Iarna pe ulita

Description
Poezii

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Iarna pe uliţă   A- nceput de ieri să cadă  Câte-un fulg, acum a stat, Norii s- au mai răzbunat   Spre apus, dar stau grămadă  Peste sat. Nu e soare, dar e bine, Şi pe râu e numai fum.  Vântu- i liniştit acum,   Dar năvalnic vuiet vine  De pe drum. Sunt copii. Cu multe sănii,   De pe coastă vin ţipând   Şi se - mping şi sar râzând;   Prin zăpadă fac mătănii;  Vrând-nevrând. Gură fac ca roata morii;   Şi de -a valma se pornesc, Cum prin gard se gâlcevesc Vrăbii gureşe, când norii  Ploi vestesc. Cei mai mari acum, din sfadă,  Stau pe- ncăierate puşi;  Cei mai mici, de foame- aduşi,   Se scâncesc şi plâng grămadă   Pe la uşi.  Colo- n colţ acum răsare   Un copil, al nu ştiu cui,  Largi de- un cot sunt paşii lui,   Iar el mic, căci pe cărare    Parcă nu -i. Haina- i măturând pământul   Şi - o târăşte -abia, abia: Cinci ca el încap în ea, Să mai bată, soro, vântul  Dac-o vrea! El e sol precum se vede, Mă -sa l-a trimis în sat, Vezi de-aceea-i încruntat, Şi s - avântă, şi se crede   Că - i bărbat;  Cade- n brânci şi se ridică   Dând pe ceafă puţintel   Toată lâna unui miel: O căciulă mai voinică  Decât el. Şi tot vine, tot înoată,   Dar deodată cu ochi vii,   Stă pe loc - să mi te ţii!   Colo, zgomotoasa gloată,  De copii! El degrabă - n jur chiteşte   Vrun ocol, căci e pierdut,  Dar copiii l- au văzut!   Toată ceata năvăleşte  Pe-ntrecut. - Uite- i, mă, căciula, frate,  Mare cât o zi de post -  Aoleu, ce urs mi-a fost!  Au sub dânsa şapte sate     Adăpost!  Unii- l iau grăbit la vale,    Alţii - n glumă parte - i ţin - Uite- i, fără pic de vin  S- au jurat să -mbete-n cale Pe creştin!  Vine- o babă -ncet pe stradă   În cojocul rupt al ei Şi încins cu sfori de tei.   Stă pe loc acum să vadă   Şi ea ce -i. S- oţărăşte rău bătrâna  Pentru micul Barba-cot. - Aţi înnebunit de tot - Puiul mamii, dă -mi tu mâna Să te scot!   Cică vrei să stingi cu paie  Focul când e- n clă i cu fân, Şi - apoi zici că eşti român!  Biata bab-a-ntrat în laie La stăpân.  Ca pe- o bufniţ  -o- nconjoară   Şi -o petrec cu chiu cu vai, Şi se ţin de dânsa scai,   Plină - i strâmta ulicioară  De alai. Nu e chip să -i faci cu buna Să - şi păzească drumul lor!   Râd şi sar într-un picior, Se- nvârtesc şi ţipă -ntruna  Mai cu zor. Baba şi - a uitat învăţul:  Bate,- njură, dă din mâini:  - Dracilor, sunteţi păgâni?   Maica mea! Să stai cu băţul  Ca la câini! Şi cu băţul se - nvârteşte   Ca să - şi facă -n jur ocol; Dar abia e locul gol, Şi mulţimea năvăleşte   Iarăşi stol.    Astfel tabăra se duce   Lălăind în chip avan:  Baba- n mijloc, căpitan,   Scuipă - n sân şi face cruce  De Satan. Ba se răscolesc şi câinii   De prin curţi, şi sar la ei.  Pe la garduri ies femei, Se urnesc miraţi bătrânii  Din bordei. - Ce- i pe drum atâta gură?  - Nu- i nimic. Copii ştrengari.  - Ei, auzi! Vedea-i- aş mari,   Parcă trece - adunătură   De tătari!  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks