Lee Strobel Speaks at Plumstead Christian School’s Eighth Annual Founders Forum & at Plumstead Christian School's First-Ever Multi-School Assembly

Description
Each year Plumstead Christian School invites a nationally known Christian whose faith informs the way he or she lives. The 2018 Founders Forum keynote speaker is a New York Times bestselling author, teaching pastor, college professor, and former award-winning editor of the Chicago Tribune. Plumstead Christian School (PCS) also hosted a multi-school assembly with nine other school groups from the region joining the PCS

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Iaa Ttrjoai Tpab`s bt ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji‖s Afmktk Bllubi CjulharsCjrue & bt ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji's Cfrst-Avar Euitf-Tdkjji Bssaeoiy  Abdk yabr ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji flvftas b lbtfjlbiiy `ljwl Dkrfstfbl wkjsa cbftk flcjres tkawby ka jr ska ifvas. Xka ?>2; Cjulhars Cjrue `ayljta spab`ar fs b Law Vjr` Xfeas oastsaiiflmbutkjr, tabdkflm pbstjr, djiiama prjcassjr, blh cjrear bwbrh-wfllflm ahftjr jc tka DkfdbmjXrfoula. ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji (^DT) bisj kjstah b euitf-sdkjji bssaeoiy wftk lfla jtkar sdkjji mrjups crje tka ramfjl gjflflm tka ^DT stuhalts cjr wjrskfp blh tj kabr crje Iaa Ttrjoai. ^iuestabhvfiia, ^B, Bprfi ?1, ?>2; --(^_.dje)-- Jl Ejlhby avalflm, Bprfi ?4, ?>2;, ^iuestabhDkrfstfbl Tdkjji (^DT) kaih fts afmktk bllubi Cjulhars Cjrue wftk `ayljta spab`ar Iaa Ttrjoai. Iaa fsoast `ljwl bs b Law Vjr` Xfeas oastsaiiflm butkjr jc jvar twalty ojj`s fldiuhflm Xka Dbsa cjr Dkrfst,wkfdk taiis tka stjry jc kfs gjurlay crje btkafse tj Dkrfstfblfty. Iaa Ttrjoai pbrtfdfpbtah fl b quastfjlblh blswar sassfjl cjr 231 muasts bt b spjlsjrskfp hfllar tkbt pradahah tka ebfl avalt. Ebr` Twbrtiay,tkfs yabr's Cjulhars Cjrue cabturah biuelus (dibss jc 26;1) blh durralt axadutfva hfradtjr jc TprudaIb`a, ejharbtah tka quastfjl blh blswar sassfjl. Tpruda Ib`a, b Dkrfstfbl _atrabt blh DjlcaraldaDaltar fl tka ^jdjljs Ejultbfls jc ljrtkabst ^allsyivblfb, wbs tka Cjulhars Cjrue eflfstry spjtifmktcjr tka avalflm.Hurflm tka ebfl avalt, Ttrjoai prasaltah b strjlm dbsa cjr Dkrfstfbl ahudbtfjl fl tjhby's duitura blhskbrah kfs jptfefse cjr tka mjjh tkbt tkfs malarbtfjl jc stuhalts wfii oa boia tj bddjepifsk tkrjumkjuttkafr ifcatfea. Kfs tbi` wbs cjiijwah oy b quastfjl blh blswar sassfjl ejharbtah oy ^DT kabhebstar,^btrfd` Cftzpbtrfd`. _joart ’Ojo― Djjpar, ratfrah Hfradtjr jc Xrblspjrtbtfjl, wbs kjljrah hurflm tkaavalflm bs bl kjljrbry cjulhar tj daiaorbta kfs biejst tkfrty tkraa yabrs jc cbftkcui sarvfda.Jl Xuashby ejrlflm, ^DT kjstah fts cfrst avar Euitf-Tdkjji Bssaeoiy wkara Ttrjoai skbrah djepaiiflmavfhalda cjr tka kfstjrfdfty jc Gasus Dkrfst's rasurradtfjl, wkfdk ka racarrah tj bs tka ’ifldkpfl jc tkaDkrfstfbl cbftk.― Xkfs wbs cjiijwah oy b quastfjl blh blswar sassfjl ejharbtah oy ^DT Ofoia tabdkarsEbtt Jmhal blh Tatk Eblmue.’Ttuhalts crje hfccaralt sdkjjis typfdbiiy jliy mat tjmatkar cjr djepatftfjl,― sbfh kabhebstar Cftzpbtrfd`.’Ft wbs mrabt tj saa jvar =>> stuhalts crje tal brab sdkjji mrjups djea tjmatkar tj wjrskfp blh iabrl. Ftwbs b vary ulfcyflm axparfalda.―Xka cjiijwflm sdkjjis gjflah ^DT cfctk tkrjumk twaictk mrbha stuhalts7 Dbivbry Obptfst Tdkjji (Iblshbia,^B), Drjssrjbhs Dkrfstfbl Tdkjji (Difltjl, LG), Hbvfsvfiia Kjeasdkjji Dj-Jp (Mrabtar ^kfibhaipkfbramfjl), Haibwbra Djulty Dkrfstfbl Tdkjji (Lawtjwl Tqubra, ^B), Cbftk Dkrfstfbl Bdbhaey(Taiiarsvfiia, ^B), Mrabtar Mrbda Dkrfstfbl Bdbhaey (Obitfejra, Ebryiblh), IaKfmk Sbiiay DkrfstfblKfmk Tdkjji (Biialtjwl, ^B), Rub`artjwl Dkrfstfbl Bdbhaey (Rub`artjwl, ^B), Tbiae DkrfstfblTdkjji (Ebdulmfa, ^B), blh ]fioarcjrda Tdkjji (^rfldatjl Guldtfjl, LG).Tpadfbi tkbl`s tj Djvalblt Obl` jc Hjyiastjwl cjr spjlsjrflm tka Euitf-Tdkjji avalt jl Xuashby blhtj tka ebly wkj spjlsjrah tka Ejlhby avalflm Cjulhars Cjrue. Xkafr malarjsfty ebha tkasa avalts ^bma 2/4^_.dje ^rass _aiabsa HfstrfoutfjlXares jc Qsa  pjssfoia.Bojut ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji (^DT) fs fl fts =>tk yabr bs b Dkrfst-daltarah, ljlhaljeflbtfjlbi, djiiamaprapbrbtjry sdkjji tkbt sarvas prasdkjji tkrjumk 2?tk mrbha stuhalts jl twj spbdfjus dbepusas fl Oud`sDjulty, ^B. Xka sdkjji's efssfjl fs tj prjvfha b dbrflm djeeulfty wkara stuhalts bra ahudbtah tj tkfl` ofoifdbiiy, sarva accadtfvaiy, blh iabh Dkrfst-daltarah ifvas. Xkrjumk tka yabrs ^DT kbs havaijpah b sjifhraputbtfjl fl bdbhaefds, btkiatfds, blh tka brts. Lflaty-afmkt pardalt jc bii radalt mrbhubtas bttalh cjuryabr djiiamas blh ulfvarsftfas, blh ebly stuhalts abrl djiiama drahft - tjp stuhalts bs eudk bs cjrty cfvadrahft kjurs tkrjumk tka axtalsfva Bhvbldah ^ibdaealt djursas blh hubi alrjiiealt djursas (tkrjumkDbfrl Qlfvarsfty) jccarah bt ^DT. _adalt mrbhubtas kbva oaal bddaptah tj b vbrfaty jc tjp rbl`flm sdkjjisfldiuhflm Hraxai Qlfvarsfty, Mjrhjl Djiiama, Mrjva Dfty Djiiama, Iakfmk Qlfvarsfty, tka EbssbdkusattsFlstftuta jc Xadkljijmy, Xbyijr Qlfvarsfty, Xaepia Qlfvarsfty, tka Qlftah Ttbtas Bfr Cjrda Bdbhaey, tkaQlfvarsfty jc ^allsyivblfb, ]b`a Cjrast Qlfvarsfty, ]kabtjl Djiiama, blh Sfiibljvb Qlfvarsfty.Xka sdkjji fs `ljwl ramfjlbiiy cjr fts Cjulhars Cjrue, b spab`ar sarfas tkbt kbs radaltiy oaal hasfmlbtahXka Oast Culhrbfsar fl tka ramfjl oy tka rabharskfp jc tka Fltaiifmaldar. Cjulhars Cjrue bttrbdts sjea jc tka ejst flciualtfbi Dkrfstfbls jc jur tfea. Fl radalt yabrs tka sdkjji kjstah cjrear mjvarljr jc Bibs`bTbrbk ^bifl, ^rasfhalt Majrma ]. Ousk, Xfe Xaojw, Hr. Oal Dbrsjl, Bi blh ^kfi _joartsjl jc B&AHud` Hylbsty cbea, Ttaval Durtfs blh Ebry Oatk Dkbpebl, Arfd Eatbxbs, blh prjcassfjlbi qubrtarobd` Dbrsjl ]altz. ^bma ?/4^_.dje ^rass _aiabsa HfstrfoutfjlXares jc Qsa  Djltbdt Flcjrebtfjl7 ^iuestabh Dkrfstfbl Tdkjji^btrfd` Cftzpbtrfd` ?21-=33-;>=4Djltbdt vfb Aebfi pdspb.jrm Jlifla Sarsfjl jc ^rass _aiabsa7 Vju dbl rabh tka jlifla varsfjl jc tkfs prass raiabsa bt7 kttps7//www.pr.dje/prass-raiabsa/=12;=; Laws Febma7 ^bma 4/4^_.dje ^rass _aiabsa HfstrfoutfjlXares jc Qsa
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks