КАФЕДРА ТОЗНТ. ЄЛІСЄЄВ Валерій Никонорович - PDF

Description
КАФЕДРА ТОЗНТ ЄЛІСЄЄВ Валерій Никонорович Кількість НС, які мали місце в Україні в р.р. Надзвичайні ситуації Всього Техногенного

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 28 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
КАФЕДРА ТОЗНТ ЄЛІСЄЄВ Валерій Никонорович Кількість НС, які мали місце в Україні в р.р. Надзвичайні ситуації Всього Техногенного характеру Природного характеру Соціально-політичного характеру Державного рівня Регіонального рівня Місцевого рівня Об'єктового рівня Загинуло людей Постраждало людей Мат. збитки (млрд.грн.) 4,5 0,83 4,8 0, ,09 Кількість загиблих внаслідок травматизму невиробничого характеру за причинами загибелі у роках Причини загибелі 2008 р р р р р. 1. Суїциди Випадкові отруєння (алкоголь) (8119) (5607) (4504) (3882) 3. ДТП Невизначені наміри Природні фактори Пожежі Потоплення Вбивства Падіння Удушення Інши випадки Електрострум, t 0 С Загальна кількість Кількість загиблих внаслідок суїциду, ДТП у світі Суїциди 2011 ДТП Ризик (R) кількість загиблих на тис. населення Держава R Литва 31,5 Ю.Корея 31,2 Казахстан 30,0 Білорусь 25,3 Угорщина 24,6 Японія 23,8 Латвія 22,9 Китай 22,2 Росія 21,4 Україна 21,2 Фінляндія 19,3 Держава Загиблі R Росія ,1 Бразилія ,2 Україна ,8 США ,3 Австрія 679 9,4 Індія ,8 Австралія ,2 Китай ,6 Данія 330 6,1 Японія ,4 Англія ,3 Таблиця порівняння ризиків загибелі людини за рік Роки Чисельність населення Загиблих від усіх причин Випадкові отруєння Суїциди ДТП Пожежі Потоплен ня На виробниц тві ,4*10-3 2,4*10-4 2,2*10-4 2,1*10-4 0,86*10-4 0,9*10-4 2,5* ,3*10-3 2,4*10-4 2,2*10-4 2,1*10-4 0,84*10-4 0,76*10-4 2,4* ,04*10-3 1,7*10-4 2,1*10-4 1,4*10-4 0,69*10-4 0,66*10-4 1,5* ,94*10-3 1,4* *10-4 1,3*10-4 0,62*10-4 0,7*10-4 1,4* ,92*10-3 1,3*10-4 1,96* *10-4 0,61*10-4 0,57*10-4 1,5* Упорядкована шкала ризиків загибелі людини за рік Низький Середній Високий Знева жуваний Низький Відносно низький Середній Відносно середній Високий Дуже високий Екстре мальний 1. ЗУ від р 2974-ХІІ Про Цивільну оборону Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення (попередження і ліквідація НС) від наслідків НС техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Система ЦО. 2. ЗУ від р ІІІ Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру Захист населення і територій від НС - система заходів щодо запобігання та реагування на НС і ліквідації їх наслідків, що реалізуються Ц і МОВВ і спрямовані на захист населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля. ЄДС запобігання і реагування на НС (ЄДС НС). 3. ЗУ від р ІV Про правові засади ЦЗ Цивільний захист - система заходів, які здійснюються Ц і МОВВ, їх силами і засобами, об'єктами господарювання, добровільними рятувальними формуваннями з метою запобігання та ліквідації НС у мирний час і в особливий період. ЄДС ЦЗ. Запобігання виникненню НС ЗУ 1809_2000р. Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру . Надзвичайна ситуація ( НС ) - порушення нормальних умов життєдіяльності населення, спричинене небезпечною подією, що призвело (може призвести) до загибелі людей, завдання значних матеріальних збитків, а також неможливості проживання населення. Запобігання виникненню НС - підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НС МОНІТОРИНГ, ЕКСПЕРТИЗА, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОГНОЗИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ, ПРИРОДНОЇ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РІВНІВ РИЗИКУ НС ЗАВЧАСНЕ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗУ ВИНИКНЕННЯ НС Н О Р М И Державні будівельні Радіаційної безпеки ПРАВИЛА Пожежної безпеки Безпеки перевезень НР ПРОГРАМИ Авіаційна безпека ЦА ПОРЯДКИ Декларування безпеки ОПН Державна стандартизація, експертиза, нагляд і контроль моніторинг навколишнього середовища; ідентифікація небезпеки; розрахунок ймовірності виникнення НС - Р нс ; розрахунок очікуваних збитків від НС - W нс ; розрахунок ризику - R нс = Р нс * W нс ; зонування території по ризику; розробка декларації безпеки ОПН. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ Планування заходів Підтримка у готовності сил ЦЗ Оповіщення та інформування Спостереження і лаб.контроль Укриття у захисних спорудах Евакуація населення Інженерний захист території Радіаційний і хімічний захист Екологічний захист САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ЗАХОДИ Медичний захист Психологічний захист Біологічний захист Навчальні питання: 1. Регулювання техногенної, природної, соціально-політичної та воєнної безпеки. 2. Ризики НС. Управління ризиками. 3. Завчасне реагування на загрозу виникнення НС. Література: 1. ЗУ 2974_93р. Про Цивільну оборону _2000р. - ІІІ Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру . 3. ЗУ. 1859_04 р Про правові засади цивільного захисту . 4. ЗУ 2245_01 р. Про об'єкти підвищеної небезпеки . 5. ЗУ 1775_2000 р. Про ліцензування певних видів господарської діяльності . 6. ЗУ 2332_01р. Про страховий фонд документації України 7. ПКМУ 956_02 «Про ідентифікацію та декларування безпеки ОПН». 8. ПКМУ від р Положення про Державний реєстр ПНО. 9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 637 від р. «Методика визначення ризиків та їх рівнів для декларування безпеки ОПН» 10. Основи ЦЗ. Навчальний посібник. К с 1.Регулювання техногенної, природної, соціально-політичної та воєнної безпеки. Види небезпек Техногенна Природна Соціально- Військова (ТН) (ПН) політична (ВН) (СПН) комунально - екологічна терористична побутова кримінальна інформаційна фінансова психологічна кібернебезпека Техногенна небезпека Небезпечна речовина (НР) - речовина яка може створити загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю. Порогова маса НР є нормативно встановлена маса НР. Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються НР. Об'єкт підвищеної небезпеки (ОПН) - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька НР у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси. ПЛАС план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ОПН. Нормативи порогових мас НР Додаток 1. Найменування індивідуальної НР Порогова маса, тн 1 клас 2 клас Аміак Хлор Водень 50 5 Категорія НР Порогова маса, тн 1 клас 2 клас Горючі гази Бризантні та піротехнічні вибухові речовини Речовини окисники ПКМУ 956_02 Нормативи порогових мас НР для ідентифікації ОПН. Додаток 2. Державні будівельні норми. Норми радіаційної безпеки. Правила пожежної безпеки. Правила дорожнього руху. Правила безпеки перевезень НР. Державна програма авіаційної безпеки ЦА. Порядок ідентифікації і обліку ПНО, ОПН. Порядок декларування безпеки ОПН. Напрями : Регулювання безпеки розробка нормативних документів з безпеки; реалізація заходів безпеки Нормативні документи ( ЗУ, ПКМУ, Накази ЦОВВ ) НОРМЫ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ПОРЯДКИ Заходи регулювання безпеки Ліцензування діяльності СГ Заходи регулювання безпеки ПНО Заходи регулювання безпеки ОПН Державна стандартизація Державна експертиза Державний нагляд ( контроль ) Ліцензування видів господарської діяльності Ліцензування видача ліцензій, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також законодавства у сфері ліцензування. Реалізацію державной політики у сфері ліцензування здійснюють: Кабінет Міністрів України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; органи виконавчої влади, визначені КМУ (33 органа). ЗУ 1775_2000р. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. ПКМУ 1698_2000р. Про затвердження переліку органів ліцензування. Заходи регулювання безпеки ПНО Ідентифікація, паспортизація, моніторинг і облік ПНО Мета заходів державний облік ПНО та інформаційне забезпечення управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків НС Кінцевим етапом реалізації заходів є ведення Державного реєстру ПНО, надання кожному ПНО персонального реєстраційного номеру та видання Свідоцтва про державну реєстрацію ПНО Державна архівна служба України ( Укрдержархів ) Державний департамент страхового фонду документації (ДД СФД) веде Державний реєстр ПНО та видає Свідоцтво про державну реєстрацію ПНО Контроль за станом реалізації заходів здійснює Державна інспекція техногенної безпеки (ДІ ТБ) Ідентифікація ПНО Ідентифікація ПНО - виявлення наявності на об'єкті НР, які здатні ініціювати виникнення НС, а також оцінка максимального рівня можливих НС. Ідентифікація ПНО здійснюється по територіальному і галузевому принципу. СГ відповідає за проведення ідентифікації. Повідомлення про результати ідентифікації, узгоджується с місцевим підрозділом ДІ ТБ. Місцеві підрозділи ДІ ТБ на основі отриманих Повідомлень складають та щорічно уточняють перелік ПНО і подають їх в регіональний орган ДІ ТБ. Регіональний підрозділ ДІ ТБ формує перелік ПНО регіону та щорічно подає його на затвердження регіональної комісії ТЕБ та НС. Затверджені переліки ПНО надають до в ДАрСУ та ДІ ТБ. Наказ МНС 98_06р. Методика ідентифікації ПНО. Паспортизація ПНО Паспортизація ПНО це процедура оформлення паспорта ПНО. Паспорт ПНО - документ, який містить: довідкові та загальні дані; джерела небезпеки; сили та засоби ліквідації наслідків НС; захисні споруди ЦО; відповідальні особи. Припис на проведення паспортизації ПНО, готує регіональний орган ДІ ТБ на основі переліків ПНО. Форма паспорта ПНО повинна відповідати виду господарської діяльності окремого об'єкту (1НС - підприємство, 2НС - вугільна шахта, 3НС - гідротехнічний об'єкт, 4НС - кар'єр, 5НС - автозаправна станція, 6НС - сухопутний тунель, 7НС - міст, віадук, шляхопровід, 8НС - залізнична станція, 9НС - магістральний трубопровід, 9аНС - відгалуження від магістрального трубопроводу, 10НС родовище нафти, 11НС підземна станція метро, 12НС тунель метро). Паспорт ПНО підлягає переоформленню кожні п'ять років. Контроль за станом паспортизації ПНО здійснює ДІ ТБ. Наказ МНС 140_05р. Положення про паспортизацію ПНО. Моніторинг ПНО Моніторинг ПНО передбачає спостереження за параметрами безпеки ПНО, збору, обробки, передачі і збереження інформації про стан ПНО. Мета моніторингу ПНО - отримання даних поточного стану безпеки ПНО та корегування у разі необхідності бази даних Державного реєстру ПНО. Для здійснення моніторингу ПНО розробляється Регламент моніторингу ПНО, який містить переліки параметрів, підлягаючих систематичному спостереженню. Регламент встановлює терміни представлення інформації про стан ПНО. Контроль за дотриманням Регламенту здійснює ДІ ТБ. Наказ МНС 425_03 Положення про моніторинг ПНО Наказ МНС 288_06 Правила улаштування, експлуатації та ТО систем раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення Облік (реєстрація) ПНО ДД СФД на основі переліку ПНО веде Державний реєстр ПНО. Внесенню в Державний реєстр ПНО підлягають усі ПНО, розміщені на території України, незалежно від форми власності та підпорядкування. ДД СФД надає кожному ПНО персональний реєстраційний номер та видає Свідоцтво про
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks