IZ IGRE DO IGRE-METODIKA UČENJA BRANJENJA NA OSNOVI ANALIZE IGRE ŠPANSKE NOGOMETNE REPREZENTANCE V FAZI NAPADA-ZMAGOVALCA NA EURU PDF

Description
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje, nogomet IZ IGRE DO IGRE-METODIKA UČENJA BRANJENJA NA OSNOVI ANALIZE IGRE ŠPANSKE NOGOMETNE REPREZENTANCE V FAZI NAPADA-ZMAGOVALCA NA EURU 2008

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 29 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT Športno treniranje, nogomet IZ IGRE DO IGRE-METODIKA UČENJA BRANJENJA NA OSNOVI ANALIZE IGRE ŠPANSKE NOGOMETNE REPREZENTANCE V FAZI NAPADA-ZMAGOVALCA NA EURU 2008 DIPLOMSKO DELO Mentor: doc. dr. Zdenko Verdenik Recenzent: izr. prof. dr. Marko Šibila Konzultant: asist. dr. Marko Pocrnjič Avtor: Vanja Starčević Ljubljana 2010 ZAHVALA: Zahvaljujem se dr. Zdenku Verdeniku za strokovno pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Zahvaljujem se staršem za podporo in razumevanje, pa tudi ţeni Jovani za spodbujanje in pomoč. Zahvaljujem se vsem trenerjem, ki so me učili in trenirali, in vsem od katerih sem se nekaj naučil. Hvala Mateju za lektoriranje. 2 Ključne besede: nogomet, analiza igre, taktika v obrambi, metodika učenja IZ IGRE DO IGRE METODIKA UČENJA BRANJENJA NA OSNOVI ANALIZE IGRE ŠPANSKE NOGOMETNE REPREZENTANCE V FAZI NAPADA ZMAGOVALCA NA EURU 2008 Vanja Starčević Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2009 Športno treniranje, nogomet 86 strani, 105 slik, 54 skic, 11 virov IZVLEČEK: V prvem delu naloge predstavljam taktiko in metodiko nogometne igre. S taktiko si bom pomagal pri analizi igre španske reprezentance v fazi napada, zmagovalke na Euru Nato sem izpostavil tipične sestavne situacije, ki so mi pokazale ključne elemente španske taktike v igri v napadu. Na tej podlagi sem pripravil taktiko obrambe, s katero bi kar se da učinkovito poskusil zaustaviti španski napad. Z metodiko nogometne igre bi prenesel taktične zamisli na igrišče in na igralce. Pri učenju nogometne igre igralcem ne zadostuje le razlaga nekaterih taktičnih zamisli. Nepravilno bi bilo, če bi trener pričakoval, da bodo igralci takoj pravilno izvedli obrambo. Z učnimi metodami, kot sta situacijska metoda in metoda igre, pridemo po najhitrejši poti do ţelene igre na tekmah. Situacijska metoda daje prednost uporabi vaj, ki jih imenujemo igralne situacije, metoda igre pa igralne oblike. Namen diplomske naloge je predstaviti metodiko učenja in uporabnost situacijske metode in metode igre pri razvoju in oblikovanju igre in reševanju konkretnih problemov v obrambi. 3 Key words: football, game analysis, phase of defence, teaching methodology IZ IGRE DO IGRE METHODOLOGY OF TEACHING DEFENCE BASED ON AN ANALYSIS OF THE SPANISH NATIONAL TEAM GAME IN THE ATTACKING PHASE University of Ljubljana, Faculty of sport, 2009 Sports training, football 86 pages, 105 pictures, 54 schemes, 11 bibliography references ABSTRACT: The first part of the thesis presents tactics and methodology of the game of football. Tactics are used as the basis for the analysis of the Spanish national team's game in the attacking phase (Spain were the champions at Euro 2008). The thesis then moves to draw on typical game situations, which highlighted key elements of Spain's tactics in their offensive game. This served as the basis for tactics for the defensive phase, which could attempt to thwart the Spanish offence as efficiently as possible. Aided by the methodology of the game of football, I would transfer tactical ideas on to the pitch and the players themselves. In teaching players on how to play the game, only explaining certain tactical ideas is seldom good enough. It would also be improper for the coach to expect immediate execution of the tactics immediately. With the help of teaching methods, such as the situation method and the game method, we are able to achieve the desired playing effect at matches in minimum time. The situation method privileges the use of exercises which we call game situations, while the game method prefers playing forms. The aim of the diploma thesis is to present the methodology of teaching and applicability of the situation method and game method in developing and designing a game strategy and solving specific problems in the defensive phase. 4 KAZALO 1 UVOD PREDMET IN PROBLEM ZNAČILNOSTI SODOBNEGA MODELA NOGOMETNE IGRE TAKTIKA POSAMIČNA TAKTIKA SKUPINSKA TAKTIKA SKUPNA MOŠTVENA TAKTIKA UČNE METODE METODA IGRE SITUACIJSKA METODA DIDAKTIČNA NAČELA F) NAČELO NEPREKINJENOSTI: CILJI METODE DELA ANALIZA IGRE ŠPANSKE REPREZENTANCE V FAZI NAPADA NA EURU ANALIZA TEKEM-SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE V PRIPRAVI IN ZAKLJUČKU NAPADA ŠPANIJA: RUSIJA- SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE ŠPANIJA:ŠVEDSKA-SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE ŠPANIJA:GRČIJA- SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE ŠPANIJA:ITALIJA- SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE ŠPANIJA:RUSIJA- SESTAVNE SITUACIJA IZ IGRE ŠPANIJA:NEMČIJA-SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE METODIKA UČENJA IGRE V ČASU BRANJENJA IZBRANE TIPIČNE SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE PROTINAPADA IZBIRA VAJ IGRALNE SITUACIJE PROTINAPAD SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PROTINAPAD SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PROTINAPAD MOŠTVENE TAKTIKA BRANJENJA IZBRANE TIPIČNE SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE UDAREC IZ DRUGE VRSTE IZBIRA VAJ IGRALNE SITUACIJE UDAREC IZ DRUGE VRSTE SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE UDAREC IZ DRUGE VRSTE SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE UDAREC IZ DRUGE VRSTE MOŠTVENA TAKTIKA BRANJENJA IZBRANE TIPIČNE SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK PO BOKU IZBIRA VAJ IGRALNE SITUACIJE PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK PO BOKU SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA Skica 6.3.2 IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK PO BOKU SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK PO BOKU MOŠTVENA TAKTIKA BRANJENJA IZBRANE TIPIČNE SESTAVNE SITUACIJE IZ IGRE PODAJA ZA HRBET NASPROTNI ZADNJI LINIJI IZBIRA VAJ IGRALNE SITUACIJE PODAJA ZA HRBET NASPROTNI ZADNJI LINIJI SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PODAJA ZA HRBET NASPROTNI ZADNJI LINIJI SKUPINSKA TAKTIKA BRANJENJA IZBIRA VAJ IGRALNE OBLIKE PODAJA ZA HRBET NASPROTNI ZADNJI LINIJI MOŠTVENA TAKTIKA BRANJENJA SKLEP LITERATURA 1 UVOD Kako zaustaviti Špance? S tem vprašanjem so si belili glavo vsi trenerji in njihovi strokovni sodelavci na Euru 2008 v Avstriji in Švici. Priznani trenerji in njihovi pomočniki očitno niso našli odgovora na to vprašanje, saj je španska reprezentanca z odličnostjo v vseh segmentih nogometne igre opravila z vsemi tekmeci in na koncu osvojila zasluţeno prvo mesto. Na poti do prvega mesta je petkrat zmagala in enkrat remizirala s skupno razliko v golih 12 : 3. Nekoliko neskromno bi bilo, če bi mislil, da bom znal odgovoriti na zgoraj postavljeno vprašanje, vendar bom v diplomski nalogi predstavil neke smernice oziroma način dela, kako se soočiti s tako kakovostnim nasprotnikom, kot je reprezentanca Španije. Evropsko prvenstvo v nogometu je glavno tekmovanje moških nogometnih ekip, ki ga prireja zdruţenje evropskih nogometnih zvez (UEFA). Prvenstvo poteka vsake štiri leta od leta Zadnji zmagovalec Eura je Španija. Španija velja za nogometno velesilo in njeno ligo Primera division uvrščajo v eno izmed najmočnejših lig na svetu. V Španiji se odvija nogometno regionalno tekmovanje (katalonsko, euskadsko, galicijsko) ţe od leta Kljub temu tega tekmovanja FIFA ni uradno priznala.. Te ekipe igrajo še danes prijateljske tekme. Španska nogometna reprezentanca, ki se imenuje la seleccion, je svoj prvi uradni nastop doţivela leta 1920 na olimpijskih igrah v Belgiji in je osvojila srebrno medaljo. Španski nogomet je postal profesionalen leta Španska nogometna reprezentanca predstavlja Španijo v mednarodnem nogometu pod okriljem Real Federacion Espanola de Futbol-RFEF. Večina reprezentančnih tekem poteka v Madridu in Valencii. Aktualni evropski prvak je Španija, najuspešnejša reprezentanca pa je Nemčija s tremi osvojenimi naslovi, sledita ji Španija in Francija z dvema, po en naslov pa so osvojile še: Rusija, Italija, Češka, Nizozemska, Danska in Grčija. Na svetovno prvenstvo se je Španija uvrstila dvanajstkrat, največji uspeh je dosegla leta 1950, ko je bila četrta. Julija 2008 se je Španija prvič v zgodovini povzpela na sam vrh lestvice 7 FIFA. Med novembrom 2006 in junijem 2009 je postavila rekord neporaţenosti na 35 zaporednih tekmah, vključno z nizom 15 zaporednih zmag. Vse to govori o kakovosti španske reprezentance, ki se je najbolj pribliţala sodobnemu modelu nogometne igre. V aprilu leta 1927 je Jose Maria Acha, športni direktor nogometnega kluba Arenas Club de Getxo, predlagal ustanovitev španske nogometne lige. Po dolgotrajnih pregovorih o velikosti lige in o klubih, ki bi morali nastopiti v tej ligi, je španska nogometna zveza leta 1928 predstavila deset klubov za nastop v La Ligi. FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Arenas Club de Getxo in Real union so bili izbrani kot zmagovalci Copa del Rey, Athletic Madrid, RCD Espanol in CE Europa pa kot predhodni finalisti Copa del Ray in Racing Santader. Samo trije od navedenih klubov niso nikoli izpadli iz elitne La Lige, poznejše Primere division, na niţjo stopnjo tekmovanja. Ti klubi so: FC Barcelona, Real Madrid in Athletic Bilbao. Danes ima Primera division dvajset klubov, med katerimi so tudi zgoraj navedeni trije. V Segundi division (druga liga) tekmuje dvaindvajset klubov. Imajo pa še štiri tretje lige Segunda B-grup 1, 2, 3 in 4 s po dvajset klubi. Sledijo jim še številne amaterske lige, razdeljene po regijah. Danes je v Španiji nogometnih klubov (v Sloveniji 340), registriranih igralcev (v Sloveniji ) in funkcionarjev (v Sloveniji 5.818) (www.fifa.com). V evropskih tekmovanjih so trenutno najuspešnejši španski klubi Real Madrid, FC Barcelona in Valencia. Vsi trije pa so med deseterico najuspešnejših evropskih klubov v osvajanju evropskih lovorik. Primera division je trenutno druga na lestvici evropskih lig UEFA na podlagi nastopanja in uvrstitev njenih klubov v evropskih tekmovanjih za angleško Premier Ligo. Vse to govori o kakovosti španske lige, iz katere ni teţko izbrati štiriindvajset kakovostnih igralcev, ki tvorijo zelo močno špansko reprezentanco. 8 2 PREDMET IN PROBLEM Doseganje optimalnih rezultatov je poleg mnogih dejavnikov odvisno od povratnih informacij, ki jih dobimo z analizo nogometne igre. V nalogi bom analiziral značilnosti priprave na napad in zaključka napada španske reprezentance na Euru V ta namen bom analiziral situacije v igri, tipične za špansko reprezentanco v pripravi in zaključku napada. Igralne situacije pomenijo način medsebojnega sodelovanja med igralci in so vezane na kakovost igralskega kadra in značilnosti sodobne igre. Problem naloge temelji na metodiki učenja igre v času branjenja. Na podlagi igre španske reprezentance v napadu bom pripravil ustrezen način branjenja, to pomeni, da bom predstavil igralne situacije in igralne oblike, ki jih lahko uporabimo za učenje branjenja proti načinu igre španske reprezentance. Moderna igra zahteva dinamičnost in sposobnost igralca, da se doseţeta uspeh in dober rezultat. Danes je uspeh v nogometu odvisen od okoliščin in treningov, v katerih igralec nastopa, in od moštva, v katerem igra. Naloga ima teoretično in praktično vrednost. V teoretičnem smislu gre za poskus, da informacije iz analize igre uporabimo za proces treniranja z edinim ciljem, da bi na podlagi povratnega učinka igra bila še kakovostnejša. Torej gre za prispevek k metodiki učenja taktike igre. Praktični učinek naloge je vezan na pridobitev informacij o tem, kako se obraniti pred napadi Špancev, kako sodelovati v fazi obrambe, da bi se, kolikor je mogoče, branili pred napadom, ki je tipičen za špansko reprezentanco na Euro 2.1 ZNAČILNOSTI SODOBNEGA MODELA NOGOMETNE IGRE Sodobni model igre je način igre najmočnejših moštev v Evropi in svetu in pomeni trenutno stanje v razvoju nogometne igre. Zahteve sodobne nogometne igre lahko strnemo v tri bistvene dele: a) sodelovanje v igri, b) raznolikost v igri, c) dinamika v igri. a) Sodelovanje v igri pomeni sodelovanje med linijami (obrambno linijo, zvezno linijo in napadalci) in med igralci. Do sodelovanja med linijami prihaja v fazi napada in obrambe. V fazi napada gre za prenos ţoge iz zadnje linije prek zvezne do napadalcev, v fazi obrambe pa sodelujejo vse tri linije istočasno: ob harmoničnem premikanju (levo, desno, naprej in nazaj), ob zgoščevanju prostora, ob presingu na ţogo. Sodobni model nogometne igre zahteva v dani situaciji enako razmišljanje več igralcev. Ekipa, ki je sposobna vključiti v napadalno akcijo ne le enega ali dva, temveč tri, štiri, pet igralcev z enakim razmišljanjem (z eno glavo), je nevarnejša za nasprotnikova vrata. Medsebojno sodelovanje med igralci je prav tako pomembno v fazi branjenja, ko si ti med seboj pomagajo z varovanjem in prevzemanjem. b) Raznolikost v igri se kaţe v tem, da je ekipa sposobna napadati na različne načine in da prav tako zna prepoznati in se obraniti pred številnimi različnimi napadi. To pomeni, da v sodobnem modelu nogometne igre ni prostora za zaprto igro (bunker) in hitre protinapade. Tako igro hitro prepoznamo in se lahko ustrezno pripravimo in obranimo pred njo. Sodobni model nogometne igre zahteva raznolikost v napadu: protinapad, kontinuiran napad, udarec iz druge vrste, pripravo in zaključek po boku, vtekanje za hrbet nasprotni zadnji liniji, individualen preboj. Proti tovrstnemu napadanju je teţe pripraviti ustrezno taktiko branjenja. Vendar se bo v prihodnosti obramba tako razvila, da bo kos tovrstnemu napadu, zato bo treba iskati nove smernice še boljšega napada, saj je tudi zdajšnja igra le trenutno stanje v razvoju nogometne igre. c) Dinamika v igri je odvisna od: hitrega gibanja ţoge (v širino in globino), hitrega gibanja igralcev (sprememba ritma in smeri), kondicijske priprave igralcev, 10 dinamične tehnike igralcev, taktične informiranosti igralcev, hitrega prehoda iz faze obrambe v fazo napada in obratno. Današnja nogometna igra se razlikuje od tistih iz preteklosti. Igra se je od svojih začetkov nenehno razvijala, kar potrjuje zgodovinski pregled njenega nastajanja in razvoja. Vzroki sprememb so bili različni, predvsem pa so posledica analiziranja igre kot človekove ustvarjalne dejavnosti. Različne etape razvoja nogometne igre so bile v začetku pogojene z izboljšanjem tehničnih sposobnosti, v nadaljnjih etapah pa z izboljšanjem taktičnih in motorično-funkcionalnih sposobnosti posameznih igralcev. Glavna značilnost igre je sodelovanje med igralci, ki je večstransko, odvisno tudi od načina vodenja, individualnosti igralcev, sestave moštva, sistema vrednosti itd. Posebno pomembno je medsebojno motorično komuniciranje ob sočasnem komuniciranju z ţogo in upoštevanju velikosti igralne površine (Elsner, 2004). 2.2 TAKTIKA Taktika rešuje naloge v določenem tekmovanju, še bolj pa v okviru neke tekme ali celo dela tekme. Taktika je načrtna igra, ki se prilagaja najrazličnejšim pogojem, cilj pa je doseči najboljše rezultate. Pogoji, od katerih je odvisna taktika, so: kondicijska, tehnična in taktična sposobnost lastnih in nasprotnih igralcev, vrsta tekme, pomen in kraj igranja tekme, tekmovalne in vremenske razmere in podobno (Elsner, 2004). Taktiko igre določamo za celotno moštvo, za del moštva in tudi za posameznika. Moštva v določenem načrtu igre ne rešujejo vseh nalog do podrobnosti. Poleg določene skupne igre mora posameznik sam reševati nastale situacije. Osebna taktična sposobnost je v teh primerih odločujoča (Elsner, 2004). Glede na navedeno delimo taktiko v: posamično, skupinsko, skupno moštveno. 11 Glede na različnost nalog v obdobju tekme delimo taktiko še na taktiko napada in obrambe POSAMIČNA TAKTIKA Posamična taktika je načrtno uspešno usmerjeno delovanje igralca v napadu ali obrambi pri reševanju igralnih situacij (Elsner, 2004). Da bi igralec lahko dobro izvajal taktične zamisli pri oblikovanju igralnih situacij, mora imeti zelo razvite tehnično-taktične prvine. Te prvine v napadu so: odkrivanje igralca, podajanje ţoge, sprejemanje ţoge, vodenje ţoge, varanje z ţogo, streljanje na vrata, pri obrambi pa: pokrivanje igralca, odvzemanje in izbijanje ţoge. Igralec, ki nima dovolj dobro razvite ene od navedenih prvin, ni popoln igralec. Tak igralec ne more igrati na najvišjem nivoju. Sodobni model nogometaša ne dopušča nobene pomanjkljivosti ali kompenzacije, ki je bila v preteklosti še mogoča. Igralec, ki je izjemno preigraval, ni pa pokrival igralca, ali zelo nenatančno podajal, je včasih lahko igral na najvišjem nivoju. Danes si tega ne moremo predstavljati SKUPINSKA TAKTIKA Skupinska taktika je načrtno uspešno usmerjeno medsebojno delovanje dveh ali več igralcev v napadu ali obrambi pri reševanju igralnih situacij. Podlaga skupinske taktike je obvladovanje strukturnih, igralnih enot, tehnično-taktičnih prvin ob upoštevanju nekaterih načel. Skupinska taktika napreduje, saj igralec nenehno dviguje stopnjo izvajanja igralnih enot s hitrejšim izvajanjem in večjo natančnostjo. Sočasno je igra kljub kreativni improvizaciji vse bolj organizirana, saj je upoštevanje osnovnih načel medsebojnega sodelovanja igralcev jamstvo za uspeh. Z vidika moje diplomske naloge je skupinska taktika najpomembnejši segment taktike v napadu in obrambi. Z analizo igralnih situacij, v katerih sta le dva ali trije igralci, največ pet, ki se pojavljajo v igri španske reprezentance v fazi napada, bom poskušal prepoznati njihovo skupinsko taktiko. Na tej podlagi bom sestavil trening (z igralnimi oblikami in igralnimi situacijami), v katerem 12 bomo izpopolnjevali skupinsko taktiko v fazi obrambe, ki naj bi bila, kolikor je mogoče, učinkovita pri zaustavljanju tipičnega španskega napada. Nekatera načela v napadu: 1. Menjavanje mest Menjavanje mest v napadu je načrtna zamenjava mest med dvema ali več napadalci, zato da bi se pridobile nekatere taktične prednosti. 2. Praznjenje prostora in vtekanje Pri sestavljeni menjavi mest ţelimo z dvojnim, trojnim odkrivanjem izprazniti prostor na določenem delu igrišča za vtekanje igralcev. Prazen prostor ustvarjajo igralci s hitrim, pravočasnim tekom v določeno smer in s tem prisilijo nasprotnega igralca, ki dosledno pokriva prostor, da ga začne zapuščati. Igralec, ki zapušča prostor, mora izbrati tak nov poloţaj, da po moţnosti ostane potencialni kandidat za nadaljnje sodelovanje pri akciji. Predvsem bo uspešen, če je v novem poloţaju lahko celo realizator. Vtekanje krilnega branilca (vtekanje za hrbet) Skica 1 Skica 2 13 Vtekanje zveznega igralca (vtekanje iz druge linije) Skica 3 Skica 4 Vtekanje napadalca (vtekanje iz prve linije, za hrbet obrambi) Skica 5 Skica 6 14 Nekatera načela v obrambi: V igri obrambe ne glede na obliko branjenja veljajo nekatere zakonitosti. Oţanje prostora je eno od osnovnih načel medsebojnega sodelovanja med igralci v času branjenja. Igralci branečega moštvase organizirano pribliţujejo prostoruz ţogo in na ta način ustvarjajo gnečo oziroma zoţijo prostor okrog nje. V zgoščenem prostoru imajo tako več moţnosti za preprečevanje nasprotnikovega napada in za medsebojno pomoč(elsner, 2004). Poleg oţanja prostora in individualnega pokrivanja nasprotnika poznamo še varovanje, prevzemanje in nadomeščanje. Skica 7: varovanje Skica 8: prevzemanje Skica 9: nadomeščanje SKUPNA MOŠTVENA TAKTIKA Gradnja skupne igre je mogoča le na individualnih znanjih in sposobnostih igralcev. Igralci morajo obvladati igralne enote obrambe in napada. Te sposobnosti, dopolnjene s splošnimi zakonitostmi taktike skupne igre, omogočajo gradnjo in nadaljnji razvoj skupne igre. 15 Taktiko skupne moštvene igre delimo na: taktiko igre v obrambi, taktiko pri prehodu iz napada v obrambo in obratno, taktiko igre v napadu Taktika igre v obrambi Temelj vsake obrambe je obvladanje igralnih enot taktike v obrambi in nekaterih načel skupne obrambe. Brez osnovnega znanja o postavljanju pokrivanju igralcev, odvzemanju in izbijanju ţoge ni mogoče medsebojno usklajeno delovati. Poznamo: individualno obrambo, consko obrambo, kombinirano obrambo, forecheking in presing na ţogo Taktika pri prehodu iz n
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks