KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİZİ MOBİL SÜREÇLER İLE MÜKEMMELE TAŞIYIN - BTC

Description
1. SAP FORUM ANKARA Dijital Ekonomi Çağı ã Dijital Türkiye ã Dijital Vatandaş KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİZİ MOBİL…

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM ANKARA Dijital Ekonomi Çağı • Dijital Türkiye • Dijital Vatandaş KURUMSAL VARLIK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİZİ MOBİL SÜREÇLER İLE MÜKEMMELE TAŞIYIN Konuşmacı Adı : HAKAN ATAY Firma Adı : BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
 • 2. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem SAP Work Manager  SAP WM Özellikleri SAP Araçları ile İşgücü Yönetimi  SAP Araçları ve Sistem Entegrasyonları Demo Sunumu
 • 3. Mobil Kurumsal Varlık Yönetimi
 • 4. SAP WM Özellikleri
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 SAP WM Özellikleri Zengin İçerik  Sahada teknik nesne bilgileri, bakım geçmişi, iş emri detayları, stok yönetimi  Tüm iş emri süreçlerinin sahadan yürütülebilmesi  Sahada iş emri ve bildirim açma  Zaman teyidi  Sahada GIS ve 3D Modelleme  Offline Kullanım
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 SAP WM Özellikleri Çoklu Fonksiyon  İş Emri Yönetimi  Stok Yönetimi  Ölçümler  Ekipman Bakımı  Sahada İş Emri Oluşturma  Bina ve Yer Bakımı  Kalibrasyon  Varlık Yönetimi  Bildirim ve İş İstekleri  Zaman Teyidi  İş Emri İlişkili İmza  Koşul Görüntüleme  Araç Yönetimi  Sayaç Yönetimi  GPS Koordinatları  Dış Sistem Entegrasyonları  Harita ve 3D Desteği  Push Senaryoları  Ses/Titreşim Bildirimi  Kesinti Yönetimi
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 SAP WM Özellikleri Kurumsal Varlık Yönetiminizi Güçlendirin İşinize Katkısı  Saha ve Varlık performansınızı artırır  İşgücü üretkenlik ve güvenliğinizi sağlar  Kesinti süresi ve AOB maliyetlerinizi azaltır  İş süreçlerine bakış açınızı değiştirir  Planlı kesintileri azaltır Kullanım Alanları  İşinizin bakım/onarım kısmını devreye almak  Ekipman/varlık yönetiminde GIS/CBS desteği  Ekipman/varlıklar için sahada tarihçe izleme  Sahada iş emri ve bildirim oluşturma  İş emri ve çalışan durumunun, lokasyonunun izlenmesi Kağıtsız İşgücü  Gereksiz iş ve insan kaynağı trafiğini azaltır  Sahadan daha doğru ve kolay veri girişi sağlar  Hata ve yanlış veri girişi imkanı sağlar  Sahada doğrudan sistemlere (SAP,GIS,SCADA) erişimi  Mükerrer işlerin tek seferde yapılabilmesi  İş yapış kolaylığı ve etkinliği  Saha çalışanlarında kolay adaptasyon  Teknoloji kullanımı ile daha kolay motivasyon  İş sürelerinden kazınım sağlar
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 SAP WM Özellikleri Kurumsal Varlık Yönetiminizi Güçlendirin İşinize Katkısı  Saha ve Varlık performansınızı artırır  İşgücü üretkenlik ve güvenliğinizi sağlar  Kesinti süresi ve AOB maliyetlerinizi azaltır  İş süreçlerine bakış açınızı değiştirir  Planlı kesintileri azaltır Kullanım Alanları  İşinizin bakım/onarım kısmını devreye almak  Ekipman/varlık yönetiminde GIS/CBS desteği  Ekipman/varlıklar için sahada tarihçe izleme  Sahada iş emri ve bildirim oluşturma  İş emri ve çalışan durumunun, lokasyonunun izlenmesi Kağıtsız İşgücü  Gereksiz iş ve insan kaynağı trafiğini azaltır  Sahadan daha doğru ve kolay veri girişi sağlar  Hata ve yanlış veri girişi imkanı sağlar  Sahada doğrudan sistemlere (SAP,GIS,SCADA) erişimi  Mükerrer işlerin tek seferde yapılabilmesi  İş yapış kolaylığı ve etkinliği  Saha çalışanlarında kolay adaptasyon  Teknoloji kullanımı ile daha kolay motivasyon  İş sürelerinden kazınım sağlar
 • 9. SAP Araçları ile Varlık Yönetimi
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 SAP Araçları ile İşgücü Yönetimi SAP MRS-İş Kaynağı Yönetimi İş Ataması  Mevcut kaynak ve kapasitelerinizin yönetimi  Açık iş listesi ve iş durumları yönetimi  Grafiksel planlama ekranı  Sürekle bırak yöntemi ile kolay atama  Optimizasyon ve otomatik atama senaryoları Ekip Yönetimi  Ekip çalışanlarının yönetimi ve listesi  Çalışanların anlık durumları ve izinleri  İşe uygunluk ve kalifikasyon bilgisi  Yüksek iş ataması yüzdesi ve kapasite kullanımı  HR entegrasyonu ile personel verileri alımı  GIS Entegrasyonu ile harita desteği
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 SAP Araçları ile İşgücü Yönetimi SAP Fiori-İleri İş Atama Kokpiti Harita Üzerinden İş Yönetimi  İşemri türü bazında işlerin harita görünümü  İşemri anlık durumlarının izlenmesi  Geçmişe yönelik harita üzerinde iş yoğunluğu  Coğrafi sistem bilgileri bütünleşik yönetim  Atanmamış işlere ekip uzaklıkları  Ekiplerin harita üzerinden takibi  Ekiplerin iş yoğunluğu takibi  Ekiplere işemri bazında navigasyon ve rotalama  Ekiplerin durum takibi İşemri Konumu Ekip Konumu
 • 12. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 SAP Araçları ile İşgücü Yönetimi SAP Afaria-Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Harita Üzerinden İş Yönetimi  Mobil cihazların kolay yönetilmesi  Güncellemelerin uzaktan yapılabilmesi  Bilgi güvenliğini sağlamak  Mobil cihazların güvenliği  Uygulamaların ve kullanılacak programların sınırlandırılması  Yetki dahilinde uygulama kullanımı
 • 13. SAP WFM Demo Sunumu
 • 14. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler İletişim Bilgileri: Ad Soyad : Hakan Atay Ünvan : Servis ve Enerji Uygulamaları Takım Lideri Adres : BTC Bilişim Hizmetleri A.Ş. Telefon Numarası : 0 216 575 45 90
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks