Jurnalism de Agentie M

Description
portofoliu, stiri,Inaugurarea muzeului Parlamentului Republicii Moldova,Cinci zile de show gastronomic în Chişinău,Guvernul a semnat un nou program de cooperare cu ONU

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   Ministerul Educaţiei şi Învătămîntului din Republica Moldova  Universitatea de Stat din Republica Moldova Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării   Portofoliu La obiectul de studiu:Jurnalism de agenţie      Chişinău, 2017   Inaugurarea muzeului Parlamentului Republicii Moldova La 23 mai, în incinta Legislativului Republicii Moldova a fost inaugurat un muzeu al acestei instituţii. Potrivit preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, la muzeu vor fi păstrate cele mai importante copii ale documentelor istorice, cărţi, fotografii şi cadouri oferite în timpul vizitelor. La inaugurare au participat deputaţi din primul Parlame nt, ambasadori, tineri şi deputaţi.   Potrivit unui comunicat emis de parlament, expoziția de inaugurare a Muzeului a inclus cadourile primite de deputați în timpul deplasărilor de serviciu și o expoziție de fotografie și documente ale Sfatului Țării, precum și materiale elaborate de Parlamentul Republicii Moldova de la independență până astăzi.   Tot în cadrul muzeului se vor afla două automobile de epocă, care au fost parcate la intrarea în Legislativ. Evenimentul are loc în contextul sărbătoririi Zil elor Parlamentului. La 23 mai 1991, a fost adoptată legea prin care a fost legiferat numele de Republica Moldova, iar Sovietul Suprem a devenit Parlamentul Republicii Moldova.    Cinci zile de show gastronomic în Chişinău   În perioada 17 - 21 mai se va desfăşura un show gastronomic în Chişinău. Expoziţia specializată va fi deschisă începînd cu 17 mai la Moldexpo unde vor  participa cei mai iscusiţi bucătari.   În cadrul evenimentului participă peste 150 de producători și distribuitori de  pro duse alimentare, echipamente de procesare și ambalaje din Moldova, Belarus, Franța, România, Ucraina, Italia și Turcia.   Vor fi prezentate bucate deosebite şi produse de panificaţie de dimensiuni neobişnuite.   Totodată, vor avea loc prezentări de produse și tehnologii noi, degustații și master  -classuri la standurile companiilor participante. Evenimentul este organizat cu suportul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.    Guvernul a semnat un nou program de cooperare cu ONU Guvernul a semnat un nou program de cooperare cu Organizația Națiunilor Unite  pentru anii 2018 - 2022. Valoarea lui este de 155,5 milioane de dolari şi se axează  pe: guvernare, drepturile omului, egalitatea de gen, creșterea economică, mediul înconjurător şi dezvoltarea socială. De asemenea, ONU va coopera cu Executivul de la Chişinău în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor în educație şi sănătate, dar şi  în crearea locurilor de muncă.   Premierul Pavel Filip a declarat că documentul corespunde priorităților strategice de dezvoltare ale Guvernului. Moldova a devenit membru ONU în anul 1992. Organizaţia Naţiunilor Unite a fost fondată în 1945, după cel de - al Doilea Război Mondial.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks