Літературне читання 2 клас - PDF

Description
Літературне читання 2 клас (за підручником Науменко В.) І семестр (3 год на тиждень) Тема уроку Мета Дата з/п 1 Знайомимося з новим підручником Літературне читання і посібниками до нього. 2 Твори, які

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 56 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Літературне читання 2 клас (за підручником Науменко В.) І семестр (3 год на тиждень) Тема уроку Мета Дата з/п 1 Знайомимося з новим підручником Літературне читання і посібниками до нього. 2 Твори, які народилися давнимдавно. 3 Що нам розкаже пісня, яка прийшла до нас здалека? Дізнаємося зі скриньки пісень-небилиць. 4 Дитяча пісенька зі скриньки пісень-забавлянок. 5 Дитяча пісня зі скриньки пісеньзакличок. 6 Урок позакласного читання. Твої нові друзі книжки. Ознайомити другокласників із підручником, зошитом до нього, книгою з літературного читання Перлинка , книгами для позакласного читання Чарівне слово , Книжкова країна Підручник Літературне читання , Зошит з літературного читання , Перлинка (книга з літературного читання), Чарівне слово (книга для позакласного читання), оповідання Паоли Утевської Син рослинного світу (с. 7-8, Чарівне слово ). Розкрити зміст назви розділу 3 народного джерела . Сформувати поняття про усну народну творчість, види творів. Текст підручника (с. 4 - ознайомся з інформ. самостійно), завдання зі скриньки усної народної творчості (с. 5), завдання і текст посібника Перлинка (с. 4). Ознайомити дітей з особливостями дитячої пісні. Ввести поняття церсонаж твору, навчати виділяти в тексті описані події, вчинки персонажів, давати їм оцінку. Низенькі пороги..., Максим Рильський; Два півники. Розкрити особливості змісту, побудови тексту піснізабавлянки. Навчати складати забавлянки за поданими словами (буриме). Скринька пісень-забавлянок, Зайчику, зайчику; с. 11 з Перлинки. Ознайомити дітей з особливостями побудови, промовляння пісні-заклички. Заохочувати дітей до запам'ятовування закличок. Скринька пісень-закличок. Іди, іди, дощику. Не йди, не йди, дощику. Глухий дощик Розкрити дітям зміст поняття збірка творів . Навчати читати думаючи, уявляючи, відчуваючи, відкривати таємниці художнього слова. Чарівне слово (книга для позакласного читання). 7 Дитяча пісня із скриньки пісеньігор. 8 Пісня-інсценівка із скриньки пісень-ігор. 9 Узагальнення знань про дитячий пісенний фольклор. Ознайомлення із колядками, щедрівками. 10 Загадка. Таємниці, які хочеться відгадати зі скриньки загадок. 11 Щоб їх зрозуміти, треба добре подумати. Влучні, мудрі вислови зі скриньки прислів'їв і приказок. 12 Урок позакласного читання Про пісню у віршах, казках. Жартівлива пісня. Ознайомити дітей із дитячою піснею-грою, сформувати уявлення про особливості побудови тексту піснігри, мову твору. Навчати промовляти, розігрувати. Зацікавлювати до вивчення пісні напам'ять. Скринька пісень-ігор. Подоляночка Розширити уявлення учнів про пісенний фольклор, його види (інсценівки, Ігри), призначення. Ходить гарбуз по городу (с підручника), А продай, бабусю, бичка (с. 9-10, схеми, с. 8 посібника Перлинки ). Узагальнити знання школярів про дитячі пісні. Розширити уявлення учнів про дитячий пісенний фольклор: ознайомити із щедрівками і колядками. Заохотити до вивчення їх напам'ять. Збагатити знання дітей про традиції українського народу. Посібник Перлинка : схеми; с. 8, колядки, с Сформувати у дітей знання про твори, які належать до малих жанрів усної народної творчості. Подати учням загадки як перлини народної мудрості, мовної краси. Формувати в них уявлення про жанрові особливості загадки, загадковий тон їх читання; ознайомити з поняттям: ознаки загаданого предмета, перенесені на інший, про який ідеться в тексті загадки. Навчати працювати в групі. Скринька загадок, с , І.Сенченко, За лісом... с підручника; схема, с. 5 Перлинки . Формувати в учнів уявлення про прислів'я, приказки як перлини усної народної творчості, в яких відображена народна мудрість - джерело увиразнення нашого мовлення. Викликати в учнів бажання запам'ятовувати прислів'я, приказки, використовувати їх у своєму мовленні. Скринька прислів'їв і приказок; А.Григорук, Влітку день годує рік - підручник; прислів'я, приказки, с. 7-8 Перлинки. Збагатити знання дітей про пісню, її значення, вплив на світосприймання людей. Навчати визначати настрій пісень. Заохочувати до пошуку інформації про дитячі пісні. Пісні (посібник Чарівне слово , с ). 13 Вислови, у яких часто повторюються окремі звуки або групи звуків, зі скриньки скоромовок. Формувати в учнів уявлення про скоромовку, особливості промовляння скоромовок. Ввести поняття темп читання (повільний, помірний, швидкий). Спонукати дітей бути уважними до побудови тексту скоромовки, визначати звуки чи групи звуків, які повторюються в словах скоромовки. Формувати вміння промовляти, складати скоромовки за аналогією до прочитаних. Навчати працювати в групах: брати участь у грі (вивчати, правильно промовляти скоромовки). Скринька скоромовок, с підручника, с. 7 посібника Перлинка 14 Короткі віршики з чітким ритмом для гри із скриньки лічилок. 15 Узагальнення знань учнів про дитячі пісні та малі жанри. 16 Авторські вірші та малі жанри для дітей. Про що будемо читати? Вірші Марійки Підгірянки. 17 Осіньмальовничка у вірші Марійки Підгірянки. Ознайомити дітей із лічилками. Формувати уявлення про жанрові особливості лічилки, ознайомити з поняттям ритм ; навчати визначати ритм лічилки, ритмічно промовляти її, використовувати в іграх, життєвих ситуаціях; складати лічилки. Скринька лічилок, с підручника, с. 11 Перлинки . Повторити зміст опрацьованих творів. Повтори і пригадай (с. 20 підручника), схеми, загадки, лічилка, щедрівки, колядки посібника Перлинка, с. 4-6, 8, Ознайомити дітей із змістом авторської скриньки. Викликати інтерес до читання творів. Розкрити зміст поняття автор твору , авторські твори , навчати самостійно ознайомлюватися з інформацією про автора твору, запам'ятовувати її. Навчати читати вірші Марійки Підгірянки, уявляти описані картини, вслухатися у звуки, якими вони наповнені. Авторські вірші та малі жанри для дітей. Завдання з авторської скриньки. Марійка Підгірянка, Ліс (с ), загадка, с. 6 Перлинки . Розширити уявлення дітей про автора твору, про його поетичну майстерність у змалюванні картин природи, спостережливість, любов до маленького читача. Навчати відчувати і розуміти поетичну мову твору. Формувати виразність читання. Розвивати вміння передавати сприйнятий художній образ за допомогою фарб. Марійка Підгірянка. Прийшла осінь (с ). 18 Урок позакласного читання. Світ навколо тебе. Розширювати уявлення учнів про книжки, в яких описані картини життя. Ознайомити із творами, в яких описана поведінка тварин і їхня дружба з людиною. Викликати інтерес до читання. Виховувати в дітей доброту, навчати спостережливості. Галина Демченко. Варвара (уривки з читанки Чарівне слово ). 19 Віршізабавлянкталі Забіли. На- Збагатити уявлення учнів про авторську поезію, про авторські вірші-забавлянки. Навчати визначати в них спільні ознаки з народними забавлянками. Спонукати до вивчення їх напам'ять. Наталя Забіла, с підручника. 20 Настрій твору. Чи однаковий настрій викликає дощ у різних персонажів вірша? 21 Загадки Леоніда Глібова. 22 Вірші Степана Жупанина про дітей, про вияв уважності і турботи один до одного. 23 Коли твір відкриває свої таємниці. Твори різних жанрів про соловейка. Сформувати в учнів уявлення про настрій твору. Навчати його визначати за словами, якими він переданий, авторськими вказівками, ілюстраціями художника. Формувати виразність читання, вміння вибирати тон, темп читання, який відповідає настрою твору. Наталя Забіла, вірш Дощ іде (с. 25 підручника). Ознайомити учнів із загадками Леоніда Глібова. Навчати визначати авторські особливості загадок у порівнянні з народними; розкрити зміст поняття авторське ставлення, формувати початкові уміння визначати його, розкриваючи підтекст. Формувати виразність читання. Леонід Глібов. Загадка (с підручника). Ознайомити учнів із творами Степана Жупанина для дітей, із їх жанровою різноманітністю. Розкрити майстерність поета в зображенні добрих людських стосунків, майстерність художника у передачі емоційного стану персонажів. Розкрити зміст поняття пригода , формувати вміння відшукувати її в тексті. Степан Жупанин. Наталчина пригода (с підручника). Навчати учнів розмірковувати над змістом прочитаного, уявляти, придивлятися і прислухатися до описаного. Формувати вміння визначати основне в кожному прочитаному творі, а також роль кожного твору в розкритті теми. с підручника 24 Урок позакласного читання Авторські скоромовки, лічилки, небилиці, ігри. 25 Вірші Олени Пчілки для дітей. Фольклорні записи. 26 Скоромовки Грицька Бойка. 27 Узагальнюючий урок. Авторські вірші для дітей і малі жанри. 28 Де живуть казки? Народні казки. 29 Казка ланцюжок подій із скриньки українських народних казок. Герої казки. Головний герой. Розширити коло читання другокласників. Навчати самостійно читати, визначати настрій твору, висловлювати оцінні судження. С читанки «Чарівне слово» Формувати уявлення в учнів про Олену Пчілку як письменницю, фольклориста; про її твори для дітей, навчати розуміти їх зміст, художню мову. Розвивати вміння інтонувати вірші залежно від їх настрою. Розширити уявлення про скоромовки, розкрита зміст поняття «спотиканки», викликати інтерес до їх вивчення і промовляння. Олена Пчілка. с. 31 підручника. Ознайомити учнів із творами для дітей Грицька Бойка, їх жанровою, тематичною різноманітністю. Збагачувати уявлення про народні та авторські малі жанри. Навчати чути в тексті скоромовки звуки, які часто повторюються; промовляти скоромовку чітко, швидко. Формувати вміння сприймати емоційну образність слова (емоційно забарвлені слова). Грицько Бойко, с підручника Узагальнити знання дітей: автор твору, авторські твори, скоромовки, лічилки, загадки народні та авторські, збагачення малих жанрів авторськими творами. Навчати порівнювати прочитані твори. с. 33 підручника Підготувати дітей до сприймання казки. Розкрити значення казки у житті людини, зміст поняття народні казки . Викликати інтерес до читання, засвоєння змісту казки. Вивчити ступінь обізнаності дітей із казками, вмінням розповідати їх зміст. Народні казки. Завдання зі скриньки народних казок. с підручника. Навчати учнів спостерігати за діями персонажів, запам'ятовувати, що за чим відбувається (сюжет). Розкрити зміст поняття подія , герой казки , головний герой , навчати називати їх так, як у казці, давати їм характеристику за мовою, вчинками. Навчати складати казку за схемою, переказувати зміст за схемою близько до тексту, вибірково. Навчати міркувати над вчинками героя казки, встановлювати причиновонаслідкові зв'язки, відкривати для себе виховні цінності казки, збагачувати свій життєвий досвід. Колобок. С підручника, с Перлинки . 30 Урок позакласного читання Чи легко творити добро? Яку відповідь дають казки? 31 Казка - ланцюжок дій героя твору (зі скриньки українських народних казок). 32 Вчинок героя казки. Повтор у казках. Читаємо і складаємо казку про лисичкусестричку. 33 Російська народна казка і її виховна цінність (із скриньки казок народів світу). 34 Народ цінує кмітливість. Зустріч із угорською казкою та особливо казковими початком, основною частиною і кінцівкою її тексту. Навчати дітей самостійно читати народні казки, визначати героїв, їхні риси; висловлювати свої думки. Вчити дітей своїми вчинками і поведінк
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks