Internet som ett verktyg för folkbildning

Description
En föreläsning om digitala verktyg för folkbildning för ABF Stockholms studiecirkelledare som hölls av Pernilla Näsfors och Terese Raymond från Digitalkunskap.se den 11 januari 2012, inom ramen för kampanjen Digidel2013 för digital delaktighet.

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Internet som ett verktyg för folkbildning Terese Raymond & Pernilla Näsfors Digitalkunskap.sedigitalkunskap.se/abf !
 • 2. digitalkunskap.se/abf !
 • 3. Hitta sin pudelUtgå frånintressen ochpassioner för att ökamotivationen att blidigitalt delaktigdigitalkunskap.se/abf !
 • 4. Kurs- och cirkelledareCirkelledaren blirvägvisare in i digitaldelaktighetdigitalkunskap.se/abf !
 • 5. Vad menar vi med digitala verktyg?digitalkunskap.se/abf !
 • 6. Digitala verktyg för cirkelledareGrupper: http://www.abf.se/Community/ ellerhttp://www.facebook.com/groups/Materialdelning: http://www.dropbox.comE-post: http://mail.google.com ellerhttp://www.google.com/apps/intl/sv/group/Informationssökning: http://sv.wikipedia.orgdigitalkunskap.se/abf !
 • 7. Vilka digitala verktyg använder du redan i din roll som cirkelledare?digitalkunskap.se/abf !
 • 8. HälsaBlogga:http://tumblr.com eller http://wordpress.comAnteckna och skapa egna samlingar:http://evernote.comInstruktionsvideos: http://www.youtube.comTrädgårdscommunity: http://odla.nudigitalkunskap.se/abf !
 • 9. Hantverk & konstCommunity för stickning & virkning:http://www.ravelry.comGå virtuella museiturer:http://www.googleartproject.comdigitalkunskap.se/abf !
 • 10. Litteratur, humaniora, politik & samhälleOmvärldsbevakning, dialog och debatt:http://twitter.com – Personer (t.ex. @terejs & @pernillan)Listor (t.ex. https://twitter.com/makthavare/riksdagsledamoter)Taggar (t.ex. #svpol - https://twitter.com/search/%23svpol)Följ bloggar och nyheter via RSS:http://netvibes.com & http://www.google.com/reader/Inspiration, böcker och länkar:http://referensbiblioteket.sedigitalkunskap.se/abf !
 • 11. SpråkÖversätt ord, texter och webbsidor:http://translate.google.seSe utbildningsfilmer:http://urplay.seSpela ordspel:http://wordfeud.comdigitalkunskap.se/abf !
 • 12. Film & teaterWebbsänd:http://bambuser.comSänd med mobil / webbkamera / bra kvalitet:http://amen.se/2010/09/30/sanda-gudstjanst-pa-natet-med-telefonen/http://amen.se/2010/09/30/sanda-gudstjanst-pa-natet-med-webkameror/http://amen.se/2010/10/29/sanda-gudstjanst-pa-natet-med-bra-kvalitet/digitalkunskap.se/abf !
 • 13. Musik, sång & dansSpela in stämmor eller övningar:http://soundcloud.com/uploadDigitala verktyg för musiker:http://soundcloud.com/appsSkapa spellistor:http://spotify.comdigitalkunskap.se/abf !
 • 14. Vilka digitala verktyg tror du att du kan inkludera i din studiecirkel?digitalkunskap.se/abf !
 • 15. Kvällsträffar under våren 20128 februari Internet som ett verktyg för folkbildning13 mars Hälsa15 mars Hantverk & konst20 mars Litteratur, humaniora, politik & samhälle22 mars Språk27 mars Film & teater24 april Musik, sång & dans26 april Digitala verktyg för cirkelledaredigitalkunskap.se/abf !
 • 16. Tack & på återseende!Terese Raymond – terese@digitalkunskap.sePernilla Näsfors – pernilla@digitalkunskap.sedigitalkunskap.se/abf !
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks