Indicatii Proiect-Consiliere III

Description
consiliere

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  TEMĂ PROIECT CONSILIERE III  Alegeţi din lucrarea Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile , autori F. Lelord şi Ch. Andre,Editura Trei, 1996, 1998......, un tip de tulburare de personalitate pe care reţi s! l consiliaţi .1. Trataţi teoretic: a) conceptul de personalitate  #este oric$nd %olositor s! ne a&inti& c$te ceadespre el' ) tulurarea de personalitate respecti! # &! aştept la &ai &ult dec$t la si&pla copiere ate(tului din carte'. )esigur c! puteţi lua idei şi din cartea indicat!, &ai ales priind aspectele po*itie, care +nlucr!rile de psihiatrie nu şi g!sesc locul, aspecte po*itie tratate +n paragra%e de genul -uţin! obsesie poate%i util!  sau C$nd schi*oidia aduce su%erinţ!, unde pentru a &arca punctul +n care +ncepe tulburarea, se%ac re%eriri şi la aspecte / situaţii +n care un grad de accentuare a personalit!ţii poate %i util. $. Consideraţi c! la chestionarul de la s%$rşitul %iec!rui tip de personalitate un subiect a r!spunsa%ir&ati la toţi cei 10 ite&i. Pentru %iecare ite& puneţi c'te trei (ntre ri de clari%icare. . Pentru %iecare ite& #pentru proble&a la care se re%er! el' daţi suiectului un s%at *i o te& pentruacas ,    prin   care acesta s! pun! +n practic! s%atul. n principiu, nu ur&!ri& s! s%!tui&, ci s! a2ut!& clientul s!se autos%!tuiasc!, s! descopere treptat şi pe cont propriu ceea ce ar trebui s! %ac! asta +ns! ar presupune, pentru %iecare din cele 10 aspecte anali*ate, pagini +ntregi de discuţii cu nişte subiecţi care pentru cei &ai&ulţi dintre ds. sunt i&aginari. Aşa c! o& &erge pe darea de s%aturi, cu at$t &ai &ult cu c$t +n practic!&ulte persoane nu sunt capabile s! a2ung! la conclu*ii alabile +n priinţa a ceea ce ar trebui s! %ac!, sau,chiar dac! reuşesc, si&t totuşi neoia unor %or&ul!ri e(plicite şi conclu*ie din partea terapeutului. +. Menţionaţi pentru %iecare te& dat suiectului te,nica de inter!eţie de care ea aparţine. 3!enu&!r c$tea dintre nu&eroasele tehnici de interenţie, grupate con%or& şcolilor terapeutice pe care se ba*ea*! consilierea4 a. terapia co&porta&ental  utili*ea*!4 - autoe!aluarea se solicit! subiectului s! şi &onitori*e*e %recenţa şi intensitatea si&pto&elor / proble&elor pentru a le conştienti*a c$t &ai bine, ştiut %iind c! o &ai bun! cunoaştere a ina&icului sporeşteşansele +n lupta cu el5 desensiiliarea siste&atic pe %ond de rela(are subiectul +şi i&aginea*! situaţii din ce +n ce &aian(iogene, stresante, con%lictuale..... deenind treptat tot &ai puţin sensibil la ele5 poate %i considerat! otehnic! de e(punere +n i&aginar5 e/punerea spre deosebire de desensibili*area siste&atic! #+n i&aginar', presupune odesensibili*are care se reali*ea*! in io, adic! prin con%runtarea real! cu situaţii tot &ai an(iogene,con%lictuale, stresante....5 e(punerea poate %i reali*at! +n pre*enţa terapeutului sau +n pre*enţa unei persoanede spri2in5 antrenarea aserti!it ţii prin aceasta se antrenea*! de %apt o serie +ntreag! de abilit!ţi sociale5 esteutil! pentru cei incapabili s! şi e(pri&e iritarea sau &$nia, g$ndurile, coningerile sau senti&entele, pentrucei care au di%icult!ţi +n a spune nu, pentru cei c!rora le este greu s! şi &ani%este dragostea sausenti&entele po*itie, pentru cei care din ti&iditate, inhibiţie, dependenţ!, tendinţe de eitare...... +i las! pealţii s! pro%ite de pe ur&a lor #eu cred c! toate tipurile de personalitate, &ai &ult sau &ai puţin di%icile, auneoie de antrenarea asertiit!ţii pentru c! iaţa ne arat! c! nu reşi& parc! niciodat! s! %i& su%icient deasertii'5 te,nicile de rela/are 0 rela/area   tehnicile de rela(are, de%inite ca precise de destindere &uscular! şii&plicit psihic!, ce contribuie la autoreglarea tensiunii interioare #Antrena&entul autogen chult*,Antrena&entul 7acobson, ela(area cu concentrarea atenţiei pe e(piraţie....' le pute& reco&anda nu&ai dac!l a& +n!ţat pe subiect cu& s! le practice5 rela(area +ns!, care +n sens general se re%er! la deconectareaindiidului de la actiitatea sa cotidian!, ne este &ult &ai la +nde&$n! ea include at$t &odalit!ţi actie#odihna acti! e(cursii, pli&b!ri, pictat, &odela2, tricotat, ţinerea unui 2urnal personal....', c$t şi &odalit!ţistatice #stau şi priesc natura, dor& &ai &ult....'5 observaţie: tehnicile de rela(are nu pot %i ignorate, dar nicinu poate %i supralicitat! e%icienţa lor  ele asigur! o reducere de &o&ent a tensiunii interioare, dar nu re*ol!   propriu *is nişte proble&e cau*ate de sche&e cognitie distorsionate / iraţionale, de se&ni%icaţii eronateatribuite %aptelor şi situaţiilor de iaţ!. . aordarea coniti!-co&porta&ental   c. aordarea raţional e&oti! -entru b. şi c. nu ! &ai dau detalii pentru c! tehnicile le g!siţi +ntr un &aterial pe care ar trebui s! laeţi. Este orba de cap. ::: şi :3 din :rina ;oldeici şi 3alentina <eacşu Sisteme de psihoterapie şiconsiliere psihologică , Editura =ullus>s, ?ucureşti, @008.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks