Министар Оливер Дулић посетио Басен Бор - PDF

Description
KOLEKTIV ONLINE RAZVOJ UTEMEQEN NA MILIJARDI TONA RUDE Странa 8 Министар Оливер Дулић посетио Басен Бор srbija ra^una na RUDARSTVO INDER BASIN O NAPREDOVAWU NA PROJEKTU NOVE

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 32 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
KOLEKTIV ONLINE RAZVOJ UTEMEQEN NA MILIJARDI TONA RUDE Странa 8 Министар Оливер Дулић посетио Басен Бор srbija ra^una na RUDARSTVO INDER BASIN O NAPREDOVAWU NA PROJEKTU NOVE TOPIONICE Странa 14 PRISTIGLI NOVI KAMIONI I BU[ILICA Странa 10 formirani saveti rtb-a ZA EKOLOGIJU, GEOLOGIJU, RUDARSTVO I METALURGIJU Странa 2 Странe 6 и 7 То ће бити грана која ће економију Србије терати да расте и развија се, па ће Министарство животне средине, рударства и просторног планирања амбициозно ући у промоцију и реализацију пројеката и инвестиција од две-три милијарде евра на територији целе државе, изузетно богате рудним резервама најавио Дулић и оценио да је решење одлагања раскривке и флотацијске јаловине у стари борски коп за Министарство апсолутно прихватљиво РТБ. - Министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић, казао је, након разговора са пословодством РТБ-а и разгледања кривељског јаловишта, колектора и старог борског копа, 7. јуна, да ће Министарство амбициозно ући у промоцију и реализацију пројеката у рударству јер ће та привредна грана убудуће доприносити економском напретку земље. -Србија је изузетно богата рудним резервама, а најбогатија налазишта су у сиромашним крајевима. Инвестирањем у развој рударства, реч је о улагањима од две-три милијарде евра на територији целе државе, допринећемо развоју тих делова Србије, док ћемо бољом организацијом и новом законском процедуром учинити да рударство постане замајац привреде рекао је Дулић. Додао је да ће Министарство, када буду израђени нови Закон о рударству и Стратегија управљања минералним сировинама у Србији, представити јавности конкретне податке и доказати да је рударство грана која ће убудуће терати економију да расте и развија се. Изражавајући задовољство што је министар Дулић, са државним секретарима за рударство и екологију, Златком Драгосављевићем и Немањом Комазецом, дошао да се на лицу места увери у то шта је РТБ Бор у претходном периоду урадио и по питању заштите животне средине, генерални директор Басена Благоје Спасковски је рекао: - Министар Дулић је пре две и по године, као министар екологије, први дао подршку РТБ-у и она је све ово време била присутна. Зато ми је посебна част што смо данас заједно погледали колектор чија је санација скоро завршена, а радови су, подсетићу, финансирани средствима Министарства животне средине, рударства и просторног планирања и РТБ-а Бор. Видели смо, затим, кривељско јаловиште, односно терен који ће бити рекултивисан средствима из кредита Светске банке и на крају стари борски коп, место где ће у наредних 20 година бити одлагана раскривка, али и флотацијска јаловина казао је Спасковски. Притом је подвукао да ће се лагеровањем материјала у откопани простор старог борског копа спречити даље еколошко загађење села Оштрељ и Кривељ, али и даље деградирање земљишта због формирања новог одлагалишта. Наставак на страни 2 sporazum sa kriveqanima kop se [iri pola veka majdanpeka Страна 9 Уторак, 14. јун Број 2213/2214, страна 2 Министар Оливер Дулић посетио Басен Бор Актуелнo SRBIJA RA^uNA NA RUDARSTVO На видиковцу изнад старог борског копа -Поред разговора о томе шта је урађено у прошлости, а ту мислим на решење огромног еколошког проблема о којем се мало причало, али много знало и радило реч је о санацији колектора захваљујући којој је спречена потенцијална еколошка катастрофа светских размера и изливање 250 милиона кубика житке јаловине разговарали смо и о томе шта треба радити даље. Добра је вест што РТБ ради пуним капацитетом, што се инвестира у рударство и металургију и што је овај град оживео захваљујући већој производњи бакра. Зато смо отворили и питање за будућност, односно решење даљег одлагања јаловине, уз минималне трошкове. Лагеровање тог материјала у стари борски коп, онако како је то представио генерални директор компаније, апсолутно је прихватљиво рекао је министар. Подсетио је, на крају, да ће почетак изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине, који званично треба да се деси до краја месеца, обезбедити несметану реализацију кредита Свет- Оливер Дулић ске банке од 33 милиона долара, а тим новцем ће се, како је рекао, Ефикасно и јефтино одлагање раскривке и јаловине Површински коп у Бору био је један од највећих рудника бакра у Европи, који је радио од тридесетих година прошлог века до средине године. Заузима површину од око 250 хектара и дубок је 420 метара. Укупна запремина откопаног простора је 237 милиона кубних метара, те, зато, представља идеално (ефикасно и јефтино) решење за одлагање раскривке и флотацијске јаловине. Дугорочним развојем планирано је да се сва раскривка до коначне дубине копа Велики Кривељ одложи у борски коп у наредних 20 година, тако да одлагалиште добије облик некадашњег рељефа тог простора. Предвиђено је, такође, да крајем године почне одлагање и флотацијске јаловине применом паста технологије. Формирани савети за екологију, геологију, рударство и металургију решити и значајан део еколошких проблема који су последица стогодишњег рударења. Нове инвестиције у нове технологије, ће, додао је, довести до тога да, по изградњи нове топионице, еколошких проблема више не буде. Г. Тончев Василић PODR[KA MENAXMENTU Управни одбор и Скупштина РТБ Бор једногласно одлучили да Саветом за екологију председава проф. др Снежана Шербула, Саветом за рударство проф. др Божо Колоња, Саветом за металургију проф. др Жељко Камберовић, а да на челу Савета за геологију буде проф. др Владица Цветковић. Усвојен Правилник о пословној тајни компаније РТБ. - Чланови Управног одбора и Скупштине Басена једногласно су, на заједничкој седници одржаној 24. маја, донели Одлуку о формирању савета РТБ Бор за геологију, рударство, металургију и екологију. Ова саветодавна тела ће, како се чуло у образложењу, у складу са пословном и развојном политиком компаније давати сугестије и предлоге менаџменту приликом доношења значајних и стратешких одлука из ове четири области. Саветом за екологију председаваће проф. др Снежана Шербула, Саветом за рударство проф. др Божо Колоња, Саветом за металургију проф. др Жељко Камберовић, а на челу Савета за геологију биће проф. др Владица Цветковић. -Савети су формирани са једним јединим циљем, а то је квалитативна подршка менаџменту и органима управљања у текућем и развојном пословању компаније у области рударства, металургије, екологије и геологије. То су четири најзначајније области за даљи напредак комбината бакра рекла је, између осталог, заменик генералног директора за економска питања Мирјана Антић, образлажући предлог ове одлуке. Идеја је била да савете чине најугледнија имена из датих области, па су, по препоруци колега, у њима подједнако заступљени људи из две научне институције у Бору, Института за металургију и рударство и Техничког факултета, али и из научних установа у Београду. Саветима ће у раду, као чланови и координатори, помагати и људи из наших редова, односно басенски стручњаци за рударство, екологију, геологију и металургију додала је. Заменик председника Управног одбора Басена Небојша Радошевић оценио је да је формирање ових тела од изузетног значаја за даљи развој и пословање компаније јер сада, како је рекао, сви умни људи могу директно, предлозима и сугестијама, да утичу на креирање стратешких планова и одлука које РТБ Бор доноси у области рударства, металургије, екологије и геологије. Чланови Одбора и Скупштине РТБ-а Бор су, поред ове одлуке, на заједничкој седници дали сагласност за закључење Споразума којим се дефинишу обавезе РТБ-а, односно РББ-а према мештанима села Кривељ и тамошње месне заједнице и усвојили Правилник о пословној тајни компаније. Г. Тончев Василић Оснивач: Рударско-топионичарски басен Бор Издавач: РТБ Бор Група Генерални директор РТБ Бор Групе: Благоје Спасковски Руководилац Службе за односе са јавношћу: Горица Тончев Василић Главни и одговорни уредник: Љубиша Алексић Новинар уредник: Јасмина Станојевић Компјутерска обрада: Александар Живуловић Адреса Редакције: Ул. Ђорђа Вајферта 29, Бор Телефони: (030) и (030) Web-site: Текући рачун: Штампа: Штампарија Grafomed-trade Бор Тираж: примерака (Први број Колектива изашао је ) Уторак, 14. јун 2011, Број 2213/2214, страна 3 У организацији ПКС одржана прва седница Српског парламента предузећа Актуелнo PRIVREDA KAO KOREKTIV VLASTI Привредници Србије на један дан заузели посланичке клупе и, из своје визуре, представницима Владе указали на суштинске теме које се тичу економског развоја Србије. Основни захтеви су измене Закона о јавним набавкама, реформа јавног сектора, реалан динар, мања јавна потрошња и враћање дугова државе. Привредници би морали да буду сарадници власти и коректив њених потеза и размишљања јер су то људи са практичним знањем, искуством и реалном сликом ситуације на терену каже Мирјана Антић, једна од шесторо делегата који су на овом скупу представљали привреднике из Тимочке крајине БЕОГРАД. Привредници Србије реалном сликом ситуације заузели су трећег јуна на један дан посланичке на терену. Сматрам да клупе и представницима би то било крање корисно Владе на њиховом терену указали на суштинске теме које су, посматрано из њихове визуре, битне у креирању економског за државу, јер једно је радити књишки и школски, па макар то било и по амбијента земље. знању стеченом на углед- Тог дана је Парламент привредника ним универзитетима, а Србије, у Народној скупштини, на три сасвим друго доживети реалност на терену каже за- сесије разговарао очи у очи са председником Владе Мирком Цветковићем, меник генералног директора вицепремијером Верицом Калановић РТБ-а за економска питања и појединим министрима, и то: о привредно-системском оквиру за пословање, Мирјана Антић, једна од шесторо делегата који су на финансирању привреде и подршци привредном расту. Отворене су биле и овом скупу, по избору Регионалне привредне коморе Зајечар, представљали привреднике из Тимочке крајине. остале економске теме, а, чини се, и душа привредника, па је на овом скупу Говорило се доста и о извозним баријерама и то овде, надлежнима скренута пажња на неопходност враћања дугова државе, измене на домаћем терену где, нажалост, преовладава увоз- Закона о јавним набавкама, реформу јавног сектора, довођење домаће нички лоби. Јасно је свима валуте у реалност и зауздавање јавне да је за здраву привреду потребно да извоз буде већи потрошње. - Привредници би морали да буду од увоза, а крајње је време сарадници власти и коректив њених да се макар изједначе. У потеза и размишљања јер су то људи сваком случају мислим да је идеја о са практичним знањем, искуством и Мирјана Антић формирању Привредног парламента у Србији корисна, али закаснела ствар. Криза, и то домаћа, и несналажење Руски академик Мељников представио басенским инжењерима достигнућа у рударству овдашњих актера у светској, искомпликовала је тренутну привредну, друштвену и социјалну ситуацију до те мере, па мислим да је за брзе и ефикасне промене касно прича Антићева и додаје да је, зато, генерални закључак био да се бар институција Коморе очува као, за сада, једина спона између привреде и власти. Деполитизација адми нис траци је, бржа регулаторна реформа и заустављање сиве еко номије јесу, такође, путеви до јаке привреде, привреде која може да се такмичи на европском тржишту закључили су, између остал
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks