MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRIEGLOBSČIO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ - PDF

Description
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRIEGLOBSČIO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ PAŽYMA APIE POLITINĘ, SAUGUMO IR ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ RUSIJOS FEDERACIJOJE

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRIEGLOBSČIO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ PAŽYMA APIE POLITINĘ, SAUGUMO IR ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ RUSIJOS FEDERACIJOJE Nr. RU-15/6-6-1 Vilnius 1. Bendra politinės, saugumo ir žmogaus teisių padėties apžvalga Teismai Kankinimas Areštas ir sulaikymas Politinė veikla Politinės saviraiškos laisvė Asociacijų ir susirinkimų laisvė Kremliaus kritikų ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimas Žodžio ir žiniasklaidos laisvė Korupcija Nuosavybės teisės Religinė laisvė Etninės mažumos Seksualinės mažumos Moterys Sveikatos priežiūros klausimai Judėjimo laisvė Šiaurės Kaukazas Saugumo situacija. Kovotojų aktyvumas Čečėnija Čečėnizacija Čečėnijos Respublikos prezidento religinė politika Persekiojimo rizikos grupės, persekiojimo pobūdis Sveikatos priežiūra Čečėnų diaspora Rusijos Federacijoje Čečėnų perdavimas Čečėnijai iš kitų federalinių subjektų Žmonių grobimai ir egzekucijos be teismo, vykdomi Čečėnijos valdžios atstovų už Čečėnijos ribų 36 2 1. BENDRA POLITINĖS, SAUGUMO IR ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTIES APŽVALGA Rusijos Federacija turi centralizuotą politinę sistemą, kurioje valdžia sukoncentruota prezidento ir premjero rankose, silpną daugiapartinę politinę sistemą, dominuojamą partijos,,vieninga Rusija, ir dviejų rūmų įstatymų leidžiamąją valdžią. 1 Įstatymų pataisomis buvo sumažintas minimalus skaičius partijos narių, reikalingas įregistruoti partiją, taip pat buvo pažemintas slenkstis, kurį reikia perkopti, kad partija galėtų patekti į parlamentą. Tačiau rinkiminių blokų uždraudimas, reikalavimas, kad partija keltų kandidatus, nes kitaip praras registraciją, susilpnino reformų potencialą stiprinti politinį pliuralizmą. Reformos buvo priimtos per vėlai, kad būtų pritaikytos 2011 m. gruodžio 4 d. parlamento rinkimams, kuriuose nugalėjo valdančioji partija surinkdama 49 proc. rinkėjų balsų m. rugsėjo 8 dieną Rusijoje vyko regioninės ir vietos valdžios rinkimai. Šių rinkimų procese nedalyvavo oficialūs stebėtojai, tačiau Rusijos nepriklausomas rinkimų stebėjimo organas Golos apibūdino rinkimus kaip laisvesnius nei ankstesniuosius, bet ne sąžiningesnius. Nors politinis pasirinkimas didėja, politinė konkurencija vis dar yra maža. Maskvos mero rinkimuose, Sergejus Sobjaninas laimėjo tik surinkęs šiek tiek daugiau nei 51% balsų. Opozicijos atstovas Aleksejus Navalnas buvo antras, surinkęs 27 % balsų ir teigė, kad rinkimuose buvo daug pažeidimų. Visoje šalyje rinkėjų vidutinis aktyvumas buvo 25-30%. Nepriklausoma Freedom House kontrolės komisija apibūdino Rusijos politines teises ir pilietines laisves kaip nelaisvas. Pasak jos, prezidentas V. Putinas laiko sutelkęs valdžią vienose rankose ir sunaikina bet kokią potencialią opoziciją. 3 Neigiamos tendencijos žmogaus teisių srityje Rusijoje išlieka. 4 Rusijos valdžia toliau tęsia pilietinės visuomenės atstovų ir vyriausybės kritikų persekiojimą. Pradėjus įgyvendinti vadinamąjį užsienio agentų įstatymą prasidėjo beprecedentė šimtų nevyriausybinių organizacijų patikra visos šalies mastu. Dešimtys organizacijų kovoja prieš prokurorus teismuose atsisakydamos registruotis kaip užsienio agentės. 5 Daugelis opozicijos veikėjų susidūrė su baudžiamaisiais ir administraciniais kaltinimais bylose, kurios buvo plačiai vertinamos kaip politiškai motyvuotos. 6 Kankinimai ir mirtys policijos nuovadose tebekelia didelį susirūpinimą m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimą išleido ataskaitą apie tai, kaip Rusija laikosi 1987 m. konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. Nepriklausomų ekspertų grupė griežtai kritikavo Rusiją dėl nesugebėjimo tirti gausių kaltinimų kankinimu ir padidėjusiu žmogaus teisių gynėjų persekiojimu. Komitetui ypač sukėlė nerimą didelis skaičius įtarimų, kad 1 US Department of State / Russia / Country Report on Human Rights Practices 2011, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2012 May. available at: 2 HRW - Human Rights Watch: World Report Russia, 31 January 2013 [žiūrėta ] available at: : 3 Freedom House, Freedom in the world 2014 Russia,.Prieiga per internetą: https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2014/russia-0 4 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 5 HRW - Human Rights Watch: World Report Russia, 31 January 2013 [žiūrėta ]. 6 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 7 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 3 sulaikytieji yra kankinami tam, kad būtų iš jų išgautas prisipažinimas, kuris vėliau naudojamas teisme kaip įrodymas. Be to, ne visiems sulaikytiesiems užtikrinama teisė į advokatą. 8 Nerimą kelia nacionalistinių ir ksenofobinių nuotaikų augimas m. birželio mėn. mėnesį buvo priimtas įstatymas, draudžiantis propaguoti nepilnamečių tarpe netradicinius seksualinius santykius šį įstatymą plačiai kritikavo žmogaus teisių organizacijos dėl jo potencialo skatinti homofobiją. 10 Tam tikrose Rusijos Federacijos dalyse, ypač Šiaurės Kaukaze, vyrauja aukštas prievartos lygis. Nors Čečėnijos vadovas palyginti nemažai pasiekė malšindamas sukilimą respublikoje, tačiau jo veikla yra lydima pranešimų apie neteismines egzekucijas ir kolektyvinį baudimą. Be to, sukilėlių judėjimas išsiplėtė ir į Ingušiją, Dagestaną ir Kabardos Balkariją. Kiekvienais metais žūsta šimtai pareigūnų, sukilėlių ir taikių gyventojų dėl sprogdinimų, susišaudymų ir nužudymų. 2013m. lapkričio V. Putinas pasirašė įstatymą, kuris padidino skaičių nusikaltimų, laikytinų teroristiniais, ir kuriuo iš teroristų giminaičių reikalaujama mokėti kompensacijas už teroristinius aktus. Kritikai tvirtina, kad įstatymas pažeidžia nekaltumo prezumpciją, sugrąžina kolektyvines bausmes, kurios nepadės sustabdyti terorizmo. 11,12 Rusijos žmogaus teisių oficialūs dokumentai buvo išnagrinėti pagal JT Žmogaus teisių tarybos (angl. United nations human rights council, UNHRC, liet. JTŽTT) visuotinę reguliarią peržiūrą (angl. Universal Periodic Review, UPR, liet. VRP), vykusią 2013 m.balandžio mėnesį. Iš viso Rusijos Federacijai buvo pateikta 231 rekomendacija, kaip VRP dalis, iš kurių 149 buvo priimtos, 14 buvo 13,14 priimtos dalinai ir 68 nebuvo priimtos. Šalyje įvyko ir teigiamų pokyčių metais, Rusijai ratifikavus JT konvenciją dėl neįgaliųjų teisių, neįgaliesiems tapo lengviau pasiekiamas medicininis aptarnavimas. Artėjant 2013 metų pabaigai, dvi feministinės pankroko grupės Pussy Riot narės ir nemažas Bolotnajos aikštėje dalyvavusių protestuotojų skaičius (jie buvo suimti po protestų, kurie vyko 2012 m. gegužės 6 d.) buvo išleisti pagal kalinių amnestiją. Michailas Chodorkovskis buvo išleistas po dešimties metų kalėjimo pagal prezidento suteiktą malonę. Tačiau šie atvejai vis dar neišsprendžia problemos dėl Rusijos teismų sistemos nepriklausomybės TEISMAI Teismams trūksta nepriklausomybės nuo vykdomosios valdžios, o teisėjų karjera priklauso iš esmės nuo Kremliaus preferencijos. Teisingumo sistema pažymėta politinių bylų. Kaip politinė įvardinta 8 Foreign and Commonwealth Office, Quartely updates:russia, 31 December Prieiga per internetą: 9 Foreign and Commonwealth Office, Quartely updates:russia, 31 December Prieiga per internetą: 10 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 11 Freedom House, Freedom in the world 2013 Russia, [žiūrėta 2013 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: 12 Freedom House, Freedom in the world 2014 Russia,.Prieiga per internetą: https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2014/russia-0 13 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] HRW - Human Rights Watch: World Report Russia, 31 January 2013 [žiūrėta ]. 4 ir Michailo Chodorkovskio byla. Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kad sudėtingos baudžiamosios bylos yra nagrinėjamos prisiekusiųjų teismo, tačiau praktikoje retai tai vyksta. Prisiekusiųjų teismas dažniau skelbia išteisinamąjį nuosprendį. Prisiekusiųjų išteisinamieji nuosprendžiai dažnai būna panaikinami aukštesniųjų teismų, kurie nurodo iš naujo nagrinėti bylą, kol pasiekiama pageidaujama bylos baigtis. Terorizmo bylų prisiekusiųjų teismas nenagrinėja nuo 2008 m. Rusijos Federacijos piliečiai nepasitiki nacionaliniais teismais ir vis dažniau kreipiasi į Europos žmogaus teisių teismą. 16 Įstatymo viršenybė Rusijoje išliko nenuosekli ir taikoma savavališkai. Nuolat kyla abejonės dėl teismų nešališkumo ir susirūpinimas dėl prastų kalinimo sąlygų. Opozicijos atstovai, įskaitant Aleksejų Navalną, ir toliau susiduria su valdžios institucijų spaudimu. Navalnas buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo už svarų sterlingų pasisavinimą 2009 metais iš medienos firmos KirovLes (vėliau pakeista nuosprendžio vykdymo atidėjimu). Atskiroje byloje Navalnas ir jo brolis buvo apkaltinti tuo, kad 2008 metais apgaulės būdu iš Rusijoje veikiančios prancūzų kosmetikos kompanijos Yves Rocher išviliojo JAV dolerių. Kai kurie stebėtojai teigė, kad ši byla yra politiškai motyvuota m. gruodžio 30 d. Maskvos teismas paskelbė nuosprendį broliams Navalnams: Aleksejus Navalnui buvo skirta 3 metų ir 6 mėnesių lygtinai, Olegui Navalnui - 3 metai ir 6 mėnesiai realios bausmės. 18 Michailui Chodorkovskiui buvo suteikta prezidento malonė, ir jis 2013 m. gruodžio 20 d. buvo paleistas iš kalėjimo. Gruodžio 19 d. Rusijos Dūma patvirtino kalinių amnestiją, pažymėdama Rusijos Konstitucijos 20-metį. Pussy Riot aktyvistės Nadežda Tolokonnikova ir Marija Aliochina dvi iš keturių Bolotnajos protesto dalyvių, buvo paleistos iš kalėjimo pritaikius amnestiją. Amnesty International sukritikavo amnestiją, kaip netaikomą politiniams kaliniams ir apibūdino, kad ji negali pakeisti veiksmingos, nepriklausomos teisingumo sistemos KANKINIMAS Kankinimas ir mirtys areštinėse Rusijoje kelia didelį susirūpinimą m. Jungtinė Karalystė ir toliau rėmė Rusijos kovos prieš kankinimus NVO komitetą, kuris dirba siekdamas atskleisti kankinimų, vykdomų teisėsaugos pareigūnų, atvejus ir užtikrinti, kad šie pareigūnai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėtų veiksmų m. gruodžio mėn. Human Rights Watch paskelbė, kad Rusijos valdžios atstovai nesugebėjo ištirti rimtų įrodymų, kad mažiausiai 12 kaltinamųjų, nuteistų 2014 m. gruodžio 23 d. dėl 16 Freedom House, Freedom in the world 2013 Russia, [žiūrėta 2013 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: 17 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 18 Росбалт, Навальный отказался соблюдать домашний арест и снял электронный браслет, 05/01/2015. Подробнее: 19 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 20 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 5 kaltinimų masiniu terorizmu, buvo kankinami ir kad priverstiniai prisipažinimai buvo panaudoti kaip įrodymas. Kaltintieji buvo nuteisti itin griežtomis bausmėmis, tame tarpe įkalinimu iki gyvos galvos. 21 Sąlygos kalėjimuose Pasak Freedom House, kritikai teigia, kad Rusija nesugeba išspręsti tokių baudžiamosios teisenos problemų kaip prastos kalėjimų sąlygos, plačiai taikomas neteisėtas sulaikymas ir kankinimas siekiant išgauti prisipažinimą. Aplinkybės, kurioms esant 2009 m. ikiteisminiame sulaikyme mirė teisininkas Sergejus Magnitskis, apkaltinęs valdžios atstovus milijonų dolerių iššvaistymu, byloja, kad valdžios atstovai tyčia nesuteikė jam medicininės pagalbos. Kasmet miršta asmenų, sulaikytų tardymo izoliatoriuose, kaip tvirtina Maskvos Helsinkio grupė AREŠTAS IR SULAIKYMAS Vidaus reikalų ministerija, Federalinė saugumo tarnyba (FST) ir Generalinė prokuratūra atsako už teisėsaugą visuose valdymo lygiuose. FST pagrindinės funkcijos yra saugumas, kontržvalgyba ir kova su terorizmu, bet jai priskirtos ir platesnės teisėsaugos funkcijos, įskaitant kovą su nusikalstamumu ir korupcija. FST veikla menkai prižiūrima Generalinės prokuratūros ir teismų. Korupcija policijoje paplitusi, mažai taikoma griežtų priemonių kovoje su neteisėta policijos veikla. Pagal įstatymą be teismo sankcijos asmuo gali būti sulaikytas iki 48 val., jei buvo suimtas nusikaltimo vietoje, yra nusikaltimo įrodymų ar liudininkų. Priešingu atveju reikalingas teismo suėmimo orderis. Policijos įstaigoje suimtasis turi būti supažindinamas su savo teisėmis, surašomas sulaikymo protokolas ir pasirašomas suimtojo ir policijos pareigūno, ir visa tai turi būti atlikta per 3 val. nuo suėmimo. Policininkai turi per 24 val. atlikti apklausą, prieš kurią dviem valandoms gali susitikti su advokatu. Ne ilgiau nei per 12 val. policininkas turi pranešti apie suėmimą prokurorui. Suimtojo šeimos nariams turi būti pranešta, išskyrus tuos atvejus, kai prokuroras nurodo laikyti sulaikymą paslaptyje. Po 48 valandų sulaikymo asmuo turi būti paleistas už užstatą, jei teismas nepratęsė sulaikymo pagal policijos teikimą, pateiktą ne vėliau nei 8 val. iki 48 val. termino suėjimo. Kaltinamasis ir advokatas turi dalyvauti teismo posėdyje. Pagal įstatymą policija turi baigti savo tyrimą ir perduoti bylą prokurorui pareikšti kaltinimą per du mėnesius nuo įtariamojo suėmimo, nors teismas gali pratęsti baudžiamąjį tyrimą iki 12 mėn. Ilgesniam nei 12-kos mėn. termino pratęsimui turi pritarti Vidaus reikalų ministerija, Federalinė narkotikų kontrolės tarnyba, Federalinė saugumo tarnyba arba Tyrimų komitetas. Pasak kai kurių advokatų, šie terminai dažnai pažeidinėjami. Egzistuoja kliūtys, neleidžiančios kaltinamajam gauti tinkamą gynybos advokatą. Kartais policija parūpina kaltintojo pusei palankius advokatus. Šie,,kišeniniai advokatai tardymo metu nesistengia ginti savo ginamųjų teisių. Tiek ginamųjų, tiek jų gynėjo bendras teisių nesuvokimas skatina tolesnį teisių pažeidinėjimą. Pasak JAV valstybės departamento paskutinės ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Rusijos Federacijoje, atsakingos institucijos gerbia teisinius apribojimus, taikomus sulaikymui, išskyrus Šiaurės Kaukazą (pažeidinėjamas 48 val. sulaikymo terminas). Savavališki areštai paplitę Šiaurės Kaukaze, taip pat taikomi neslaviškos išvaizdos darbo migrantams, protestuotojams už seksualinių mažumų teises bei politiškai motyvuotose bylose. 21 Human Rights Watch, Russia: Mass Terror Verdict, 24 December 2014, available at: [accessed 6 January 2015] 22 Freedom House, Freedom in the world 2013 Russia, [žiūrėta 2013 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: m. EŽTT sprendime byloje,,ananjevas prieš Rusiją pareikalavo imtis skubių priemonių spręsti nežmoniškų ir orumą žeminančių sąlygų ikiteisminėse sulaikymo vietose. Remiantis Rusijos Aukščiausiojo Teismo statistika, teismai, pasiremdami prokurorų argumentais, patenkina 90 proc. prašymų suimti asmenį, 100 proc. suėmimą pratęsti POLITINĖ VEIKLA 5.1 Politinės saviraiškos laisvė Rusija nėra rinkiminė demokratija m. prezidento rinkimai buvo iškreipti ministro pirmininko, buvusio prezidento V. Putino naudai, būtent: jis pasinaudojo preferenciniu žiniasklaidos dėmesiu, procedūriniais pažeidimais skaičiuojant balsus piktnaudžiaudamas savo pareigomis. Itin daug pažeidimų turėjusiems Valstybės Dūmos rinkimams buvo būdingas,,valdančiosios partijos ir valstybės susiliejimas, ribotas politinis konkurencingumas, sąžiningumo trūkumas, kaip teigia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Partijos turi surinkti mažiausiai 7 procentus, kad patektų į Dūmą. Be to, partijos negali formuoti rinkiminių koalicijų. D. Medvedevas 2012 m. balandžio mėn. pasirašė įstatymą, kuriuo buvo liberalizuotas partijų registracijos procesas. Iki metų pabaigos įsiregistravo 42 partijos, tačiau nė viena nesukėlė grėsmės valdžiai, o greičiau nulėmė opozicijos suskaldymą Asociacijų ir susirinkimų laisvė Teisės aktų, priimtų per praėjusį laiką nuo 2012 metų, paketas turėjo neigiamą įtaką saviraiškos ir susirinkimų laisvei metais smarkiai išaugo bausmės už dalyvavimą nesankcionuotose mitinguose, viešasis politinių protestų interesas sumažėjo. Daugelio protestuotojų, suimtų 2012 m. gegužės 6 d. Bolotnajos aikštėje, prezidento inauguracijos išvakarėse, sulaikymai buvo pratęsti ilgam laikui ir tęsėsi 2013 metais, apkaltinus juos dalyvavus masiniuose protestuose ar vykdžius tariamą smurtą prieš teisėsaugos pareigūnus. Devynis iš protestuotojų Amnesty International pripažino sąžinės kaliniais, įskaitant Michailą Kosenko, kuriam nustatė psichinę negalią. Kosenko buvo pripažintas kaltu dėl dalyvavimo masinėse riaušėse, naudojant jėgą prieš valdžios atstovus ir spalio mėnesį buvo nuteistas priverstiniam gydymui psichiatrijos įstaigoje. Jis buvo trečiasis Bolotnajos protesto dalyvis, pripažintas kaltu. Daugelis vidaus komentatorių suabejojo, ar už šių bylų neslypi politinė motyvacija. Kaltinimai dėl 2012 m. gegužės 6 d policijos panaudotos pernelyg didelės jėgos nebuvo oficialiai ištirti. 25 Po demonstracijų Dūma priėmė įstatymų pataisas, kuriomis 30 kartų padidino baudas už viešų renginių rengimo taisyklių pažeidimą, iš esmės prilygindamas baudas baudoms už baudžiamuosius nusikaltimus US Department of State / Russia / Country Report on Human Rights Practices 2013, released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2014 May. Prieiga per internetą: 24 Freedom House, Freedom in the world 2013 Russia, [žiūrėta 2013 m. vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: 25 United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, 2013 Human Rights and Democracy Report - Russia, 10 April 2014, available at: [accessed 17 November 2014] 26 Lenta.ru, Мосгорсуд подтвердил приговор Максиму Лузянину по «болотному делу», 23 января 2013 [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: http://wap.lenta.ru/news/2013/01/23/luzyanin/ 7 Freedom House 2014 m. išleistoje ataskaitoje apie Rusiją 2013 m. rašė:,,valdžia nuosekliai mažino erdvę susirinkimų ir asociacijų laisvėms. Plataus masto policijos atsakas, jėgos panaudojimas, nuolatiniai areštai, griežtos baudos ir laisvės atėmimo nuosprendžiai sulaiko nuo nesankcionuotų protestų, nors Kremlių palaikančios grupės gali demonstruoti laisvai Kremliaus kritikų ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimas Pasak Human Rights Watch, laikotarpiu prieš V. Putino inauguraciją valdžia kai kuriuose miestuose nuolat bandė įbauginti politinius ir visuomeninius aktyvistus, taip pat kėlė sufabrikuotas bylas ir suiminėjo valdžią kritikuojančius žiniasklaidos a
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks