Кафедра клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара - PDF

Description
Кафедра клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Надати уявлення про методи збереження здоров я, формування здорового способу життя Розпізнавання

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 18 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Кафедра клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Надати уявлення про методи збереження здоров я, формування здорового способу життя Розпізнавання та запобігання захворювань Надання першої допомоги при отруєннях, травмах та нещасних випадках Засвоїти питання загальної та особистої гігієни; Засвоїти основи проведення реанімації; Навчитися технікою надання долікарської допомоги в різних умовах основи анатомії та фізіології організму людини, які необхідні для зрозуміння патологічних процесів, що розвиваються в організмі хворого питання загальної та особистої гігієни основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного та шкільного віку ознаки клінічної та біологічної смерті основи проведення реанімації основи надання допомоги при деяких патологічних станах (термічних та хімічних опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, отруєннях, травматичному шоку, переломах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях в звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань ( в тому числі епідемічних процесів) та патологічних станів техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та спасіння життя потерпілого поняття про здоров я як індивідуальної, так і суспільної цінності, профілактику патологічних станів дитячого віку, про вплив шкідливих звичок на здоров я людини, особливо на здоров я підлітків володіти навичками реанімації; володіти навичками обстеження хворого (вимірювати температуру тіла, АТ, визначати пульс,тощо) володіти технікою надання долікарської допомоги при утоплені, задусі, ураженнях різними хімічними та фізичними факторами (електричним струмом, високою та низькою температурою, радіацією), при отруєннях розпізнати ознаки та надати першу медичну допомогу при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин вміло користуватися доступними лікарськими препаратами володіти технікою беззондового промивання шлунку, очисної клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, пухиря зі льодом, ванн (місцевих та загальних), ін єкцій, інгаляцій; володіти навичками введення доступних лікарських препаратів в організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, парентерально); засвоїти навики роботи при бактеріологічній небезпеці знати правила поводження в умовах стихійного лиха чи екстремальних ситуацій; використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а й у повсякденній роботі з дітьми. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1.Перша медична допомога в загрозливих для життя станах при захворюваннях внутрішніх органів, інфекційних хворобах Тема 1. Дитячі інфекційні хвороби та їх попередження. Тема 2. Запобігання порушень зору, слуху, мовлення та хвороб опорно рухового апарату у дітей Тема 3. Профілактика психоневрологічних порушень. Тема 4.Основні захворювання органів дихання, перша медична допомога. Тема 5.Основні захворювання серцево-судинної системи, перша медична допомога. Тема 6.Основні захворювання черевної порожнини, перша медична допомога. Змістовий модуль 2. Перша медична допомога при травмах та нещасних випадках Тема 7.Травми, їх ускладнення. Допомога при кровотечах. Тема 8. Перша допомога при зупинці дихання та кровообігу. Основи реанімації. Тема 9. Перша медична допомога при пораненнях. Тема 10. Перша медична допомога при травмах кінцівок. Тема 11. Перша медична допомога при впливі на організм високих та низьких температур, електричного струму. Допомога при отруєннях. Тема 12. Перша медична допомога при травмах голови, грудної клітки, хребта та спинного мозку, живота, тазу. Тема 13. Транспортна іммобілізація та десмургія. Змістовий модуль 1. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 1. Вступ Предмет і задачі медичної підготовки Загальні закономірності росту і розвитку Опірність і реактивність Здоров'я та його складові Основні шляхи попередження захворювань дифтерія кір скарлатина вітряна віспа коклюш краснуха поліомієліт менінгіт епідемічний паротит грип атипова пневмонія туберкульоз харчові токсикоінфекції малярія СНІД Можливість передачі зазначених інфекцій від матері до дитини сифиліс гонорея урогенітальний хламідіоз урогенітальний мікоплазмоз вірусний гепатит В статевий герпес короткозорість астигматизм далекозорість дальтонізм спілкування з дорослими попередження інфекційних хвороб, тощо Причини порушень слуху Сколіоз лордоз кіфоз неврастенія невроз страху невроз нав язливих станів істеричний невроз . Гострий гастрит, гострі отруєння, причини, ознаки і перша медична допомога Печінкова колька як ускладнення жовчно кам яної хвороби Цукровий діабет. Причини, основні ознаки, ускладнення Ниркова колька, гострий цистит, їх причини, ознаки, ПМД, можливі ускладнення, профілактика Змістовий модуль 2. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ ПРИ ТРАВМАХ І НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ Закриті та відкриті травми Травматичний шок як загрозливе ускладнення травм. Визначення кровотеч. Класифікація кровотеч, залежно від виду ушкоджених судин, їх ознаки та способи тимчасового зупинення. Особливості зупинення кровотеч у дітей. Поняття про реанімацію. Термінальні стани (передагонія, агонія і клінічна смерть), їх причини, тривалість, основні ознаки. Методи проведення реанімації їх загальна характеристика та анатомо-фізіологічні основи. Проведення реанімації у дітей. Рани як механічне ушкодження шкіри і слизових оболонок. Види ран: операційні (стерильні) і випадкові (інфіковані). Основні ознаки ран. Перша медична допомога при пораненнях, послідовність її надання. Ранева інфекція як хворобливий процес, спричинений патогенними мікробами. Види раневої інфекції: гнійна, анаеробна, специфічна. Закриті ушкодження тканин і органів, спричинених впливом зовнішніх факторів (без порушення цілості шкіри і зовнішніх слизових оболонок) Травматичний токсикоз, як наслідок тривалого здавлювання тканин Переломи як наслідок часткового або повного порушення цілості кістки, їх частота серед інших видів травм Небезпека переломів: травматичний шок, гостра крововтрата, ушкодження внутрішніх органів (легень, серця, нирок, печінки), інфікування тощо Особливості надання першої медичної допомоги при відкритих переломах ВІЛ інфікованим та хворим на СНІД Іммобілізація кісток при переломах під час транспортування Опіки як наслідок ушкодження тканин термічними, фізичними і хімічними агентами. Їх причини Хімічні опіки як наслідок впливу на тканини різних хімічних речовин (кислоти, луги, фосфор, розчин йоду тощо) Поняття про відмороження та замерзання. Основні ознаки ушкоджень людини при дії низьких температур, ступені тяжкості, перша медична допомога Електротравма, ураження блискавкою. Фактори, що зумовлюють тяжкість уражень. Загальні та місцеві ознаки, перша медична допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою Закриті черепно-мозкові травми. Їх причини. Види. Відкриті ушкодження черепа і головного мозку. Їх види Травми хребта та спинного мозку. Закриті та відкриті, без ушкодження та з ушкодженням спинного мозку. Основні ознаки. Закриті ушкодження грудної клітки. Її види: удари, здавлювання, переломи ребер. Пневмоторакс як наслідок потрапляння повітря через раневий канал грудної стінки в плевральну порожнину Гострі захворювання органів черевної порожнини, які вимагають негайного хірургічного втручання для врятування життя хворого. Поняття гострий живіт Відкриті ушкодження живота, їх види. Непроникні й проникні поранення живота. Ушкодження органів сечовидільної системи, їх види: закриті й відкриті травми нирок, сечоводів, сечового міхура й уретри, їх ознаки, можливі ускладнення
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks