Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság. Sportlövészet május PDF

Description
Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajokság Sportlövészet május 14. Légpisztoly 20 Férfi Team SIPOS Ferec OE TÓTH-MOLNÁR Gábor SZTE CSICSÁK Dáiel BME

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 37 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajokság Sportlövészet május 14. Légpisztoly 20 Férfi Team SIPOS Ferec OE TÓTH-MOLNÁR Gábor SZTE CSICSÁK Dáiel BME HAVASI Viktor SZTE TARI Istvá SE TÓTH Bertala BEREZVAI Viktor TEA TEA KIS SZ Ákos TEC TEC VARGA Ádám JAKUS Levete TEC TEC FAZEKAS Ádám KÉKI Imre TED TED Number of athletes o this list: 12; Total umber of athletes: 12; Total umber of teams: D1 Team Member Bib No Bib Number FP Firig Poit Versio of 14 MAY 2015, 20:50 Q00000AII AP pdf LÉGPISZTOLY 20 NŐK Team CSÁK Petra BGF MAJOR Tekla TEA HATOS Herietta SZIE HORVÁTH Orsolya TEA LOVAS Adél TED SKRIBA Kata TEC VALENTIN Eszter TED Number of athletes o this list: 7; Total umber of athletes: 7; Total umber of teams: B8D Team Member Bib No Bib Number FP Firig Poit Versio of 14 MAY 2015, 20:54 Q00000AII AP pdf Légpisztoly 20 Csapat Bib No Name 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM A MAJOR Tekla HORVÁTH Orsolya BEREZVAI Viktor TESTNEVELÉSI EGYETEM C SKRIBA Kata KIS SZ Ákos JAKUS Levete TESTNEVELÉSI EGYETEM B TÓTH Bertala VARGA Ádám FAZEKAS Ádám TESTNEVELÉSI EGYETEM D LOVAS Adél VALENTIN Eszter KÉKI Imre Number of athletes o this list: 12; Total umber of athletes: 12; Total umber of teams: 4 77F07767 Bib No Bib Number DNS Did Not Start Versio of 14 MAY 2015, 17:49 Q00000ATI AP pdf LÉGPUSKA 20 FÉRFI Team TARI Istvá SE SIPOS Ferec OE MAROSI Balázs CORV VARGA Ádám KÉKI Imre TEE TEE JAKUS Levete TEC TEC GADANECZ Péter TEE TEE FAZEKAS Ádám BEREZVAI Viktor TEA TEA KISS SZ Ákos TEC TEC TÓTH Levete TE TÓTH Bertala Number of athletes o this list: 12; Total umber of athletes: 12; Total umber of teams: 2 FFAFB8FD Team Member Bib No Bib Number FP Firig Poit Versio of 14 MAY 2015, 20:58 Q00000AII AR pdf LÉGPUSKA 20 NŐ Team MAJOR Tekla TEA HORVÁTH Orsolya TEA VÁGI Eveli NYME SZILÁGYI Borbála TE FREUND Fai TEC PALLÁS Lilla TEE MICHL Dorottya TE LOVAS Adél TED CSATÁRI Aita TE SKRIBA Kata TED PLECSKÓ Luca TED Number of athletes o this list: 11; Total umber of athletes: 11; Total umber of teams: 1 A28A9DBE Team Member Bib No Bib Number FP Firig Poit Versio of 14 MAY 2015, 21:01 Q00000AII AR pdf Légpuska 20 Csapat Bib No Name 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM A MAJOR Tekla HORVÁTH Orsolya BEREZVAI Viktor TESTNEVELÉSI EGYETEM C JAKUS Levete FREUND Fai KISS SZ Ákos TESTNEVELÉSI EGYETEM E KÉKI Imre GADANECZ Péter PALLÁS Lilla TESTNEVELÉSI EGYETEM B VARGA Ádám FAZEKAS Ádám TÓTH Bertala TESTNEVELÉSI EGYETEM D LOVAS Adél SKRIBA Kata PLECSKÓ Luca Number of athletes o this list: 15; Total umber of athletes: 15; Total umber of teams: F1E5 Bib No Bib Number Versio of 14 MAY 2015, 19:14 Q00000ATI AR pdf Légpisztoly PETŐCZ Dávid ELTE VARGA Adrás BME NYÍRI Adrás BME VARGA Dávid SZTE TORDAY Árpád BME KRETZ Bece ELTE x 541-8x 534-4x 527-3x 489-1x 469-0x Number of athletes o this list: 6; Total umber of athletes: 6 DBF337C3 Bib No Bib Number FP Firig Poit QF Qualified for Fials Versio of 14 MAY 2015, 12:56 Q100000IA AP pdf EREDMÉNYEK Légpisztoly 40 ők BABICZ Sára ELTE MÁLNÁS Vivie BGF x QF 326-3x QF Number of athletes o this list: 2; Total umber of athletes: 2 54F6A534 Bib No Bib Number FP Firig Poit QF Qualified for Fials Versio of 14 MAY 2015, 11:36 Q000000IA AP pdf EREDMÉNYEK Légpuska 60 Férfi PÁPICS Bálit PPKE BAKOS Máté SZTE Number of athletes o this list: 2; Total umber of athletes: 2 63F8FE7C Bib No Bib Number FP Firig Poit QF Qualified for Fials Versio of 14 MAY 2015, 11:40 Q100000IA AR pdf EREDMÉNYEK 10m PUSKA 40 NŐK FP Bib No Name Nat SZIJJ Kamilla BME KÁROLYI Doria BCE HORVÁTH Tímea PTE Number of athletes o this list: 3; Total umber of athletes: 3 Bib No Bib Number FP Firig Poit Nat Natio QF Qualified for Fials 7D698E6F Versio of 14 MAY 2015, 09:58 Q000000IA AR pdf
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks