К Е Р І В Н И Ц Т В О З Е К С П Л УА Т А Ц І Ї РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ C T W E L I C L E D E R S. Mi 160mt Mi 165mt Mi 175mt Mi 200mt - PDF

Description
К Е Р І В Н И Ц Т В О З Е К С П Л УА Т А Ц І Ї РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ E L E C T R I C W E L D E R S Mi 160mt Mi 165mt Mi 175mt Mi 200mt ЗМІСТ УКРАЇНСЬКА 1.Загальний опис 2.Комплект поставки 3.Технічні

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 54 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
К Е Р І В Н И Ц Т В О З Е К С П Л УА Т А Ц І Ї РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ E L E C T R I C W E L D E R S Mi 160mt Mi 165mt Mi 175mt Mi 200mt ЗМІСТ УКРАЇНСЬКА 1.Загальний опис 2.Комплект поставки 3.Технічні характеристики 4.Вимоги безпеки 4.1. Важлива інформація з безпеки 4.2. Безпека експлуатації 5. Експлуатація 5.1. Підготовка до роботи 5.2. Робота 6.Технічне обслуговування 7.Транспортування, зберігання та утилізація 8.Можливі несправності та шляхи їх усунення 9.Гарантійні зобов'язання СОДЕРЖАНИЕ РУССКИЙ 1.Общее описание 2.Комплект поставки 3.Технические характеристики 4.Требования безопасности 4.1. Важная информация по безопасности 4.2. Безопасность эксплуатации 5. Эксплуатация 5.1.Подготовка к работе 5.2.Робота 6.Техническое обслуживание 7.Транспортировка, хранение и утилизация 8.Возможные неисправности и пути их устранения 9.Гарантийные обязательства ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals». Продукція ТМ «Vitals» виготовлена згідно з сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі досить тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації та заходів безпеки. Зварювальні апарати інверторного типу Vitals Professional Mi 160mt, Mi 165mt, Mi 175mt, Mi 200mt за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме - ДСТУ , ДСТУ , ДСТУ CISPR , ДСТУ EN , ДСТУ IEC , ГОСТ Дане керівництво містить всю необхідну інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час роботи зварювальним апаратом. Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування виробу. У разі зміни власника зварювального апарату передайте це керівництво новому власнику. У той же час слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, які не описані в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals». ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ ОБЕРЕЖНО! Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я. УВАГА! Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть призвести до легких травм або до поломки виробу. ПРИМІТКА! Відзначає важливу додаткову інформацію. Виробник не несе відповідальність за збиток і можливі пошкодження, завдані в результаті неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням. ТМ «Vitals» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, які не порушують основні принципи управління, як у зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення зварювального апарату, так і в зміст даного керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення і модернізацію виробу. 4 5 1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС Професійні зварювальні апарати інверторного типу Vitals Professional Mi 160mt, Mi 165mt, Mi 175mt, Mi 200mt (далі за текстом - зварювальний апарат) призначені для виконання виробничих завдань: џ ручного дугового зварювання ММА металевими плавкими електродами для постійного і змінного струму з основним, рутиловим, целюлозним, кислим, змішаного типу та іншими видами покриття; џ ручного дугового зварювання TIG LIFT неплавким (вольфрамовим) електродом на постійному струмі з використанням захисної атмосфери інертних газів (аргон, гелій, суміш аргону і гелію). Зварювальний апарат може застосовуватися як в стаціонарних умовах (на виробництві, станціях технічного обслуговування автомобілів, будівельних майданчиках і т.д.), так і в польових умовах (у складі мобільних комплексів, які забезпечені бензиновими або дизельними мініелектростанцію відповідної потужності). Зварювальний апарат інверторного типу складається з наступних конструктивних вузлів: џ силового трансформатора, який понижує напругу електричної мережі до необхідної напруги холостого ходу зварювального апарату; џ блоку силових електричних схем; џ стабілізуючого дроселя, який зменшує пульсації випрямленого струму. Максимально спрощений принцип дії зварювального апарату інверторного типу заснований на перетворенні напруги живлення 220 В змінного струму частотою 50 Гц в напругу постійного струму, після чого напруга постійного струму подається на зварювальну дугу. Сучасна конструкція виробів, заснована на передових інверторних технологіях і включає в себе мікропроцесорне регулювання параметрів електричної дуги, дозволяє навіть зварникові, який не має високої кваліфікації, швидко і без проблем отримати надійне зварне з'єднання. Використання інверторних технологій призвело до зменшення ваги і габаритів зварювальних апаратів, поліпшення якісного показника зварювальної дуги, збільшенню ККД, плавного регулювання зварювального струму. Відмінні особливості: џ функція «TIG LIFT»; џ функція «HOT START»; џ функція захисту від підвищеної напруги в мережі; џ унікальна система антизалипання; џ робота за умов низької напруги - від 150 В; џ висока стабільність зварювального струму; џ м'яка плавка і глибоке проникнення в метал, який зварюється; џ малі габарити; џ мала вага; џ мідні кабелі; џ довжина кабелю електродотримача 2,5 м; џ довжина кабелю затиску «маса» 2,5 м; џ клас захисту IP23; џ висока якість аксесуарів. Опис основних компонентів зварювального апарату представлено нижче. Всі моделі виконані у відповідності з сучасними вимогами до стандарту і рівню техніки, діючими правилами техніки безпеки, відрізняються надійністю в процесі експлуатації, мають сучасний дизайн, економічні, надійні в роботі, прості в обігу та обслуговуванні. 6 7 малюнок 1 Специфікація до малюнка 1 1. Байонетний роз'єм «-». 2. Байонетний роз'єм «+». 3. Перемикач режимів зварювання «TIG LIFT/ММА». 4. Світловий індикатор «Мережа». 5. Пластиковий захисний кожух. 6. Світловий індикатор «Перегрів». 7. Ремінь на плече для перенесення зварювального апарату. 8. Регулятор зварювального струму. 9. Мережевий кабель з силовою вилкою. 10.Мережевий вимикач (клавіша «ON/OFF»). 8 9 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1. Зварювальний апарат з ременем через плече для перенесення. 2. Зварювальний кабель із затиском «маса». 3. Зварювальний кабель з електродотримачем. 4. Захисна маска зварника. 5. Універсальний інструмент «молоток-щітка». 6. Керівництво з експлуатації. ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, щоб виконувати зварювальні роботи в режимі TIG LIFT, необхідно додатково придбати спеціальний TIG-пальник. таблиця 1 МОДЕЛЬ 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 160mt Mi 165mt Mi 175mt Mi 200mt Напруга змінного струму, В 220 Частота струму, Гц 50 Максимальна потужність споживання, квт 6,5 6,5 7,3 8,7 Напруга холостого ходу, В 63 Діапазон регулювання зварювального струму, А Тривалість включення (ТВ) на максимальному зварювальному струмі за температури 40 С,% Сила зварювального струму при 100% ТВ за температури 40 С, А Діаметр електрода, що використовується, мм ,6-4,0 1,6-4,0 1,6-4,0 1,6-5,0 КПД, % 85 Коефіцієнт потужності (cos φ) 0,95 Клас ізоляції Клас захисту Функція «HOT START» + Функція «ANTI STICKING» + H IP23 Функція «TIG LIFT» + Затиск «маса», А 300 Електродотримач, А 600 Довжина кабелю затиску «маса», м 2,5 Довжина кабелю електродотримача, м Габаритні розміри зварювального апарату, мм Габаритні розміри упаковки, мм 312х120х х215х х120х х183х 284 2,5 312х120х х215х х120х х215х 295 Маса зварювального апарату, кг 4,0 5,0 4,6 4,7 Маса брутто, кг 6,2 7,2 6,8 6, Функція «TIG LIFT» 4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ Функція «TIG LIFT» - робота зварювального апарату в режимі TIG з контактним розпалюванням зварювальної дуги. Функція «HOT START» Функція «HOT START» - моментальне розпалювання зварювальної дуги завдяки автоматичному короткочасному підвищенню струму у разі торкання електродом деталі, що зварюється. Функція «Anti Stiking» Функція «Anti Sticking» - під час дотику електрода до поверхні, що зварюється, зварювальний апарат відключає подачу струму. При цьому електрод не гріється і не прилипає до поверхні деталі. Електрод дуже легко відокремити від деталі, яка підлягає зварюванню. Система захисту від перегріву Дана аварійна система призначена для запобігання виходу з ладу зварювального апарату у разі перегріві. У процесі тривалого та інтенсивного зварювання у випадку високої температури навколишнього середовища може спрацювати система захисту від перегріву виробу і відбутися вимкнення зварювального контуру. При цьому система охолодження зварювального апарату продовжить свою роботу. Робота зварювального апарату буде продовжена автоматично, коли виріб охолоне. Система захисту від підвищеної напруги Щоб запобігти виходу зварювального апарату з ладу, конструкцією виробу передбачена система захисту від підвищеної напруги. Якщо напруга в живильній електричній мережі перевищить 290 В, дана система автоматично вимкне зварювальний апарат ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ОБЕРЕЖНО! У процесі експлуатації зварювального апарату необхідно суворо дотримуватися загальних та спеціальних вимог техніки безпеки під час роботи з електрикою. Перш ніж розпочати експлуатацію зварювального апарату, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки, інструкціями та попередженнями, які викладені в цьому керівництві. Більшість травм під час роботи виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм і нещасних випадків можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів обережності і завчасно передбачити потенційну небезпеку. Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом. Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку. Уважно ознайомтеся з усіма інструкціями Для безпечної експлуатації виробу необхідно ознайомитися з інструкціями і пройти відповідне навчання. Уважно ознайомтеся з основними компонентами зварювального апарату. Вивчіть, як зупинити роботу виробу в разі потреби. Недотримання наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, смерті людини, завдати серйозної шкоди його здоров'ю або майну. Небезпека електричного шоку У разі неправильної роботи зварювального апарату існує небезпека електричного шоку або смерті від ураження електричним струмом. Використання виробу в умовах підвищеної вологості, біля води, на мокрій траві, просто неба під час дощу або снігопаду, може призвести до смерті від ураження електричним струмом. Не зварюйте мокрі деталі або деталі, які знаходяться під водою. Завжди тримайте зварювальний апарат сухим Виріб не призначений для експлуатації та зберігання незахищеним на відкритому повітрі. Волога або лід можуть призвести до неправильної роботи зварювального апарата або до замикання електричних частин, що може також призвести до смерті внаслідок ураження електричним струмом. Щоразу, перш ніж розпочати користуватися зварювальним апаратом, перевіряйте справність усіх його електричних частин. ОБЕРЕЖНО! Перш ніж розпочати роботу зварювальним апаратом, попередньо заземліть виріб. Недотримання цього може привести до смерті людини або виведення виробу з ладу. УВАГА! Перш ніж здійс
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks