомендується, за виключенням тих випадків, коли використання більш придатного засобу є неприйнятним для пацієнта Використання методу абсолютно протипоказане Провести клінічне обстеження у повному обсязі немає можливості Так (метод допускається до використання) Ні (використовувати метод не рекомендується) Пояснення: Значення категорій 1 та 4 не потребують пояснень. Категорія 2 означає, що даний метод контрацепції допускається до використання, однак при цьому необхідний ретельний контроль зі сторони лікаря. Категорія 3 означає, що рекомендувати метод можна лише після ретельного клінічного обстеження і за умови наявності доступу до відповідних медичних послуг. Крім того, слід враховувати ступінь захворювання та прийнятність альтернативних методів контрацепції. Даний метод не рекомендується використовувати за виключенням тих ситуацій, коли обраний метод є єдиним прийнятним для пацієнта, а невикористання контрацепції є ще більшим ризиком. Стан здоров`я пацієнта повинен знаходитись під постійним контролем з боку лікаря. За умови неможливості проведення клінічного обстеження у відповідному об`ємі відношення стану здоров'я до категорії 3 означає, що використання даного методу контрацепції даною жінкою неприпустиме з причин медичного характеру. 6 ОЦІНКА ПОТРЕБ ПАЦІЄНТКИ Якщо пацієнтка вагається зробити вибір методу контрацепції, допомагають їй зробити інформований вибір, надаючи детальну інформацію з кожного методу, надається порада щодо тимчасового методу і рекомендується повторний візит. 7 ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ОБСТЕЖЕННЯ, ЯКЕ ПРОВОДИТЬСЯ У ПЛАНОВОМУ ПОРЯДКУ ПЕРЕД ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ ТОГО ЧИ ІНШОГО МЕТОДУ КОНТРАЦЕПЦІЇ У цьому випадку мається на увазі обстеження, що застосовується до осіб, які вважаються здоровими та пройшли профілактичний огляд протягом року. Гінекологічний огляд не є обов'язковим для рекомендації і використання гормональних контрацептивів, але рекомендується з профілактичною метою не рідше одного разу на рік. Однак, детально збираються анамнестичні дані. Профілактичний огляд включає: вимірювання АТ; клінічне обстеження молочних залоз; пальпація живота; гінекологічний огляд; мазок на онкоцитологію. Наявність будь-яких захворювань чи інших станів специфічного характеру може вимагати проведення додаткового обстеження перед тим, як рекомендувати пацієнтам той чи інший метод контрацепції. Клас А - проведення обстеження рекомендується у всіх випадках і є гарантією безпеки та ефективності користування конкретним методом контрацепції. Клас В - проведення обстеження значною мірою забезпечує безпеку та ефективність користування конкретним методом контрацепції. Однак доцільність проведення цього обстеження повинна визначатись у відповідності національних стандартів. Остаточне рішення приймається шляхом оцінки ризиків за умови не проведення необхідного обстеження і невикористання необхідного контрацептиву у порівнянні з використанням контрацептиву. Клас С - проведення даного обстеження не забезпечує будь-якої суттєвої гарантії безпеки і ефективності конкретного методу контрацепції. Наведена класифікація розроблена з урахуванням кореляції між проведенням того чи іншого обстеження і гарантією безпечного користування конкретним методом контрацепції. При цьому дана класифікація не відображає доцільності проведення обстеження за інших обставин. Наприклад, деякі види обстеження, які не мають вирішального значення у визначенні безпеки і ефективності користування конкретним методом контрацепції, проте можуть стати необхідними при проведенні превентивних заходів у діагностиці або при оцінці різних патологічних станів. 8 9 Примітки до таблиці *Відповідно до Медичних критеріїв прийнятності використання засобів контрацепції (3-є видання, 2004 р.), якщо жінка з групи високого ризику зараження ІПСШ, то в цьому випадку введення ВМК не рекомендується, за виключенням обставин, коли застосування альтернативних методів контрацепції з тих чи інших причин є неможливим або неприйнятним. У таких випадках введення ВМК не повинно здійснюватись після повного виліковування. **Відповідно до Медичних критеріїв прийнятності використання засобів контрацепції (3-є видання, 2004 р.), жінки з групи високого ризику зараження ВІЛ-інфекцією не повинні використовувати сперміциди, до складу яких входить ноноксинол-9. Використання піхвових діафрагм та шийкових ковпачків, протизаплідний ефект яких забезпечується присутністю ноноксилону-9, не рекомендується жінкам, які мають ризик зараження ІПСШ., за виключенням тих випадків, коли застосування альтернативних методів контрацепції з тих чи інших причин є неможливим або неприйнятним. ***Перед початком ви
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks