Lista Cabana

Description
lista

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   Nr.   Produs   Cantitate   Preț  (lei)  1 mici 4 caserole 70 2 cârnăciori   3 caserole 50 3  piept pui 3 caserole 45 4 copănele   4 caserole 40 5 carne pentru friptură   3 kg 45 6 salam 2 batoane 30 7 șuncă   1 baton 20 8 cașcaval   2 bucăți  15 9 roșii, măsline, castraveți   - 25 10 mandarine, struguri - 30 11 chipsuri 6 pungi 15 12 alune 2 pungi 10 13 semințe   - 10 14 condimente (vin & grătar)   - 10 15 ketchup - sos usturoi - muștar    500 grame fiecare 15 16 ulei 1 sticlă  5 17 zahăr    2 pungi 5 18 făină porumb   1 pungă  4 19 usturoi - 5 21  pâine 10 bucăți  15 22 cărbune   1 sac mare 20 23  pahare unică folosință   - 10 24 șervețele masă   1 rolă  5 25  bere cu alcool 8 pet-uri 50 26  bere cu lămâie   12 doze 30 27 J&B 1 sticla 70 28 cremă whisky   1 sticlă  20 31 energizant 12 doze 15 32 suc (cu acid & fără acid)   10 sticle 50 33 apă minerală   1 bax-6 sticle 6 34 3 în 1 1 cutie 15 35 saci menajeri 1 pachet 5 TOTAL 695 lei Lis tă cumpărături cabană de Crăciu        
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks