HIV A HEPATITÍDA ODOLNOSŤ HIV PROTI ÚČINKU LIEKOV. Liga proti AIDS Na Slovensku PDF

Description
HIV A HEPATITÍDA ODOLNOSŤ HIV PROTI ÚČINKU LIEKOV Liga proti AIDS Na Slovensku HIV A HEPATITÍDA (str. 3-31) ODOLNOSŤ HIV PROTI ÚČINKU LIEKOV (str ) HIV A HEPATITÍDA 2 3 HIV A HEPATITÍDA OBSAH

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 20 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
HIV A HEPATITÍDA ODOLNOSŤ HIV PROTI ÚČINKU LIEKOV Liga proti AIDS Na Slovensku HIV A HEPATITÍDA (str. 3-31) ODOLNOSŤ HIV PROTI ÚČINKU LIEKOV (str ) HIV A HEPATITÍDA 2 3 HIV A HEPATITÍDA OBSAH Táto brožúra je určená pre ľudí s infekciou vírusom HIV, ktorí sú postihnutí tiež hepatitídou B alebo hepatitídou C. Posledné dve choroby spôsobujú vírusy, ktoré môžu vážne poškodzovať pečeň. Predmetná brožúrka nie je napísaná preto, aby nahradila rozhovor s Vaším ošetrujúcim lekárom, ale aby Vám pomohla upresniť otázky, na ktoré chcete odpovede. Súhrn pojednávanej problematiky je na str. 26 a Slovníček používaných odborných výrazov na str. 27. PEČEŇ... 6 Úloha pečene v organizme... 6 Ochorenia pečene... 6 OČKOVANIE (vakcinácia)... 7 HEPATITIS B (zápalové ochorenie pečene spôsobené infekciou vírusom hepatitídy B)... 8 Prenos ochorenia Príznaky ochorenia Štádiá ochorenia Sledovanie priebehu ochorenia Liečba Hepatitída B a HIV Hepatitída B a HAART (intenzívna antiretrovírusová liečba) Liečba hepatitídy B v prípade, že ste HIV-pozitívny (-a) HEPATITÍDA C (zápalové ochorenie pečene spôsobené infekciou vírusom hepatitídy C) Prenos HAART (intenzívna antiretro- Príznaky vírusová liečba) ak ste infikovaný /-á Rozvoj ochorenia vírusmi HIV a hepatitídy C Fibróza a cirhóza Liečba hepatidídy C Rakovina pečene Ciele liečby hepatitídy C Diagnóza a sledovanie Nežiaduce účinky liečby priebehu hepatitídy C hepatitídy C Hepatitída C a infekcia Ktorú infekciu liečiť najprv- HIV vírusom HIV alebo hepatitídu C Lieky proti hepatidíde C, ktoré sú vo vývoji TRANSPLANTÁCIA PEČENE HEPATITÍDA A ALTERNATÍVNE SPÔSOBY LIEČBY ŠPECIALIZOVANÉ STREDISKÁ PRE LIEČBU SÚHRN SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZOV PEČEŇ Pečeň (latinsky názov: hepar) je najväčší vnútorný orgán vo vašom tele. Je umiestnená v pravej hornej časti brušnej dutiny. Mať zdravú pečeň je dôležité pre každého, ale osobitne dôležité pre HIV-pozitívnych ľudí, nakoľko počeň hrá dôležitú úlohu pri premene liečiv proti HIV a to na ich aktívnu formu. Vírusové infekcie ktoré postihujú pečeň, t.j. infekcie spôsobené vírusmi hepatitídy A, hepatitídy B a hepatitídy C môžu spôsobiť nielen závažné ochorenie vašej pečene, ale tiež zapríčiniť, že pečeň nie je potom schopná spracovávať liečivá proti HIV potrebným spôsobom. FUNKCIE PEČENE Vaša pečeň má tri hlavné funkcie: Uskladňuje krv a čistí ju tým, že odstraňuje z nej nežiaduce látky Tvorí žlč, ktorú odovzdáva do čreva, kde pomáha tráviť tuky Spracováva živiny, obsiahnuté v prijímanej potrave tak, že z nich uvoľňuje energetické látky, ktoré sa dostávajú do krvi. Uskladňuje vitamíny a potrebné minerálne látky. OCHORENIA PEČENE Pitie väčších množstiev alkoholu po dlhšiu dobu obvykle poškodzuje vašu pečeň a vedie ku vzniku choroby označovanej ako cirhóza pečene. Pri cirhóze je pečeň trvale zjazvená a nemôže správne pracovať. Niektoré zakázané drogy, ako napr. heroin, kokain alebo extáza môžu vašu pečeň tiež poškodzovať. Ďalej, lieky, používané pri liečbe určitých chorôb a nákaz, vrátane niektorých liekov proti HIV, môžu svojimi toxickými účinkami taktiež poškodzovať vašu pečeň. Ochorenia pečene môžu spôsobovať tiež vírusy. Táto brožúrka poskytuje viaceré informácie o takýchto vírusoch, hlavne o pôvodcoch hepatitídy B a hepatitídy C, ktorí spôsobujú dlhodobé (chronické) ochorenia. Obsahuje tiež informáciu o hepatitíde A, ktorá môže byť pobodne príčinou zdravotných obtiaží, ale krátkodobých. Odkedy sú dostupné lieky proti i nfekcii vírusom HIV, predlžujúc život mnohých HIV-pozívnych ľudí robiac ich zdravšími, ochorenia pečene, spô- sobené infekciou vírusom hepatitídy B alebo vírusom hepatitídy C, stali sa jednými z hlavných príčin ochorení a úmrtia ľudí postihnutých nákazou retrovírusom získanej i munitnej nedostatočnosti. VAKCINÁCIE (ochranné očkovania) Sú dostupné ochranné očkovania, účelom ktorých je chrániť vás pred infekciou vírusom hepatitídy A a hepatitídy B. Ak ste HIV-pozitívny (-a), odporúča sa, aby ste sa dali zaočkovať čo najskorej, ako je to len možné. Samotná vakcinácia je bezpečná a účinná u ľudí s infekciou HIV. Očkovanie je bezplatné a robí sa ako na pracoviskách špeciliazovaných na liečbu infekcie HIV, na ambulanciách pre kožné a pohlavné choroby, alebo u väčšiny praktických lekárov (vzťahuje sa na situáciu v Spojenom kráľovstve u nás sa treba informovať u ošetrujúceho lekára). Vakcinácie proti obidvom nákazám pozostávajú zo sledu injekcií dvoch pre hepatitídu A a troch alebo štyroch na zábranu nákazy vírusom hepatitídy B. Injekčné dávky sa podajú behom niekoľkých mesiacov. Aby vaše očkovanie bolo účinné, je potrebné podať všetky predpísané dávky v predpísaných časových intervaloch. Taktiež je potrebné previdelne kontrolovať krvnými skúškami, či potrebujete v priebehu času posilniť účinok očkovania podaním ďaľšej dávky. Zatiaľ nejestvuje očkovacia látka proti nákaze vírusom hepatitídy C. Určitý neveľký počet ľudí je imúnny (odolný) proti nákaze vírusmi hepatitídy A alebo B v dôsledku predchádzajúcich nákaz a preto je potrebné, aby sa pomocou krvnej skúšky zistilo, či potrebujete ochranné očkovanie alebo nie. 6 7 HEPATITÍDA B Nákaza vírusom hepatitídy B (často známeho pod skratkou HBV) je infekcia, ktorá môže spôsobiť závažné, dokonca až smrteľné o chorenie vašej pečene. Vo svete je to veľmi častá nákaza, najmä v Afrike a na indickom subkontinente. Medzi pacientmi niektorých londýnskych kliník sa zistilo až u 6 percent homosexuálnych mužov, že sú súčasne infikovaní obidvomi vírusomi, HBV a HIV. Je to častá situácia u ľudí, ktorí spoločne používajú napr. tie isté injekčné ihly a striekačky. PRENOS Príčina, prečo tak mnohí ľudia s HIV majú aj hepatitídu B spočíva v tom, že obidve infekcie sa šíria týmže spôsobom a rovnakou cestou. V prvom rade kontaktom s krvou, semenom a poševnými výlučkami. Nákaza sa prenáša taktiež z infikovanej matky na jej dieťa počas tehotenstva a pôrodu. Hepatitída B je mnohonásobne infekčnejšia ako HIV a naviac, môže sa šíriť aj slinami. V bohatších krajinách, ako je napr. Spojené Kráľovstvo, hepatitída B postihuje najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov, ľudí čo užívajú zakázané drogy podávané injekčnou cestou a ľudí trpiacich vrodenou krvávavosťou (lieči sa injekciami prípravkov podporujúcich zrážlivosť krvi, vyrábanými z darovanej krvi). V Afrike a v Indii sa zaznamenáva zvyšujúci sa počet prípadov vírusových hepatitíd. Je veľmi dôležoté, aby ľudia s infekciou HIV boli očkovaní proti hepatitíde B. Používanie prezervatívu pri análnom, poševnom alebo orálnom pohlavnom styku znižuje pravdepodobnosť šírenia infekcie počas pohlavného styku. Rovnako, nemal (-a) by ste nikdy použiť spoločne užívané injekčné ihly alebo striekačky. U nás sa rutínne kontroluje darovaná krv, použitá pre krvnú transfúziu a na výrobu krvných prípravkov. PRÍZNAKY Väčšina dospelých ľudí infikovaných vírusom hepatitídy B nemá príznaky, ktoré by u nich nasvedčovali tejto nákaze a lekár veľmi často dospeje k diagnóze iba urobením rutinej krvnej skúšky. Avšak, ak sa po infekcii objavia príznaky, tak pozorujete zažltnutie pokožky a očných bielkov (žltačka), stratu chuti do jedla, bolesti žalúdka, nevoľnosť a zvracanie, ku ktorým sa nezriedka pridružujú zvýšená teplota až horúčka, bolesti kĺbov a svalov, spolu s celkovým pocitom o chorenia. Opísané klinické príznaky môžu byť veľmi ťažké a vo vzácnych prípadoch môžu spôsobiť aj smrť. ŠTÁDIÁ INFEKCIE Infekcia vírusom hepatitídy B má štyri štádiá: * Imunitná tolerancia v tomto štádiu je vírus hepatitídy B schopný voľne sa pomnožovať v organizme, aj keď nespôsobuje klinicky rozpoznateľné príznaky. Táto fáza pretrváva u dospelých jednotlivcov zvyčajne niekoľko týždňov potom, čo u nich bolo došlo k infekcii HBV, ale u detí môže trvať roky. * Imunitná odpoveď počas tohto štádia prirodzené obranné sily organizmu teda imunitný systém napádajú pečeňové bunky infikované vírusom hepatitídy B a začínajú eliminovať infekciu z tela infikovaného jednotlivca. Pri niektorých ľuďoch s čerstvou hepatitídou B táto fáza nemusí trvať dlhšie ako niekoľko týždňov. Avšak u ľudí, ktorí nie sú schopní sa svojimi silami s nákazou vyrovnať, môže trvať roky. U mnohých ľudí sa počas tohto štádia pozorujú klinické príznaky a cítia sa chorí. * Eliminácia infekcie (fáza tzv. klírens vírusu) predmetné štádium sa tiež nazýva štádium sérokonverzie, pretože počas nej organizmus tvorí protilátky zamerané voči bielkovinovej štruktúre povrchu vírusu hepatitídy B, nazývanej e antigén. Počas tejto fázy, vírus hepatiitídy B sa prestáva pomnožovať. * Imunita voči hepatitíde B toto štádium infekcie vzniká vtedy, keď imunitný systém vyprodukuje úplnú protilátkovú odpoveď voči vírusu hepatitídy B (teda voči všetkým antigénom HBV) a v dôsledku jej pôsobenia sa z tela postihnutého odstraňuje HBV. Z buniek tela postihnutého sa obvykle taktiež stráca genetický materiál (DNA) vírusu hepatitídy B. Ak nedôjde k posledným dvom fázam, infekcia pretrváva a dochádza k poškodzovaniu pečene. 8 9 ĎAĽŠIE SLEDOVANIE PRIEBEHU INFEKCIE (monitorovanie) Jestvuje viacero laboratórnych skúšok aby sa zistilo, či ste infikovaný (-á) vírusom hepatitídy B, alebo či ste bol (-a) i nfikovaný (-á) alebo či ste bol (-a) schopný eliminovať nákazu. Ak krvná skúška dokazuje u vás prítomnosť fragmentov vírusu hepatitídy B, označovaných ako povrchové antigény, po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, stal (-a) ste sa chronickým nosičom vírusu hepatitídy B a ste potenciálne infekčný (-á) pre i ných ľudí. U ľudí ktorí sú e antigén pozitívni sa HBV výraznejšie pomnožuje a v dôsledku tohto sú viacej infekční. Ak laboratórna krvná skúška po šiestich mesiacoch od prenosu nákazy dokáže, že máte v krvi špecifické protilátky a už nie viacej antigén HBV, potom váš imunitný systém bol schopný infekciu eliminovať. Je potrebné pravidelne sledovať prostredníctvom krvných skúšok či vaša pečeň bola napadnutá hepatitídou B. Takéto laboratórne skúšky sa nazývajú pečeňové funkčné skúšky. Pomocou nich sa monitorujú v krvi hladiny určitých bielkovín a enzýmov, ktoré ukazujú nakoľko funkcie vašej pečene sú normálne. Mali by sa robiť každých šesť mesiacov. Vyšetrenie pomocou ultrazvuku sa tiež používa, osobitne však vtedy, ak vaša pečeň je poškodená. V niektorých prípadoch je potrebné urobiť tzv. biopsiu pečene. Vtedy sa pomocou dutej ihly vyberie maličký kúsok pečeňového tkaniva, aby sa preskúmal pod mikroskopom na prípadne prítomné známky choroby. LIEČBA Ku liečbe treba pristúpiť, ak váš imunitný systém nedokázal eliminovať infekciu HBV. Dnes sú v Spojenom Kráľovstve k dispozícii tri lieky, registrované pre liečbu hepatitídy B. Ide o alfa-interferon, liek 3TC (lamivudin, používa sa tiež pri liečbe infekcie vírusom HIV) a liek adefovir. Prvé dva lieky sú registrované už aj u nás. Lieky, používané pri liečbe infekcie spôsobenej vírusom HIV a to tenofovir (Viread) a FTC (emtricitabin, Emtriva) sú účinné tiež proti hepatitíde B. Ich neškodnosť a účinok u ľudí ko-infikovaných vírusom HIV a vírusom HBV sa ešte overuje v klinických skúškach (r. 2005). Prediskutujte s vašim ošetrujúcim lekárom, či by bolo pre vás potrebné alebo výhodné, stať sa účastníkom spomenutých klinických skúšok (Spojené Kráľovstvo). Cieľom liečby hepatitídy B je oslabenie zápalu pečene, zníženie množstva DNA vírusu hepatitídy B a v ideálnom prípade eliminovať antigény hapatitídy B z organizmu. Takisto uľahčiť tvorbu protilátok, ktoré znižujú riziko vzniku cirhózy a ďaľšieho poškodzovania pečene. U ľudí, ktorí trpia iba hepatitídou B, opísané lieky obvykle eliminujú infekciu vírusom hepatitídy B približne u tretiny liečených prípadov. Alfa Interferon Alfa-interferon sa podáva injekčnou cestou, obvykle trikrát za týždeň. Liečba vedie k eliminácii dokázateľnej infekcie vírusom hepatitídy B približne u % ľudí postihnutých len hepatitídou B (tzv. monoinfekcia vírusom hepatitídy B). Liečba alfa interferónom je však menej úspešná u mužov, u ľudí čo trpia hepatitídou B po dlhú dobu, u ľudí pri ktorých sa dokazuje vysoké množstvo DNA vírusu HBV a u ľudí, ktorí sú súčasne infikovaní vírusom HIV. Podávanie alfa-interferonu môže spôsobovať nežiaduce vedľajšie účinky, vrátane príznakov podobných príznakom chrípky, bolestivosti v mieste podania, psychickej depresie. Pozoruje sa nepriaznivý účinok na činnosť kostnej drene. 3TC 3TC je viacej známy ako liek proti infekcii vírusom HIV, avšak je účinný aj proti hepatitíde B a je registrovaný ako liek proti obidvom týmto nákazám. Pri liečbe hepatitídy B dávka 3TC je 100 mg, užívaná orálne (ústami) raz denne. Táto dávka je nižšia ako dávka 150 mg 3TC užívaná dvakrát denne, ak je súčasťou liekových kombinácií používanej pri liečbe infekcie vírusom HIV. 3TC sa nesmie nikdy používať ako monoterapia (t.j. liečba len jedným liekom) u ľudí s koinfekciou vírusom HIV a vírusom hepatitídy B v prípade, že je u nich dokázateľná hladina vírusovej záťaže HIV (množstvo vírusu v krvi, merané počtom kópií HIV RNA pozri Významový slovníček), nakoľko môže u liečených vzniknúť o dolnosť voči účinku tohto lieku. Liečba s 3TC eliminuje infekciu vírusom hepatitídy B približne v percentách ľudí s monoinfekciou HBV. Nie je zatiaľ známe, ako dlho by liečba mala trvať. Výsledky liečby sa sledovali po dobu jedného dvoch rokov, avšak je možné že tu môže byť potrebá doživotná liečba. Adefovir Adefovir (Hespera) bol registrovaný v Európe a v USA pre liečbu hepatitídy B iba v posledných rokoch. Obvyklá dávka tohto lieku je 10 mg den ne. Liek je účinný proti vírusu hepatitídy B, ktorý je odolný voči pôsobeniu lieku 3TC. Jeho nežiaduce účinky zahrňujú bolesti hlavy, žaludočné obtiaže, hnačky a vyvolávajú celkový pocit ochorenia. Adefovir sa už skoršie študoval ako liek proti infekcii vírusom HIV, nebol však ako taký registrovaný (podávanie vo vyššie uvedenej dávke) pre značné riziko toxického účinku na obličky. HEPATITÍDA B A INFEKCIA VÍRUSOM HIV Zatiaľ nie je úplne jasné, či hepatitída B môže urýchliť resp. zhoršiť progresiu alebo závažnosť ochorenia spôsobeného infekciou vírusom HIV. Choroba pečene spôsobená infekciou vírusom hepatitídy B sa však ukázala ako významná príčina ochorenia a úmrtí ľudí s nákazou HIV odkedy sa začali používať účinné anti-hiv lieky (spôsob liečby označovaný ako intenzívna antiretrovírusová terapia, resp. zkratkou HAART jej anglického označenia Highly Active Antiretroviral Therapy ), čo viedlo k predĺženiu a zkvalitneniu života mnohých ľudí s monoinfekciou vírusom HIV. HAART A HEPATITÍDA B HAART je bezpečná a účinná aj ak máte hepatitídu B. Pri niektorých ľuďoch, koinfikovaných vírusom HIV a vírusom hepatitídy B môže pri započatí HAART dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu príznakov hepatitídy B. Obvykle to býva v dôsledku zlepšenia funkcií imunitného systému, ku ktorému dochádza pri HAART. Výkonnejší imunitný systém môže potom lepšie bojovať s rôznymi infekciami, vrátane aj hepatitídy B. Zlepšená imunitná odpoveď môže viesť k určitej aktivácii ochorenia spôsobeného infekciou vírusom hepatitídy B a to v dôsledku napadnutia infikovaných pečeňových buniek imunitnými mechanizmami. Mnohí lekári, aby predišli tejto krátkodobej aktivácii odporúčajú, aby pacienti s chronickou hepatitídou B, ktorí začínajú liečbu HAART, započali anti-hiv terapiu súčasne s liečbou proti hepatitíde B. Vidí sa, že u ľudí s hepatitídou B je vyššie riziko zvýšenia hladín určitých enzýmov v krvi, ku ktorému dochádza pri užívaní niektorých liekov proti infekcii vírusom HIV. Lieky, spôsobujúce nežiadúce účinky zo strany pečene sú ritonavir, indinavir, nevirapin, AZT, ddi, ako aj niektoré lieky používané pri liečbe iných infekcií, ku ktorým sú HIV-pozitívni ľudia vnímavejší, vrátane liekov pentamidinu, ketakonazolu alebo antibiotík (obsahujúcich v svojej skladbe síru). LIEČBA HEPATITÍDY B V PRÍPADE, ŽE STE INFIKOVANÝ ( Á) AJ VÍRUSOM HIV Ak užívate HAART Britská asociácia pre liečbu infekcie vírusom HIV (inštitúcia, ktorá vypracováva usmernenia pre liečbu HIV platné v Spojenom Kráľovstve) odporúča pre prípad, ak jednotlivec s hepatitídou B sa lieči s HAART, aby táto kombnácia liekov obsahovala aj anti-hiv liek, ktorý je tiež účinný proti hepatitíde B. Takýmto liekom je 3TC alebo tenofovir. Niektorí lekári sú toho názoru, že antiretrovírusový terapeutický režim, kombinujúci 3TC a tenofovir, môže byť veľmi účinnou liečbou pri obidvoch infekciách, vírusom HIV a vírusom HBV. Klinické skúšky, overujúce takýto názor t.č. prebiehajú (Spojené Kráľovstvo, r. 2005). Iný anti-hiv liek, ktorý je tiež účinný proti hepatitíde B je FTC. Klinické skúšky, overujúce jeho účinnosť ako súčasti HAART pri ľuďoch s infekciou vírusom HIV a súčasne prebiehajú s hepatitídou B (r. 2005). Ak neužívate HAART Užívať anti-hiv lieky pre liečbu hepatitídy B sa neodporúča, iba v režime HAART. V takomto prípade anti-hiv liečba nemusí byť dostatočne účinná a u vírusu HIV, ktorým je daný pacient infikovaný, môže vzniknúť odolnosť voči liekom ktoré užíva. Za takýchto okolností sa odporúča použiť pre liečbu hepatitídy B alfa-interferon alebo adefovir HEPATITÍDA C Vírus hepatitídy C (často sa používa zkratka HCV) bol objavený v roku Môže postihnúť pečeň a lymfatický systém (patria k nemu lymfatické uzliny, slezina, lymfatické tkanivo v zažívacom trakte atď.). Nie je príbuzný vírusu hepatitídy B, hoci spôsobuje často podobné ochorenie s obdobnými klinickými príznakmi. V Spojenom Kráľovstve sa odhaduje až ľudí s infekciou vírusom hepatitídy C. PRENOS INFEKCIE Hepatitída C sa prenáša infekčnou krvou. Najčastejšie spoločným používaním tých istých nesterilných injekčných ihiel a striekačiek (vnútrožilové vpravovanie zakázaných drog). U mnohých ľudí došlo k infekcii pri užívaní liečebných prípravkov vyrobených z darovanej krvi predtým, ako boli zavedené prísne kontrolné skúšky, zaručujúce aby sa za týmto účelom používala iba neinfekčná krv. Prenos hepatitídy C sexuálnou cestou je zatiaľ predmetom diskusií. Predpokladá sa, že k nemu dochádza, ale iba zriedkavo. Zvýšený výskyt infekcie vírusom hepatitídy C sa pozoruje u homosexuálnych mužov, čo uvedený predpoklad podporuje. Mnohí z nich sú HIV-pozitívni a uvádzali nechránený análny sex ako jedinú rizikovú aktivitu. Násilnejšie spôsoby análneho sexu, pri ktorom dochádza k drobným krvácaniam pravdepodobne zvyšujú možnosť prenosu infekcie vírusom hepatitídy C. Prípady prenosu
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks