Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі - PDF

Description
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15 вересня 2014 року N 1106 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік ДП МА Бориспіль ,

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 14 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15 вересня 2014 року N 1106 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік ДП МА Бориспіль , (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (лабораторні дослідження питної води) (Сто десять тисяч числі ПДВ - Вісімнадцать тисяч триста тридцять три гривні 33 пункт 6, 3280 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (підготовка матеріалів для отримання Дозволу на користування надрами (підземні прісні води) 33 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (Спирт етиловий ректифікат) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень 67 квітень-червень пункт 6, 300 л Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини (Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини) (Тридцять тисяч числі ПДВ - П'ять тисяч пункт 6, 60 уп. Продукти хімічні різноманітні (Продукти хімічні різні технічного призначення) (П'ятдесят шість тисяч числі ПДВ - Дев'ять тисяч триста 218 шт. Продукти нафтопереробляння, інші (Матеріал для ремонту покриття злітно-посадкової смуги) (Чотириста тисяч числі ПДВ - Шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 0 т Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли іонообмінні (Пінополіуретан, рубероїд) (Сорок тисяч гривень Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 50 рул. 300 шт. Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли іонообмінні (Герметики різні) (Сорок п'ять тисяч числі ПДВ - Сім тисяч п'ятсот пункт 6, 600 кг Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила (Інші фарбувальні матеріали) (Сімдесят тисяч числі ПДВ - Одинадцать тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 200 л Клеї (Клеї та желатини) (Тридцять тисяч числі ПДВ - П'ять тисяч пункт 6, 2000 л 150 шт. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. (Звуко-, тепло-, ізоляційні матеріали) (Сорок п'ять тисяч числі ПДВ - Сім тисяч п'ятсот пункт 6, 750 м.кв Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми) 33 пункт 6, 318 шт. Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (Сіль) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 7700 кг Елементи хімічні, н.в.і.у.;кислоти та сполуки неорганічні (Кислоти, електроліти) 33 пункт 6, 350 л Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н.в.і.у (Карбід кальцію, сода та ін.) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 750 кг Елементи хімічні н.в.і.у., кислоти та сполуки неорганічні (Хімічні речовини, хімреактиви та інше) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 8890кг Полімери вінілхлориду чи інших галогенованих олефінів, у первинних формах (Стрічки ПВХ різні) (П'ятдесят тисяч числі ПДВ - Вісім тисяч триста 00 шт. Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів (Вироби з не вулканізованої гуми ) шість гривень 67 пункт 6, 330 кг Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (Рукави напірні, дюритові, високого тиску) шість гривень 67 пункт 6, 838 м Ґума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки (Вироби ґумові, інші) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 35 шт Вироби вогнетривкі (Азбоцементні вироби, пароніт, набивки) шість гривень шт. Гази промислові (Вуглекислота) 33 пункт 6, 3600 кг Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами (Плити, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас та аналогічні вироби) пункт 6, 240 шт Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з (Ліска, струни косильні, стрижні, прутки та профілі з пластмас) (Тридцять тисяч числі ПДВ - П'ять тисяч м.п Частини ручного інструменту із силовим урухомлювачем/приводом (Частини ручного інструменту із силовим урухомлювачем/приводом) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 369шт. Гази промислові (Гази промислові) (Сорок тисяч гривень Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень м2 Вироби з волокнистого цементу (Азбоцементні вироби) шість гривень 67 пункт 6, 20 шт. Гліцерин (Побутова хімія) (Дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ - П'ятнадцать тисяч дев'ятьсот шістнадцать гривень 67 січень-травень 740 л Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих сплавів (Напівфабрикати з алюмінію та алюмінієвих сплавів) (Сорок тисяч гривень Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шт., 177 шт. Тара дерев'яна (Піддони, ящики) шт. Деревина необроблена (Пиломатеріали) шість гривень 67 пункт 6, 25 м.куб Гравій та пісок (Пісок та гравій) пункт 6, 800 т Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи (Асфальт) 10 т Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини (Вироби з деревини різні) пункт 6, 68 шт. Скло листове (Скло листове) пункт 6, 50 м.кв Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (Цегла) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень шт. Плитка та плити керамічні (Керамічна плитка) пункт 6, 700 м.кв. Цемент (Цемент) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 7 т Вапно негашене, гашене та гідравлічне (Вапно) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 5 т. Вироби вогнетривкі (Сухі будівельні суміші) пункт 6, 20 т Вироби з бетону для будівництва (Вироби з бетону будівельні) (Сорок п'ять тисяч числі ПДВ - Сім тисяч п'ятсот пункт 6, 45 шт. Вироби з бетону для будівництва (Плити аеродромні залізобетонні) (П'ятсот тисяч гривень Вісімдесят три тисячі триста 30 шт. Розчини будівельні (Розчини будівельні) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 20 т Будівлі складані, з бетону (Будівлі збірні з бетону) (Одинадцать тисяч числі ПДВ - Одна тисяча вісімсот тридцять три гривні 33 2 шт. Вироби з гіпсу для будівництві (Гіпсокартон) 33 пункт 6, 4 палети Бетон товарний (Бетон) 50 м.куб Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в холодному стані (Профілі холодноформовані) пункт 6, 3871 шт. Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (Металопластикові конструкції) (Шістсот тисяч числі ПДВ - Сто тисяч гривень 00 пункт 6, 400 м.кв. Вироби конструкційні металеві та їхні частини (Споруди та каркаси металеві) (Двісті тисяч гривень Тридцять три тисячі триста пункт 6, 20 шт. Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування (Прокат плоский) пункт 6, т. Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі (Прокат сортовий) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, т. Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, з сталі, гарячого обробляння (Профіль гарячий катаний) (П'ятдесят тисяч числі ПДВ - Вісім тисяч триста пункт 6, т. Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (Труба сталева) (Сорок п'ять тисяч числі ПДВ - Сім тисяч п'ятсот пункт 6, т. Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим покривом і прокат плаский зі швидкорізальної сталі та кремнієвої електротехнічної сталі (Прокат плоский з покриттям, метолочерепиця та профнастил) пункт 6, 300 м2 Напівфабрикати зі свинцю, цинку і олова та їх сплави (Напівфабрикати зі свинцю, цинку і олова та їх сплави) шість гривень кг. Вироби кріпильні та гвинтонарізні (Вироби кріпильні та гвинтонарізні) (Сорок тисяч гривень Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 2800 шт. Напівфабрикати з міді та мідних сплавів (Напівфабрикати з міді) шість гривень 67 пункт 6, 350 кг. Замки та завіси (Замки та запори) пункт 6, шт. Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі (Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги ) пункт 6, 43.шт Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші (Труби та трубки сталеві різного перерізу) шість гривень м Напівфабрикати з нікелю чи нікелевих сплавів (Напівфабрикати з нікелю чи нікелевих сплавів) 33 пункт 6, 20 шт. Труби та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття (Труби та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового лиття) (Сорок тисяч гривень Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 200 м Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (Вироби санітарно-технічні пластмасові) (П'ятдесят тисяч числі ПДВ - Вісім тисяч триста пункт 6, 300 шт. Вироби санітарно-технічні керамічні (Вироби санітарно-технічні керамічні) пункт 6, 63 шт. Частини кранів, клапанів і подібних виробів (Частини кранів, клапанів і подібних виробів) (Шістдесят тисяч числі ПДВ - Десять тисяч пункт 6, 420 шт. Радіатори та котли центрального опалення (Радіатори та котли центрального опалення) пункт 6, 320 шт. Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові (Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, муфти, фланці) (Дев'яносто тисяч числі ПДВ - П'ятнадцать тисяч пункт 6, 30 м Шпон; листи до клеєної фанери; деревина прессована (Конструктив з деревини пресованої) (Сімдесят тисяч числі ПДВ - Одинадцать тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 січень - грудень шт Парфуми та косметичні засоби (Готельні аксесуари та косметика з логотипом) (Сто двадцять п'ять тому числі ПДВ - Двадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 пункт 6, шт Пестициди та інші агрохімічні продукти (Дезинфікуючі засоби) (Шістдесят п'ять тисяч числі ПДВ - Десять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 пункт 6, 485 шт. Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила (Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила) (П'ятдесят п'ять тисяч числі ПДВ - Дев'ять тисяч сто шістдесят шість гривень л Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення ) пункт 6, 339 шт Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста (Тюль, мереживо, тканини вузькі, матеріали оздоблювальні, жалюзі) 05 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (Вироби з паперу господарсько - побутові) (Сто п'ятдесят тисяч числі ПДВ - Двадцять п'ять тисяч шт Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон (Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень шт Матеріали нетканні різні (Матеріали нетканні різні) 33 пункт 6, 82 м Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві (Інструменти ручні сільськогосподарські) пункт 6, 2310 шт. Барабани та подібні вмістища зі сталі (Барабани та подібні вмістища зі сталі) (Двадцять п'ять тисяч числі ПДВ - Чотири тисячі сто шістдесят шість гривень 67 пункт 6, 34 шт. Мітли та щітки (Мітли та щітки) шість гривень 67 пункт 6, 386 шт. Вмістини металеві легкі (Вмістини металеві легкі) (П'ятнадцать тисяч числі ПДВ - Дві тисячі п'ятсот пункт 6, 23 шт., 95 шт. Вироби господар
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks