Kako bi pratili materijale i uspešno završili aktivnosti kursa potrebno je da imate osnovno znanje o korištenju MS Excela, koje uključuje: - PDF

Description
Napredno korišćenje MS Excel-a Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa naprednim opcijama programa MS Excel 2013 i savladali veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka, često

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 31 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Napredno korišćenje MS Excel-a Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa naprednim opcijama programa MS Excel 2013 i savladali veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka, često ključnih za donošenje važnih odluka menadžera. Ciljevi kursa Po završetku kursa učesnici će imati uvid u širinu opcija koju MS Excel nudi, kao i veštine primene opcija. Polaznici će kroz kurs naučiti kako da formatiraju tabele i ćelije, te kako da formatiraju podatke. Naučiće koje funkcije imaju na raspolaganju prilikom analize podataka. Zatim, kako da selektivno prikažu određene podatke i kako da grafički prikažu relevantne podatke. Polaznici će naučiti kako da koriste Pivot tabele i kako da koriste i primene neke od najkorisnijih funkcija koje MS Excel nudi. Kome je kurs namenjen? Kurs je namenjen osobama koje žele da prošire svoje znanje o MS Excelu 2013 i njegovoj praktičnoj primeni. Ukoliko ste koristili stariju verziju MS Excela i želite saznati šta je novo u programu kliknite na sljedeći link: Novo u programu Excel Kako bi pratili materijale i uspešno završili aktivnosti kursa potrebno je da imate osnovno znanje o korištenju MS Excela, koje uključuje: 1. Kreiranje radnih sveski 2. Navigaciju kroz radnu svesku 3. Poznavanje elemenata radne sveske (ćelije, redovi, kolone, meni i sl.) 4. Unos podataka 5. Snimanje datoteke u MS Excelu Ukoliko nikada niste koristili MS Excel svakako preporučujemo da pogledate instrukcije na sledećem linku: Početak korišćenja programa Excel. Pored navedenog potrebno je poznavanje rada na računaru, korišćenje Interneta i eventualno poznavanje rada na nekom od alata za obradu teksta. Minimalni uslovi Online kurs zahtijeva pristup Internetu, te računarski hardver i softver kako biste pregledali materijale i završili prateće zadatke. Svi moderni računari koje možete koristiti za pregled internet web sajtova (uključujući i ovu stranicu!) bi trebali biti prikladni za pregled materijala kursa. Računar Preporučujemo računar sa najmanje 512 megabajta (0,5 gigabajt) RAM memorije i 500MHz (0,5GHz) procesor, ali kao i obično, računar sa boljom konfiguracijom daje bolje rezultate u vidu brzine rada sa 1 materijalom. Kurseve na ovoj stranici možete pregledati računarskim verzijama operativnih sistema Microsoft Windows, Linux i Apple Macintosh, tj. svim verzijama koje posjeduju web-pretraživač. Miš i tastatura Trebaće Vam računarski miš (ili drugi pokazivački uređaj) i tastatura za interakciju sa materijalom kako bi kompletirali zadatke. Rezolucija ekrana Kurs je najbolje pregledati sa ekranom rezolucije 1024x768 piksela sa najmanje 24-bitnom bojom. Kurseve je moguće pregledati i sa manjim rezolucijama, ali je rad otežan. Internet konekcija Kurs je dostupan za pregled putem interneta. Sa bržom internet vezom, brže će se učitati odabrani materijal kursa. Preporučujemo ADSL ili kablovsku internet konekciju. Zvučna kartica i zvučnici (slušalice) Svi multimedijalni interaktivni kursevi sadrže audio, bilo da se radi o čitanju prikazanog teksta ili tekstu koji nije prikazan, ali je vrlo bitan i sastavni je deo materijala ili zadatka. Ako imate prenosni računar onda je verovatno da će imati integrisane zvučnike i zvučnu karticu. Ukoliko koristite desktop računar sa instaliranom zvučnom karticom potrebno je da spojite zvučnike. Za najbolje rezultate koristite slušalice (korisno ukoliko želite da izbjegnete uznemiravanje drugih osoba). Web pretraživač Potrebno je da imate instaliran internet pretraživač kako biste pregledali web stranicu i materijale kursa. Potrebno je da imate instaliran jedan od sledećih pretraživača: Windows: Internet Explorer 6 and later, Firefox 1.x and later, Safari 3 and later, Google Chrome, Opera 9.5 and later Mac: Safari 3 and later, Firefox 1.x and later, Google Chrome Linux: Firefox 1.x and later Preporučujemo upotrebu Mozila Firefox pretraživača JavaScript JavaScript je vrsta web-koda koja se koristi na web stranicama kako bi se omogućile određene interakcije unutar Vašeg web pretraživača. Kako kursevi sadrže mnoge interakcije potrebno je omogućiti izvršavanje JavaScript-a. JavaScript je obično uključen u pretraživaču, ali može biti isključen (ako ste zabrinuti za sigurnost). Web sajt možete koristiti iako je JavaScript onemogućena, ali za celi niz mogućnosti koje nude kursevi je neophodno da omogućite izvršenje JavaScript-a. Adobe Flash Player Interaktivni materijali kursa prikazuju se pomoću Adobe Flash Player-a (bilo da se radi o plug-in-u ili o add-on za web preglednik). Player je često već instaliran, ali ako to nije ili imate problema s gledanjem kurseva, onda trebate preuzeti i instalirati najnoviju verziju. Najnovija verzija se može skinuti sa sledećeg linka: 2 Programi Pored nabrojanih programa za pregled materijala, potrebno je da imate instaliran MS Excel. Takođe, potrebno je da imate instaliran Adobe reader kako bi mogli da otvorite PDF datoteke na kursu. Ukoliko nemate Adobe reader instaliran, ovaj besplatan program možete preuzeti na sledećem linku: Osnovne informacije o kursu Kurs se sastoji od 6 modula: Modul 1 - Rad sa podacima i tabelama Modul 2 - Osnove kalkulacija i funkcija Modul 3 - Upravljanje podacima u Excelu Modul 4 Grafikoni i diagrami Modul 5 - Korištenje Pivot tabela i Pivot grafikona Modul 6 Napredne funkcije Više informacija o modulima možete pronaći u Modulu 0 Počnite ovde. Da bi pristupili određenom resursu potrebno je jednostavno da kliknete na njega. Kroz kurs se krećite pomoću navigacijske trake. Jednostavnim klikom na određeni element trake vračate se na željenu lokaciju. Napredak na kursu pratite pomoću oznaka pored materijala. Nakon što uspešno završite materijal ili završite zadatak oznaka će se pojaviti pored spomenute aktivnosti. Napredak možete proveriti i klikom na opciju Ocene u bloku Administracija Komunikacija s polaznicima i mentorom (pravila komunikacije) Forum Obaveštenja služi kako bi moderator kursa objavio obaveštenje svim učesnicima upisanim na kurs. Svako obaveštenje postavljeno u ovom forumu ćete primiti i putem mail-a koji je unesen u Vašem profilu. Učesnici kursa ne mogu postavljati niti odgovarati na postove u ovom forumu. Komunikacija sa drugim polaznicima omogućena je putem foruma Forum za korisnike, s ciljem upoznavanja, razmene ideja i kolaboracije između učesnika. Ukoliko imate problem na kursu Vaš upit možete postaviti u forumu Imam problem, potrebno mi je.... Kako bi što efikasnije pružili podršku potrebno je da detaljno opišete nastali problem i preporuka je da priložite slike problema. Na ovim forumima možete postavljati nove postove ili odgovarati na već postojeće. Sa učesnicima i moderatorom možete komunicirati i putem poruka. Prozor za slanje poruka možete otvoriti putem linka Poruke u bloku Navigacija pod menijem Moj profil. 3 Aktivnosti na kursu U toku kursa svi učesnici će individualno da prolaze kroz aktivnosti i resurse kursa, kao i da izrađuju zadatke. Kursu i materijalima možete pristupati kada god želite, 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji. Organizovanje vremena za učenje je potpuno prepušteno Vama i Vašim mogućnostima. Međutim, radi efikasnijeg upravljanja učenjem preporučujemo dnevnu posetu kursu. Da biste preuzeli Uverenje o uspešno završenoj edukaciji trebate pregledati sve multimedijalne prezentacije i završiti sve zadatke. Struktura bodova kursa: Naziv aktivnosti Učešće u ocjeni Modul 1 - Rad sa podacima i tabelama 10% Modul 2 - Osnove kalkulacija i funkcija 10% Modul 3 - Upravljanje podacima u Excelu 10% Modul 4 - Grafikoni i SMARTART 10% Modul 5 - Korištenje Pivot tabela i Pivot grafikona 10% Modul 6 - Napredne funkcije 10% Provjera znanja (6 zadataka) 40% Ukupno 100% Materijali kursa Svaki modul se sastoji od multimedijalnih materijala. Multimedijalni materijali su sastavljeni od tri elementa: Instrukcijski deo sadrži instrukcijski video korišćenja određenih opcija MS Excela. Praktični deo interaktivni materijal u kojem morate izvršiti određene radnje u programu pračene jasnim instrukcijama. Zadatak interaktivni zadatak u sklopu materijala ili zadatak za samostalni rad u priloženoj datoteci. Po uspešnom završetku materijala pored materijala na stranici kursa će se pojaviti oznaka. Na ovaj način možete lakše pratiti napredak na kursu. Više informacija o multimedijalnim materijalima možete pronaći u Modulu 0 Počnite ovdje. Evaluacija znanja Svaki modul sadrži i zadatak koji je potrebno završiti. Imate dvije opcije koje možete birati kako bi završili zadatak: Opcija 1 Učenje kroz ponavljanje Setite se poslovice: Ponavljanje je majka znanja. Ukoliko se opredelite za ovu opciju potrebno je da preuzmete datoteku i ispunite zadatke koje možete pronaći na stranici kursa. Nakon što završite uređivanje, potrebno je da datoteku postavite na stranicu kursa. Ocena će biti dodeljena nakon što mentor pregleda priloženu datoteku. 4 Opcija 2 Učenje kroz predavanje Prema istraživanjima naučimo samo 10% onoga što pročitamo, 20% onoga što čujemo, 30% onoga što vidimo, dok onoga što predajemo naučimo 90%. Ukoliko se opredijelite za ovu opciju potrebno je da odaberete jednu od ponuđenih i raspoloživih tema i zatim kreirate dokument u kojem objašnjavate praktičnu primjenu teme koju ste odabrali. Potrebno je da koncizno objasnite opcije i priložite slike (screenshot) programa. Nakon što kreirate skriptu, potrebno je da datoteku postavite na stranicu kursa. Ocena će biti dodeljena nakon što mentor pregleda priloženu datoteku. Napomena Potrebno je da uradite jedan od dva ponuđena zadatka. Uverenje Kako bi primili Uvjerenje o uspješno završenoj edukaciji potrebno je da pregledate i završite sve multimedijalne materijale, kao i da uspešno završite zadatke modula. Očekivanja od učesnika Od učesnika se očekuje da pregledaju i završe multimedijalne materijale. Ali većinu vremena učesnici će provesti u izradi zadatka. Očekujte da izdvojite 4 6 sati po modulu. Mentori kursa Uloga mentora na kursu jeste da pruži povratne informacije za predate zadatke. Mentor će odgovarati i na sve Vaše upite. Saveti za uspeh Održavajte kontinuitet. Pristupajte kursu svaki dan i provedite minimalno sat vremena učeći. Isplanirajte vreme kvalitetno i pridržavajte se vlastitog rasporeda. Vežbajte naučeno. Vrlo je teško savladati veštinu bez praktičnog rada. Nakon svakog modula preuzmite datoteku za vežbu i ponovite operacije iz modula. Proveravajte povratne informacije. Proverite povratne informacije koje će Vam ostaviti mentor kursa nakon što predate zadatak. Na ovaj način možete proveriti koliko dobro ste savladali materiju i u kojem polju postoji mesta za napredak. Komunicirajte. Budite slobodni i postavljajte pitanja ukoliko imate problem. Zapamtite: Ne postoje glupa pitanja. 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks