КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ PDF

Description
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ 2007 Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 31 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ 2007 Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011 ББК (4 Укр 4 Хар) К 532 Краєзнавча книга Харківщини 2007 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. Х. : ХОУНБ, с. : ілюстр. Анотований каталог інформує читачів про книги видавництв та поліграфічних підприємств регіону, що надійшли до фонду РІЦ Харківщина протягом 2007 року. У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них, подаються копії обкладинок. Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання *, ДСТУ Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги, ГОСТ Сокращение слов в русском языке. Общие требования и правила ). Літературу розміщено відповідно Схемі краєзнавчого каталогу ХОУНБ. Окремим розділом представлені видання, що продовжуються, неопубліковані видання Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки. Для зручності користування до каталогу створений допоміжний апарат. Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям, науковцям, студентам та усім тим, хто цікавиться книжковою продукцією та історією краю. Укладачі Редактор Комп ютерний набір Комп ютерна верстка Відповідальний за випуск Н.І.Грайворонська Л.М. Конопля Н.І. Грайворонська Н.І. Грайворонська Л.М. Конопля Л.О.Сашкова Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, 2011 * В опису не вказано загальне позначення матеріалу документів терміном Текст 2 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 1. Що зроблено. Харківщина / [Харк. обл. держ. адмін.]. Х., [2007]. 40 с. В книзі надано статистичну інформацію про результати діяльності Харківської державної адміністрації за два роки. ВИДАТНІ ДІЯЧІ І КРАЙ. ЗНАТНІ ЛЮДИ КРАЮ 2. Булига А.М. Слід на землі : славетні імена Шевченківщини / А.М.Булига. Щевченково : Балдрук, с. Книга з серії Славетні імена Шевченківщини, присвячена людям, які залишили помітний слід в історії невеликого району сільської глибинки Харківщини М.Л.Кропивницькому, Л.І.Бубліченку, В.Т.Гуньку та Ю.К.Апазіді. Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться минулим рідного краю. 3. Гордєєв С.І. Валентина Чистякова легенда української сцени / С.І.Гордєєв ; Харк. держ. акад. культури. 2-е вид., допов. Х. : ХДАК, с. Ця книга розповідає про творчий шлях народної артистки України В.М.Чистякової, що протягом кількох десятиріч залишалась провідною актрисою в одному з кращих українських театрів театрі Березіль (нині Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка), заснованому видатним діячем українського театру Лесем Курбасом. 4. Зара Довжанская о театре чтеца. Воспоминания о Заре Довжанской. Х. : Фолио, с. Для Зары Тевелевны в ее творчестве были определяющими слова Александра Довженко: Чтобы потрясать, надо быть самому потрясенным и сердце своё нести высоко. 3 5. Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю.Л.Волянский, И.И.Залюбовский, Б.Я.Пугач и др. Х. : Факт, с. Книга посвящена лауреатам Нобелевской премии Илье Ильичу Мечникову, Льву Давидовичу Ландау, Саймону (Семену) Кузнецу, жизнь и научная деятельность которых неразрывно связана с Украиной, Слобожанщиной. Ориентирована на молодежь, неравнодушную к памяти истории мировой науки и культуры. 6. Украина: регионы. Харьковская область влиятельных личностей : [информ.-биогр. справ.] / Вост.-Укр. биогр. ин-т. Х. : ВУБИ, с. 7. Харькову влиятельных личностей : [информ.-биогр. справ.]. Х., с. Інформаційно-біографічний довідник у рамках ексклюзивного видавничого проекту 500 впливових особистостей присвячений 350-річчю Харкова. Містить короткі довідки про місто, впливових представників ділової еліти, наукової, творчої інтелігенції, відомих державних, громадських діячів. КРАЄЗНАВСТВО 8. Рідне місто: Харкову 350 : [нарис з історії рідного краю: для учнів 4-го кл.]. Х. : Торнадо, с. : ілюстр. Ця книга про історію Харкова, про славні та трагічні сторінки його минулого. Три з половиною століття харків яни розбудовували своє місто, відважно захищали його від ворогів, прикрашали, прославляли його. Книга відкриває нові сторінки історії міста. Для на молодших школярів. 4 9. Харьковщина. Четыре удивительных маршрута : путеводитель. Х. : Золотые страницы, с. Издание знакомит с важнейшими вехами в истории региона, с его достопримечательностями, памятниками архитектуры, истории, природы. Материал сгруппирован по четырем экскурсионным маршрутам три из них проходят по территории Харьковской области и одно путешествие обзорная экскурсия по центральной части Харькова. В издании представлена справочная информация, необходимая во время путешествия. Адресовано прежде всего туристам и всем, кто интересуется историей Слобожанщины. ІСТОРІЯ КРАЮ 10. Звоницкий Э.М. Защитник отечества: / Э.М.Звоницкий ; Харьк. обл. совет орг. ветеранов Украины и др. Х. : Наш городок, с. : ил. Книга Защитник отечества подготовленная накануне 60- летия Великой Победы, повествует об истории сражений с германским фашизмом на фронтах Великой Отечественной Войны и, в частности, о боях за освобождение Харьковщины. Читатели найдут здесь стихи и песни тех лет, сценарий тематического вечера, список наших земляков Героев Советского Союза, перечень школьных музеев и памятников воинов погибших за свободу и независимость Родины. Один из разделов посвящен деятельности Харьковского областного Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 11. Книга пам'яті Дробицького яру. Х. : Прапор, с. До книги ввійшли архівні документи, нариси, свідчення очевидців трагедії, які дивом урятувалися, спогади рідних та знайомих жертв 1941-го року, фотокартки. До збірки увійшли і списки загиблих людей, чиї імена вдалося встановити. 5 12. Муратов Ф.Н. История Куряжа от монастыря до колонии : [ колония им. Макаренко (ныне Куряж. воспит. колония управления гос. департамента Украины по вопр. исполнения наказаний в Харьк. обл.)] / Ф.Н.Муратов. Х. : Мачулин, с. Книга директора Куряжского музея им. А.С.Макаренко посвящена богатой истории края. Куряжский монастырь, почти ровесник Харькова, долгие годы был одним из самых любимых у харьковчан. Основываясь на документальных материалах, автор по крупицам воссоздает историю монастыря от первых дней его создания до последних, когда комплекс монастырских зданий был передан под колонию для беспризорников. Приход в 1926 году в Куряжскую колонию А.С.Макаренко круто изменил как историю монастыря, так и судьбы многих тысяч подростков, побывавших здесь за эти годы. На бывшей монастырской земле по-прежнему борются за души людей. Рассчитана на массового читателя. 13. Парамонов А.Ф. Материалы к энциклопедии Старый Харьков : заметки к ист.-справ. путеводителю А.Н.Гусева Харьков. Его прошлое и настоящее / А.Ф.Парамонов. Х. : САГА: Харьк. част. музей гор. усадьбы, с. 14. Столиця відчаю: Голодомор рр. на Харківщині вустами очевидців : свідчення, комен. / упоряд. Т.В.Поліщук ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. Х.; Нью-Йорк; Львів : Вид. часоп. Березіль ; Вид-во М.П.Коць, с. В основу документального збірника покладено понад 100 свідчень людей, які дивом уціліли під час найстрашнішої із трагедій людства штучного голодомору рр. Всі вони проживали на території колишньої столичної області, до складу якої входили сучасні Харківська, Полтавська та Сумська. Свідчення очевидців супроводжують коментарі харківських учених та краєзнавців, які займаються дослідженням голодомору. Книжка розрахована на істориків, викладачів, студентів вузів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України. 6 15. Харьков твой город!: История и современность; Образование в Харькове / под общ. ред. Л.С.Сороки. - Х. : Золотые страницы, с. : ил. Издание знакомит читателей со страницами истории и современной жизни крупнейшего промышленного, научного и культурного центра Украины города Харькова. Особое внимание уделено образованию. Приведена информация о высших учебных заведениях, техникумах, профессиональных училищах и лицеях, а также перечень специальностей, которые можно получить в высших учебных заведениях Харькова. Книга адресована выпускникам школ будущим абитуриентам, а также она будет полезна всем, кто интересуется историей города. 6. Харьков. Его прошлое и настоящее : ист.-справ. путеводитель : в рис. и описаниях, с прил. снимков, воспроизвед. с редких картин, акварелей, гравюр, фот. с натуры, черт., пл. города 1768 г. и новейшего / собрал и издал А.Н.Гусев. Репр. изд. Х. : САГА: Харьк. част. музей гор. усадьбы, с. 17. Харьковский исторический альманах. Весна лето 2004 г. Х. : Райдер, с. Учредитель издания Харьковский частный музей городской усадьбы. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ОБЛАСТІ 18. Куп'янську 350 : іст.-екон. огляд / авт.-уклад. А.М.Григоров. Х. : Золоті сторінки, с. Видання присвячене 350-річному ювілею м. Куп янська, його минулому і сучасності. У книзі подано відомості про основні події, про видатних діячів Куп янщини. Розглянуто інфраструктуру 7 міста, діяльність ключових підприємств, що визначають економіку м. Куп янська. Для широкого кола читачів. 19. Оберемок Н.О. Історія рідного краю : кн. до 331- річниці заснування Нової Водолаги / Н.О.Оберемок. Х. : Антіква, с. Увазі читача пропонується книга-літопис матеріалів історичного, духовного спрямування з відомих посібників, реалістичних замальовок з життя водолажчан, згаданих регіонів. 20. Рыбальченко Р.К. Край любимый. Малая Даниловка [Дергач. р-на] / Р.К.Рыбальченко. Х. : Курсор, с. Книга знакомит читателя с историей возникновения и развития поселка Малая Даниловка, с жизнью местных жителей в тяжелые для Украины времена послереволюционные года, в период Второй мировой войны, в послевоенные года; детально обрисовано прошлое и современность учебного городка при Харьковской государственной зооветеринарной академии, которая с давних времен является неотъемлемой составной Малой Даниловки, много внимания уделено описаниям волшебной природы этого края. Книга адресована тем, кто интересуется историей Слобожанщины. 21. Соколів і соколяни: з далекого минулого до сьогодення : (Історія. Документи. Спогади) / Зміїв. район. держ. адмін. Балаклія : Балдрук, с. В книзі зібрано матеріал з минулого до сьогодення села Соколове, який доповнює історію нашої держави. Значне місце відводиться подіям розбудови незалежної державі, які вплинули на перебудову українського села в нових ринкових умовах. У книзі вміщені фотографії, документи, спогади жителів села, які доповнюють і конкретизують події, описані авторами. Для широкого кола читачів. 8 22. Черноморець В.О. Історія слободи Пісочинської : Кн. 1 / В.О.Черноморець. Х. : Константа, с. (Історія Пісочина). У книзі відомий на Харківщині краєзнавець В.О.Чорноморець на великому архівному матеріалі доносить до читача багатовікову історію села Пісочин з хуторами. Розповідає про історію виникнення першого на півдні Росії дзвонол
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks