Logg i ärendet om Max Johansson.docx

Description
Logg i ärendet angående Max Johansson Onsdag 13 december 2017 Isabelle har ett samtal med Lina Sultan. Anledningen till samtalet är att bara kolla av läget med varandra. Lina berättar att hon har pratat mycket med Elisabeth Björefelt och de båda har reflekterat över hur M.J. behandlar de båda. Lina berättar att saker inte alls känns bra och att hon har funderat på att avgå. Hon säger sedan att hon inte kommer avgå av lojalitet till UNF, men bara därför. Isabelle frågar vad det är för beteende d

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 10

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Logg i ärendet angående Max Johansson Onsdag 13 december 2017 Isabelle har ett samtal med Lina Sultan. Anledningen till samtalet är att bara kolla av läget med varandra. Lina berättar att hon har pratat mycket med Elisabeth Björefelt och de båda har reflekterat över hur M.J. behandlar de båda. Lina berättar att saker inte alls känns bra och att hon har funderat på att avgå. Hon säger sedan att hon inte kommer avgå av lojalitet till UNF, men bara därför. Isabelle frågar vad det är för beteende det handlar om. Lina berättar att hon kände sig exkluderad under projekthelgen, vilket I och L har pratat om tidigare under hösten. Lina berättar också att M.J. ska ha haft kontakt med henne under hennes tid som distriktsordförande i Skaraborg där han bland annat ska ha sagt att om hon inte sköter sig ska han komma tillbaka och sköta distriktet. Han ska också ha sagt, efter skaraborgs distriktsårsmöte, att det var Linas fel att en person blev invald i styrelsen. Lina säger att hon har många fler liknande berättelser och Isabelle ber henne att skriva ner dem. Tisdag 19 december Lisa Greve flaggar för att hon har pratat med en verksamhetsutvecklare och att vi kommer behöva prata om det snart. Onsdag 20 december 2017 Biträdande Generalsekreterare Lisa Greve mejlar Isabelle och Samuel angående berättelser som har inkommit från Elisabeth Björefeldt, verksamhetsutvecklare i Skaraborg. Berättelserna rör medlemmars upplevelser som E.B. har fått berättat till sig. Berättelserna finns här nedan. Från Lina Sultan, ledamot UNF:s förbundsstyrelse: ”Projekthelgen (FS)   Jag, Olle Åkesson och Max sitter i en gemensam arbetsgrupp. Vi kunde sitta och diskutera något på  projekthelgen, jag väntade på att de skulle märka att jag ville säga något om ämnet vi pratade om, det tog oftast 20-30 minuter innan de ens märkte att jag satt där. Försökte ibland kasta mig in i diskussionen för att få en syl i vädret, Max svarade då jättesnabbt och argt att det jag sa inte hade med det vi diskuterade att göra utan att vi borde diskutera i en annan vinkel i stället. Jag gav upp. Ibland kom de på att jag var där och frågade ”Lina, har du något att tillägga?”. Jag svarade ”nej” vilket gjorde att Max drog slutsatsen att alla var överens och så fortsatte det hela helgen. Efter den helgen ville jag inte ens sitta i FS, kändes som jag blev placerad i den gruppen för att Max tänkte att  jag skulle hålla med honom och Olle om allt de ville. FS-möte Det var sent på kvällen. Max nämnde PopBox och sa något i stil med ”alla har kanske inte koll     på detta” och så drog han ett argument kopplat till det. Jag ställde mig på talarlistan och sa att vi ju måste förklara om alla inte har samma fakta om det annars blir det inte rätt. Han svarar snabbt och superargt något i stil med ”det är inte det diskus sionen handlar om utan det kommer inte vara relevant” men vi pratade ju om det och diskussionen  blev påverkad av vilken information alla hade eller inte hade. Efteråt så pratade jag, Bella, och Semanur på kvällen. Bella och Semanur frågade om det. Jag sa att det han hade sagt under mötet var rätt trevligt jämfört med projekthelgen. Semanur sa att det inte är så konstigt att jag säger så lite fast jag har mycket bra att säga. Bella tyckte jag skulle prata med Max. Jag sa att jag inte tror att jag kan det för om han ryter sådär mot mig i ett vanligt samtal, hur ska han kunna förstå vad jag menar då? Efter FS-mötet ringde Max mig och frågade hur han tyckte mötet gått, då sa jag att jag tyckte inte om hur han bemötte mig under situationen jag nämnde ovan. Han sa då något i stil med att det inte var menat att jag skulle ta det så och att han skulle tänka på det till nästa gång. Sa även att det är svårt att ta plats i ett rum där vissa tar all plats och han höll med om att han och andra borde backa för att ge andra utrymme. ”   Från Jenny Grahn, distriktsordförande UNF Skaraborg: ”  Vid presentationer under förbundsstyrelsens projekthelg pratade Max nästan hela tiden, och icke-männen i hans grupp sa ingenting. Samma gällde också under diskussioner, det var otroligt svårt att få något sagt (eller bli lyssnad på) runt Max. Min upplevelse av honom är att han inte respekterar icke-män, vilket gör att han konstant sätter sig över oss. Detta tycker jag är som tydligast när en berättar något för Max - jag upplever alltid att det jag säger endast används för att förbereda argument för hans sak. En blir helt enkelt inte lyssnad på, vilket får en att känna sig dålig och liten. Detta har skett vid alla tillfällen då jag pratat med Max. När vi bara passerar varann och säger hej, när vi sitter och diskuterar saker utanför möten, när vi diskuterar saker under möten, osv. Minns tydligt ett tillfälle då Max kom fram, sa hej, och frågade lite grejer. Hann inte svara klart innan jag blev avbruten och han gick iväg. En annan konkret incident var då vi + två män till diskuterade jämställdhet inom styrelser i organisationer - jag talade för att män alltid för med sig en skadlig kultur, och att det därför är positivt att ha styrelser helt fria från män. Max menade att detta arbetar MOT jämställdhet då styrelser då inte återspeglar sin medlemsbas. Hans åsikt i sig bryr jag mig inte mycket om, men jag upplevde att han vägrade förstå att han inte hade det främsta  perspektivet i denna fråga, och därför inte ville lyssna på det jag förde fram. En av männen i denna diskussion bad genuint om ursäkt ett tag senare (då #nykterfrizon kom fram) för att han inte kunnat se saken från mitt/icke-mäns perspektiv. Max har inte gjort något sådant, och jag har inte heller upplevt att han någonsin ångrat eller känner igen problematiska beteenden i sig själv.”    Onsdag 20 december 2017 Lisa, Samuel och Isabelle sammanträder över telefon för att diskutera den informattion vi har fått. Gruppen diskuterar vidden av beteendet som berättelserna belyser samt om vi tror att vi kommer få in fler berättelser. Lisa och Samuel berättar även att det har skett en konfrontation av M.J. angående hans beteende mot E.B. under personalsamlingen i Falun i mars 2017 som hölls i av föregående generalsekretare. Vi vill få reda på om fler konfrontationer har gjorts och hur den som vi vet har ägt rum gick till. I.B får i uppdrag att kontakta Nathalie Carlryd, tidigare generalsekretare samt Eric Tegnander, tidigare förbundsordförande. Gruppen vet också att E.B. har egna berättelser och att vi gärna vill ha dem för att få grepp om vidden av ärendet samt allvarlighetsgrader. L.G. får i uppdrag att höra av sig till E.B. för att dels berätta att vi tar hennes berättelser på största allvar, att vi har påbörjat en utredning samt be henne att återkomma med hennes egna berättelser skriftligt. E.B. återkom under eftermiddagen med följande berättelser.  Hej! I den här vevan har jag naturligtvis funderat mycket över saker som hänt även innan min anställning, men här är några händelser från min tid som anställd för UNF.  Är osäker på om de är i kronologisk ordning. Sportlovssatsningen  Under sportlovssatsningen var jag i Kalmar och värvade en vecka. Max hade svårt att ta hänsyn till att jag var där på arbetstid och tog för givet att jag exempelvis skulle åka med dem ideella och handla efter en 10-timmars arbetsdag som det var sagt skulle bli max 8 timmar lång till exempel. I övrigt upplevde jag att han behandlade mig avvikande under helgen då vi hade värvarutbildning och uttryckte det till honom, att vi borde prata om det, men blev väldigt snabbt avfärdad och han blev förbannad rent ut sagt för att jag tog upp det. Efter en dag med värvning och uppföljning och en stunds utvärdering tillsammans med hela gänget utbrister han ”du skjutsar mig till stationen” med befallande röstläge och kollar på mig. Då brast det för mig. Jag höll ihop det ti  ll jag kom ut i bilen men under tiden jag skjutsade honom till stationen gjorde jag tydligt vad jag tyckte om hur han behandlade mig. Det var som jag minns det på inga vis korrekt när det kommer till hur en ska ge feedback. Efter att han hade störtat ut ur bilen när vi kommit fram till stationen försökte jag ringa honom men han klickade mig. Till slut svarade han och sa att han hade fullt upp med saker att göra och att han inte kunde prata. Minns inte om det var i samband med det eller något annat samtal vi hade som han informerade/hotade med att han hade spelat in alla samtal vi hade så att han kunde använda inspelningarna för att bevisa att han talade sanning, att jag var ”the bad guy” o.s.v. Telefonsamtal    Jag hade mailat Max om något och inväntade svar. ”48 -timmars- regeln” (att en ska svara på mail inom två arbetsdagar) hade inte löpt ut men jag ringde ändå till honom för att jag behövde svar. Fick en utskällning. Efter dessa händelser satt jag ned tillsammans med Max och Nathalie och pratade om det. Upplevde även då att Max var respektlös, vägrade se min sida av saken och avfärdade mina upplevelser utan att ens blinka. Ekonomiworkshop  23 november 2017. Efter att UNF Skaraborgs DO fört dialog med Olle Åkesson om distriktets ekonomi tog Olle in Max i di  alogen som ”sakkunnig”. Max bestämde att han skulle leda en ekonomiworkshop för DS + mig om resursmaximering. Under workshopen diskuterade vi bland annat regionbidraget som i Skaraborg har blivit kapat på hälften ungefär efter att regionen gjorde en granskning av vår inrapportering i år och kom fram till att vi i alla år rapporterat och fått bidrag för verksamhet som inte är bidragsgivande. Jag berättade att jag fört en dialog med regionen och argumenterat  för vår sak, att den verksamheten uppfyllde alla deras mål m.m. Max var tydlig med att jag uppenbarligen inte hade uttryckt mig rätt i den dialogen utan hade han pratat med regionen hade utfallet blivit annorlunda för ”det har jag gjort tidigare och då gick det bra”, sa han. Jag berättade även om ett år d  å jag töjt lite på gränserna för vad som var okej med rapporteringen för att undvika att vi blev helt utan pengar och det ifrågasatte han väldigt tydligt och sa att det inte alls var bra, vilket det såklart inte var, det är jag själv mycket väl medveten om. Grejen var att några minuter senare föreslog han själv för DS att de skulle töja på gränserna  för att få mer i bidrag. Till saken hör att jag inte var den enda som reagerade på hur han behandlade mig under mötet (ifrågasatte min kompetens, förminskade mig och ifrågasatte allt jag sa). Flera i min styrelse reagerade efteråt och sa att de inte  förstod varför han hade varit så negativ gentemot mig.   Jag gick ifrån det mötet med en känsla av att jag suger på mitt jobb, något som i princip alltid blir resultatet av att ha spenderat tid med Max. Han är i mina ögon oerhört manipulativ och en mästare på härskartekniker. Han tycks inte ha någon som helst respekt för mig eller min yrkesroll och hittar alla sätt han kan för att trycka ner och förminska mig. Hela organisationen gick på julledighet och ärendet upptogs igen efter semestern. Måndag 8 januari 2018 Isabelle genomför ett telefonsamtal med Eric Tegnander. I det samtalet berättar Eric att under hans tid som ordförande genomfördes ingen konfrontation av Max angående hans beteende. Däremot blir inte Eric förvånad när han hör att personer har hört av sig med berättelser och att M.J:s beteende belyses som problematiskt. Tisdag 9 januari 2018 Isabelle genomför ett fysiskt samtal med Nathalie Carlryd. Samtalet handlar till stor del om den konfrontationen som skedde under personalsamlingen i Falun i mars 2017. Det hela ska ha börjat med att E.B. ska ha pratat med sin närmaste chef, biträdande generalsekreterare Jonas Larsson. J.L. ska sedan ha berättat för Nathalie och bett henne ta över den processen för att J.L. sedan tidigare har en personlig relation till både E.B. och M.J. Nathalie berättar att Elisabeth Björefeldt och M.J. kallas in till ett möte lett av N.C. och att det under det samtalet kommuniceras att båda parter måste lära sig att samarbeta med varandra men också att båda ska ”skärpa till sig och bete sig professionellt”. Nathalie berättar också att under hennes tid som generalsekreterare har hon under flertalet gånger feedbackat M.J. angående hans beteende mot henne men även mot personal. Hon berättade att hon flertalet gånger känt sig förminskad efter samtal med M.J och att han inte respekterade henne och hennes roll. Hon angav även att han är en av anledningarna till att hon sa upp sig från sin tjänst som generalsekreterare. Än idag undviker hon honom i den gemensamma matsalen på kansliet, då hennes nya jobb också är stationerat i IOGT-NTO-huset. Måndag 15 januari 2018 I.B ringer Lina Sultan för att följa upp hur hon mår. Under det samtalet framkommer det att Lina vet att Elisabeth Björefelt har bestämt sig för att säga upp sig på grund av att hon vill studera men också för att hon inte klarar av M.J. mer. Lina säger att E.B. berättar att hon upplever att M.J. har nött ner hennes motivation till botten och att det har gjort beslutet att säga upp sig mycket lättare. E.B. har ännu inte meddelat att hon säger upp sig till sin närmaste chef, Anna-Maria Mårtensson och Isabelle lovar att inte berätta något förens Elisabeth själv meddelat sin uppsägning vilket enligt Lina ska ske väldigt snart.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks