Lista Președinților Statelor Unite Ale Americii

Description
x

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Lista președinților Statelor Unite ale Americii De la Wikipedia, enciclopedia liberă Aceasta este o listă a președinților Statelor Unite ale Americii , începând cu GeorgeWashington . Lista include doar președinții care au depus juramântul de credință față derepublica federală, The United States of America , care a intrat în vigoare odată cuConstituția Statelor Unite ale Americii, finisată la 17 septembrie 1787, aprobată între 1787 și1790, dar intrată în vigoare la 4 martie 1789. Lista nu include președinții interimari aflați înexercițiu pe durate extrem de limitate de timp, conform amendamentului al 25-lea alConstituției americane.Numerele din coloana N indică mandatele consecutive ale președinților. Dacă unpreședinte a servit mandate consecutive, atunci este numărat doar o dată, dar este socotit cu numere de ordine diferite dacă a servit mandate ne-consecutive. De asemenea, un președinte(chiar dacă nu a fost ales efectiv) are un alt număr de ordine dacă a terminat un mandat al unui alt președinte, al cărui vicepreședinte a fost.Spre exemplificare, George Washington, care a fost președinte de două ori, consecutiv, este considerat primul președinte (nu întâiul șial doilea). Grover Cleveland, care este singurul președinte american care a servit două mandate ne-consecutive, a fost cel de-al 22-lea, respectiv cel de-al 24-lea președinte american. Franklin Delano Roosevelt, cel de-al 32-lea președinte american a servit treimandate complete, decedând în timpul celui de-al patrulea. Ca atare, Harry S. Truman a devenit cel de-al 33-lea președinte americanatât pentru perioada terminării mandatului neterminat al lui Franklin Delano Roosevelt, dar și pentru următorul mandat de patru ani(1949 - 1953) pe care l-a servit. În sfârșit, Gerald Ford a devenit președinte după ce Richard Nixon a demisionat. Faptul că Ford a continuat ceea ce a mai rămas din mandatul lui Nixon l-a făcut să fie cel de-al 38-lea președinte (chiar dacă nu a fost ales electoral).Din aceste motive complexe, lista cuprinde 45 de președinți, dar doar 44 de oameni, care au servit 58 de mandate prezidențiale (evidențiate în coloana M ), care acoperă intervalul 1789 - 2017, conform aritmeticii elementare: 57 x 4 ani = 228 de ani. Inițial, mandatul președintelui începea pe data de 4 martie, la ora 0.00 și se  încheia după 4 ani, pe data de 3 martie, la ora 23.59.Pentru a nu crea confuzie, în tabelul de mai jos a fost trecută data de 4 martie pentru ambele situații. Începând cu anul 1937, prin cel de-al 20-lea Amendament al Constituției (ratificat pe 23 ianuarie 1933), „Ziua inaugurării” a fostmutată de pe 4 martie pe 20 ianuarie, ora 12.00. Franklin D. Roosevelt a fost primul președinte instalat în funcție pe 20 ianuarie (în1937, la al doilea mandat, după ce primul său mandat începuse pe 4 martie 1933). Această modificare a fost făcută pentru a scurtaperioada dintre momentul alegerii președintelui și cel al instalării în funcție (inițial se fixase un interval de 4 luni, necesar pe vremuripentru ca noii aleși să-și poată aranja mutarea în capitală). PreședințiNoteVezi șiSurseSigiliul prezidențial SUA Cuprins    Niciun partid   Federaliști   Democrat-Republicani   Democrați   Whig   Republicani Președinți  NPreședinte ÎnceputulmandatuluiSfârșitulmandatuluiPartidVicepreședinteM1 GeorgeWashington30 aprilie17894 martie1797Niciun partidJohn Adams12 2 John Adams4 martie17974 martie1801Federalist Niciunpartid [1] ThomasJefferson3 3 ThomasJefferson4 martie18014 martie1809Democrat-RepublicanAaron Burr4George Clinton5 4 JamesMadison4 martie18094 martie1817Democrat-RepublicanGeorgeClinton [2]   vacant  6ElbridgeGerry [2]   vacant  7 5 James Monroe4 martie18174 martie1825Democrat-RepublicanDanielTompkins89 6 John QuincyAdams4 martie18254 martie1829Democrat-RepublicanJohn Calhoun10 7 AndrewJackson4 martie18294 martie1837DemocratJohn Calhoun [3]   vacant  11Martin VanBuren12 8 Martin VanBuren4 martie18374 martie1841DemocratRichardJohnson13  9 William H.Harrison4 martie18414 aprilie1841 [2] WhigJohn Tyler14 10 John Tyler4 aprilie 18414 martie1845Whig Niciunpartid [4] vacant  11 James K. Polk4 martie18454 martie1849DemocratGeorge Dallas15 12 Zachary Taylor4 martie18499 iulie1850 [2] WhigMillard Fillmore16 13 Millard Fillmore9 iulie 18504 martie1853Whig  vacant  14 Franklin Pierce4 martie18534 martie1857DemocratWilliam King   [2]   vacant  17 15 James4 martie4 martieDemocratJohn18
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks