L-Użu tal-malti fil-kompjuter - PDF

Description
Manwal L-Użu tal-malti fil-kompjuter It-tieni edizzjoni, riveduta u mkabbra Il-Kunsill Nazzjonali tal-ilsien Malti 1 Werrej Il-problema 03 Is-soluzzjoni 05 Fil-Microsoft Windows XP 06 Fil-Microsoft Windows

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 147 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Manwal L-Użu tal-malti fil-kompjuter It-tieni edizzjoni, riveduta u mkabbra Il-Kunsill Nazzjonali tal-ilsien Malti 1 Werrej Il-problema 03 Is-soluzzjoni 05 Fil-Microsoft Windows XP 06 Fil-Microsoft Windows Vista 12 Fil-Microsoft Windows 7 18 Il-Language Bar 24 It-tastiera Maltija 36 Il-Unicode (UTF-8) 39 Il-posta elettronika 44 Mistoqsijiet komuni 47 Tagħrif ieħor 60 2 Il-problema Kif nista nikteb bil-malti fuq il-kompjuter mingħajr ma jkolli problema bl-ittri Maltin? Tiltaqa ma wħud li jgħidulek li, minkejja li jkunu qed jiktbu d-dokumenti tagħhom bit-tipi (fonts) Maltin u għandhom ikunu qed jidhru tajjeb, meta jgħaddu l-istess dokumenti lil ħaddieħor ma jibqgħux jinqraw sew. Xi jkun ġara? Din il-problema ġejja mit-tipi Maltin li tkun qed tuża. Illum, jekk tibgħat dokument lil xi ħadd b tipi tal-malti li xi darba kont niżżilt mill-internet jew iddubbajt minn xi mkien, min jirċevih, flok ma jaqrah b Malti sew, jispiċċa ma jaqra xejn għax ikun fih ħafna simboli strambi. Dan jiġri għax ma jkollux l-istess tipi Maltin li tkun niżżilt u użajt inti fil-kitba tiegħek. 3 4 X tagħmel? Tikteb mingħajr l-ittri tal-malti? Taqbad u tikteb bl-ingliż? M hemmx għalfejn! Hemm soluzzjoni. Is-soluzzjoni Qabelxejn, m għandekx għalfejn tniżżel it-tipi tal-malti mill-internet jew tiksibhom mingħand xi ħadd. Dawn it-tipi Maltin jikkawżaw ħafna problemi biex jinqraw id-dokumenti li jkunu miktuba bihom. Minflok, imxi mal-passi li ġejjin biex tattiva l-lingwa Maltija li diġà qiegħda fil-kompjuter tiegħek. U ma ddumx ma tkun qed tikteb b ittri Maltin li jinqraw tajjeb minn kulħadd, anke fl-ittri elettroniċi ( s) li tibgħat. 5 Fil-Microsoft Windows XP Għall-verżjoni tal-windows XP (Service Pack 2 u Service Pack 3) Jekk il-kompjuter tiegħek jaħdem bis-sistema tal-windows XP (Service Pack 2 u 3), jew b verżjoni aktar reċenti (bħall-windows Vista u l-windows 7), l-ittri tal-malti diġà qegħdin għandek. U xorta waħda tista tikteb bl-arial, bit-times New Roman, u b tipi universali oħrajn bil-malti. Kulma trid tagħmel hu li tattivahom mis-sistema tal-windows stess, permezz tal-language Bar. Il-paġni li ġejjin se juruk kif. ) 6 Ikklikkja fuq Start, imbagħad fuq Control Panel. Start Control Panel Jista jkun li fis-sistema tieg ek trid tuωa: Start Settings Control Panel 7 Fil-Control Panel ikklikkja fuq Regional and Language Options. Hemmhekk ikklikkja fuq Languages. Control Panel Regional and Language Options Languages Ikklikkja fuq il-kaxxa Details. 8 Issa għandek tara l-kaxxa Text Services and Input Languages. Ikklikkja fuq Settings, imbagħad fuq Add. Details Text Services and Input Languages Settings Add 9 Fil-kaxxa Add Input Language kklikkja fuq il-vleġġa ( v ) li hemm fuq il-lemin tal-kaxxa tal-lingwi Input language u mil-lista tal-lingwi agħżel Maltese. Ikklikkja fuq OK. Nissuġġerulek taqleb għal pp u tara l-mistoqsija 5 li għandha tgħinek tagħżel it-tastiera b 47 tast jew bi 48 tast. Add Input Language Input language Maltese OK 10 B hekk il-malti jiżdiedlek mal-lista tal-lingwi li tista tikteb bihom millkompjuter tiegħek. Tista tibda tikteb kemm dokumenti kif ukoll ittri elettroniċi. Tista tfittex ukoll fuq l-internet bl-ittri Maltin. Jonqsok pass importanti ieħor x tagħmel. Dan issibu spjegat fittaqsima Il-Language Bar f pp Fil-Microsoft Windows Vista Ikklikkja fuq Start, imbagħad fuq Control Panel. Start Control Panel Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Start Settings Control Panel 12 Fil-Control Panel ikklikkja fuq Regional and Language Options Control Panel Regional and Language Options Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Control Panel Clock, Language, and Region Change keyboards or other input methods 13 Hemmhekk ikklikkja fuq Keyboards and Languages. Wara kklikkja fuq Change keyboards. Regional and Language Options Keyboards and Languages Change keyboards 14 Issa għandek tara l-kaxxa Text Services and Input Languages. Ikklikkja fuq General, imbagħad fuq Add. Text Services and Input Languages General Add 15 Fil-kaxxa Add Input Language, mil-lista tal-lingwi agħżel Maltese. Ikklikkja fuq OK. Nissuġġerulek taqleb għal pp u tara l-mistoqsija 5 li għandha tgħinek tagħżel it-tastiera b 47 tast jew bi 48 tast. Jekk tagħżel Preview tkun tista tara wkoll il-format tat-tastiera li tkun se tagħżel. Add Input Languages Maltese OK 16 B hekk il-malti jiżdiedlek mal-lista tal-lingwi li tista tikteb bihom millkompjuter tiegħek. Tista tibda tikteb kemm dokumenti kif ukoll ittri elettroniċi. Tista tfittex ukoll fuq l-internet bl-ittri Maltin. Jonqsok pass importanti ieħor x tagħmel. Dan issibu spjegat fittaqsima Il-Language Bar f pp Fil-Microsoft Windows 7 Ikklikkja fuq Start, imbagħad fuq Control Panel. Start Control Panel Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Start Settings Control Panel 18 Fil-Control Panel ikklikkja fuq Clock, Language and Region. Hemmhekk ikklikkja fuq Region and Language. Control Panel Clock, Language and Region Region and Language 19 20 Issa kklikkja fuq il-kaxxa Keyboards and Languages. Minn hemm ikklikkja fuq Change keyboards. Region and Language Keyboards and Languages Change keyboards Issa għandek tara l-kaxxa Text Services and Input Languages. Ikklikkja fuq General, imbagħad fuq Add. Text Services and Input Languages General Add 21 Fil-kaxxa Add Input Language, mil-lista tal-lingwi agħżel Maltese. Ikklikkja fuq OK. Nissuġġerulek taqleb għal pp u tara l-mistoqsija 5 li għandha tgħinek tagħżel it-tastiera b 47 tast jew bi 48 tast. Jekk tagħżel Preview tkun tista tara wkoll il-format tat-tastiera li tkun se tagħżel. Add Input Languages Maltese OK 22 B hekk il-malti jiżdiedlek mal-lista tal-lingwi li tista tikteb bihom millkompjuter tiegħek. Tista tibda tikteb kemm dokumenti kif ukoll ittri elettroniċi. Tista tfittex ukoll fuq l-internet bl-ittri Maltin. Jonqsok pass importanti ieħor x tagħmel. Dan issibu spjegat fittaqsima Il-Language Bar f pp Il-Language Bar Nista naqleb mit-tastiera Ingliża għall-maltija, u bil-maqlub? Iva. Biex tagħmel hekk trid tuża l-language Bar. Fil-Windows XP, wara li tkun żidt illingwa Maltija billi segwejt il-passi spjegati f pp. 7-11: Ikklikkja fuq Start, imbagħad fuq Control Panel. Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Start Settings Control Panel 24 Hemmhekk ikklikkja fuq Regional and Language Options. Start ( Settings) Control Panel Regional and Language Options 25 26 Mir-Regional and Language Options agħżel Languages u kklikkja fuq Details. Regional and Language Options Languages Details Fil-kaxxa Text Services and Input languages, ikklikkja fuq Settings u mit-taqsima tal-preferences (isfel nett) ikklikkja fuq Language Bar. Text Services and Input languages Preferences Language Bar 27 Importanti li fil-kaxxa li tinfetaħ, Language Bar Settings, tara li (minn erbgħa) ikollok ittikkjati żewġ għażliet biss: Show the Language bar on the desktop u Show text labels on the Language bar. Wara kklikkja fuq OK. Imbagħad mill-kaxxa Text Services and Input languages ikklikkja fuq Apply u fuq OK. 28 Issa għandha titlagħlek kaxxa blu żgħira fuq in-naħa t isfel tal-lemin tat-taskbar tal-windows (maġenb l-arloġġ) li turik b liema lingwa tkun qed taħdem it-tastiera tal-kompjuter tiegħek dak il-ħin: EN (għall-ingliż) jew ML (għall-malti). Biex taqleb minn lingwa għal oħra: Iftaħ id-dokument li tkun se tikteb bil-malti jew bl-ingliż fih Ikklikkja darba fuq il-kaxxa EN jew ML Mill-menù tal-lingwi li jitfaċċa, agħżel il-lingwa li tkun trid tikteb biha. 29 Fil-Windows Vista u l-windows 7, wara li tkun żidt il-lingwa Maltija billi segwejt il-passi spjegati f pp jew pp : Ikklikkja fuq Start, imbagħad fuq Control Panel Start Control Panel Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Start Settings Control Panel 30 Fil-Control Panel ikklikkja fuq Regional and Language Options. Control Panel Regional and Language Options Jista jkun li fis-sistema tiegħek trid tuża: Control Panel Clock, Language, and Region Change keyboards or other input methods 31 32 Hemmhekk ikklikkja fuq Keyboards and Languages. Wara kklikkja fuq Change keyboards. Regional and Language Options Keyboards and Languages Change keyboards Issa għandek tara l-kaxxa Text Services and Input Languages. Ikklikkja fuq Language Bar. Text Services and Input Languages Language Bar 33 Mill-kaxxa Language Bar agħżel Docked in the taskbar, imbagħad ittikkja Show text labels on the Language bar, ikklikkja fuq Apply, imbagħad fuq OK. Language Bar Docked in the taskbar Show text labels on the Language bar Apply OK 34 Issa għandha titlagħlek kaxxa blu żgħira fuq in-naħa t isfel tal-lemin tat-taskbar tal-windows (maġenb l-arloġġ) li turik b liema lingwa tkun qed taħdem it-tastiera tal-kompjuter tiegħek dak il-ħin: EN (għall-ingliż) jew ML (għall-malti). Biex taqleb minn lingwa għal oħra: Iftaħ id-dokument li tkun se tikteb bil- Malti jew bl-ingliż fih Ikklikkja darba fuq il-kaxxa EN jew ML Mill-menù tal-lingwi li jitfaċċa, agħżel il-lingwa li tkun trid tikteb biha. It-taqsira ML għall-malti suppost li hi MT. Il-Kunsill tal- Malti kkuntattja lill-microsoft dwar dan. Fil-verżjonijiet il-ġodda tas-sistema operattiva tagħhom għandhom jikkoreġuha għal MT skont l-istandard MSA 200: It-tastiera Maltija Biex nikteb bil-malti bilfors irrid nixtri tastiera Maltija ħalli nsib l-ittri Maltin? Le. Mhux bilfors tixtri tastiera ġdida li jkollha l-ittri Maltin ċ, ħ, ġ, ż stampati fuqha, bħal din ta hawn taħt. Imma jekk tixtieq tixtriha, fil-ħwienet issib mudelli differenti tat-tastiera Maltija, u tiswa biss madwar 7. Qabel tixtriha, nissuġġerulek taqleb għal pp u tara l-mistoqsija 5 li għandha tgħinek tagħżel it-tastiera b 47 tast jew bi 48 tast. 36 Jekk, mill-banda l-oħra, tixtieq iżżomm it-tastiera li għandek, tista titlob stikers apposta tal-ittri Ċ, Ħ, Ġ, Ż u jintbagħtulek bil-posta bla ħlas. Dawn tkun tista twaħħalhom fuq it-tasti tat-tastiera tiegħek biex tidra fejn huma l-ittri Maltin. Meta tkun trid tikteb is-simboli ` ] [ \ (li l-ittri Maltin joħdulhom posthom fit-tastiera) agħfas it-tast Alt Gr mat-tasti ċ, ġ, ħ, ż (skont fejn hu s-simbolu li tkun tixtieq) u dawn l-ittri jinqalbu waħedhom għal ` ] [ \. Tista wkoll taqleb għal mument il-language Bar minn ML għal EN, tuża s-simboli, imbagħad tkompli tikteb b ML. Dan tista tagħmlu billi tikklikkja fuqha direttament jew billi tagħfas Alt + Shift f daqqa. 37 It-tifsila tat-tastiera Maltija bi 48 tast (stil Brittaniku) li turik fejn huma l-ittri tal-malti. It-tifsila tat-tastiera Maltija b 47 tast (stil Amerikan) li turik fejn huma l-ittri tal-malti. 38 Il-Unicode (UTF-8) X inhu l-unicode? Bħala standard, ħafna kompjuters tal-windows jiġu bil-kodifikazzjoni ISO (Western Europe). Din il-kodifikazzjoni tkopri l-aktar lingwi dominanti tad-dinja. Peress li l-programmi ta dawn ilkompjuters qed jiġu żviluppati minn kelliema tal-ingliż fl-istati Uniti, dawn il-programmaturi jagħżlu dik il-kodifikazzjoni bħala default. Sfortunatament, din ma tinkludix il-lingwa Maltija u hawn jinħolqu l-problemi... Xi snin ilu kien hemm min ipprova jegħleb in-nuqqas tat-tipi Maltin billi ħoloq tiegħu. L-intenzjoni kienet tajba, imma peress li dawn in-nies ħadmu għal rashom, it-tipi li ħolqu ma kinux 39 jaqblu bejniethom. Huwa għalhekk li meta xi ħadd juża tipi antiki bħal Tornado, Malta jew M.Maiandra biex jibgħat id-dokumenti tiegħu lil ħaddieħor, ħafna nies ma jkunux jistgħu jaqrawhom sew. Għax min jirċevihom irid ikollu l-istess tipi installati fis-sistema tiegħu. Ngħidu aħna, kelma bħal żrinġ tiġi tidher \rin[. U dokument pdf għandek mnejn tkun tista taqrah, imma ma tkunx tista tikkopja sew u tieħu r-referenzi minnu. B xorti tajba ma damx ma nħoloq l-istandard tal-kodifikazzjoni universali Unicode (UTF-8), u llum nużaw lilu. Il-Unicode hu sistema li qablu fuqha ħafna pajjiżi biex jegħlbu problemi bħal dawn. Kważi kull lingwa taddinja hija inkluża fih, u għalhekk id-dokumenti li jużaw il-unicode ikunu 40 jistgħu jinqraw minn kulħadd bl-istess mod, minn kull parti tad-dinja u minn kompjuters differenti. It-tastiera Maltija li attivajt tuża din is-sistema universali tal-unicode (UTF-8), li taħdem mal-windows, mal- Linux u mal-mac. Bil-Unicode tista faċilment tikteb u tikkorrispondi bil-malti u b għadd ta lingwi oħra tad-dinja. U tkun ċert li se tinftiehem għax dak li tikteb jibqa kliem u ma jinqalibx f simboli! 41 Tipi sbieħ u standard bħal dawn jaħdmu bil-unicode: Arial Arial Black Arial Narrow Arial Unicode MS Book Antiqua Bookman Old Style Calibri Cambria Candara Century Century Gothic Century Schoolbook Comic Sans MS Consolas Constantia Corbel Courier New 42 Franklin Gothic Franklin Gothic Medium Garamond Georgia Impact Lucida Console Lucida Sans Unicode Microsoft Sans Serif Mistral Monotype Corsiva Tahoma Times New Roman Trebuchet MS Verdana Hemm ukoll tipi oħrajn... 43 Il-posta elettronika Nista nuża l-ittri Maltin għall-posta elettronika? Iva. Biex l-ittri Maltin jidhru sewwa meta tibgħat u tirċievi l-posta elettronika, trid tissettja ħaġa żgħira, li tibqa tajba biex tibgħat l-ittri elettroniċi bl-ingliż ukoll. Tissettjaha darba u tħalliha hekk. Jekk għall-posta elettronika tuża l-programm Microsoft Outlook Express, ikklikkja fuq Tools, imbagħad fuq Options Mail Format International Options u agħżel il-unicode UTF-8. 44 Jekk għall-posta elettronika tuża l-programm Thunderbird, ikklikkja fuq Tools, imbagħad fuq Options Display Fonts & Encodings u agħżel il-unicode UTF-8. Jekk għall-posta elettronika tuża l-gmail, ikklikkja fuq Settings, imbagħad fuq General. Mur fuq Outgoing message encoding u agħżel Use Unicode (UTF-8) encoding for outgoing messages. Jekk tuża posta elettronika oħra (bħall-yahoo, il-hotmail u programmi tal-internet oħra inqas avvanzati), qabel ma tibda tikteb l-ittra elettronika tiegħek trid tibdel 45 il-kodifikazzjoni tal-browser (bħall- Internet Explorer jew il-firefox) billi tikklikkja fuq View (Character) Encoding u taqleb għall-unicode (UTF-8). Din l-għażla tista wkoll tħalliha dejjem hekk fil-browser tiegħek għax is-siti u l-ittri elettroniċi bl-ingliż xorta waħda tkun tista taqrahom sewwa. 46 Mistoqsijiet komuni 1. Erġajt xgħelt il-kompjuter u l-kaxxa l-blu tal-lingwi (EN u ML) ta ħdejn l-arloġġ, li kont qed nuża, telqitli. X ġara? Meta tidħol f Control Panel Regional and Language Options Languages Details Text Services and Input Languages Language Bar Show the Language bar on the desktop ara li wara li tagħżel il-lingwa Maltija tagħmel Add u Apply biex il-language Bar tibqa attivata. 2. L-appostrofu kif suppost jiġi ttajpjat, dritt ( ᶥ ) jew imżaqqaq ( )? L-appostrofu suppost jinkiteb imżaqqaq, fl-istess direzzjoni talvirgola. Kienet daħlet l-użanza 47 ta appostrofu dritt minħabba l-użu tat-typewriter. F din kien hemm tast wieħed li jintuża kemm għallappostrofu ( ) kif ukoll għall-virgoletta b waħda ( ᶥ ). Imma fil-kompjuter għandna żewġ simboli differenti għalihom it-tnejn. Madankollu, ħafna word processors xorta waħda jaqilbuhom awtomatikament, skont kif ikunu jmissu mal-kumplament tat-test. Dan jista joħloq xi problemi, bħal meta, ngħidu aħna, tikteb ħareġ il barra ; ħafna programmi din jaqilbuha għal ħareġ il barra . Hemm soluzzjoni għal din il-problema wkoll. Jekk tagħfas Ctrl u t-tast tal-appostrofu darbtejn, is-sistema ddawwar l-appostrofu waħedha. 48 Jekk għal xi raġuni dan ilmetodu ma jaħdimx, ikollok tibdel l-appostrofu lura manwalment. 3. L-aċċent tal-malti kif tiktbu? Wara li tattiva t-tastiera tal-malti (ML) ikklikkja f daqqa fuq it-tast Alt Gr u t-tast tal-vokali li trid l-aċċent fuqha. Hu importanti li l-language Bar tkun attivata fuq il-malti (ML) biex l-aċċent joħroġ à u mhux bil-kontra á. Dan jgħodd ukoll għall-vokali l-oħra aċċentati, ngħidu aħna Alt Gr + u jagħtuk ù (bħal f virtù ). 49 4. Meta attivajt it-tastiera Maltija fil- Windows, stajt nikteb l-ittri kollha tal-malti minbarra l-ittra ż. Fejn insibha? L-ittra ż fuq xi tastieri tkun fuq ittast tal-backslash \ jew tal-broken bar filwaqt li fuq oħrajn tista tkun fuq it-tast tat-tilde ~ jew tal-hash #. Ipprova ċċekkja dawn. (Ara wkoll il-mistoqsija li jmiss.) 5. Liema tastiera rrid nagħżel? Tas-47 tast jew tat-48 tast? Fuq xi kompjuters antiki, l-għażla li tagħmel bejn dawn it-tnejn se tiddetermina wkoll jekk tidhirx l-ittra ż. Id-differenza qiegħda fit-tasti tal- Enter u tax-shift. Min għandu t-tast tal-enter żgħir u tax-shift kbir (it-tastiera Amerikana), għandu jagħżel Maltese 47-key, filwaqt 50 li min għandu t-tast tal-enter kbir u tax-shift żgħir (it-tastiera Brittanika), għandu jagħżel Maltese 48-key. B hekk ukoll ma jkollux l-ittra ż nieqsa. Għall-issettjar mur: Control Panel Regional and Language Options Languages Details Biex tkun taf fejn qegħdin it-tasti tal-ittri Maltin fit-tastiera tiegħek, ara t-tifsiliet f p Liema hi l-kodifikazzjoni adattata għall-kitba bil-malti? Il-kodifikazzjoni adattata għall-kitba bil-malti hi l-unicode (UTF-8). Din hi l-unika waħda li biha tista tikteb b ħafna lingwi differenti, inkluż bil- Malti. 51 F xi każi tista tuża wkoll il-kodifikazzjoni South European (ISO ), imma din mhix popolari. 7. Nista nuża l-ittri Maltin ċ, ġ, ħ, ż mal-ismijiet tal-fajls u l-folders ukoll? Iva, tista, meta jkollok it-tastiera tal-malti attivata. Imma għalissa mhux rakkomandat li tagħmel hekk. Hawn min din il-ħaġa kkawżatlu problemi għax meta kkopja l-fajls mill-kompjuter għal fuq CD/DVD b software li jaħraq id-diski kompatti, xi fajls ma ġewx ikkupjati u tilifhom. 52 8. Minflok noqgħod nattiva l-language Bar, nista nuża l- Insert Symbol jew nagħmel sett ta shortcuts? Iva, tista. Imma dawn jaħdmu biss fil-microsoft Word. Barra minn hekk, bl- Insert Symbol iddum ħafna biex tikteb xi ħaġa. Meta tattiva l-language Bar tkun tista tikteb bil- Malti kullimkien (inkluż fil-microsoft Excel, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, fil-posta elettronika u fuq l-internet). Biċċa xogħol ħafifa li tagħmilha darba u tibqa ssibha komda għal dejjem. 53 9. Għażilt il-unicode (UTF-8) għall-malti qabel ma bdejt nikteb il-messaġġ tiegħi mill-yahoo, mill-hotmail jew mill-gmail, imma sħabi għadhom igergru għax ilmessaġġi tiegħi baqgħu jaslulhom kollha simboli mħawda! Jekk ma tibgħatx l-ittri elettroniċi tiegħek minn programmi bħall- Outlook Express u t-thunderbird, imma mill-yahoo, mill-hotmail jew mill-gmail, meta sħabek jiġu biex jaqraw dawn l-ittri elettroniċi millprogrammi tagħhom (l-outlook Express jew it-thunderbird) ma jagħrfux il-kodifikazzjoni awtomatikament. F dan il-każ huma jridu jagħżlu wkoll il-unicode (UTF-8) għallprogramm li bih jaqraw il-posta 54 elettronika tagħhom, minn View (Character) Encoding. Kemm tgħidilhom xi programm tkun qed tuża ħalli jagħżluh huma wkoll minn hemm. Fl-Outlook Express 2007 din l-għażla tinsab fil-kaxxa Actions. Għidilhom li jistgħu jħalluh dejjem hekk għax xorta waħda jkunu jistgħu jibqgħu jibagħtu u jirċievu ittri elettroniċi bl-ingliż u b lingwi oħra. F każ li sħabek, bħalek, ikunu qed jaqraw u jwieġbu l-ittri elettroniċi li tkun qed tibagħtilhom mill-yahoo jew mill-hotmail permezz talbrowsers (bħall-internet Explorer u l-firefox), iridu jagħżlu l-unicode (UTF-8) għall-browser tagħhom 55 ukoll minn View (Character) Encoding. B hekk l-ittri Maltin jidhrulhom tajjeb. Fil-każ tal-gmail iridu jagħżlu l-unicode (UTF-8) kif hemm spjegat fit-taqsima Il-posta elettronika. 10. Xi ittri elettroniċi bil-malti mhumiex jinqraw sew, u minflok l-ittri ċ, ġ, ħ, ż qed nara ħafna simboli u numri. X nista nagħmel? Dawn is-simboli u n-numri ssibhom f ittri elettroniċi miktuba bl-html (il-lingwa tal-elettronika) u mibgħuta b kodi
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks