Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta - PDF

Description
Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (27. februar mart 2017.) Podgorica, 08. mart 2017.

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 8 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (27. februar mart 2017.) Podgorica, 08. mart godine 1 FX VIJESTI EUR/USD Na samom početku ove izvještajne nedelje kurs EUR/USD je porastao kako se politička neizvjesnost u Francuskoj oko izbora smanjila. Sledećeg dana pomenuti kurs nije bilježio veće promjene kako se očekivalo prvo obraćanje Kongresu predsjednika SAD-a, Donalda Trampa. Tokom srijede i četvrtka kurs je imao silazni trend kretanja, kako je dolar jačao zbog sve većih očekivanja da će Fed povećati kamatnu stopu u martu, uslijed odlučnih izjava visokih zvaničnika FED-a da poboljšanje zaposlenosti i inflacije daju prostora većim troškovima pozajmljivanja sredstava. U petak je euro porastao u odnosu na dolar zbog objave da je u euro zoni povećana poslovna aktivnost u februaru. EUR/GBP slabljenja britanske valute je došlo kako je porasla politička neizvjesnost u Velikoj Britaniji, nakon što su mediji prenijeli da bi Škotska mogla da održi referendum o nezavisnosti u martu što se poklapa sa aktiviranjem člana 50 kojim formalno započinje proces istupanja Velike Britanije iz Evropske unije. Nakon srijede kurs je blago oslabio. Pred sam kraj ove izvještajne nedelje kurs EUR/GBP je porastao kako je indeks koji mjeri aktivnost u uslužnom sektoru Velike Britanije pao u odnosu na prošli mjesec (indeks je pao sa januarskih 54.5 na 53.3). EUR/JPY Japanska valuta je tokom ove izvještajne nedelje konstantno slabila u odnosu na euro i dolar. Tako je kurs EUR/JPY porastao sa koliko je iznosio na početku sedmice na Japanski premijer je izjavio tokom ovog perioda da agresivna monetarna politika ima za cilj ne samo postizanje inflacije od 2%, već i stimulisanje ekonomije. Od podataka koji su objavljeni u ovoj nedelji izdvajaju se pad industrijske proizvodnje Japana u januaru za 0.8%, što je prvi pad u poslednjih šest mjeseci, kao i rast indeksa potrošačkih cijena od 0.1% tokom januara u odnosu na isti period prošle godine. Do sredine ove izvještajne nedelje kurs EUR/GBP imao je uzlazni trend kretanja. Do 2 Tabela br. 1 Kursevi najznačajnijih valuta Promjena % EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/AUD EUR/CHF USD/JPY GBP/USD Tabela br. 2 - Pregled referentnih kamatnih stopa vodećih centralnih banaka Centralna banka Referentna kamatna stopa Visina referentne kamatne stope Naredno zasijedanje European Central ECB main 0.00% Bank refinancing rate Federal Reserves Federal Funds 0.75% Target Rate Bank of Japan Overnight Call -0.10% Rate Bank of England Official Bank Rate 0.25% Swiss National Libor Target Rate -0.75% Bank Bank of Canada Target Overnight 0.50% Rate Reserve Bank of Australia Cash Rate Target 1.50% Tokom ove izvještajne nedelje održana su dva redovna sastanka Banke Kanade i Banke Australije, na kojima nisu promijenjene visine referentnih kamatnih stopa. Tabela br. 3 Eonia i Euribor Promjena % Eonia Euribor 1W Euribor 1M Euribor 3M Euribor 6M Euribor 12M Vrijednost na otvaranju tržišta u ponedeljak. 2 Vrijednost na zatvaranju tržišta u petak. EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA Cijene njemačkih državnih obveznica su početkom nedelje bile prilično stabilne, da bi od srijede počele značajnije da padaju i ovaj trend zadržale do kraja izvještajne nedelje. Glavni pokretač trenda bili su komentari pojedinih zvaničnika FED-a o povoljnoj ekonomskoj situaciji u SAD-u, koji su podstakli očekivanja investitora da FED već u martu može ponovo podići kamatne stope, pa su njemačke obveznice pratile kretanje na američkom tržištu. Prinosi na 2- godišnje njemačke obveznice su u srijedu ostvarili najveći rast od početka godine, za čak 8bp, a isto toliko su porasli i prinosi na 10- godišnje obveznice. Cijene su padale i zbog slabije tražnje za sigurnim sredstvima, rasta cijena akcija, ali i rasta indeksa potrošačkih cijena u pojednim regionima Njemačke, i na nivou države. Prinosi na 10-godišnje i 2-godišnje njemačke državne obveznice na kraju izvještajne nedelje su iznosili 0.36% odnosno -0.80%. Tokom ove nedelje održane su aukcije italijanskih, njemačkih, španskih i francuskih obveznica u ukupnom iznosu od oko 30 mlrd eura. Cijene 10-godišnjih američkih obveznica su tokom ovog izvještajnog perioda bile u padu. U ponedeljak su cijene obveznica slabile kako je fokus investitora bio na obraćanju Donalda Trampa, koje je povećalo očekivanja da će se obezbijediti fiskalni stimulansi u SAD-u, a objavljeno je i da su narudžbe trajnih dobara porasle u januaru više od očekivanja. Sledećeg dana je pad cijena nastavljen zbog optimizma da će Fed povećati kamatnu stopu na predstojećem sastanku u martu (predsjednik Fed-a u San Francisku je izjavio da će se na martovskom okupljanju ozbiljno razgovarati o povećanju kamatne stope, što je kasnije podržao i predsjednik Fed-a u Njujorku). U petak su se cijene 10-godišnjih američkih obveznica kolebale, kako još uvijek nije poznato kakav će biti tempo povećanja kamatne stope u SAD-u (u Čikagu predsjednica Fed-a nije iznosila previše detalja oko povećanja kamatne stope). Na početku nedelje prinos na 10-godišnje američke obveznice je iznosio 2.36%, a na kraju nedelje 2.48%. ZLATO NAFTA Tokom prva dva dana ovog izvještajnog perioda cijena zlata je bila kolebljiva, ali se, generalno posmatrano, povukla sa 3-1/2-mjesečnog maksimuma na kojem je bila na početku nedelje. Razlog ovakvog kretanja je bilo iščekivanje prvog govora predsjednika SAD-a u Kongresu po pitanju smanjenja poreza, infrastukturne potrošnje, poreza na uvoz i inostrane politike. Međutim, po njegovom okončanju, cijena je počela intenzivnije da slabi, kako je došlo do rasta vrijednosti dolara. Slabljenje je uzrokovano i povećanim očekivanjima trejdera vezanih za povećanje kamatne stope Fed-a na martovskom zasijedanju, posebno nakon govora predsjednika Fed-a iz San Franciska i New Yorka, koji su ukazali na ovu mogućnost, uzimajući u obzir punu zaposlenost i rastuću inflaciju. Iako je u srijedu poslijepodne došlo do oporavka cijene ovog plemenitog metala, silazni trend je nastavljen, obzirom da je tržištem preovladalo mišljenje da je izvjesno povećanje kamatne stope u SAD-u. Govor predsjednice Fed-a, Janet Yellen, na samom kraju izvještajne nedelje, je dodatno učvrstio ova očekivanja. Početkom nedelje cijena nafte je bila u padu, uslijed objave izvještaja American Petroleum instituta o rastu nivoa zaliha sirove nafte tokom prethodne nedelje u SAD-u za 2.5 miliona barela nafte, što se negativno održava na planove članica OPEC-a o smanjenju proizvodnje nafte radi stabilizacije tržišta i cijene (kasnije je i Ministarstvo za energetiku potvrdilo povećanje zaliha). U srijedu je cijena nafte ponovo bila u padu pošto rekordne zalihe ovog energenta u SAD-u ugrožavaju napore članica OPEC-a da ograniče proizvodnju. Poslednjeg dana u nedelji je cijena ovog energenta rasla, kako su snage libanske nacionalne armije, Benghazi Defense Brigades, zauzele jedno od najvećih naftnih izvorišta u Libiji. Tabela br. 4 Ekonomski indikatori u periodu od Zemlja Indikator Period Očekivana vrijednost EU Povjerenje potrošača (Consumer Februar F Conidence) F=finalni -6.2% Mjerenje povjerenja potrošača u podatak zemljama euro zone. Ova cifra predstavlja rezultat istraživanja potrošača euro zone u pogledu njihovih finansija, tržišta rada, spremnosti na štednju, kao i očekivanja u pogledu ekonomije. Stopa nezaposlenosti (Unemployment Rate) Januar Procentualni broj individua koji se nalaze 9.6% na tržištu rada i koje su bez posla, ali koje aktivno traže posao. Viša stopa nezaposlenosti generalno slabi ekonomiju i rezultira nižoj ličnoj potrošnji. Njemačka SAD Velika Britanija Francuska Indeks potrošačkih cijena (CPI) Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga, koje koristi prosječno njemačko domaćinstvo. Lični dohodak (Personal Income) / Lična potrošnja (Personal Spending) Lični dohodak - kombinacija prihoda iz svih izvora, uključujući platu, prihod od stanarine, državne subvencije, prihod od ulaganja itd. Sekundarni su pokazatelj buduće potrošačke potražnje. Lična potrošnja - indeks odražava promjene u potrošnji sredstava za zadovoljavanje ličnih potreba. Povećanje njegove vrijednosti je pozitivan faktor za razvoj ekonomije i vodi do povećanja kursa dolara. Ova dva pokazatelja se objavljuju istovremeno. PMI Prizvodnja (PMI Manufacturing) Mjesečno istraživanje o proizvodnoj aktivnosti i njenom budućem outlook-u. Veći indeks koji mjeri ovu aktivnost ukazuje na optimističniji ekonomski outlook. Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (CPI EU Harmonised) Harmonizovani indeks potrošačkih cijena je indikator inflacije i cjenovne stabilnosti, koji koristi metodološki koncept koji se primjenjuje od strane svih članica EU. Februar P P=preliminarni podatak MoM% (YoY%) Januar Februar Februar MoM% YoY% 0.6% (2.1%) 0.3% 0.3% Aktuelna vrijednost -6.2% 9.6% 0.6% (2.2%) 0.4% 0.2% Prethodna vrijednost -6.2% 9.6% -0.6% (1.9%) 0.3% 0.5% % (1.7%) 0.1% (1.4%) -0.3% (1.6%) Izvor podataka: Bloomberg
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks