КУПУЙТЕ В НАС Я Г І Д К И - PDF

Description
ЮНАКИ! ЮНАЧКИ! Маєте нагоду до ПЛАСТОВОГО ЗАРОБІТКУ Іотребуєте фондів на добру справу? А ( ) : Хочете купити таборовий виряд? \^ У \. у Хочете придбати книжки до пл. бібліотеки? Можете це здійснити продаванням:

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 20 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЮНАКИ! ЮНАЧКИ! Маєте нагоду до ПЛАСТОВОГО ЗАРОБІТКУ Іотребуєте фондів на добру справу? А ( ) : Хочете купити таборовий виряд? \^ У \. у Хочете придбати книжки до пл. бібліотеки? Можете це здійснити продаванням: 1. РИСУНКІВ із нняжої доби Во врем'я оно (розмір 11x14 інчів) Унраїнсьних перстенів з пл. лілейною, тризу бом, написами ГОТУЙСЬ , СКОБ. По ближчі інформації пишіть: О. ККАІІ РогІІапсІ Ауепие, Коспезіег, у/ Уогк, 14617, II.5. А. Згадайте, що читали це в Юнану . КУПУЙТЕ В НАС Я Г І Д К И Олександра Бариляка, Львів, 1932; ціна книжечки: $2.50. Адреса: Ріазг. РиЬІІБгііпег, 2150 Віоог 8т,. \Уезт. Тогопіо, Опі. М65 1М8 Сапасіа. ПЛАСТОВА КРЕДИТІВКА в Торонті на корисних умовинах дає ПОЗИКИ та приймає ОЩАДНОСТІ. Пластова Кредитівка міститься у Пластовому Домі в Торонті. Урядові години: вівторок і четвер 7-9 вечора, субота 2-4 по пол. РІаї! (Тогопіо) СгеЛ» ІІпіоп Псі., 2199 Віоог 5». УУеЛ, ТогопЮ 21, Оп». РЬопе: Пластуни і Пластунки в Торонті! СКЛАДАЙТЕ СВОЇ ОЩАДНОСТІ у Пластовій Кредитівці! Від 1 січня 1978 р. річна передплата Юнана ноштує: США і Канада $10.00; Австралія рівновартість амер. дол.; Австрія 100 шилінгів; Аргентіна пезів; Німеччина нім. марок; Франція франц. франнів; Італія 2,000 лірів. Велика Брітанія 2.00 фунти Ціна одного числа УІ^АК а ІІкгаіпіап Моп»пІу Мадаїіпе, рчьіі$песі Ьу РІ.А5Т, СІкгаіпіап УочіЬ. А55'п, 2150 Віоог 5ї. УУ. ТогопЮ, Опт. М65 1М8, СапасГв ТеІ.: (416) АДРЕСА АДМІНІСТРАЦІЇ УОМАК МАСА2ІМЕ, 2150 Віоог $ї. УУ. ТогопЮ, Опі. М65 4У7, Сапасіа _ Сапагіа. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Мг$ ОІЬа Кілтоу/усі, 221 Ріге ІьІапсІ Аує, ВаЬуІоп, N. У , І).5.А. Зесопо1 с1а55 таїї гееіїігаїїоп питьег 2185 Ргіпіесі Ьу Кієу Ргіпіегз На1., 860 Кісптопсі 51. \У., Тогопіо 3. От Юнан журнал пластового юнацтва. Появляється щомісяця нрім липня і серпня. Видає Головна Пластова Булава. Редаґує нолеґія. Головний редактор: пл. сен. Ольга Кузьмович Члени реданційної нолегії: пл. юн. Андрій Винницький, пл. сен. Тоня Горохович. ст. пл. Олесь Кузишин гетьм вірл. Ксеня Одежинсьна, пл. юн. Всеволод Онишкевич ст. пл. Юрій Павлічко, пл. сен. Олександра Юзенів. ЗМІСТ Як святкувати 60-річчя Антів 22 Січня 1918 і 1919 років? Подруга Гребля Культ Тараса Шевченка. *** Прометей (вірш) О. Марунич Співаємо до слів Тараса Шевченка Сирота Н. А. Маркевич Десять років *** Роман Шухевич і його родина О. Кузьмович Цікава виставна в Українському музеї *** Млоде перо: Щаслива зустріч Люба Лотиш Успіхи наших друзів: Пластунка королева фестивалю Г. Богданович 10 Що читати? Морітурі драматична повість І. Багряного Р. Ващун 11 Пластові табори в скелястих горах Канади Д-р Я. Росляк 13 Загальні відомості про Алберту 16 Гори 18 Пластові Орликіяди В. Кунда Д-р Л. Байрак А. Пілецька 20 Подарунки Розбанич 21 Лісова Школа 1977 Ст. пл. скоб. А. Мончак 22 Куток філателіста; Українсьна ікона на різдвяній марці Австрії *** 23 Молоді індійки танцюють українського козачка в... Африці О. Кузьмович 24 Юнаки з Едмонтону на пресфонд Юнака *** 25 Наша перша Орликіяда М. Балтарович Замість квітів на могили. Оголошення, Датни на пресфонд На обкладинці: Основоположник Пласту проф. д-р Олександер Тисовський-Дрот. Ілюстратори цього числа: Пл. сен. Володимир Пилишенко, Марія Шкурка Усі реданційні матеріяли слід слати на адресу головного редантора. Редакція застерігає право виправляти мову, як теж снорочувати й виправляти одержані матеріяли згідно з пластовою термінологією, пластовими виховними напрямними та вимогами юнацького віку читачів. Ю Ц Ш : БЕРЕЗЕНЬ 1978 Ч. З (174) РІК XVI Іігтерціональне стандартно-серійне число, ЯК СВЯТКУВАТИ 60-РІЧЧЯ АКТІВ 22 СІЧНЯ 1918 І 1919 РОКІВ Коли відкільсь взялася міць шалена. Як буря все живе схопила, пройняла. О. Олесь Дорогі Подруги і Друзі! Рядками з відомої поезії О. Олеся Яка краса: відродження країни! я зустріла моїх юних Друзів на наших чергових літературних сходинах. Часто так бавимося, щоб відгадувати назву поезії та її автора. Таня відразу назвала автора та вірша і, не зупиняючись, почала нашу гутірку: Я знаю, подруго, що ми будемо робити в дорозі до Едмонтону на МПЗ-78. Організуємо групу, що поїде поїздом, не літаком. Під час їзди поїздом можна багато всього підготовити. Будемо змагатися, виучувати мелодії і слова стрілецьких пісень із книжки Купчинського. Коли б тільки роздобути співака-диригента, щоб умів читати ноти і нас тримати в дисципліні. Пісні це одне. А друге це буде конкурс До висот! з історії 20-их років. Вчителі нам дадуть матеріяли, а друзі-зв'язкові з нами цей конкурс проведуть. Правда, що це можливе? Чекай! чекай! перервав Роман. Не плянуй багато на їзду в поїзді. Думаєш тільки про тих, що їхатимуть на МПЗ і то поїздом! Треба думати, що робитимемо до кінця цього року. Я думаю, що в Юнаку буде проголошений конкурс на молоде перо поезії, оповідання, нариси. О! майже певне, що таке буде! І я переконаний, що виграє Австралія! А може? Може і в США, в Канаді є поети та письменники серед нас?!.. Не забувайте, почав розважно Марко, що нам на МПЗ у Едмонтоні треба з якоюсь програмою виступити перед громадянством. Наші провідники вже щось придумали. Але всі ми знаємо, як громадянство чекає найбільше від нас одного української мови! Чи могли б ми, хоч ті старші юнаки й юначки подбати про це? Думаю, що така наша дбайливість про мову була б добрим пунктом в програмі святкування роковин державности. Марку, ти знаменито радиш! вигукнули нараз Таня, Роман і Христя! Але нас розділять. Як нас буде розмовляти всього кілька, то це не буде навіть помітне. Як зробити, щоб нас було більше? Як? Вже тепер вести пропаганду поміж юнацтвом. Я думаю розважав Марко, що нас знайдеться більше. Треба тільки взяти собі справу до серця. Наша подруга зв'язкова казала, ми будемо мати на зустрічі з громадянством ватри. Щось у програмі тієї ватри повинно бути! Будемо певне вчитися різних поезій про 22 Січня. Не відмовляйтеся вивчати вірші, заохочувала Таня. Дайте й мені сказати своє, домагався Андрій. Попереднім разом говорили ми про розмови з вояками з першої світової війни. Чи ви вже знаєте таких? Я вже маю січового стрільця. Це мій дідусь. Я запишу його спомини. Знаєте, дідусь мені сказав, що в УСС-ах були пластові юнаки, що про це є матеріяли, було навіть в Юнаку колись про пластуніввояків. Що ви думаєте, якби так пошукати за ними? Можна написати до Юнака чи газет, що ми їх шукаємо. Так радив дідусь. Мої Юні Друзі не дали мені цим разом подати якісь проекти від себе. Вони проектували ще проголосити конкурс на есей про Українську Центральну Раду, про Крути, і події з історії 1920-их років, конкурс зібрання матеріялів про творців 22 Січня, споминів живучих учасників визвольної боротьби, плянували музично-літературний вечір у станиці десь на осінь, писання до хроніки Юнака про всі ці акції. Була мова й про теренову гру під час МПЗ-78, про прогулянки восени з історичними теренівками. Я тільки пригадала, що треба підтримати акції Міжкрайового Листовного Клюбу УСПластунства та Пластового Філателістичного Бюра, яке плянує видати нові марки, коверти і карнети МПЗ-78. Ми розходилися, як звичайно, збагачені помислами у плянах праці, об'єднані прагненням успішно виконати їх в житті. Чого собі й Вам, Друзі, сердечно бажаю. Скоб! Подруга Гребля КУЛЬТ ТАРАСА Тарас Шевченко це справді виняткова для всіх українців постать, яку звеличують і шанують всюди там, де живуть українці в Україні і поза Україною. ШЕВЧЕНКА Чужинці, які щораз більше знають про цей культ Великого Кобзаря серед українців хоча б тому, що тепер уже по цілому світі стоять йому пам'ятники, не можуть часто зрозуміти, чому ми так почитаємо поета. Таж геніяльних поетів було багато в історії цілого людства, а все ж ніколи не віддають їм стільки пошани і любови, як ми, українці, Тарасові Шевченкові. Але тайна в тому, що ми не відзначуємо у Шевченкові лише поета, а головне того, хто збудив національну свідомість, хто своїми патріотичними віршами говорив про національну революцію і про здобуття самостійної, незалежної держави. Палкими словами Він вимагав для українського народу праведного закону Вашінґтона і вірив, щ о ми його таки колись діждемося. Тарас Шевченко із справді пророчим відчуттям розумів усі хиби українців і закликав до загальнолюдських почувань, взаємної любови, помочі ближньому і волі для всіх. Ось тому ми, українці, без різниці місця прожитку чи походження так плекаємо культ Тараса Шевченка і захоплюємося не лише красою його віршів, але також їхнім зрозумілим і ясним змістом. Справді немає, здається, української громади чи скупчення українців, де б не відбувалися в місяці березні кожного року святкування в честь Великого Кобзаря. Відзначують Його також українські пластуни по цілому світі разом зі своєю громадою або таки на пластових сходинах. У минулому не раз відбувалися з цієї нагоди конкурси деклямацій творів Шевченка, конкурси вивчення пісень до Його слів або писання есеїв про Його життя. В останніх роках однак не дуже про це знаємо. Може, наші читачі напишуть нам цим разом, як вони відзначили в цьому році Шевченкові Роковини? Шевченківський нонцерт 1976 р. у Перемишлі, що тепер належить до Польщі. На знімку дівочий хор у вишиваних блюзках, а на стіні знаменний напис: Обніміться, брати мої, молю Вас, благаю... . Ольга Марунич ПРОМЕТЕЙ Не малюйте Шевченка плебеєм, У кріпацькій пошарпаній свиті Я в нім бачу лице Прометея, У одежі із сонця відлитій. Лиш володаря дум України, Що піднісся на грані столітні, Щоб сіяти правду невпинно, Щоб вогнем у віках пломеніти! Не малюйте Шевченка солдатом, Не малюйте, на зло клятій долі: Мій Шевченко завжди був крилатим, Мій Шевченко завжди був на волі! Не малюйте поета в печалі, Бо він світоч і щастя народу. Став пісок золотим в Кос-Аралі, Де ступав він у роки негоди. Вороги почорніли від гніву, Як побачили правду безкраю: Всенародній Сіяч оре ниву Для свободи й добра урожаю... І тепер наш Тарас в кожній хаті, З нами словом живим розмовляє. Є в Шевченка народження дата. Дати смерти в Шевченка немає! СПІВАЄМО ДО СЛІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ;4*/} АМТЬ. І0 5ТЕМЛТ) СИРОТА Л^зикА'. ИА.М/\РКЕ.ЕИЧА г ц! ' М 1.1 М і і і ] НА -чо НЄ-Н«мор- Ні би»-ви на-цо *А- Рі і і ; ' і і ' і і Ш *г* Ш иа - ицл Лі -та но-дв-а»-'1* *Е-се-лі' А«- &о-мітп и ' П Т Т и і ' п п. ІГ -ТА МО -V М»-А0-ДІ-Г МА-Р-МА ПР0-ПА-ДА-»ОТЬ 0-У» П*А-Ч*ГЬ; Ь -. = С і * -Й- 3&- ш ш т і і, п чор-ні 6-ро-ви ед ві - тр* ли-ня-ють. сер-чє ** - не, І І І І г і Г і Г-і і і М ш н* -дить с»і - госч Як. пташ - ла рє-і ВО-Лі. Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, Нащо літа молоди, Веселі, дівочі? Літа мої молоди Марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови Од вітру линяють; Серце в'яне, нудить світом, Як пташка без волі Нащо ж мені краса моя, Коли нема долі? Переписано з обрібною з Музина до Кобзаря видавництво Сурма , Нью-Йорн ПОЕТ-ЖИД ПРО Т. ШЕВЧЕНКА Не тільки ми українці величаємо свого Пророка Тараса Шевченка, але й жиди також його шанують та величають. Іцик Фефер (Ісаак Соломонович, ) народився в містечку Шполі на Київщині. Писав по-жидівськи (їдіш) і є одним з видатніших жидівських поетів... Іцик Фефер ТАРАСОВА ПІСНЯ (вільний переклад) Ненависти й любови Учились ми у тих, Хто нам засіяв зорі Серед густої тьми. В моїм містечку Шполі, В тяжкий для мене час, Не раз приносив втіху Мені тоді Тарас. Коли ж неправду бачив, Робивсь я сам не свій І шепотів, мов клятву, Вірш гнівний Твій: Великій правді пісню, Народний гімн, Його ти не підміниш Нічим другим. Тебе н
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks