Mikro soproizvodnja toplote in elektrike na lesno biomaso, Volter 40 kWe + 100 kWth

Description
Mikro biomasna kogeneracija na lesne sekance. Proizvodnja toplote in elektrike iz lesne biomase. Ponujamo inovativno preizkušeno tehnologijo soproizvodnje električne energije in toplote iz lesne biomase (lesnih sekancev). Toplota se lahko koristno uporabi za ogrevanje stanovanj in hiš, rastlinjakov, sušilnic, bazenov, proizvedena elektrika pa ima univerzalno uporabo. Samostojna kogeneracijska enota v kontejnerski izvedbi, moči 28 kW ali 40 kW netto, ima vgrajeno zanesljivo in preizkušeno tehnologijo uplinjanja lesne biomase in kogeneracije toplote in elektrike. Naprava popolnoma izpolnjuje vse ekološke standarde, saj 100% uporablja obnovljivo lesno biomaso in ima minimalne emisije v okolje. SPTE naprava zahteva majhno vzdrževanje in servis, ima pa vgrajeno popolno daljinsko kontrolo in javljanje napak. SPTE na lesno biomaso ima tri glavne stopnje: Uplinjanjanje lesne biomase. V generator lesnega plina doziramo sekance, ki so preko polža transportirani iz zalogovnika za sekance. Priporočena vsebnost vode je 12 - 15%. Delovanje uplinjevalca je avtomatsko, zagon do polne moči je zelo hiter. Čiščenje in ohlajanje lesnega plina. V tej fazi odstranimo mineralne prašne delce iz lesnega plina. Plin se ohladi, pri čem se izloči del vode v obliki kondenza in s tem se poveča energetska vrednost plina na volumen. Plin se pelje naprej na kogeneracijsko enoto (motor z generatorjem) Kogeneracijska enota. Sestavljena je iz posebnega motorja z notranjim zgorevanjem, ki je prilagojen za lesni plin. Motor poganja generator, ki nam daje električni tok 50 Hz, 28 ali 40 kw moči (netto). http://www.cogenera.si/

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 3 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Kogeneracija toplote in elektrike na lesno biomaso
 • 2. Zgodba o uspehu za naše stranke
 • 3. Princip delovanja biomasne kogeneracije • Visoka stopnja avtomatizacije omogoča avtonomno delovanje SPTE enote in daljinski nadzor vseh funkcij Suhi lesni sekanci Toplota za ogrevanje (100 kW) Električna energija 40 kW Volter enota SPTE
 • 4. Skupaj z najboljšimi partnerji smo sposobni izpolniti specifične potrebe naših strank
 • 5. Model: SPTE na lesno biomaso Volter 30 Gorivo- biomasa: Suhi lesni sekanci Vsebnost vode: 12 – 15%, max. 18% Velikost sekancev: 8mm ≤ sekanci ≤ 50mm, fini delci (manjši od 3,15mm) <1%, max. velikost - 63mm Mere SPTE enote: Kontejner – kovinski okvir, izolacijski paneli, dolžina 6m, širina 2,5 m, višina 2,5 - 3 m Barva kontejnerja: Po želji stranke Transport sekancev: Reduktor z vzmetnim odvzemom v zalogovniku, transportni polž Motor in generator: Agco Sisu Power 4,9L, 4-cyl. Izhodna moč SPTE: Električna moč neto: 28 kW, toplotna moč 70-80kW Lastna poraba(el): ca. 1,5 - 2kW Poraba sekancev: ca. 3,5 m3 sekancev/24h pri 100% moči delovanja kogeneracijske enote Avtomatika: Schneider electric PLC, GSM – alarm, daljinski nadzor preko spleta Potrebne povezave: Električni kabel, toplovodna napeljava, internet povezava, GSM-kartica Postavitev: Asfaltna podlaga ali betonska plošča Odstranjevanje pepela: Avtomatsko čiščenje pepela v kontejner Maksimalne delovanje: 7500h / leto Interval vzdrževanja: na 7 dni – pri polnem delovanju naprave Drugo: Lesni plin je brez katrana. Samo suho čiščenje plina na prašne delce.
 • 6. Model: SPTE na lesno biomaso Volter 40 Gorivo- biomasa: Suhi lesni sekanci Vsebnost vode: 12 – 15%, max. 18% Velikost sekancev: 8mm ≤ sekanci ≤ 50mm, fini delci (manjši od 3,15mm) <1%, max. velikost - 63mm Mere SPTE enote: Kontejner – kovinski okvir, izolacijski paneli, dolžina 6m, širina 2,5 m, višina 2,5 - 3 m Barva kontejnerja: Po želji stranke Transport sekancev: Reduktor z vzmetnim odvzemom v zalogovniku, transportni polž Motor in generator: Agco Sisu Power 4,9L, 4-cyl. Izhodna moč SPTE: Električna moč neto: 40 kW, toplotna moč 100 kW Lastna poraba(el): ca. 1,5 - 2kW Poraba sekancev: ca. 4,5 m3 sekancev/24h pri 100% moči delovanja kogeneracijske enote Avtomatika: Schneider electric PLC, GSM – alarm, daljinski nadzor preko spleta Potrebne povezave: Električni kabel, toplovodna napeljava, internet povezava, GSM-kartica Postavitev: Asfaltna podlaga ali betonska plošča Odstranjevanje pepela: Avtomatsko čiščenje pepela v kontejner Maksimalne delovanje: 7500h / leto Interval vzdrževanja: na 5-6 dni – pri polnem delovanju naprave Drugo: Lesni plin je brez katrana. Samo suho čiščenje plina na prašne delce.
 • 7. Volter SPTE – okvir pred vgradnjo
 • 8. Volter SPTE – okvir pred vgradnjo
 • 9. Volter SPTE “Agco Sisu Power” enota Motor na lesni plin z elektičnim generatorjem
 • 10. Transport sekancev in uplinjevalec • Sekance transportiramo iz silosa ali večjega zalogovnika za biomaso preko verižnega in polžnega transporta • Preko vrteče se celične zapore doziramo sekance v uplinjevalni reaktor. Tako preprečimo vstop odvečnega zraka v reaktor in varujemo pred povratnim ognjem.
 • 11. Hlajenje lesnega plina in čiščenje 1. Prva stopnja hlajenja lesnega plina (toplotni izmenjevalec 1) 2. Suho čiščenje plina na prašne delce (prašni filter) 3. Vodno kontrolno spiranje plina (prašni delci – ni potrebna tekoča voda)) 4. Hlajenje plina na okoljsko temperaturo (toplotni izmenjevalec 2) 5. Ohlajen in očiščen lesni plin vstopa v motor SPTE enote
 • 12. Toplota in elektrika iz lesnega plina • Lesni plin vodimo v motor • Toploto zberemo iz hlajenja motorja in iz izpušnih plinov • Motor poganja električni generator ki proizvaja zeleno energijo
 • 13. Daljinski nadzor delovanja SPTE naprave
 • 14. “Že od leta 1981 delam na raziskavah in razvoju uplinjanja lesne biomase; Volter uplinjevalni reaktor je prvi idealno delujoč downdraft uplinjevalni reaktor, katerega sem lahko videl. Čestitke ! Esa Kurkela, Development manager at VTT - Technical Research Centre of Finland Gasification and Gas Cleaning Technologies
 • 15. Referenca: Eco vas - Finska Naselje 10 hiš – brez povezave na javno omrežje Toplota in elektrika iz lesnih sekancev Projekt dokončan leta 2009 l. 2010 – nagrada za najboljši projekt na Finskem 1. popolnoma energetsko neodvisna vas na Finskem 100% zelena energija za 10 družin Visoka dodana vrednost, zelo zadovoljni stanovalci
 • 16. 30kW elektrike + 80kW toplote Temperatura toplovoda +65 oC Toplotni hranilniki: centralni 10m3 + 10x 0,75m3 Akumulatorski paket: 320kWh, za 24h potrebo Nizko energetske hiše, led osvetljava Ni električnega ogrevanja hiš ali sanitarne vode Referenca: Eco vas - Finska
 • 17. Referenca: Volter 30 + sušilnica sekancev Volter 30 Zelena energija za delavnico in veliko hišo Sušilnica biomase + skladišče Povezava na omrežje
 • 18. Referenca: Majbacka Volter 30 Zelena energija za 2 hiši in garaže s skladiščem Posebna izvedba na željo stranke Pametno električno omrežje “On/Off Grid system”
 • 19. Referenca: Nurmes Volter 40 Velika kmetija – inštalacija za lastne potrebe
 • 20. Referenca: Nurmes Volter 40 Motor z generatorjem Sušilnica za sekance
 • 21. Referenca: R&D Partnerji: Oulu University of Applied Sciences Oulu Univerza uporabnih znanosti Razvojni oddelek za plinske motorje
 • 22. Referenca: R&D Partners: University of Eastern Finland Volter 30 Enota inštalirana znotraj obstoječe zgradbe
 • 23. Priprava in sušenje lesne biomase
 • 24. Več informacij: www.volter.si , rado.irgl@artim.si , info@artim.si Hvala za vašo pozornost!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks