МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра ТОВАРОЗНАВСТВА ДИПЛОМНА РОБОТА ОКР «Бакалавр» на тему: «Товарознавча

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 25 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра ТОВАРОЗНАВСТВА ДИПЛОМНА РОБОТА ОКР «Бакалавр» на тему: «Товарознавча оцінка якості шампуню Управлінням по захисту прав споживачів у мережі магазинів Пані м. Суми та визначення його конкурентоспроможності» Виконала: студентка 4 курсу напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» Табацька Яна Ігорівна Керівник: д.т.н., професор Головко Микола Павлович Рецензент: к.е.н., доцент Жмайлов Валерій Миколайович Суми-2013 Сумський національний аграрний університет Інститут економіки та менеджменту Факультет економіки і менеджменту Кафедра товарознавства Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво» ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри товарознавства М.П. Головко 2012 року З А В Д А Н Н Я НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ Табацькій Яні Ігорівні Тема роботи: Товарознавча оцінка якості шампуню Управлінням по захисту прав споживачів у мережі магазинів Пані м. Суми та визначення його конкурентоспроможності керівник роботи д. т. н., професор Головко М.П. затверджені наказом вищого навчального закладу від 20 року 2. Строк подання студентом роботи р. 3. Вихідні дані дипломної роботи: ГОСТ Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов. ГОСТ Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности. 4.Перелік питань, які потрібно розробити: стан ринку косметичних товарів в Україні. Значення контролю якості товарів народного споживання для забезпечення безпеки життя та здоров я споживачів. Завдання та функції Управління по захисту прав споживачів та його роль у забезпечення виконання закону України Про захист прав споживачів. Залежність функцій шампуню від факторів якості. Вимоги до якості косметичних товарів. Відповідальність працівників торгівлі за реалізацію недоброякісних товарів. Дослідження якості зразків шампуню у мережі магазинів Пані м. Суми представниками Управління по захисту прав споживачів. 5. Консультанти розділів дипломної роботи Розділ Прізвище, ініціали та посада Консультанта завдання видав Підпис, дата завдання прийняв 1. Ст. викладач Верещака І.В Дата видачі завдання р. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконан ня етапів дипломної роботи ВСТУП Приміт ка 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ Стан ринку косметичних товарів в Україні Значення контролю якості товарів народного споживання для забезпечення безпеки життя та здоров я споживачів. 1.3 Завдання та функції Управління по захисту прав споживачів та його роль у забезпечення виконання закону України Про захист прав споживачів 1.4 Залежність функцій шампуню від факторів якості. 1.5 Вимоги до якості косметичних товарів Відповідальність працівників торгівлі за реалізацію недоброякісних товарів. Висновки щодо огляду літературних джерел, обґрунтування обраної теми. 2. ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКПЕРИМЕТНАЛЬНА ЧАСТИНА 2.1 Мета,завдання, предмет та об єкти дослідження Методи дослідження якості шампунів Органолептичні методи дослідження за участю Управління по захисту прав споживачів Сенсорний аналіз якості з використання дескрипторно-профільного методу Профілювання якості шампунів за 5-баловою шкалою Встановлення рівня якості зразків шампунів Фізико-хімічні методи дослідження шампунів Аналіз оцінки якості шампунів Конкурентоспроможність шампуню, що реалізується у мережі магазинів Пані м. Суми ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Студент Табацька Я.І. ( підпис ) Керівник дипломної роботи ( підпис ) Головко М.П. ЗМІСТ ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 1.1 Стан ринку косметичних товарів в Україні Значення контролю якості товарів народного споживання для забезпечення безпеки життя та здоров я споживачів. 1.3 Завдання та функції Управління по захисту прав споживачів та його роль у забезпечення виконання закону України Про захист прав споживачів Залежність функцій шампуню від факторів якості Сировина: - основні складові шампуню; - функціональні та естетичні добавки; - біодобавки Технологія виробництва Вимоги до якості косметичних товарів 1.6 Відповідальність працівників торгівлі за реалізацію недоброякісних товарів.. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 2.1 Мета, завдання, предмет та об єкти дослідження Методи дослідження якості шампуню Сенсорний аналіз якості з використання дескрипторно-профільного методу Профілювання якості шампунів за 5-баловою шкалою Встановлення рівня якості зразків шампунів Фізико-хімічні методи дослідження. 2.3 Аналіз оцінки якості шампунів. 2.4 Конкурентоспроможність шампуню, що реалізується у мережі магазинів Пані м. Суми. РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. ДОДАТКИ Перелік ключових слів Товар, парфумерно-косметичні товари, шампунь, споживні властивості, якість, дослідження, органолептичні властивості, консистенція, запах, маркування, художнє оформлення, фізико-хімічні показники, піноутворююча здатність, миюча здатність, нормативний документ, стандарт, Управління по захисту прав споживачів. ПЕРЕЛІК скорочень та словосполучень, які трапляються при виконанні дипломної роботи Слово (словосполучення) Скорочення Мільйон млн Мільярд млрд. Гривні грн. Одиниці од. Відсоток % Кримінальний Кодекс КК Нормативний документ НД Закрите акціонерне товариство ЗАТ Відкрите акціонерне товариство ВАТ Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ Акціонерне товариство АТ Співдружність Незалежних Держав СНД Синтетичні поверхнево-активні речовини СПАВ Поверхнево-активні речовини ПАР Градус Цельсія С Так далі т.д Хвилина хв. Міліметр мм. Тисяча тис. Мілілітр мл. Державний стандарт України ДСТУ Грам г. Рисунок рис. Інші ін. Торгова марка ТМ Рік р. Таблиця табл. ВСТУП У наш час догляд за волоссям займає важливе місце в суспільстві. Цьому є багато причин. Насамперед, це пагубний вплив забрудненої атмосфери, незбалансоване харчування, використання фарб, лаків, гелів, хімічних завивок, що призводить до тьмяності волосся, його посічення та випадіння, втрати об єму, густоти, блиску. Тому виробники шампунів розробляють нові технології та рецептури, щоб зменшити вплив негативних факторів на волосся. На сьогоднішній день існує дуже великий асортимент шампуню: імпортних та вітчизняних виробників, лікувальні, професійні, для різних типів волосся, з кондиціонером, бальзамом чи іншими додатковими компонентами. Все це ставить споживача перед вибором, якому шампуню віддати перевагу, тому є актуальним дослідження якості шампунів у торговій мережі Пані м. Суми. Мета дипломної роботи : дослідити якість шампуню, що реалізується у мережі магазинів Пані м. Суми за участю Управління по захисту прав споживачів. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: 1. Провести аналіз ринку шампунів в Україні. 2. Дослідити залежність функцій шампуню від факторів якості. 3. Проаналізувати вплив сировини та технологію виробництва на споживні властивості. 4. Вивчити вимоги до якості шампуню. 5.Провести експериментальні дослідження зразків шампуню, що реалізується у мережі магазинів Пані за органолептичними та фізикохімічними показниками. 6. Визначити дескроптори та розробити профілі для органолептичної оцінки якості шампуню. 7. Визначити конкурентоспроможність шампуню, що реалізується у мережі магазинів Пані м. Суми Для досягнення мети дипломної роботи, я склала логічну модель Огляд літературних джерел Дослідницькоекспериментальна частина Стан ринку косметичних товарів в Україні Мета, завдання, предмет та об єкт дослідження Значення контролю якості товарів народного споживання для забезпечення безпеки життя споживачів Проведення експериментальних досліджень Завдання та функції Управління по захисту прав споживачів Аналіз контролю якості товарів Залежність функцій шампуню від факторів якості Сировина Технологія виробництва Вимоги до якості косметичних товарів Відповідальність працівників торгівлі за реалізацію недоброякісних товарів Висновки Висновки та пропозиції Рис. 1 Логічна модель РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 1.1 Стан ринку косметичних товарів в Україні Слово косметика (від cosmetike) означає майстерність прикрашати . Використання косметичних засобів походить з глибокої давнини. З незапам'ятних часів у всіх народів широко застосовувались різні природні речовини для прикрашання обличчя і тіла, у релігійних обрядах, чарівництві, магії тощо. Сучасне поняття косметики значно ширше: косметикою називають і засоби догляду за шкірою, волоссям, за ротовою порожниною і зубами, засоби для запобігання передчасному старінню шкіри, для виведення багатьох дефектів шкіри, для профілактики деяких захворювань та ін. Косметичні товари мають свої особливості, які належать тільки цій товарній групі [22]. Головні вимоги до них - нешкідливість для людини, тому що вони безпосередньо контактують із тілом людини, вбираються шкірою. Вони повинні чинити сприятливий вплив на стан шкіри, волосся, зовнішній вигляд людини, її настрій. У різні періоди життя людини косметика вирішує різні завдання, тому методи використання і склад косметичних препаратів різні. У першій половині життя людини головне місце посідають питання гігієни і профілактики, у другій запобігання передчасному старінню, тобто лікувальні функції. В останні десятиліття споживання парфумерно-косметичних товарів в усьому світі, у тому числі і в нашій країні, зростає. Рівень споживання вітчизняних парфумерно-косметичних товарів визначається насиченістю ринку імпортними товарами. До недавнього часу питома вага імпортних парфумерно-косметичних товарів за окремими групами (засоби з догляду за шкірою, за волоссям) коливалась від 60 до 80%. Основна конкуренція на українському ринку, так само як і на світовому, розгорнулася між європейськими та американськими фірмами, причому європейські фірми мають ряд переваг. По-перше, деякі фірми, перш за все французькі- c. Dior , L'Oreal , Givenchy , Nina Richy , Lancom - давно користуються авторитетом у російського споживача. По-друге, цим фірмам відомі запити ураїнського споживача. Нарешті, вони застосовують більш гнучку цінову політику, в порівнянні з американськими фірмами. Парфумерно-косметичну продукцію за кордоном виробляють понад 500 фірм і підприємств, але більше половини обсягу виробництва сконцентровано в руках 10 найбільших компаній: L'Oreal (Франція), Procter & Gamble (США), Revlon (США), Florena, Londa, Wella, Schwarzkopf (Німеччина), Oriflame (Швеція), Lumene (Фінляндія). Приблизно стільки ж продукції виробляється в Європі. Для структури асортименту, що виробляється в світі парфюмерно-косметичної промисловістю, характерна значна частка косметичної продукції, причому близько 65% становлять засоби для догляду за шкірою. Це пояснюється демографічною ситуацією і переважанням старших вікових груп у структурі населення, що користується косметикою. Велика увага приділяється розробці гіпоалергенних косметичних засобів, тому що збільшилося число людей, що страждають н
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks