Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen / Matti Hirvonen

Description
1. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Suomen kunnissa Matti Hirvonen toiminnanjohtaja Pyöräilykuntien verkosto ry matti.hirvonen@poljin.fi p. 040 419 4555 ã…

Please download to get full document.

View again

of 87
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 2 | Pages: 87

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Suomen kunnissa Matti Hirvonen toiminnanjohtaja Pyöräilykuntien verkosto ry matti.hirvonen@poljin.fi p. 040 419 4555 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Keski- Suomessa -seminaari 17.3.2016 • Jyväskylä, Rakentajantalo
 • 2. Esityksen sisältö 1. Taustaa kehittämistyölle 2. Pyöräilyn ja kävelyn hyödyistä 3. Esimerkkejä eri kunnista 4. Edistämisohjelman raameja 5. Pyöräilyviikko ja sähköavusteinen pyöräily 6. Pyöräkompassi 7. Johtopäätöksiä 8. Keskustelua
 • 3. • 101 jäsenyhteisöä – 66 kuntaa (esim. Jyväskylä) – 35 muuta yhteisöä, kuten yrityksiä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia (esim. JYPS) – Päämääränä pyöräilyn merkittävä lisääminen Suomessa kestävänä liikennemuotona ja arkiliikuntana, joka tuottaa hyvinvointia yksilölle, ympäristölle ja yhteiskunnalle.
 • 4. Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia Strategiassa määritetty tavoite: Vuonna 2020 kävely-, pyörä- ja joukkoliikennematkojen yhteinen kulkutapaosuus nousee 32 prosentista 35-38 prosenttiin ja henkilöautomatkojen vastaavasti vähenee. Tämä merkitsee, että kävely- ja pyörämatkoja tehdään vuonna 2020 vähintään 20 % enemmän kuin vertailuvuonna 2005.
 • 5. • Konkretisoi LVM:n laatimaa strategiaa -> vuonna 2020 20% enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja • Monen toimijan yhteinen linjaus • Valtakunnallinen tahtotila kuntien ja seutujen oman työn tueksi – kunnat ja seudut erilaisia • Fokus vaikuttavimmissa toimissa, joilla tehokkaimmin siirtymää lyhyistä henkilöautomatkoista www.liikennevirasto.fi/julkaisut/suunnitelmia
 • 6. Pyöräily ja sen hyödyt kasvussa 274 km/vuosi ja 0,75 km/päivä 1,154 miljardia €/ vuosi Monen kaupungin tavoitteena lisätä pyöräilyn määrää entisestään Pyöräily on kasvussa siellä missä olosuhteita kehitetään Pyöräilyn edistäminen on investointi, joka tuottaa voittoa
 • 7. Pyöräily ja sen hyödyt kasvussa • Suomalainen pyöräilee keskimäärin 274 km/vuosi ja 0,75 km/päivä • Terveyshyöty yhteiskunnalle 1,154 miljardia euroa / vuosi • Monen kaupungin tavoitteena lisätä pyöräilyn määrää entisestään – Rovaniemellä pyöräilyn ja kävelyn hyödyt 17 miljoonaa € / vuosi (kulkutapaosuus pyöräily 9 %, kävely 18 %) – Joensuussa 20% lisäys pyöräilyssä tuottaa 3,8 miljoonan € hyödyt / vuosi • Pyöräily on kasvussa siellä missä olosuhteita kehitetään – Joensuu, Kokkola, Lappeenranta, Turku, Helsinki, Vantaa, Espoo jne. – Tampereella pyöräily on kaksinkertaistunut 10 vuodessa • Pyöräilyn edistäminen on investointi, joka tuottaa voittoa – Helsingissä 1 euron investointi laadukkaisiin pyöräväyliin (esim. Baana) tuottaa 8 euron hyödyt – Paras hyötysuhde kaikista liikenneinvestoinneista • Poliittista tahtoa ja laadukasta ympäristöä tarvitaan lisää • Pyöräilykuntien verkosto auttaa jäsenkuntiaan tekemään arkiympäristöstä viihtyisää, turvallista ja omin voimin liikkumiseen kannustavaa
 • 8. Pyöräilyn lisäämisen hyötyjä Lähde: Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013 Kuvat: Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 • 9. Pyöräilyn lisäämisen taloudelliset vaikutusketjut Lähde: Bikenomics-hanke, Navico Oy 2016
 • 10. HEAT-menetelmä ja -työkalut HEAT (Health Economic Assessment Tool) • WHO:n kehittämä menetelmä kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudelliseen arviointiin, julkaistu 2011 • Suomenkielinen menetelmän kuvaus ja käyttäjänoppaan päivitetty versio (2014) http://www.suomimies.fi/filebank/1771- Heat_kayttajan_opas_2014_paivitys.pdf • Englanninkielisen oppaan käännös • Suosituksia Suomessa tehtävien laskelmien lähtöarvoiksi • Esimerkkilaskelmia Pyöräilylle ja kävelylle omat työkalut: • Pyöräily - HEAT for cycling • Kävely - HEAT for walking http://www.heatwalkingcycling.org/
 • 11. HEAT-laskelmat Tehtyjä HEAT-laskelmia Suomessa: • Koko Suomi: Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia • Helsinki • Espoo • Kokkola • Tampere • Joensuu • Porvoo • Utajärvi • Vantaa • Helsingin kaupungin työmatkapyöräily • Hyvinkää • Ylöjärvi • Rovaniemi • Jyväskylä • Rauma Laskelman voi tehdä, kun suorite on tiedossa ja väestömäärä on tarpeeksi suuri.
 • 12. Koko Suomen pyöräilyn hyödyt Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia ja toimenpidesuunnitelma 2020 NYKYISILLÄ MÄÄRILLÄ: Pyöräily • Keskimääräinen pyöräily 274 km/vuosi ja 0,75 km/päivä (lähde HLT 2011) • Keskimääräinen vuosihyöty 1 ,154 miljardia € Kävely • Keskimääräinen kävely 1,07 km/päivä (lähde HLT 2011) • Keskimääräinen vuosihyöty 3, 711 miljardia € TAVOITE: Kävely- ja pyörämatkoja tehdään vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia enemmän kuin vertailuvuonna 2005. Pyöräily • Lisäämisen keskimääräinen vuosihyöty 119 miljoonaa € Kävely • Lisäämisen keskimääräinen vuosihyöty 371 miljoonaa € Lähde: Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi – menetelmät ja käyttäjän opas. KKI, Liikennevirasto, Pyöräilykuntien verkosto
 • 13. Vantaan HEAT-laskelma 2014
 • 14. Lähde: Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa 2013 Joensuun HEAT
 • 15. Puutarhakatu, Tampere Kuva: Kalle Vaismaa
 • 16. Kuvat: Markku Lahtinen
 • 17. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 18. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 19. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 20. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 21. Kokkolan pyöräilykaupunkiohjelma
 • 22. Kokkolan ohjelman sisältöä. Kuva: Matti Hirvonen
 • 23. Lähde: Virpi Ansio, Sito Oy ja Joensuun kaupunki 2014
 • 24. Lähde: Jarmo Tihmala, Joensuun kaupunki 2014
 • 25. Lähde: Jarmo Tihmala, Joensuun kaupunki 2014
 • 26. Lähde: Virpi Ansio, Sito Oy ja Joensuun kaupunki 2014
 • 27. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 28. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 29. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 30. Baana, Helsinki. Kuva: Esa Rantakangas
 • 31. Helsingin pyöräilyn edistämisohjelma
 • 32. Kokeilun lähtökohdat – miksi nyt? • Helsingin kaupungin tavoitteena lisätä ympärivuotista pyöräilyä • Palautteiden perusteella nykyinen talvihoidon taso ei edistäisi talvipyöräilyä • Haluttiin selvittää millainen on pyöräilyä edistävä laadukas talvihoitomenetelmä ja laatuvaatimukset • Haluttiin selvittää laadukkaamman talvihoidon kustannukset Pyöräteiden talvihoidon kokeilu Helsingissä 2015-2016 Lähde, Aiju Heinonen, Helsingin Rakennusvirasto
 • 33. Uudet reittikohtaiset talvihoitomenetelmät •Baana – Helsinginkatu (3,1 km) –Harjaus –Uusi liukkaudentorjuntaliuos Granlux –Kaliumformiaatti-neste Eco-Melter –Suola •Helsinginkatu – Oulunkylä (5,6 km) –Harjaus ja suolaus Talvipyöräilypilotin alustavia tuloksia 4.3.2016 Kuva: Reetta Keisanen / KSV Lähde, Aiju Heinonen, Helsingin Rakennusvirasto
 • 34. Uudet talvihoitokoneet Kuva: Tapio Keihänen Kuva: Pertti Grönlund / Stara • Radan varressa kokeillaan mm. Ruotsissa ja Hollannissa käytössä olevaa vedettävää harjakonetta. • Keskustan osuudella käytetään Staran Wille- konetta, jossa on harja edessä ja nestesäiliö takana. Talvipyöräilypilotin alustavia tuloksia 4.3.2016 Lähde, Aiju Heinonen, Helsingin Rakennusvirasto
 • 35. Yhteistyössä pyöräilijöiden kanssa • Menetelmien ja koko pilotin kehittäminen yhdessä Helsingin polkupyöräilijöiden kanssa. • Ei erillistä valvontaa tai laatuvaatimuksia • Noin 70 pyöräilijää valvoo laatua erillisen palautejärjestelmän kautta. Talvipyöräilypilotin alustavia tuloksia 4.3.2016
 • 36. Baanaverkko kasvaa Lähde, Reetta Keisanen, Helsingin kaupunki 2016
 • 37. Suunnitteluohjeet uudistuvat
 • 38. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisprosessi Aloite / päätös edistämisohjelman laatimisesta (työohjelma) Vuorovaikutteinen suunnittelu (viranhaltijat, luottamushenkilöt, asukkaat, pyöräily- yhdistykset, muut sidosryhmät) Edistämisohjelman poliittinen hyväksyminen ja sitouttaminen kunnan toimintaan. Liikenne kaavoitus maankäyttö Asukkaat, pyöräilijät Aktiiviset yhdistykset ja muut sidosryhmät Rakentaminen ja ympäristö Liikunta ja matkailu Viestintä ja vuorovaikutus tärkeässä osassa koko prosessin ajan Sosiaali- j a terveys
 • 39. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman osatekijöitä • Paikalliset linjaukset pyöräilyn ja jalankulun asemasta • Nykyisten liikenneratkaisujen parantaminen • Puuttuvien linkkien rakentaminen • Autoliikenteen rauhoittaminen (enintään 30 km/h taajamissa ja asuinalueilla) • Pyöräilyyn aktivointi – viestintä, kampanjat ja markkinointi • Pyöräilykasvatus – koulut ja päiväkodit • Pyöräpysäköintinormien asettaminen • Keskustan ja palvelujen asiakaspysäköinti • Pyöräilykaupungin suunnittelu ja rakentaminen • Jalankulkuympäristön houkuttelevuuden parantaminen • Kävelykeskustojen perustaminen ja laajentaminen • Pyöräilyväylien laadukas kesä- ja talvihoito • Pyöräilyn ja kävelyn aktiivinen seuranta • Resurssien lisääminen tai uudelleen kohdentaminen
 • 40. Pyöräilyviikko 7.-15.5.2016 • Mainio tapa edistää pyöräilyä ja sen näkyvyyttä – http://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko – http://www.pyorailyviikko.fi/ – https://www.facebook.com/WeCycleFinland/ • ”Ilo irti työmatkasta” vuonna 2015 • Sähköavusteinen pyöräily pääteemana vuonna 2016 – ”Aina myötätuulessa – pyöräliikenne sähköistyy!” – ”Ole rohkeasti MAMIS!” • Kuntien kannalta: – Nykyisten tapahtumien ja toimien hyödyntäminen/vahvistaminen – Jotakin uutta vuodelle 2016 – Kytkeminen osaksi pyöräilyn edistämisen kokonaisuutta
 • 41. Mediaosumia 2015 Pyöräilyviikko 2015 • Ilo irti työmatkasta! Kaleva 16.5. Oulun pyörätieverkoston isä Mauri Myllylä valittiin vuoden pyöräilijäksi http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-pyoratieverkoston-isa-mauri-myllyla-valittiin-vuoden-pyorailijaksi/697235/ Helsingin Sanomat, Veloelo-blogi 16.5. Tämä mies teki Oulusta Suomen parhaan pyöräilykaupungin – ja valittiin nyt Vuoden pyöräilijäksi http://www.hs.fi/blogi/veloelo/a1431662102687?jako=1ca412388fcc55bfb443bbe29eea3ef7 YLE Kotimaa 15.5. Pohjoisen pyöräilykaupungin kehittäjästä Vuoden pyöräilijäksi http://yle.fi/uutiset/pohjoisen_pyorailykaupungin_kehittajasta_vuoden_pyorailijaksi/7996707 Metro-lehti 16.5. Vantaan kaupunki 16.5. Sari Busi on Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2015 http://www.vantaa.fi/ajankohtaista-arkisto/vantaa_fi/101/0/sari_busi_on_vuoden_vantaalainen_pyorailija_2015?language=fi http://www.metro.fi/uutiset/a1387811530209 Uusi Suomi 16.5. Helsingin ensimmäinen pyöräilykatsaus on ilmestynyt http://www.uusisuomi.fi/autot/81812-helsingin-ensimmainen-pyorailykatsaus-ilmestynyt http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunkisuunnitteluvirasto/pyorailykatsaus-2015
 • 42. Mediaosumia 2015 Helsingin Sanomat, Veloelo-blogi 13.5. Tutkimus: Pyöräily tulee kuusi kertaa autoilua halvemmaksi – myös yhteiskunnalle http://www.hs.fi/blogi/veloelo/a1431488345097?jako=c8e6c5e66ddbf3fc8140130c79c5c735 YLE Liikenne 13.5. Katettuja telineitä ja pyörille pyhitettyjä parkkiruutuja – Kokkolassa halutaan parempia palveluita pyöräilijöille http://yle.fi/uutiset/katettuja_telineita_ja_pyorille_pyhitettyja_parkkiruutuja__kokkolassa_halutaan_parempia_palveluita_pyo railijoille/7988653 Tampereen kaupunki 12.5. Tampereen pyöräilykatsaus kertoo pyöräilyn ajankohtaisista asioista http://www.tampere.fi/tampereinfo/ajankohtaista/eocVX4WoW.html YLE Liikenne 12.5. Jyväskylä haluaa pyöräilykaupungiksi – tavoitteena miljoonien arvoiset terveyshyödyt http://yle.fi/uutiset/jyvaskyla_haluaa_pyorailykaupungiksi__tavoitteena_miljoonien_arvoiset_terveyshyodyt/7987923 Keskisuomalainen 12.5. Jyväskylä teki uuden asukkaansa onnelliseksi – hikoilua joka aamu http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/jyvaskyla-teki-uuden-asukkaansa-onnelliseksi-hikoilua-joka- aamu/2044185?pwbi=2dad74c4284a690281b01d49558f3efa
 • 43. Mediaosumia 2015 Karjalainen 14.5. Joensuu ottaa käyttöön virkafillarit http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/75142-joensuu-ottaa-kayttoon-virkafillarit Tekniikka&Talous 13.5. Tällaiset kustannukset pyöräilijät aiheuttavat yhteiskunnalle - Vertaapa autoilijoihin http://www.tekniikkatalous.fi/Liikenne/tallaiset+kustannukset+pyorailijat+aiheuttavat+yhteiskunnalle++vertaapa+autoilijoihin/a1062876 Hämeenlinnan kaupunki 8.5.2015 Vaikuta kaupungin pyöräilyoloihin http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/Viestinta/Tiedotteet/Vaikuta-kaupungin-pyorailyoloihin/ Etelä-Saimaa 8.5.2015 Lappeenrannan seudulla voi polkea yhtä Suomen kauneinta pyöräreittiä http://www.esaimaa.fi/Online/2015/05/08/Lappeenrannan%20seudulla%20voi%20polkea%20yht%C3%A4%20Suomen%20kauneinta%20py %C3%B6r%C3%A4reitti%C3%A4/2015119009690/4 YLE Lahti 6.5.2015 Lisää pyöräparkkeja ja tilaa kävelijöille – Lahden keskustan liikenne lähivuosina uusiksi? http://yle.fi/uutiset/lisaa_pyoraparkkeja_ja_tilaa_kavelijoille__lahden_keskustan_liikenne_lahivuosina_uusiksi/7972044
 • 44. Esteet mataliksi sähköavusteisilla • Sähköavusteisilla voidaan ylittää monia pyörän käytölle perinteisesti koettuja esteitä – Huono kunto / liikunnan vähäisyys – Liian pitkät matkat – Mäet, korkeuserot, vastatuuli, väsymys – Hikisenä töihin saapuminen jne. • Turvallisuuden tunne sekaliikenteessä parempi – Lisävoimaa käytössä • Siirtymä ensisijaisesti autoilusta – Ei pyöräilystä, kävelystä tai joukkoliikenteestä • Silta motorisoidusta liikenteestä kohti aktiivista liikkumista • Terveysvaikutukset yhtä hyvät kuin tavallisessa pyöräillyssä
 • 45. Sähköpyörien jakauma Belgiassa «Tavallinen» pyörä 76,2% Maastopyörä 1,6% Taittopyörä 1,9% Speed pedelec 13% Tavarapyörä 0,5% «Laatikkopyörä» 3,3% Lähde: Sarah Martens, Velo-city -esitys 4.6.2015.
 • 46. Onko sähköpyöräily vaarallisempaa (Itävalta)? • Vuonna 2002 myytiin 2000 kpl, vuonna 2012 myytiin 45 000 kpl • Keskinopeuserot pieniä tavallisen ja sähköavusteisen välillä – Esim. 17,5 km/h -> 18,8 km/h. Maantiepyörä 23,9 km/h. • Ilman toimenpiteitä voi lisätä hieman onnettomuuksien määrää – Ei kuitenkaan esim. kolarointeja auton kanssa • Toimenpidesuositukset – Hyvä ohjeistus esim. ostettaessa/koeajettaessa – Tuetaan pyöräilykurssien järjestämistä varsinkin ikäihmisille – Laadukas infrastruktuuri ja ylläpito – Liikennesääntöjen ja lainsäädännön päivitystä – Parempi tiedonkeruu, tilastoidaan sähköavusteisten onnettomuudet erikseen • Turvallisuuteen vaikuttavat hyvin pitkälle samat keinot kuin pyöräilyn turvallisuuteen yleensäkin! Lähde: How does E-mobility influence road safety? Bernd Hildebrandt, Austrian Road Safety Board
 • 47. Lähde: Sarah Martens, Velo-city -esitys 4.6.2015. “Mikä seuraavista kuvaa sinua parhaiten?” Top 10/51 % 1 Nautiskelija 53,9 2 Käytännöllinen 50,1 3 Ympäristötietoinen 45,8 4 Avarakatseinen 44,7 5 Riippumaton 43,9 6 Sosiaalinen 43,4 7 Humoristinen 42,8 8 Hauska 42,3 9 Aktiivinen 42,0 10 Perhekeskeinen 41,2 Kuka ajaa sähköpyörällä (Belgiassa)?
 • 48. Kulkutapamuutos (Belgia) Lähde: Sarah Martens, Velo-city -esitys 4.6.2015. “Suosituin kulkutapa ennen sähköpyöräilyä” 46% siirtyi autoilusta 25% siirtyi tavallisesta pyöräilystä I did not make this trip before Regular bike Car Train Bus or tram Combination
 • 49. Vaihtoehdot sähköavusteiselle (Belgia) Lähde: Sarah Martens, Velo-city -esitys 4.6.2015. “Miten kuljet töihin päivinä, jolloin et käytä sähköavusteista?” N/A, I always take the pedelec Regular bike Car Train Bus/Tram Combination
 • 50. Sähköpyöräilyn tilanne Hollannissa UUSIA MAHDOLLISUUKSIA • Sähköpyörien käyttö kasvaa nopeasti – 2014: 10% kaikista polkupyöristä on sähköpyöriä – 2013: 20% myydyistä pyöristä on sähköpyöriä – Ei pelkästään työmatkaajat, myös koululaiset ja opiskelijat – Uudet pikapyörätiet: nopeaa ja miellyttävää • Maaseudulla: julkisten ja sähköavusteisten yhdistelmä • Kaupungeissa: pikapyörätietä tulee koko ajan lisää – Vahva yhteys: pikapyörätiet ja sähköavusteiset – Terveellistä, turvallista, tehokasta • Julkinen liikenne muutoksessa – Vähemmän rahoitusta (valtiolta) – Vähemmän käyttäjiä verkon ulkoreunoilla – Poliittinen paine: keskustelu kustannustehokkuudesta • Sähköpyöräilyn suhde joukkoliikenteeseen – Vaihtoehto koko matkalle A:sta B:hen – Osana matkaketjua: ensimmäiset ja viimeiset kilometrit Kuvat: Jörg Thiemann-Linden, Velo-city esitys 4.6.2015
 • 51. • Yksittäisiä hyviä kampanjoita ja kokeiluja • Sähköavusteisen pyöräilyn tiekartta • Medianäkyvyyttä • Kokeilupyörä, http://kokeilupyora.fi/ Mitä on jo tehty Suomessa? Kuva: KKI-ohjelma / Studio Valoisa Nauris
 • 52. Johtajan sähköpyöräilyelämykset Ilkka Rahkonen kokeili kuukauden verran sähköpyöräilyä. Pyöräily toi kiireiseen arkeen lisää liikuntaa ja elämyksiä. Ilkan työ vie häntä Kangasalta vuoroin Helsingin Arabiaan ja Mediapolikseen Tampereelle. Sähköpyörä kulki kokeilujakson aikana junalla Helsinkiin, aamukahville torille ja Eppu Normaalin keikalle. Sähköpyörä näyttää sopivan Aitomediassa uusliiketoimintojen johtajana toimivan Ilkka Rahkosen arkeen hyvin. ”Sähköpyörällä voi polkea pikkutakki päällä eikä tarvitse liittyä MAMIL (middle aged man in lycra) –ilmiöön. Sähköpyörä kymmenkertaisti pyöräilyn,” hymyilee Rahkonen. Teksti: Mari Päätalo, Valpastin Oy http://kokeilupyora.fi/ Kuva: KKI-ohjelma / Studio Valoisa Nauris
 • 53. Tallimatkoille mopon korvikkeeksi Vilja Turkka ajoi sähköpyörällä paljon tallimatkoja. ”Tavallisella pyörällä polkeminen tallilta kotiin on raskasta, kun on hoitanut hevosia yömyöhään. Sähköpyörä korvaa oikeastaan mopon ja se on paljon edullisempi, eikä siihen ei tarvitse korttiakaan”, kertoo Turkka. Kokeilujaksoon oli tyytyväinen myös 15- vuotiaan Viljan äiti, koska häneltä säästyi monta edestakaista automatkaa tallilta hakemiseen. Pyörä oli herättänyt ihailua myös kaveripiirissä. Teksti: Mari Päätalo, Valpastin Oy http://kokeilupyora.fi/ Kuva: KKI-ohjelma / Studio Valoisa Nauris
 • 54. Pyöräkompassi − tiedä mihin kuntasi polkee! Pyöräilyn edistämistyökalu ja auditointimenetelmä kunnille
 • 55. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Pyöräilymäärät (kesä- ja talvipyöräily erikseen) Pyöräilyn kilpailukyky Seuranta Pyöräpysäköinti Viestintä, markkinointi, kampanjat, tapahtumat Turvallisuus Pyöräverkon laatu, kunnossapito Pyöräilypolitiikka Mukavuus (käyttäjätyytyväisyys, mäkisyys) Pyöräkompassi Indeksi Perustaso Kaupunki
 • 56. 17.3.2016 Kompassilla mitataan –Kuinka suosittua pyöräily on –Pyörämäärien kehitystä (vertailukelpoiset laskennat) –Kuinka pyöräily-ystävällinen infrastruktuuri on –Pyöräilyn kilpailukyky autoiluun verrattuna –Poliittinen tahtotila pyöräilyn edistämiseksi –Kuinka turvallista pyöräily on –Kuinka pyöräilijät huomioidaan –Standardoidut lähtötiedot pyöräilyn kehittämisohjelmalle Tuloksena: a) Tieto sekä kunnalle että valtiolle, miten sen kannattaa edistää pyöräilyä: kipupisteet ja vahvuudet b) Vertailukelpoista kansallista tietoa eri kuntien pyöräiltävyydestä, pyöräily- ystävällisyydestä sekä valtakunnallisen strategian toteutumisesta kunnissa Pyöräkompassi tukemaan ja ohjaamaan toimintaa
 • 57. 17.3.2016 • Helsinki • Vantaa • Kokkola • Turku • Jyväskylä • Lahti • Joensuu • Lappeenranta • Oulu • Pori • Rauma • Hämeenlinna • Pirkkala • Tampere • Kangasala • Hyvinkää • Sipoo Alustavat yhteistyökunnat
 • 58. Lähde, PYKÄLÄ-hanke 2009-2012, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
 • 59. Johtopäätöksiä • Taloushyötyjen osoittaminen tärkeää – Poliittinen hyväksyntä ja sitoutuminen • Edistämisohjelmat vauhdittavat merkittävästi – Toimenpiteitä ja resursseja – Määrätietoisuutta ja kunnianhimoa – Hyväksyminen valtuustossa ja kytkentä strategiaan • Pyöräilyn edistäminen on investointi, joka tuottaa voittoa – Helsingissä 1 euro laatuväyliin tuottaa 8 euron hyödyt • Laskenta ja seuranta on välttämätöntä – Muuten kehitystyö on mahdotonta • Keinovalikoimaa ja työkaluja on – Jalankulku- ja pyöräväylien suunnitteluohje 2014 käyttöön – Kuntien omat ohjelmat ja ohjeet – Hyviä esimerkkejä löytyy myös Suomesta • Rohkeasti uusiin avauksiin ja yhteistyöhön! – esim. Pyöräilykuntien verkoston ja JYPS:n kanssa
 • 60
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks