Ježíšek naděluje 2014

Description
1. DĚTI ZE CVIKOVA DOSTÁVAJÍ DÁRKY, KTERÉ JIM ZAPLATILI SPONZOŘI A DÁRCI. FARA CVIKOV 2014 - BERAN O. S. WWW.BERANOS.CZ Ježíšek naděluje Cvikov 2014 2.…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DĚTI ZE CVIKOVA DOSTÁVAJÍ DÁRKY, KTERÉ JIM ZAPLATILI SPONZOŘI A DÁRCI. FARA CVIKOV 2014 - BERAN O. S. WWW.BERANOS.CZ Ježíšek naděluje Cvikov 2014
 • 2. Ježíšku, tak to jsme my. Už se nemůžeme dočkat!
 • 3. Ježíšku, přála jsem si domeček pro panenky.
 • 4. Ve školce se o mě kluci poperou.
 • 5. Ježíšku… Jsi borec!
 • 6. Tak tyhle boty si dám líbit!
 • 7. Jednou budu mít opravdové miminko!
 • 8. Rifle – oblékneme rychle.
 • 9. … a pod stromečkem je vymeteno!
 • 10. Ježíšku, mockrát ti děkujeme! Tvé děti.
 • 11. Děkujeme všem lidem dobré vůle.
 • 12. Naši sponzoři: Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. + zaměstnanci prostřednictvím manželů Volkových. (Na účet FIO banky Beran o. s.: Ing. Vojtech Kysela a Čestmír Vašák www.johnsoncontrols.cz Šrouby Krupka www.sroubykrupka.cz Ing. Hana Kubáčová, Ing. Eva Parasková http://www.kupareality.cz/ Restaurace: Jaroslav Vomáčka - nabízí našim dětem sponzorované stravování (oběd 45,-Kč) http://www.obecsvor.cz/katalog-firem/firmy/jaroslav-vomacka-29.html … a mnozí drobní dárci.
 • 13. Ježíšek naděluje Cvikov 2014 Přejeme Vám Požehnané Vánoce a šťastný pokojný rok 2015. www.beranos.cz
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks