Kultūros vadyba 2

Description
1. Kultūros skaitmeniškumas 2. Skaitmeninė revoliucija <ul><li>Prasidėjo XX a. paskutinį dešimtmetį </li></ul><ul><li>Per…

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 3 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Kultūros skaitmeniškumas
 • 2. Skaitmeninė revoliucija <ul><li>Prasidėjo XX a. paskutinį dešimtmetį </li></ul><ul><li>Per dvidešimt metų išplito iki kasdienių paslaugų lygio (buh. Apskaita, bilietų pardavimai, rinkodaros duomenų apdorojimas, tyrimai) </li></ul><ul><li>Galima prilyginti spausdinimo mašinėlės atsiradimui 1450 m . , sukurtai Johanesso Geuttenbergo. </li></ul>
 • 3. Kas mums yra internetas? <ul><li>Ką perkame internetu? (knygos, muzika, bilietai, kelionės ir t.t. ) </li></ul><ul><li>Ką įmonės perka internetu? (kompiuterių įranga, kompiuterių programos, knygos, paslaugos, avia bilietai) </li></ul><ul><li>Švietimo sistema ( jaunimas ne tik žaidžia mokomuosius žaidimus, o yra panirę į skaitmeninę erdvę) </li></ul>
 • 4. Skaitmeninės revoliucijos tarpsniai <ul><li>1985-1990 Asmeninis kompiuteris </li></ul><ul><li>1990-1995 – Vietiniai tinklai ( Intranet) </li></ul><ul><li>1995-2000 Internetas </li></ul><ul><li>2000-2005 Elektronin ės mobilios komunikacijos priemonės (formuojasi elektroninės komunikacijos kultūra) </li></ul><ul><li>2005 – iki šiol ir toliau – antrosios skaitmeninės revoliucijos prieangis </li></ul>
 • 5. Ar skaitmeninė erdvė išstums grynąją raišką? <ul><li>Kultūra ir virtualizacija – susijusios, bet neišsumiančios viena kitos </li></ul><ul><li>Skaitmena verčia kultūrines raiškas modernizuotis </li></ul><ul><li>Grynoji raiška – tikrojo žmogiško bendrumo veiksmas – galimybė žmonėms susitikti ir “pasivaišinti” ne virtualiais patikalais </li></ul><ul><li>Atsiranda ir bendrosios grėsmės – tarptautiškėjant skaitmeninei sklaidai atsiranda grėsme regioninei kultūrai, stambios korporacijos (Dysney.com, AT&T/Media One) įsyvyrauja naujų raiškų srityse </li></ul>
 • 6. Demokratija ir kibernetika <ul><li>Hermanas van Bolhuisas ir Vincentas Colomas išskiria septynis pagrindinius rūpesčius IKT (informacinės ir komunikacinės technologijos, multimedijos ir kiberterpės poveikio susiklosčiusiai demokratinei struktūrai: </li></ul><ul><li>Interneto tinklų prieinamumas </li></ul><ul><li>Žmonių gebėjimas suprasti internetą </li></ul><ul><li>Teisė žinoti kokie duomenys yra naudojami </li></ul><ul><li>Multimedijos duomenų panaudojimo manipuliavimui kontrolė </li></ul>
 • 7. <ul><li>Teisė į asmens privatumą </li></ul><ul><li>Socialinės atskirties panaikinimas </li></ul><ul><li>Apsauga nuo programinės įrangos, šniukštinėjančios asmeninius standžiuosius diskus </li></ul><ul><li>Laisvė kalbėti ir reikšti mintis kibererdvėje yra svarbi žmogaus teisė </li></ul><ul><li>Kaip ir visuomenės teisė būti apsaugotai nuo rasizmo, diskriminacijos, besaikio komercinio manipuliavimo </li></ul>
 • 8. Įdomus faktas <ul><li>Pagrindinės didžiosios Interneto kompanijos Yahoo, Google ir panašios top apima tik 20% praleisto laiko internete </li></ul><ul><li>Sugeneruotos pajamos iš reklamos – sudaro daugiau nei 95% visų pajamų gaunamū ineternetinėje erdvėje </li></ul><ul><li>Pažiūrėti video Youtube: Monaco Media Forum Plenary Session 2009 : Panel Media Everywhere </li></ul>
 • 9. Skaitmenizacija vystosi <ul><li>Internetą papildo mobilieji telefonai </li></ul><ul><li>Internetas mobiliajame </li></ul><ul><li>Nuolatinis ryšys </li></ul><ul><li>Visada šviežios naujienos </li></ul><ul><li>“ Būti prisijungus” tampa kritiniu reikalvimu daugumai žmonių </li></ul>
 • 10. Augimo tempai <ul><li>1999 m. 200 milijonų kompiuterių </li></ul><ul><li>2010 m. 1,2 milijardo kompiuterių </li></ul><ul><li>Žmonių skaičius su mobiliaisiais tlf šiandien – 3,5 mlrd </li></ul>
 • 11. Telefonai <ul><li>Pusė planetos gyventojų mobilųjį telefoną su savomi turi nuolatos </li></ul><ul><li>Beveik visi jį naudoja pastoviai </li></ul><ul><li>Panašu, kad mobilieji telefonai, smartphomes – išmanieji telefonai yra ateitis </li></ul>
 • 12. Ateities visuomenė - dabartinė paauglių <ul><li>Stebėti paauglių elgesį bei pomėgius – reiškia nuspėti jų elgesį ir pomėgius ateityje </li></ul><ul><li>Ateityje galime tikėtis: </li></ul><ul><li>Visi socialiniuose tinkluose, nes kitaip nebus niekur pakviesti </li></ul><ul><li>Niekas nepraras su niekuo ryšio </li></ul><ul><li>Socialiniai tinklai bus vertinami dėl juose esamo saugumo </li></ul>
 • 13. <ul><li>Garsenybių kultūra plėsis ir augs, internetinės erdvės suteiks daugiau galimybių žinoti apie garsenybių gyvenimą, gauti daugiau detalių </li></ul><ul><li>Taps normaliu leisti žmonėms žinoti, kur tu esi GPS pagalba. Jei jūsų signalas dings, draugai galvos, kad kažkas su jumis nutiko ar buvote pavogtas </li></ul><ul><li>Mobilaus telefono pajungimas į “debesis” bus labai svarbus. Telefono praradimas tolygus gyvenimo praradimui </li></ul>
 • 14. <ul><li>Sumažės privatumo ir rūpinimosi kitais lygis </li></ul><ul><li>Nemokame už orą. Kodėl turime mokėti už muziką ir filmus? </li></ul><ul><li>. . . Galime tęsti </li></ul>
 • 15. Autorių teisių apsauga <ul><li>Plečiantis technologijoms, plečiasi kūrinių sklaida ir formos </li></ul><ul><li>Plečiantis technologijoms keičiasi piratavimo būdai ir formos </li></ul><ul><li>Keičiasi autorinio atlyginimo surinkimo mechanizmai </li></ul><ul><li>Keičiasi saugomų kūrinių apsaugos mecahnizmai </li></ul>
 • 16. Tradicinė apsauga ir atlyginimas <ul><li>Tiesioginis administravimas išduodant licencijas kūrinių naudotojams </li></ul><ul><li>Kolektyvinis administravimas muzikos srityje (viešas atlikimas, kūrinių padarymas viešai prieinamais internete) </li></ul><ul><li>Kas prisiima atsakomybę už apsaugą? </li></ul>
 • 17. Berno ir Romos konencijos <ul><li>Berno konvencija dėl literatūros mokslo ir meno kūrinių apsaugos numato apsaugą visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po mirties </li></ul><ul><li>Romos konvenciją dėl gretutinių autorinėms teisių apsaugos numato apsaugą 50 metų nuo pirmojo paskelbimo arba atlikimo </li></ul><ul><li>Ar galime garantuoti, kad pasaulis sugebės laikytis konvencijų? </li></ul>
 • 18. Tuščios laikmenos mokestis <ul><li>Mokamas nuo importuojamų tuščių laikmenų, į kurias gali būti įrašyti saugomi kūriniai </li></ul><ul><li>Kompensacinis mechanizmas kūrėjams atlyginti už galimas kopijas </li></ul><ul><li>Muzikos ir literatūros autoriai, atlikėjai, kino produkcijos kūrėjai, žurnalistai </li></ul>
 • 19. Apsauga JAV ir Europoje <ul><li>Apsaugos skirtumai sunkina Interneto erdvės apmokestinimą kūrėjams </li></ul><ul><li>Internetinėje erdvėje iškyla atsakomybės problemos (serveriai kitoje apsaugos teritorijoje, paslauga kitoje) </li></ul><ul><li>Ar įmanoma rasti bendrus vardiklius? </li></ul>
 • 20. Galimi kiti sprendimo būdai, nei tradiciniai <ul><li>Korporacijos, stambios kūrybinės įmonės moka “autorinį” mokestį, kaip kompensaciją už visą kūrybinį potencialą, kuris panaudojamas jų veikloje </li></ul><ul><li>Visuotinis interneto vartotojų apmokestinimas </li></ul><ul><li>Ryšio priemonių išankstinis apmokestinimas </li></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks